Често задавани въпроси

Business Smart и Unlimited+

Business Smart и Unlimited+


Unlimited

50+ 5G

150+ 5G

Месечна такса
39.00 лв./мес.
49.00 лв./мес.
Минути в БГ и роуминг в ЕС
Неограничени
Неограничени
Минути към Първа международна група
500
1000
Минути към международна група мобилни ЕС и Група 2
100
200
Национални SMS и MMS, валидни и в роуминг ЕС
Неограничени
Неограничени
MB на максимална скорост в България и ЕС
Неограничени
Неограничени
Максимално достижима скорост на обмен данни до
50 Mbps
MB на максимална скорост
150 Mbps
MB на максимална скорост
Мобилен интернет в ЕС
26 000 MB
32 700 MB
Облачно пространство pCloud
128 GB
128 GB
Музикална стрийминг платформа
Tidal музикална платформа
Tidal музикална платформа
Дигитален абонамент за Капитал PRO
Капитал PRO logo
Капитал PRO logo
EON мобилно приложение
с 40+ канала

EON мобилна телевизия

Arena Play   Diema Xtra  MAXSport Plus  за 6 месеца

EON мобилна телевизия

Arena Play   Diema Xtra  
MAXSport Plus  HBO Max за 6 месеца

Дигитален портфейл Pay by Vivacom
Pay by Vivacom
Pay by Vivacom
Разговори към номера 0700
0.24 лв./мин.
0.24 лв./мин.

  

  

  

Основни цени на този план без ДДС:

   

Unlimited

50+ 5G / 150+ 5G

Цена без включен ДДС, преди 28.02.2023 г
Цена без включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г.
Разговори към универсални номера 0700 0.24 лв. на минута 0.24 лв. на минута
SMS към международни оператори 0.18 лв. на съобщение 0.20 лв. на съобщение
WAP през CSD 0.05 лв. на минута 0.05 лв. на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на Vivacom 0.41 лв. на минута 0.41 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.49 лв. на минута 0.49 лв. на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.37 лв. на минута 0.37 лв. на минута
Разговори към страни от Мобилни ЕС
0.37 лв. на минута 0.37 лв. на минута
Разговори към страни от Втора международна група 1.07 лв. на минута 1.25 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.32 лв. на минута 1.54 лв. на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.35 лв. на минута 1.35 лв. на минута

Цена за разговор към номер 123/121 в България в рамките на интерактивното гласово меню / при избор за свързване със сътрудник "Обслужване на клиенти", независимо от продължителността

0.00/0.05 лв. на минута 0.00/0.05 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

 

 


Тарифен план

Unlimited 50Unlimited 150
Национални минути, валидни и за роуминг в ЕС
Неограничени
Неограничени
Национални SMS и MMS, валидни и за роуминг в ЕС
Неограничени
Неограничени
MB на максимална скорост
50 Mbps
150 Mbps
Дневна квота за мобилен интернет
100 GB
100 GB
Квота за мобилни данни в роуминг в ЕС
17 100
20 900
Облачно пространство
Музикална стрийминг платформа
Tidal музикална платформа
Tidal музикална платформа
Промоционална такса при 24-мес. Договор без ДДС
33.32 лв./мес.
40.82 лв./мес.

 

 

 Business SMART

S 5G

М 5G

L 5G

XL 5G

U 5G

Месечна такса
15.00
20.00
30.00
50.00
99.00
Минути в БГ и роуминг в ЕС
600
1 000
неограничени
неограничени
неограничени
Минути към Международна зона 1
100
100
500
4 000
6 000
международна Зона Мобилни ЕС и Зона 2
-
-
100
500
2 000
Мобилен интернет в БГ
неограничен
неограничен
неограничен
неограничен
неограничен
MB на максимална скорост в БГ и ЕС
1 500 MB
4 000 MB
10 000 MB
30 000 MB
100 000 MB
Мобилен интернет в ЕС
10 000 MB
13 400 MB
20 000 MB
33 400 MB
66 000 MB
Цени за национални разговори и роуминг в ЕС и номера 0700 (Цена без включен ДДС, преди 28.02.2023 г.:)
0.21 лв./мин.
0.18 лв./мин.
0.15 лв./мин. 0.12 лв./мин. 0.08 лв./мин.
Цени за национални разговори и роуминг в ЕС и номера 0700 (Цена без включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г.:)
0.24 лв./мин.
0.21 лв./мин.
0.17 лв./мин. 0.14 лв./мин. 0.09 лв./мин.

 

 

Основни цени на този план без ДДС:

Цена без включен ДДС, преди 28.02.2023 г Цена без включен ДДС, влизащи в сила от 28.02.2023 г.
SMS към всички мрежи в страната 0.15 лв. на съобщение 0.175 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.18 лв. на съобщение 0.20 лв. на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв. на съобщение 0.50 лв. на съобщение
Цена на MB в ЕС след изчерпване на включените MB в ЕС 0.0035 лв./MB 0.00583 лв./MB
WAP през CSD 0.05 лв. на минута 0.05 лв. на минута
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.50 лв. на MB 1.50 лв. на MB
Видео разговори към мобилната мрежа на Vivacom 0.41 лв. на минута 0.41 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.49 лв. на минута 0.49 лв. на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.30 лв. на минута 0.35 лв. на минута
Разговори към страни от Мобилни ЕС и Втора международна група 0.63 лв. на минута 0.73 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.05 лв. на минута 1.20 лв. на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.35 лв. на минута 1.35 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

   
Допълнителни пакети

 

Пакети с включени MB в БГ и ЕС

 

  +Business SMART 3 000 MB +Business SMART 5 000 MB
Месечна такса
3.00 лв.
5.00 лв.
Включени MB на максимална скорост в БГ и ЕС
2 000
3 400
MB в роуминг в ЕС

1 600

2 600

 

Пакети с включени минути за разговори

 

  +Business SMART 250 мин. +Business SMART 500 мин. +Business SMART 1 000 мин.
Месечна такса
2.00 лв.
3.00 лв.
5.00 лв.
Минути към национални мрежи
250
500
1 000

 

 

Пакети с включени MB в БГ и ЕС 

 

 1. Таксуването е на 1 KB. Сесии до 1 KB се таксуват като 1 KB.
 2. Включените MB в допълнителния пакет се ползват с предимство MB пред включените MB в тарифата, ако има такива.
 3. Включените данни в допълнителните пакети +Business Smart важат само в мобилната мрежа на Vivacom и в роуминг в Европейски съюз.
 4. Цена на MB след изчерпаните MB в ЕС е 0.00392 лв./MB.
 5. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
 6. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява в началото на отчетния период при деактивиране на пакет, клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия отчетен период.
 7. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатената месечна такса за него не се възстановява.
 8. Включените MB на максимална скорост са валидни в България и в роуминг в ЕС.
 9. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за настоящия допълнителен пакет на регулираната максимална цена за роуминг на едро. При нарушаване на Политиката за справедливо ползване, потребление на MB в роуминг в ЕС ще се таксува по 0.00392 лв./ MB без ДДС.
 10. След изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps.

 

Пакети с включени минути за разговори

 

 1. Включените минути за разговори към всички национални мрежи важат и за изходящи разговори  в роуминг в ЕС до България, в страна на пребиване и Зона ЕС без допълнителна такса при спазване на правилата и ограниченията, заложени в Политиката за справедливо ползване. След изчерпване на включените минути се прилага цена съгласно основния тарифен план за разговор към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). В случай че при ползване на настоящия допълнителен пакет бъдат нарушени правилата на Политиката за справедливо ползване се начислява допълнителна такса, посочена в условията на основния тарифен план.
 2. Включените минути в допълнителният пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
 3. Таксуването е на 60 секунди. Всяка започната минута се тарифира като цяла.
 4. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
 5. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 6. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец. 
   
   

„Правила и условия“ на Unlimited+

 1. Тарифирането към всички мрежи в България, в роуминг Европейски съюз (до България, страна на пребиване и Зона ЕС), международни разговори от България към Международни дестинации Група I, мобилни ЕС, II и III е на минута.
 2. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB. Цена на приложимият минимален първоначален обем на таксуване на мобилен интернет от 1 KB е 0.01 лв. без ДДС.
 3. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 и международни дестинации Група III.
 4. Неизползваните международни минути не се прехвърлят за следващ месец.
 5. Неограничени разговори в бизнес група с изключение на номера в роуминг.
 6. Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 5G мрежата на Vivacom при download - 2071 Mbps, при upload – 167.8 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom при download - 745 Mbps, при upload – 75 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 21 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпването им се прилага ограничение до изрично посочената в договора скорост. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 7. При установен риск от злоупотреби или неправомерно ползване на услугите Vivacom може да ограничи скоростта до 64 Кbps на дневна база. Скоростта се възобновява между 00:00 и 00:59 часа на следващия ден. Vivacom ще извършва преценка за наличие на риск при реализирано потребление над 100 GB в рамките на едно денонощие. 
 8. Абонатът няма право да извършва и да допуска извършване на следните действия: Да използва включените в мобилния план данни за достъп до интернет за генериране, терминиране или транзит на трафик от/към/в мрежата на Vivacom с цел реализиране на печалба за Абоната или друго лице, различно от Vivacom;Да използва включените в тарифния план кратки текстови и мултимедийни съобщения (SMS и MMS) с цел реализиране на печалба за Абоната или друго лице, различно от Vivacom. Използване на услугата с цел реализиране на печалба за Абоната или друго лице, различно от Vivacom се счита, че е налице, когато обемът на използваните данни за достъп до интернет и/ или изходящи кратки текстови и мултимедийни съобщения не съответства на обема на използваните данни за достъп до интернет и/ или изходящи кратки текстови и мултимедийни съобщения, които се очакват при добросъвестно ползване на услугата. Критериите за обема на използваните данни за достъп до интернет и/ или изходящи кратки текстови и мултимедийни съобщения, които се очакват при добросъвестно ползване на услугата се определят по преценка на Vivacom.
 9. Абонатът дължи еднократни такси за администриране на заявени от него изменения в договорните условия, като такса за възстановяване на клиентски номер за услуга, спряна поради неплащане, такса за смяна на клиентски номер на услугата, такса за смяна на абоната, такса за смяна на адрес на услуга и други съгласно ценовата листа на Vivacom, публикувана на www.vivacom.bg. Таксите се заплащат при заявяването на изменението или се начисляват в първата фактура след това по преценка на Vivacom.
 10. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Unlimited 50+/150+ e 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на Vivacom на номер 123, като за това Vivacom може да изисква предоставяне на депозит. Индивидуалната финансова граница на потребление може да бъде увеличена след получаване на съгласие от страна на абоната: чрез кратко текстово съобщение (SMS), телефонно повикване или по друг начин. Индивидуално определената финансова граница за потребление на националната услуга трафик на данни е 50 лв. за всички тарифни планове, за които индивидуално определената финансова граница на потребление е над 50 лв. Финансовата граница на потребление за трафик на данни включва финансовата граница за мобилен интернет и представлява част от определената финансова граница на потребление за конкретния план.
 11. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 12. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености). 
 13. Unlimited 50/150 имат включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок на договора. След изтичане на посочения срок, се начислява месечна цена в размер на 7.49 лв. без ДДС на месец. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата.
 14. Unlimited 50/150 имат включен абонамент за 128 GB облачно пространство pCloud за първоначалния срок на договора, след което безплатното облачно пространство се променя на 15 GB, освен ако не се сключи договор за нов период на план с включени 128 GB или не се закупи пакет 128 GB pCloud срещу месечен абонамент 2.49 без ДДС през приложението.


„Правила и условия“ на Business Smart

 

 1. Тарифирането към всички мрежи в България и в роуминг в Европейски съюз  (до България, страна на пребиване и Зона ЕС) е на секунда.  Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 2. Тарфирането на международни разговори от България към Международни дестинации Група I, Мобилен ЕС, II и III на минута. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB. Цена на приложимият минимален първоначален обем на таксуване на мобилен интернет от 1 KB е 0.01 лв. без ДДС.
 3. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 и международни дестинации Група III за тарифните планове Business Smart S и Business Smart M а за международна група III тарифни планове Business Smart L, Business Smart XL и Business Smart U.
 4. Неизползваните минути и/или MB на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.
 5. Неограничени разговори в бизнес група с изключение на номера в роуминг.
 6. Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 4G мрежата на Vivacom: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на Vivacom: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на Vivacom: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.  
 7. Абонатът дължи еднократни такси за администриране на заявени от него изменения в договорните условия, като такса за възстановяване на клиентски номер за услуга, спряна поради неплащане, такса за смяна на клиентски номер на услугата, такса за смяна на абоната, такса за смяна на адрес на услуга и други съгласно ценовата листа на Vivacom, публикувана на www.vivacom.bg. Таксите се заплащат при заявяването на изменението или се начисляват в първата фактура след това по преценка на Vivacom. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако абонат е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Условията на новия тарифен план влизат в сила до 24 часа след заявяване на промяната. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.
 8. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Business Smart S/M/L/XL/U е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на Vivacom на номер 123, като за това Vivacom може да изисква предоставяне на депозит. 
 9. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 10. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS, който е по-дълъг от упоменатите символи, ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 11. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 12. Всяка от тарифите включва безплатни и неограничени разговорите в бизнес групата на територията на България.
 13. За Business Smart S/M/L/XL/U в допълнение на тарифния план на абоната се позволява преференциално и последователно ползване на до 3 стандартни пакета по 200 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 0.83 лв. без ДДС при следните условия:

  След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост и/или след изчерпване на MB на максимална скорост от други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС, ако има заявени такива, всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на обема данни на максимална скорост, включен в тарифния план и/или в други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС, ако има заявени такива, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първия допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) втория допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третия допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. 3-те пакета няма да се активират към тарифен план без включени МВ или без активирани други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС. MB на максимална скорост в тарифния план, ако има такива, и всички допълнителни пакети са валидни в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.

 14. Business Smart L/XL/U имат включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок на договора. След изтичане на посочения срок, се начислява месечна цена в размер на 7.49 лв. без ДДС на месец. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата.
 15. Business Smart L/XL/U имат включен абонамент за 128 GB облачно пространство pCloud за първоначалния срок на договора, след което безплатното облачно пространство се променя на 15 GB, освен ако не се сключи договор за нов период на план с включени 128 GB или не се закупи пакет 128 GB pCloud срещу месечен абонамент 2.49 без ДДС през приложението. За потребители с 15 GB активирано безплатно пространство няма да настъпи промяна след изтичане срока на договора.

  

 

Схема за тарифиране на данни

  

За всички клиенти, които използват мобилна услуга на абонаментен план, чийто тарифен план или включен допълнителен пакет не предоставя неограничен мобилен интернет, се въвежда лимит за данни (трафик от интернет) в размер на 50 лв. без ДДС.

 

До достигане на сметка за мобилен интернет от 50 лв. без ДДС се използва следната схема за тарфиране на данни:
 

Стъпка 1 Стъпка 2
Цена на MB До достигане на сметка за мобилен интернет от 33.33 лв. без ДДС цената на MB е в зависимост от тарифния план. След достигане на сметка за мобилен интернет от 33.33 лв. без ДДС цената е 0,07 лв. на MВ без ДДС.

 
 

Схемата за тарифиране на данни предпазва клиентите на Vivacom от неочаквано големи сметки. На стъпка 1 клиентът се таксува на MB според цената в тарифния му план до достигане на сметка от 33.33 лв. за мобилен интернет. След това клиентът заплаща по 0.07 лв. без ДДС на MB, като продължава да използва MB на максимална скорост.

 
Клиентите, за които има заложен лимит за данни, ще получават уведомителни съобщения при достигне на:

 • 80% от лимита за данни;
 • 95% от лимита за данни;
 • 100% от лимита за данни.

 
Всеки клиент, за който има заложен лимит за данни има право да заяви:
 

 1. Активация/ деактивация на SMS известие за достигнати 80% от лимита за данни (клиент не може да се откаже от получаване на останалите известия: за 95% и 100 % от лимита), чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123;
 2. Изпращането на уведомителни съобщения за достигнати 95 и 100% от лимита ще е активно, само в случай, че клиент не се е отказал от услугата следене на лимит за данни;
 3. Да продължи използване на услугата интернет за отчетния период чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123;
 4. Активация/ деактивация на услугата лимит за данни за неопределен период чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 123.

 

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings