Често задавани въпроси

Unlimited

 
Unlimited
Месечна такса в лв. с ДДС
Unlimited 50 5G

39.99

35.99

Unlimited 150 5G

48.99

44.99

Unlimited
Месечна такса в комбинация с фиксирана услуга в лв. с ДДС
Unlimited 50 5G

39.99

30.99

Unlimited 150 5G

48.99

38.99

Unlimited
Минути в БГ и роуминг в чужди мрежи в ЕС
Unlimited 50
неограничени
Unlimited 150
неограничени
Unlimited
SMS и MMS в БГ и роуминг в чужди мрежи в ЕС
Unlimited 50
неограничени
Unlimited 150
неограничени
Unlimited
MB за мобилен интернет в БГ и ЕС
Unlimited 50
неограничени
Unlimited 150
неограничени
Unlimited
Максимално достижима скорост за обмен на данни
Unlimited 50
50 Mbps
Unlimited 150
150 Mbps
 Unlimited
Минути от мрежата на Vivacom към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС
Unlimited 50
200
Unlimited 150
300
Unlimited
MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС
Unlimited 50
17 100 MB
Unlimited 150
20 900 MB
Unlimited
Достъп до 5G мрежата
Unlimited 50
Unlimited 150
Unlimited

Музикална платформа
Unlimited 50
Unlimited 150
Unlimited
EON Mobile
EON Mobile 
Unlimited 50
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra, MAXSport Plus за 6 месеца
Unlimited 150
60+ канала,
Arena Play, DiemaXtra, MAXSport Plus,
HBO Max за 6 месеца
Unlimited
pCloud
Облачно пространство
Unlimited 50
128 GB
Unlimited 150
128 GB
Unlimited

Без месечна такса
Unlimited 50
Unlimited 150

Основни цени на този план с включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г:

 

SMS от мрежата на Vivacom към международни оператори 0.24 лв на съобщение
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.50 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 1.85 лв. на минута

 

Основни цени на този план с включен ДДС, преди 28.02.2023 г:

 

Разговори към универсални номера 0700 0.29 лв на минута
SMS от мрежата на Vivacom към международни оператори 0.21 лв на съобщение
WAP през CSD 0.06 лв. на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на Vivacom 0.49 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Първа международна група 0.445 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom към Мобилни ЕС/ЕИЗ 0.445 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Втора международна група 1.29 лв. на минута
Разговори от мрежата на Vivacom  към страни от Трета международна група 1.59 лв. на минута
Видео разговори от мрежата на Vivacom  към всички международни дестинации 1.62 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност
Правила и условия
 
 1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.

 2. Включените национални минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 или за изходящи разговори от мрежата на Vivacom към международни дестинации.

 3. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на Vivacom могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.

 4. Трафик на данни се тарифира на 1 KB. Цена на приложимият минимален първоначален обем на таксуване на мобилен интернет от 1 KB е 0.012 лв. с ДДС.

 5. Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom за Unlimited 50/150: при download - 50 Mbps / 150 Mbps, при upload – 50 Mbps / 150 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom за Unlimited 50 / 150: при download - 50 Mbps/150 Mbps, при upload – 50 Mbps / 75 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 21 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. Всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености). При установен риск от злоупотреби или неправомерно ползване на услугите Vivacom може да ограничи скоростта до 64 Кbps на дневна база. Скоростта се възобновява между 00:00 и 00:59 часа на следващия ден. Vivacom ще извършва преценка за наличие на риск при реализирано потребление над 100 GB в рамките на едно денонощие.

 6. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).

 7. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилни тарифни планове Unlimited 50/150 е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на Vivacom на номер 123, като за това Vivacom може да изисква предоставяне на депозит.

 8. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS, който е по-дълъг от упоменатите символи, ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

 9. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания от тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.

 10. Включените минути в планове Ulimited са валидни към всички мобилни и фиксирани мрежи в страната, както и за изходящи роуминг разговори в ЕС до България, в страната на пребиваване и в рамките на ЕС без допълнителна такса при спазване на Политиката за справедливо ползване.

 11. Включените национални SMS и MMS са валидни към всички мрежи в България и в роуминг в ЕС (до България, страна на пребиваване и Зона ЕС). В случай, че е налице брой на изходящи кратки текстови и мултимедийни съобщения, който не съответства на броя изходящи кратки текстови и мултимедийни съобщения, които се очакват при добросъвестно ползване на услугататя може да бъде временно ограничена. Критериите за брой изходящи кратки текстови или мултимедийни съобщения, които се очакват при добросъвестно ползване на услугата, се определят и променят по преценка на Vivacom. За недобросъвестно ползване на услугата ще се счита изпращане на повече от 200 SMS или 200 MMS за едно денонощие.

 12. Всички нови и съществуващи абонати, които удължат срока на текущ договор на тарифен план Unlimited, получават услугата Happy Call. Тя позволява на абоната да използва мелодия вместо стандартен сигнал "свободно" при входящо повикване. При първа нова активация на услугата Happy Call абонаментът за първия месец е 0.00 лв., след което се заплаща стандартен месечен абонамент от 0.60 лв. с ДДС. Услугата Happy Call се активира с първоначално избрана стандартна Happy Call мелодия. Всяка друга закупена мелодия или албум, различна от първоначалната стандартна Happy Call мелодия, се заплаща допълнително на цена, посочена на www.happycall.bg. Абонатът може да се откаже и/или да се абонира повторно за услугата Happy Call по всяко време. Повече информация за услугата Happy Call на www.happycall.bg.

 13. Планове Unlmited имат включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок на договора, при сключване на 24 месечен договор. След изтичане на посочения срок, се начислява месечна цена в размер на 8.99 лв. с ДДС на месец. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата.

 


  

Промоция Unlimited 2022:
Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Unlimited 50/150 ще получат промоционална месечна такса 35.99 лв. с ДДС/44.99 лв. с ДДС за целия срок на договора. Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Unlimited 50/150 ще получат допълнителни промоционални 200 минути/300 минути за изходящи международни разговори от мрежата на Vivacom към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС за целия срок на договора. Максимална скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom за Unlimited 50/150 съответно: при download – 50 Mbps/150 Mbps, при upload – 50 Mbps/150 Mbps. За достъп до 5G мрежата е необходимо използването на съвместимо устройство. Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Unlimited 50 ще получат безплатен абонамент за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra, Max Sport Plus в EON Mobile за първите 6 месеца от срока на договора, след което пакетите се закриват автоматично. Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Unlimited 150 ще получат безплатен абонамент за пакети 60+ канала, Arena Play, DiemaXtra, Max Sport Plus, HBO Max в EON Mobile за първите 6 месеца от срока на договора, след което пакетите се закриват автоматично. След изтичане на първоначалния срок на договора тарифните планове ще бъдат на стандартни условия без промоционалните допълнителни услуги и отстъпки от месечната такса. Промоцията е валидна до 30.09.2022 г.

Официални правила на “Промоция Unlimited 2022”
  


Управление на трафика 

 
Технологиите за радио достъп в мобилни мрежи имат ограничен ресурс за предаване на данни и глас.


Мобилната мрежа,  се състои от множество точки за достъп до мрежата (базови станции). Всяка базова станция е с определен максимален общ капацитет  за предаване на данни (сваляне/качване), който се споделя между всички свързани в даден момент потребители на мобилни услуги.

В зависимост от различни фактори, като време на денонощието, оживени зони и наличната мрежова технология, възможностите на базовите станции за обслужване потребителския трафик може да се окажат силно ограничени. Това може да бъде особено забележимо, ако много потребители на мобилни услуги са едновременно на едно и също място (например на по-големи събития като концерти, спортни събития или задръствания), където всички споделят едни и същ мрежови капацитет и ползват особено интензивни услуги като видео стрийминг, сваляне на големи по обем файлове и др. Всичко това води до претоварване на съответната базова станция. В този случай Vivacom прилага мерки за управление на трафика, за да се осигури ефективно използване на ресурсите на мрежата, да се оптимизира качество и подобри услугата за потребителите. За целта всеки тарифен план е с определена приоритизация (коефициент) в мрежата.

Приоритизацията дава възможност в случаите описани по-горе или при непосредствена заплаха от натоварено ползване, наличният капацитет на базовата станция да се разпредели между потребителите със следните коефициенти:Приоритет

Приложими тарифни планове

Коефициент

Висок

Тарифен план Unlimited 150

10

Стандартен

Всички останали стандартни мобилни тарифни планове

5


Пример 1: Базовата станция има максимален ресурс до 150 Mbps и има 2 ползвателя със стандартен приоритет (коефициент 5):


Максимална скорост
на базова станция – до 150 Mbps

Потребител 1 – до 75 Mbps

Потребител 2 – до 75 Mbps 
Пример 2: Базовата станция има максимален ресурс до 150 Mbps и има 2 ползвателя, като потребител 1 е с висок приоритет (коефициент 10), a потребител 2 е със стандартен приоритет (коефициент 5):

Максимална скорост
на 
базова станция – до 150 Mbps

Потребител 1 – до 100 Mbps

Потребител 2 – до 50 Mbps


 
 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings