Новини
Търсене на новини
 • Vivacom Регионален грант подкрепя 10 проекта със 100 000 лева

  29 март 2024 г., София 10 граждански организации от цялата страна получиха грантове на обща стойност 100 000 лева в деветото изцяло обновено издание на Vivacom Регионален грант. Всеки от финалистите ще бъде подкрепен с 10 000 лева, за да реализира своята идея в областта на образованието или опазването на околната среда.

    Vivacom Регионален грант подкрепя 10 проекта със 100 000 лева

    29 март 2024 г., София 10 граждански организации от цялата страна получиха грантове на обща стойност 100 000 лева в деветото изцяло обновено издание на Vivacom Регионален грант. Всеки от финалистите ще бъде подкрепен с 10 000 лева, за да реализира своята идея в областта на образованието или опазването на околната среда.

    „Тази година  получихме рекорден брой кандидатури – 395 от 361 граждански организации от цялата страна. Това показва, че програмата отговаря в още по-голяма степен на нуждите на НПО сектора в страната“, коментира Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Vivacom.

    От старта на Vivacom Регионален грант до сега телекомът е подкрепил 118 проекта на 105 граждански организации, а общата стойност на сумата вече надвишава 600 000 лева.

    „Ние като Български център за нестопанско право сме партньори на Vivacom от самото създаване на Гранта - партньорство, което за 9 издания порасна и се превърна в иновативна програма за подкрепа на гражданската активност на местно ниво. Финалистите вече преминаха през първата лаборатория от нововъведената акселераторска програма, в която трансформираха идеите си в истински демонстрационни проекти - пример за природосъобразно поведение и модерни образователни подходи“, сподели Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право.

     „Vivacom Регионален грант е изключително важна инициатива, която насърчава хората да участват активно в опазването на околната среда и да полагат усилия в повишаването на качеството на образованието. Ние, от United Group, наблюдавахме засиления интерес към програмата и видяхме потенциала ѝза развитие. Затова я имплементирахме успешно и в Босна и Херцеговина, където се провежда за трета поредна година“, сподели Йована Лукич, CSR директор на United Group.

    След първата акселераторска лаборатория, предстои подкрепените организации да преминат през още 2 лабораторни срещи, на които ще доразвият комуникационните си умения и ще обменят опит и успешни практики с финалисти от предишни издания на Регионалния грант. Останалите идеи, които са преминали успешно преселекция, ще участват в две онлайн обучения за писане, управление и отчитане на проекти, както и за комуникации и работа с медии.

    В периода от април до средата на ноември проектите на финалистите ще допринесат за опазване и съхраняване на морската флора и фауна по дивите черноморски плажове, за възстановяване на естествени хранителни вериги в планините, за преодоляване на функционалната неграмотност при младежи, за развиване на чуждоезиково знание сред незрящи, за изграждане на образно мислене на глухи деца чрез литературни произведения в съответните региони в страната.

    Ето кои са отличените инициативи в деветото издание на Vivacom Регионален грант:

    Сдружение „Морски клуб „Приятели на морето“ ще ангажира деца, младежи, специалисти и доброволци в опазването на морската флора и фауна в региона на Варна, Шабла и Тюленово.

    Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ ще разработи и предостави за ползване на училищата във Варненска и Добричка област образователен модул за запознаване и опознаване живота на пчелите и тясна им връзка с бъдещето на човечеството.

    Фондация „По-диви Родопи“ ще реализира образователна програма „Диво училище“ с деца и младежи на възраст от 12 до 17 години в Източните Родопи, като ще въвлече най-малко 75 ученици в прогимназиален и гимназиален училищен етап от училища в Кърджали, Момчилград и Крумовград

    Фондация „Елизабет Костова“ ще стартират дългосрочна инициатива за преодоляване на функционалната неграмотност при българските младежи под формата на пътуваща творческа лаборатория, в която млади български поети ще пътуват из България, за да срещнат, обучават, насърчават и творят заедно с младежи от Видин, Лом, Мездра, Разград и Търговище.

    Сдружение „ИТ Стара Загора“  ще организира образователни STEM занимания по време на лятната ваканция за над 400 ученици на възраст от 7 до 12 години, които имат интерес и желание да се запознаят с науката, технологиите, инженерството и математиката.

    Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“ ще издадат литература, придружена от аудио вариант, за провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за незрящи хора в България в подкрепа на увеличаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.

    Фондация "Ботаника Лайф" ще приобщят 60 деца и техните родители от различни етнически общности от селата Надарево, Баячево, Давидово, Буховци, Вардун и Пробуда в община Търговище към грижата за околната среда в региона чрез интерактивни и образователни дейности и работа на терен.

    Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“ ще въвлече хора с нарушено зрение и хора с интерес към орнитологията в дългосрочна инициатива за разпознаване на птиците в градска среда. За реализация на идеята организацията ще създаде аудио лекции и ще разработи маршрути за сериятa от лекции-разходки Bird Hеaring в основните паркове в София.

    Сдружение „Център за творческо обучение” ще постави основите на първото от серия събития в страната, насочено към младежи от 13 до 19 години. Целта на инициативата е да насърчи създаването на екологични проекти чрез използване на изкуствения интелект (ИИ) и силата на технологиите в условията на екипна работа с менторска подкрепа от специалисти.

    Фондация „Арт Бюро“ще запознае деца с увреден слух с базови произведения от българската и световната литература, посредством театрални похвати. Това ще допринесе за по-цялостната им интеграция и вписване в средата, в която живеят, и активното им включване в културния живот.

  29.03.2024
 • United Group получи оценка B от организацията CDP за изменение на климата: Развитие на целите за устойчивост и ангажимент за действия в областта на климата

  United Group получи оценка B от организацията CDP за изменението на климата. Това постижение e доказателство за значителния напредък, който компанията постигна по пътя на устойчивото развитие.

  United Group получи оценка B от организацията CDP за изменението на климата. Това постижение e доказателство за значителния напредък, който компанията постигна по пътя на устойчивото развитие.

   

  Системата на CDP оценява компаниите въз основа на изчерпателността на оповестяването, информираността и управлението на екологичните рискове и възможности. Този резултат означава, че United Group активно управлява рисковете и възможностите, свързани с изменението на климата, и усилията на Групата в тази област са значителни и надеждни.

   

   „Този резултат отразява ангажимента ни за интегрирането на отговорни практики във всеки аспект на нашия бизнес. Той подчертава проактивния ни подход за управление на климатичните рискове и използването на възможностите за положителна промяна. Гордеем се с постигнатото и още повече се вълнуваме от пътя, който ни предстои. Този резултат ни мотивира да продължим да преодоляваме границите, за да създадем по-устойчиво бъдеще“, коментира Мириам Ди Траглия, изпълнителен директор на United Group за „Съответствие, риск и устойчивост”.

   

  Отчитайки значението на този важен за United Group успех, компанията осъзнава, че стремежът ѝ към постигането на по-голяма устойчивост не трябва да спира. Групата остава ангажирана с непрекъснатия стремеж за усъвършенстване, като гарантира, че поддържа най-високи стандарти за екологична отговорност и социално въздействие.

   

   

  21.02.2024
 • Целта за нулеви нетни емисии на United Group получи одобрение от Инициативата Science Based Targets

  06.02.2024 г., София — United Group, водещ доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, обяви успешното одобрение на своята Net-Zero цел за 2040 г. от Инициативата Science Based Targets (SBTi).

  Целта за нулеви нетни емисии на United Group получи одобрение от Инициативата Science Based Targets

  1. United Group, водещ доставчик на телекомуникационни и медийни услуги в Югоизточна Европа, обяви успешното одобрение на своята Net-Zero цел за 2040 г. от Инициативата Science Based Targets (SBTi).

  Ангажиментът, поет от групата за устойчива политика към околната среда, е в съответствие с научно-обоснован подход, подчертаващ неотложната необходимост от смекчаване на въздействието върху климата. Краткосрочните и дългосрочните цели на United Group също бяха утвърдени от SBTi, в подкрепа на непрекъснатите усилия на компанията за устойчивост.

  Целите осигуряват стабилна рамка за компаниите, част от групата, за да могат те да се ориентират по пътя си към намаляване на емисиите на парникови газове, в съответствие с най-новите научни изследвания в областта на климата и целите, поставени от Парижкото споразумение. Тези цели се стремят да ограничат глобалното затопляне до 1.5°C над прединдустриалните нива, предотвратявайки най-лошите въздействия от изменението на климата и насърчавайки гъвкави и устойчиви бизнес практики.

  „Това независимо валидиране подчертава устойчивостта на екологичните цели на United Group във време, когато спешните действия в областта на климата са от първостепенно значение. Осъзнаваме своята отговорност да даваме пример и се стремим да намаляваме нашите емисии, като в същото време мотивираме и промяна в поведението и на други индустрии. Със силата на цифровизацията и особено с възможностите, предоставени от 5G технологията, ние се стремим да осигурим и ускорим по-широки индустриални съкращения, като така генерираме още по-значим колективен принос към глобалните усилия срещу изменението на климата“, коментира Мириам Ди Траглия, изпълнителен директор „Съответствие, риск и устойчивост”.

  Утвърдените научно-обосновани цели на United Group са:

  • Обща Net-Zero цел

  До 2040 г. United Group B.V. се ангажира да постигне нулеви нетни емисии на парникови газове по цялата верига на стойността.

  • Краткосрочни цели

  United Group B.V. се ангажира да намали абсолютните емисии на парникови газове от обхват 1 и 2 с 90 % до 2030 г. при базова 2020 г. United Group B.V. също така се ангажира да намали абсолютните емисии на парникови газове от обхват 3, обхващащи закупени стоки и услуги, капиталови стоки, дейности, свързани с гориво и енергия и бизнес пътувания с 40 % до 2030 г. при базова 2022 г.

  • Дългосрочни цели

  United Group се ангажира да поддържа поне 90% намаление на абсолютните емисии на парникови газове от обхват 1 и 2 от 2030 г. до 2040 г., при базова 2020 г. United Group се ангажира до 2040 г. да намали с 90% абсолютните емисии на парникови газове от обхват 3, обхващащи закупени стоки и услуги, капиталови стоки и дейности, свързани с гориво и енергия, при базова 2022 г.

  United Group вече отчита значими резултати от реализираните от групата инициативи за намаляване на емисиите, в т.ч. надграждане на оборудването на съоръженията, внедряване на енергийно-ефективни мрежи и услуги (FTTH и 5G), електрификация на автопарка, инсталиране на малки слънчеви панели и доставяне на зелена енергия. Освен това, United Group инвестира в четири мащабни проекта за производство на слънчева и вятърна възобновяема енергия в България, които ще използват както слънчева, така и вятърна енергия. Компанията се ангажира да надгражда сътрудничеството си с доставчиците в тази посока и да даде приоритет на интегрирането на нови енергийно-ефективни функции в своите продукти. Този стратегически подход не само спомага за намаляването на емисиите по цялата верига на стойността, но и подчертава отдадеността на компанията към непрекъснати иновации и ефективни партньорства по пътя й към устойчиво бъдеще.

  За запитвания от медиите, моля, свържете се с:

  Александра Делвенакиотис, вицепрезидент на United Group по корпоративните въпроси

  Email: media@united.group

   

  За United Group:

   

  Базираната в Нидерландия United Group е водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията развива дейност в осем държави и има над 15,5 милиона потребители и близо 15 000 служители. Генерира годишни приходи в размер на близо 2,7 милиарда евро. United Group осигурява най-широкото мрежово покритие в региона и предлага на потребителите една от най-атрактивните селекции на ТВ съдържание от цял свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират отличното качество на продуктите и услугите, които предоставя на клиентите. От март 2019 г. мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании.

   

  Относно SBTi инициативата

  Инициативата Science Based Targets (SBTi) е глобален орган, който позволява на бизнеса да определя амбициозни цели за намаляване на емисиите, в съответствие с най-новите научни изследвания в областта на климата. Тя е фокусирана върху ускоряването на усилията на компаниите да намалят наполовина емисиите до 2030 г. и да постигнат нулеви нетни емисии до 2050 г. Инициативата е сътрудничество между Проекта за разкриване на въглеродни емисии (CDP), Глобалния договор на ООН (UNGC), Института за световни ресурси (WRI) и Световния фонд за природата (WWF) и един от ангажиментите на коалицията ''We Mean Business''. SBTi определя и популяризира най-добрите практики при научно-обоснованото полагане на цели, предлага ресурси и насоки за намаляване на затрудненията при изпълнението им, оценява независимо и одобрява целите на компаниите.

  06.02.2024
 • Vivacom направи първата крачка към електрическата мобилност

  Телекомът е първият в страната, който започва използването на електромобили в оперативната си дейност.

  19 януари 2024 г., София. Vivacom е първият телеком в България, който започва да използва електромобили в оперативната си дейност. Компанията прави първата крачка към електрическата мобилност с 40 нови електрически автомобила и изгражда собствена зарядна инфраструктура. Тя се състои от 10 зарядни станции, които гарантират ефективната употреба на електрическите коли. Електромобилите ще се използват от служители на компанията, чиято дейност е свързана с най-голям пробег на километри.

   

  Зелената инициатива е ключов компонент от цялостната стратегия на Vivacom за опазване на околната среда. Тя е в съответствие както с дългосрочния ангажимент за постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове (ПГ) по цялата верига за създаване на стойност до 2040 г., така и с краткосрочната цел за намаляване на абсолютните емисии на ПГ от обхвата 1 и 2 с 90% до 2030 г., въз основа на базовата линия от 2020 г.

   

  „С електрическата мобилност ще намалим въглеродните емисии, които се отделят в атмосферата. С тази стъпка целим да насърчим и екологичния начин на мислене сред нашите служители“, сподели Николай Андреев, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

   

  Новите електромобили на Vivacom са екологичните, компактни и модерни Dacia Spring. Те са с нулев отпечатък на въглеродни емисии и могат да изминат близо 170 км. с едно пълно зареждане, което ги прави изключително подходящи за екологичен транспорт в града.

   

  След активното използване на хибридни автомобили от компанията от 2017 г. насам, добавянето на електрически автомобили към автопарка представлява още една осезаема и въздействаща стъпка по пътя на Vivacom към по-устойчиво бъдеще. Като използва по-чисти и по-екологични възможности за транспорт, компанията активно допринася за намаляване на преките си емисии. Така постига значителен напредък в изпълнението на амбициозните си цели за 2030 г., като същевременно работи за постигането на още по-големи успехи по пътя си към нулеви нетни емисии.

   

  Електрификацията на автопарка на Vivacom е част от постоянния ангажимент за устойчивост на компанията. Миналата година телекомът въведе модернизация на оборудването на съоръженията, инвестира в енергийно ефективни мрежи и услуги (напр. FTTH и 5G) и популяризира електронните фактури, с което спестява 10 тона хартия на месечна база, и лансира двойно по-малката Half Sim карта. По този начин Vivacom намалява потреблението си на енергия, спестява значителни количества хартия и пластмаса и продължава да укрепва ангажимента си за опазване на околната среда и устойчивост.

  19.01.2024
 • Студенти и ученици работят заедно по проекти за опазване на околната среда

  Студенти помагат на ученици да разработят проекти, свързани с опазването на околната среда. Проектът „Back to school – кауза природозащита“ на Българска фондация Биоразнообразие е един от финалистите в осмото издание на Vivacom Регионален грант.

  16 януари 2024 г., София. Студенти помагат на ученици да разработят проекти, свързани с опазването на околната среда. Проектът „Back to school – кауза природозащита“ на Българска фондация Биоразнообразие е един от финалистите в осмото издание на Vivacom Регионален грант. Студенти в сферата на природните науки от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се връщат в родните си училища в София, Червен бряг и Велико Търново. Там в серия от срещи – лекции, работилници и дейности на терен с експерти от фондацията, те провокират интереса на учениците в сферата на околната среда и им показват как те самите могат да реализират конкретни кампании за опазването на природата. Чрез инициативата настоящите и бъдещите професионалисти не само информират за актуалните теми в природозащитата като опазване на биоразнообразието, защитени територии, климатични промени, управление на отпадъците, кръгова икономика, но и подпомагат организирането на инициативи на ниво училище или общност, предложени от самите ученици.

   

  „В различните дейности, които природозащитните организации инициират, се включват предимно вече интересуващи се от природата участници. Така се зароди и идеята за нашия проект – да събудим интереса към опазване на природата още от ученическа възраст чрез срещи с професионалисти, открити уроци и извънкласни дейности на открито“, сподели Йорданка Славова от Българска фондация Биоразнообразие.

   

  Учениците от ОУ ”Христо Смирненски” – Червен бряг участват с изключително голям интерес в дискусия и работилница със студенти от Биологическия факултет и експерти от Фондацията. Голяма част от темите за опазване на околната среда са застъпени в учебния материал, но това, което се забелязва от срещите, е, че е трудно да се обвържат с ежедневието, природните дадености на региона и с цялостното управление на ресурсите и отпадъците. Това е и най-ценното в инициативата – учениците се срещат с хора, които се развиват професионално в тази сфера, и могат да почерпят от тях реален опит.

   

  „Проектът „Back to schoolкауза природозащита“ е страхотна и в същото време много различна инициатива от тези, които подкрепяме. Най-хубавото в нея е, че събира в една общност студенти и ученици да работят заедно по съвместни проекти. През годините и сега изграждането на общности е било и продължава да бъде едно от най-ценните предимства на Vivacom Регионален грант, затова се радваме, че имаме възможност да ги подкрепим в рамките на 8-ото издание“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

   

  В осмото издание на Vivacom Регионален грант телекомът получи рекордните до сега 360 кандидатури, 14 от които бяха подкрепени с над 62 000 лв. Съвсем скоро предстои стартът на новото издание на кампанията. Инициативата се реализира съвместно с Български център за нестопанско право.

  16.01.2024
 • Над 120 доброволци почистват района около Александровска болница

  Над 120 доброволци редовно почистват района около Александровска болница и превръщат камиончето за топла храна в двора ѝ в център на множество екологични, социални и хуманитарни дейности, заради което го наричат „еко-камионче“.

  20.12.2023. Над 120 доброволци редовно почистват района около Александровска болница и превръщат камиончето за топла храна в двора ѝ в център на множество екологични, социални и хуманитарни дейности, заради което го наричат „еко-камионче“.

   

  Проектът „Еко-камионче за топла храна“ на Фондация „Доброволците на Свв. Георги“ от София е един от победителите в осмото издание на Vivacom Регионален грант. Благодарение на дарители и оборудвано камионче, от няколко години организацията предоставя три пъти седмично топла храна на стотици нуждаещи се хора, които идват в района на Александровска болница в София. С настоящия проект фондацията надгражда първоначалната си идея – хората не просто да раздават и получават храна, но и да създадат помежду си общност. Те облагородяват района около мястото на камиончето, създават кът за сядане и събират разделно отпадъците си. Еко-камиончето предстои да бъде оборудвано с уреди и съоръжения за екологична енергия за готвене и ВЕИ. Това е една от основните цели на проекта – да заздрави и развие общността от доброволци, съмишленици, поддръжници и нуждаещи се и да се насърчи общуването и взаимната подкрепа между тях.

   

  „Още от самото начало нашата идея не беше просто да раздаваме подаяния под формата на храна, дрехи и завивки, а да насърчаваме контактите между членовете на нашата общност, проявите на гражданска активност и съпричастност. Проектът „Еко-камионче за топла храна” е олицетворение на нашата философия за социална подкрепа и доброволчество чрез изграждане на защитена и чиста среда за общуване, взаимопомощ, солидарност, споделяне на опит, знания и вдъхновение. Призоваваме всички, които желаят да допринесат за това, да се включат на място в дейностите ни при еко-камиончето за топла храна в Александровска болница“, сподели Деян Петров от Фондация „Доброволците на Свв. Георги“.

   

  Vivacom Регионален грант подкрепя проекти в областта на образованието и опазването на околната среда. В осмото издание на инициативата бяха получени рекорден брой кандидатури – цели 360, от които 14 бяха подкрепени с над 62 000 лв. Досега Vivacom е дарил над 500 000 лева за 108 проекта на 98 организации от цялата страна. Инициативата се осъществява съвместно с Български център за нестопанско право.

   

   

  20.12.2023
 • Близо 1 000 деца учат за ползите от рециклирането по интерактивен начин

  Проектите „Еко карнавал“ и „Да смачкаме отпадъците“ са два от финалистите в осмото издание на Vivacom Регионален грант – инициатива, с която телекомът подкрепя каузи в областта на образованието или екологията в цялата страна.

  30 ноември 2023 г., София Ученици от Благоевградско и Карнобат научават по интерактивен начин за ползите от рециклирането и опазването на околната среда. Проектите „Еко карнавал“ и „Да смачкаме отпадъците“ са два от финалистите в осмото издание на Vivacom Регионален грант – инициатива, с която телекомът подкрепя каузи в областта на образованието или екологията в цялата страна.

   

  Близо 200 деца на възраст от 5 до 10 години от област Благоевград вече се запознаха с ползите от разделното събиране чрез интерактивен театър. Образователният детски спектакъл „Еко карнавал“ на Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ включва игри, в които децата практически учат как да събират разделно отпадъци, къде да изхвърлят старите текстилни продукти, както и какви нови предмети се получават от рециклирани отпадъци. Спектакълът се осъществява в партньорство с Драматичен театър „Никола Вапцаров“- Благоевград. „В Благоевградска област има 209 учебни заведения – училища и детски – градини, в които могат да се въведат иновативни практики, които по забавен и интерактивен начин да научат децата за ползите от рециклирането. Това е и нашата цел – да ангажираме подрастващите с темите за екологията и по-конкретно да научат първите стъпки към опазване на околната среда – разделното събиране на отпадъци и рециклирането“, сподели Жаклин Добрева от Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ.

   

  Да научи децата защо е важно да рециклират е целта и на проекта „Да смачкаме отпадъците“ на училищното настоятелство при СУ „Христо Ботев“ в Карнобат. Училището ще бъде оборудвано със специални контейнери за разделно събиране на пластмасови отпадъци и метални кенчета, в които близо 800 ученици ще могат лесно и по забавен начин да пресоват и изхвърлят своите отпадъци. Предстоят и серия от уроци на тема „Намаляване на пластмасовите отпадъци в училище“, които ще повишат знанията на подрастващите за проблема със замърсяването с пластмаса и ще насърчат рециклирането ѝ. „С проекта „Да смачкаме отпадъците“ искаме да насочим вниманието на цялата училищна общност – учители, ученици, както и техните семейства, към ползите от рециклирането. Надяваме се, че благодарение на пресите за боклук ще намалим броя на металните и пластмасови отпадъци значително и ще увеличим интереса на учениците към рециклирането“, коментират от училищното настоятелство.

   

  „Радваме се, че подкрепяме такива страхотни проекти, които насърчават децата от малки да опазват околната среда. Резултатите от тях вече са видими – учениците с интерес се включват в различните инициативи. Ще продължим да споделяме историите на победителите от осмото издание на Vivacom Регионален грант, защото добрите идеи могат да служат като пример и за останалите“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

   

  Vivacom Регионален грант се провежда за 8-ми път, като тази година телекомът получи рекордните 360 кандидатури, от които 14 бяха подкрепени с над 62 000 лева. Досега Vivacom е дарил над 500 000 лева за 108 проекта на 98 организации от цялата страна. Инициативата се осъществява съвместно с Български център за нестопанско право.

  30.11.2023
 • 100 доброволци почистиха близо 4 тона отпадък в района на Кюстендил

  Проектите „И от мен зависи“ и „Планината учител и вдъхновител“ са част от четиринадесетте финалисти в осмото издание на Vivacom Регионален грант, най-мащабната инициатива на телекома.

  12 октомври 2023 г., София. Проектите „И от мен зависи“ и „Планината учител и вдъхновител“ са част от четиринадесетте финалисти в осмото издание на Vivacom Регионален грант, най-мащабната инициатива на телекома. В нея компанията подпомага с безвъзмездно финансиране на обществено значими проекти за развитието на регионите и местните общности в две основни направления – образование и опазване на околната среда.

   

  Проектът „И от мен зависи“ на сдружение „Чиста Струма“ има за цел да намали замърсяването с отпадъци в река Струма. Като част от него бяха проведени няколко мащабни почистващи активности под мотото „Реката не е сметище“, в които над 100 доброволци почистиха близо 4 тона отпадък от три силно замърсени точки в района на Кюстендил. В рамките на проекта се разработи процес за регулярно почистване на стотици килограми отпадъци от най-замърсения приток на Струма – река Банщица, както и кампания за срещи, активна работа и мотивация на младите хора в местните училища за смисъла да градим един по-чист свят.

   

  „Мисията на „И от мен зависи“ е да покажем на учениците в нашия край колко сериозен е проблемът със задръстването на речните корита на река Струма и нейните притоци, които са основен напоителен източник на областта. И да им дадем увереност и смисъл да се грижат, да променят, да държат бъдещето в ръцете си. Вярваме, че благодарение на усилията на сдружение „Чиста Струма“ и активния принос на хора, институции и отговорен бизнес, ще допринесем за една по-чиста околна среда и ще успеем да намалим екологичния отпадък върху водоемите в региона. За последните 3 години сме успели да освободим реките на Кюстендил от над 2000 тона отпадъци!“, допълни Людмила Добрева от сдружение „Чиста Струма“.

   

  С опазването на околната среда се ангажира и Народно читалище „Родопска искра – 2020“ с проекта „Планината учител и вдъхновител“, който е насочен към опазването на местната природа в района на родопското село Лилково в Община Родопи.

   

  Планината учител и вдъхновител“ е образователен проект с еко насоченост, с който искаме да привлечем вниманието на деца и възрастни и чрез интересни игри, творчески работилнички, палатков лагер, походи и мероприятия, да опазим и съхраним природата и гората около нас, да се научим да я ценим, да сме информирани, да извличаме ползи от природните богатства без да вредим. В района на селото има много туристически маршрути и желанието ни е да ги съхраним чисти, привлекателни и атрактивни за туристите, като едновременно с това да призовем да пазят горите от пожар и от замърсяване. Надяваме се с това  успешно да положим основите на устойчивото развитие на региона и опазването на природата“, споделя Елена Андреева от Народно читалище „Родопска искра – 2020“.

    

  В инициативата са предвидени различни семейни активности за деца и родители – засаждане на цветя в читалищния двор, засаждане на фиданки, походи през живописните планински маршрути, съчетаващи игри и наблюдения, запознаване с растителния и животинския свят в региона.

    

  А вече успешно протекоха мероприятия като „Еко арт академия: преИзползвай“, включваща: изработка на пана от капачки, преобразяване на ежедневния битов отпадък в играчки и предмети за бъдещо ползване. А под мотото„Таралеж си направи с шишарки за бодли“ бе демонстрирано как може да се даде „нов живот“ на отпадъка чрез „съчетаването“ му с естествени материали от природата. Децата рисуваха също и върху стари използвани керемиди, като давайки пълна свобода на въображението си, сътвориха красиви картини, които отнесоха в домовете си.

    

  След съгласуване с отдел „Екология“ към Община Родопи са отпечатани информационни брошури, запознаващи с природата и животинския свят в района, чиито еко послания се очаква да достигнат до над 1500 човека.  Конкретни роли и задачи по организацията се разпределиха и на самите децата към читалището, като например: изработката на значки, упътващи карти, забавни и образователни кръстословици и много други. Пряко в организацията и подготовката на събитията участват над 25 доброволци: деца и възрастни от местната общност, а предвидените мероприятия и подготвителните събития са над 20 за целия проект.

    

  „Щастливи сме, че работим с толкова отдадени и ентусиазирани екипи, като тези на сдружение „Чиста Струма“ и читалище „Родопска искра“. Техните еко проекти са чудесен пример за ангажирането на местни общности в различни инициативи за почистване, облагородяване и опазване на природата в тези населени места. Това е един от най-добрите начини за постигане на устойчиви резултати. Пожелаваме им успех и вече виждаме страхотните резултати, които постигат“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

   

  Общата подкрепа на Vivacom Регионален грант досега възлиза на над 500 000 лева, като са реализирани 108 проекта в цялата страна. Кампанията се осъществява с партньорството на Български център за нестопанско право (БЦНП).

   

  12.10.2023
 • Сдружение „Горичка“ и Обществения център за околна среда и устойчиво развитие ще обучат над 350 ученици по темата за климатичните промени

  Проектите на двете организации са подкрепени в осмото издание на Vivacom Регионален грант

  15 август 2023 г., София Проектите „Климатична наука в класната стая” и „Симулатор-стимулатор“ са сред четиринадесетте финалисти в осмото издание на Vivacom Регионален грант. Чрез игри и онлайн симулатор екипите на двете организации ще обучат над 350 ученици между 8 и 12 клас в София, Плевен, Кърджали и Варна по темата за климатичните промени.

   

  Сдружение „Горичка“ ще привлече вниманието на учениците с „Климатична наука в класната стая”. За целта екипът на организацията ще обучи над 50 учители да работят с иновативния инструмент – „Климатична фреска“, който се стремят да интегрират в учебните програми в училища в София, Кърджали и Плевен. Така климатичното образование ще влезе в класната стая на ученици от трите града от есента.

   

  „Климатична фреска“ е образователна настолна игра, чрез която ще запознаем учениците с факторите, променящи климата, по леснодостъпен и забавен начин. Тя е с продължителност близо 3 часа, от които 1 час сме отделили за дискусии на конкретни действия насочени към проблемите с климата. В рамките на проекта повече от 150 ученици ще преминат през извънкласни работилници по „Климатична фреска“ и ще бъдат обучени за ключовите фактори, които имат отражение върху климата. За нас това е само началото, но вярваме, че ще успеем да запалим искрата в децата“, коментира Гергана Берова от Сдружение „Горичка“.

   

  С важната тема за климата се заеха и от Обществения център за околната среда и устойчивото развитие. Техният проект „Симулатор-стимулатор“ ще даде възможност на над 200 ученици във Варна да изследват климатичните промени. С помощта на специално разработения глобален онлайн симулатор – EnROADS учениците в 10 гимназии в града ще се запознаят с влиянието на човешката дейност върху климата.

   

  „Нашата мисия е да въведем онлайн симулатора EnROADS в учебните програми в училищата във Варна. Ще обучим над 20 учители да работят с образователния софтуер, които след това ще го приложат в своята преподавателска практика в часовете по география, химия, биология или в часа на класния ръководител. За да помогнем още повече на учениците да разберат как решенията им повлияват на ефектите от глобалното затопляне ще подготвим и онлайн платформа с учебно съдържание по темата и допълнителни информационни материали“ - допълни Илиян Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие в гр. Варна.

   

  „И двете организации имат дългогодишен опит в реализирането на многобройни инициативи, свързани с опазването на околната среда. Затова вярваме, че ще постигнат страхотни резултати в обучението на учениците с тези интерактивни проекти“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

   

  Вече 8 години Vivacom Регионален грант подкрепя граждански организации, които имат иновативни идеи за справяне с належащи проблеми на местните общности. Общата подкрепа на Vivacom досега е над 500 000 лева за реализирането на 108 проекта в цялата страна.

   

   

  15.08.2023
 • Над 2000 деца от Пловдив ще се запознаят за първи път с жестовия език

  Проект „С две ръце и голямо сърце“, подкрепен от Vivacom, ще намали границите в общуването с деца

  26 юли 2023 г. Фондация „Стрей Шийп“ стартира серия от обучения по жестов език в Пловдив и региона, чрез които над 2000 ученици от първи до четвърти клас ще научат първите си фрази с жестове.

   

  „Обученията са част от проекта „С две ръце и голямо сърце“,  един от четиринадесетте образователни и екологични проекта, които подкрепяме в осмото издание на Vivacom Регионален грант. Той цели да намали границите в общуването с деца, като интегрира жестовия език в ежедневната комуникация в училищата. За нас като компания образованието и опазването на околната среда са сред основните приоритети в социално отговорната ни политика, затова подкрепяме най-добрите идеи с потенциал да ангажират местните общности, да създават възможности за младите  хора и така да допринасят за развитието на регионите. Пожелаваме успех на екипа и очакваме с нетърпение първите резултати“, сподели Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации във Vivacom.

   

  В рамките на проекта професионални лектори ще проведат 25 обучения на учениците с цел да приобщят жестовия език в ежедневните взаимоотношения в общинските училища. За да се подпомогне още повече процесът на интегрирането, в обученията ще участват и над 100 учители, които ще се запознаят с комуникацията с жестове. Включването на по-голям брой участници в инициативата е изключително важно за по-лесното приобщаване на децата в училище.

   

  “Вярвам в силата на жестовия език. Вярвам, че може да промени всекиго към по-добро. Вярвам в комуникацията, защото комуникацията изгражда мостове. А необходимостта от мост между глухите деца и качественото и достъпно образование е огромна", сподели Дани Йончева, основател на фондация „Стрей Шийп“ .

   

  В осмото издание на Vivacom Регионален грант 14 граждански организации получиха грантове на обща стойност над 62 000 лева. С това дарение общата сума, с която Vivacom подкрепя гражданските организации в цялата страна, надвиша 500 000 лева, дарени в полза на 108 проекта.

   

  Vivacom Регионален грант е грантова програма, която се провежда от 8 години в партньорство с Български център за нестопанско право.

  26.07.2023
 • Практикантската програма на Vivacom отваря света на телекомуникациите за ученици

  В рамките на близо две седмици учениците имат възможност да видят отблизо света на телекомуникациите

  6 юли 2023 г., гр. София Близо 230 ученици от 10, 11 и 12 клас в технически училища в страната ще се включат това лято във Vivacom Практикантска програма. В рамките на близо две седмици учениците имат възможност да видят отблизо света на телекомуникациите. Те ще се запознаят с всекидневните задачи и работната атмосфера в ключовите технически дирекции – Предоставяне и поддръжка на услуги, Оперативно управление на мрежата, Фиксиран достъп и Информационни технологии.

    

  Практикантската програма е част от фокусираните усилия на Vivacom да развива млади таланти в един от най-динамичните сектори на икономиката. Тя е и възможност за ранно кариерно ориентиране на учениците, част от които по-късно се присъединяват към екипа на телекома. Близо 100 ментори от Vivacom, специалисти в своите области, ще работят с практикантите, които участват в програмата, в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Сливен и Стара Загора. А една от най-големите групи от ученици започва тази седмица в столицата в дирекция Предоставяне и поддръжка на услуги. 

    

  Досега във Vivacom Практикантска програма са се включили близо 100 ученици в общо 4 издания. Седем от участниците в миналогодишната програма вече работят на половин ден във Vivacom, а един от тях е преминал успешно летен стаж в компанията.

  06.07.2023
 • 25 учебни компании представиха смели бизнес идеи за бъдещето

  EM-PAX, Gougoutka и Plantum са учебните компании, които спечелиха първите три места в тазгодишното издание на предприемаческата програма на Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) „Учебна компания“.

  14 юни 2023 г., София. EM-PAX, Gougoutka и Plantum са учебните компании, които спечелиха първите три места в тазгодишното издание на предприемаческата програма на Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) „Учебна компания“. В рамките на 15-ото издание на инициативата се включиха близо 1000 ученици от над 80 училища от цялата страна, като 25 учебни компании влязоха в оспорвана надпревара на финала, за голямата награда „Учебна компания“ на годината, който се проведе на откритата сцена в Пловдив Стейдж Парк.

    

  „Учебна компания“ има за цел в рамките на една учебна година да научи учениците от средните училища как да развиват и материализират своите идеи, превръщайки ги в бизнес. По време на програмата участниците реализираха своите учебни компании в три приоритетни направления – STEAM образование, зелено предприемачество и високотехнологични решения за градове и общности, а на финала представиха своите бизнес планове, прототипи и продукти.

    

  “С всяка учебна година задачата на журито в „Учебна компания“ на JA Bulgaria става все по-трудна, защото младите предприемачи са все по-осъзнати, създават все по-иновативни научно-базирани решения и сами търсят подкрепата ни в създаването на работещи бизнес модели. За първа година след пандемията от COVID-19 имаше толкова много екипи, които имаха не само работещи прототипи, а готови за продажба продукти и услуги и дори първи клиенти”, сподели Ирина Илиева, Директор Организационно развитие в JA Bulgaria.

    

  Като част от стратегията си да подпомага младите хора в развитието на знания и умения, необходими за бъдещата им реализация, Vivacom бе един от основните партньори на инициативата. Освен финансова подкрепа за провеждането на ключови етапи от инициативата, специалисти от различни направления в телекома се включиха като ментори на учениците и ги съветваха по време на създаването и развитието на техните учебни компании. Представители на компанията се присъединиха и към експертното жури, което помогна за подбора и оценяването на всички проекти в конкурса.

    

  „Подкрепяме програмата „Учебна компания“ на JA Bulgaria, защото вярваме, че младите хора са ключът към бъдещето и че техните иновативни идеи ще имат положителен принос за нашето общество. Програмата развива силните страни на учениците, учи ги как да бъдат отговорни и креативни във всяко свое начинание и ги стимулира да насочат вниманието си към едни от най-важните теми в сферата на бизнеса, които ще помогнат на всички да живеем по-добре“, сподели Нели Търкаланова, съветник Корпоративни комуникации във Vivacom.

    

  За поредна година Vivacom връчи и специална награда за „Високотехнологично предприемачество“. Новият носител на наградата е учебна компания „SunCase“, от училище Проф. Иван Апостолов, гр. София. В рамките на програмата Учебната компания разработи прототип на калъф за телефон, който чрез соларна енергия предава заряд към батериите на мобилните устройства. Една вдъхновяваща идея, която е комбинация от истинско новаторско мислене, технологичен нюх и грижа за околната среда.

   

  Победителите в програмата „Учебна компанията 2023“ – EM-PAX ще представят България на европейското състезание за Учебни компании GEN-E в Истанбул през юли тази година с иновативния си прототип на контейнер за разделни отпадъци с фотоволтаичен панел и механизъм за компресиране на отпадъците.

   

   

  14.06.2023
Open cookie bot settings
към контакти