• Предплатена карта

VIVA Bonus

С новия предплатен пакет VIVA Bonus
винаги получаваш повече

+2000 MB бонус при всяко
презареждане с 10 лв. 

   

  300 VIVACOM минути

   300 национални минути

    6000 MB бонус в стартовия пакет

     3 лв. включен левов баланс

     Облачно пространство: 15GB 

       

     Основни цени на този план с включен ДДС:

     Цена на стартов пакет

     8 лв.

     Включен баланс

     3 лв.

     Включени минути за разговори към мобилни номера от мрежата на VIVACOM 300
     Включени минути за разговори към всички национални мрежи 300
     Промо включени МВ на максимална скорост 6 000 МВ
     Разговори към всички мрежи в страната 0.25 лв. на минута
     Тарифиране на изходящи разговори 180 сек./60 сек.
     SMS към всички мрежи в страната 0.25 лв. на съобщение
     SMS от мрежата на VIVACOM към международни оператори 0.21 лв. на съобщение
     SMS от мрежата на VIVACOM към мобилни мрежи в ЕС         0.14 лв на съобщение
     MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
     GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE 0.30 лв. на 1 MB (1 MB = 1024 KB)
     Разговори към страни от Първа международна група  ВИЖ ТУК 0.445 лв. на минута
     Разговори от мрежата на VIVACOM към Мобилни ЕС    ВИЖ ТУК 0.445 лв. на минута
     Разговори към страни от Втора международна група  ВИЖ ТУК
     1.52 лв. на минута
     Разговори към страни от Трета международна група   ВИЖ ТУК 1.92 лв. на минута
     Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност   ВИЖ ТУК
     Информация за цени на международни разговори    ВИЖ ТУК

      
      
      

     Важно да знаете От 08.05.2016 г. се въвежда промяна в тарифирането на някои предплатени планове на VIVACOM 
      виж повече 
      
      
      

     Бонуси при презареждане:
      

     Предплатен тарифен план VIVA Bonus
     Промоционални  мобилни данни при презареждане с 10.00 лв. или по-голяма сума 1 000  2 000 MB

       

     1. Няма ограничения относно броя на презарежданията
     2. Валидността на всеки бонус е 25 дни
     3. При презареждане на сума над 10лв. в рамките на 25 дни и предходния бонус не е изчерпен, той ще бъде прибавен към новия бонус.
     4. Акумулираните бонуси ще бъдат предоставени в рамките на 2 работни дни след презареждането.
     5. За началото на 25-дневния период се счита деня на зареждане на бонуса.

      

     Официални правила на промоция Бонуси при презареждане на пакет VIVA Bonus

      

      

     1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 180 секунди.
     2. Включеният левов баланс в стартовия пакет може да бъде използван към всички дестинации.
     3. Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
     4. Не се удържа такса при презареждане
     5. Срокът на валидност на картата, ако от нея няма изходяща активност, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входяща). Ако клиентът не направи първото си обаждане в период от 12 месеца след закупуване, срокът на валидност започва да тече автоматично след този период.
     6. Предплатения тарифен план VIVA Bonus може да се използва за гласови и SMS услуги в роуминг.   
     7. Срокът на валидност на включения левов баланс е 90 дни, като той се подновява при презареждане с 4 или повече лева. Всички останали услуги в стартовия предплатен пакет са с валидност 25 дни.
     8. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

     Активирай своя допълнителен пакет на *123# или с безплатен SMS към номер 1236

      

     Допълнителен пакет +Talk +Talk Super +Net +Net Super
     VIVACOM минути
     300 900
     500 1 500
     150 450
     300 900
     Национални минути
     20
     50
     +10
     +20
     VIVACOM SMS
     -
     +25
     -
     +25
     MB/мобилни данни
     +200
     +400 +1000
     400
     1000 1500
     Валидност
     7 дни
     25 дни
     7 дни
     25 дни
     Цена
     3.99 лв.
     6.99 лв.
     3.99 лв.
     6.99 лв.
     Код за SMS покупка през номер 1236
     М2
     М3
     D1
     D2

      

     Бонусите в твоята добавка са означени със знак „+“

      

     • Тарифирането на включените услуги е според предплатената тарифа към която се активират добавките
     • Цената на допълнителните пакети/добавки се удържа от левовия баланс на предплатената карта
     • Няма ограничение в броя на активираните допълнителни пакети/добавки
     • При активиране на два, или повече, допълнителни пакета/добавки услугите от еднакъв тип (минути, MB, SMS-и) се натрупват, като валидността на натрупаните стойности е равна на най-дългата валидност от двата, или повече, активирани допълнителни пакета/добавки

      

     Официални правила на промоция Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи

      

     Каталог
     към контакти