Често задавани въпроси

Как се осъществява преносимостта на номер?

Стъпка 1: Подаване на заявление 

 

 1. В магазин на Vivacom
 • Заявете желанието си да пренесете номера си, като попълните заявление в стандартна форма.
 • Изберете услугата, която искате да ползвате, и вземете новата(ите) си SIM карта(и). Броят им зависи от броя на номерата, които сте заявили за пренасяне.
 • До 2 работни дни ще Ви изпратим кратко текстово съобщение (SMS), за да Ви уведомим за реалната дата на преносимост.

 

 1. Чрез онлайн форма на vivacom.bg
 • Можете  да пренесете мобилен номер в мрежата на Vivacom през специално създадена форма на vivacom.bg.
 • За да заявите преносимост на мобилен номер, е необходимо да сте физическо лице, титуляр на номера в даряващия оператор и SIM картата с този номер в момента да е поставена във Вашето устройство, тъй като Vivacom ще Ви изпрати код за верификация.
 • След подаване на заявката ще получите необходимите документи и новата(ите) си SIM карта(и) за всички заявени от вас номера по куриер.
 • Имате възможност да изберете кога да стартира процедурата по преносимост - от момента на подаване на Заявлението за преносимост или 7 календарни дни след подаване на Заявлението за преносимост.

 

Важно:

 • Можете да пренесете колкото искате Ваши номера на абонаментен план,ако сте били активен клиент на Vivacom най-малко 3 месеца към датата на подаване на Заявлението.
 • Можете да пренесете до 5 Ваши номера на абонаментен план, ако сте нов клиент на Vivacom.
 • Ако използвате специално създадената форма на vivacom.bg и сте нов клиент или имате активни услуги на Vivacom за по-малко от 9 месеца, можете да заявите преносимост на до 5 мобилни номера на абонаментен план, като за всеки номер трябва да създадете отделна заявка в тази форма.
 • Ако използвате специално създадената форма на vivacom.bg, може да закупите устройство в магазин на Vivacom до 30 дни след реализиране на преносимостта.
 • Можете да пренесете до 10  Ваши номера на предплатена услуга в магазин на Vivacom.Не може да пренасяте номера на предплатена услуга чрез онлайн формата на vivacom.bg.

 

Стъпка 2: Дата на пренасяне

 

 • Новата Ви карта ще бъде активиранамежду 9:00 и 17:00 часа на датата на пренасяне. Всички обаждания към номера от мрежата на стария Ви мобилен оператор ще бъдат пренасочени към мрежата на приемащия оператор.
 • Старата Ви карта ще бъде деактивирана.

 

Важно:

 • Възможно е да се загубят входящи кратки текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS), които не са изтеглени преди пренасянето.
 • Всички суми, натрупани в периода от получаване на одобрение до фактическата преносимост, дължите на стария си оператор.
 • Vivacom ще информира абонатите/потребителите си за пренесен от мрежата си номер чрез сигнал. Посоченият сигнал е с продължителност 3 (три) секунди, след което на абоната/потребителя се предоставят 2 (две) секунди за избор относно прекратяване или осъществяване на повикването.
 • За времето на сигнала и времето за избор абонатите/потребителите няма да бъдат таксувани.

 

 • Чуйте сигнала тук: 

 

Пренасяне на номер(а) от мобилната мрежа на Vivacom в мрежата на друг оператор

 

   • За да пренесете номера си от мрежата на Vivacom в мрежата на друг оператор, трябва да подадете писмено заявление в стандартна форма в търговски обект на приемащия оператор. В срок от 2 дни от подаването на заявлението ще бъдете уведомен от приемащия оператор дали пренасянето е възможно.
   • За преносимост от мрежата на Vivacom могат да кандидатстват всички клиенти на Vivacom на мобилни (абонаментни и предплатени) и фиксирани услуги.
   • Сигналът, който се чува при набирането на пренесени от мрежата на VIVACOM номера, е следният:

  

Обратно към въпросите

нагоре
Open cookie bot settings