Често задавани въпроси

Optima 250 за хора с увреждания

  

VIVACOM предлага следните условия за ползване на мобилна тарифа Optima 250 от хора с увреждания:

  

Optima 250  
Месечна такса (с ДДС) 5.00лв. 
Включени минути в мобилната мрежа на VIVACOM и към фиксирани мрежи  250
Включени SMS-и в мобилната мрежа на VIVACOM  50
Цени (с ДДС)  
Обаждания към мобилната мрежа на VIVACOM и към фиксирани мрежи  0.15лв.
 Обаждания към други мобилни оператори в страната  0.32 лв
 SMS  0.14 лв
SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи към ЕС  0.14 лв на съобщение 

 

 1. План Optima 250 за хора с увреждания се предлага от 1 юли 2011 г.
 2. Планът важи за нови и настоящи клиенти с инвалидност над 50%  (Първа, Втора и Трета група инвалидност) и се предлага единствено в магазини на VIVACOM.
 3. Лицата с инвалидност над 50% могат да ползват един план Optima 250 за хора с увреждания.
 4. За да се възползва от предложението, клиентът трябва да предостави документ от ТЕЛК, удостоверяващ групата инвалидност.
 5. В случай, че лицето имащо право да се възползва от преференциалните условия е непълнолетно (под 18 г.), услугата може да се активира от името на придружителя/настойника.
 6. При преминаване от текуща тарифа към план Optima 250 на преференциални условия за лица с ТЕЛК, договорът за номера се преподписва за срок от 12/24 месеца.
 7. След изтичане на срока на договор се заплаща стандартна месечна такса в случай, че лицето не предостави отново ТЕЛК решение за увреждане/инвалидност и не преподпише договора си за нов период.
 8. В случай, че лицето предостави безсрочен документ от ТЕЛК, то преференциалните условия за план Optima 250 ще останат такива и след изтичане на срока на договора.
 9. Активацията на SIM карта на тарифен план Optima 250 на преференциални условия е валидна за:
 10.  Съществуващи клиенти при преминаване от по-нисък месечен абонамент към Optima 250, по всяко време на текущия договор;
 11. Съществуващи клиенти на по-висок месечен абонамент само след изтичането на текущия срочен договор;
 12. Промяната на ползвания план се извършва безплатно.
 13. За включените в плана минути, таксуването е на секунда, минималната продължителност на разговора е 60 секунди.
 14. Неизразходваните включени минути/SMS-и не се прехвърлят за следващия месец.
 15. За всички въпроси, неуредени от тези условия, се прилагат условията за ползване на съответната абонаментна услуга и Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между БТК ЕАД и абонатите и потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM и UMTS.

 

  

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings