Пакети за международни минути
 • Добави към абонаментен план

Пакети за международни минути

Добави минути за разговори към страни от Първа или Втора международна група и Мобилни ЕС

 

С допълнителните пакети получаваш безплатни минути за изходящи международни разговори от мрежата на Vivacom към страни от Първа или Втора международна група и Мобилни ЕС

 

 

Допълнителен пакет Пакет 100 Група 1
Месечна такса, цена в лева с ДДС на пакет без абонамент 2.30 лв. 
Включени минути за разговори от мрежата на VIVACOM към Първа международна група 100

 

Допълнителен пакет Пакет 100 Група 2
Месечна такса, цена в лева с ДДС на пакет без абонамент 4.70 лв. 
Включени минути за разговори от мрежата на VIVACOM към Втора международна група и Мобилни ЕС 100

Правила и условия "Пакет 100 Група 1"

 1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди. Включените минути в тарифния план се ползват с предимство пред включените минути в допълнителния пакет.
 2. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
 3. Допълнителен пакет може да се активира или деактивира в магазин на VIVACOM и на телефон 123. След активиране на пакет, абонаментът за него се подновява ежемесечно, докато клиентът не го деактивира.
 4. Допълнителният пакет може да бъде добавен към планове от тарифни линии Smart и Unlimited.
 5. Включените минути не могат да се използват за национални разговори и роуминг в чужди мрежи в ЕС, разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 и международни дестинации, с изключение на Първа международна група.
 6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечната такса, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 7. При деактивиране на допълнителния пакет преди изтичане на отчетния му период, за времето от началото на отчетния период до датата на деактивирането абонатът получава пропорционален брой безплатни минути. Остатъкът от изговорените минути над съответната пропорционална част безплатни минути се тарифира спрямо стандартните цени на основния тарифен план.  
 8. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.

  

Правила и условия "Пакет 100 Група 2"

 1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди. Включените минути в тарифния план се ползват с предимство пред включените минути в допълнителния пакет.
 2. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия отчетен период. 
 3. Допълнителен пакет може да се активира или деактивира в магазин на VIVACOM и на телефон 123. След активиране на пакет, абонаментът за него се подновява ежемесечно, докато клиентът не го деактивира.
 4. Допълнителният пакет може да бъде добавен към планове от тарифни линии VIVACOM Net&Call, VIVACOM Smart Call, VIVACOM Smart Net, VIVACOM Smart, VIVACOM Smart PRO, MegaBiz, MaxiCall, VIVACOM Hybrid, Smart и Unlimited.
 5. Включените минути не могат да се използват за национални разговори и роуминг в чужди мрежи в ЕС, разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 и международни дестинации, с изключение на Втора международна група.
 6. За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечната такса, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от минутите, включени в пакета. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 7. При деактивиране на допълнителния пакет преди изтичане на отчетния му период, за времето от началото на отчетния период до датата на деактивирането абонатът получава пропорционален брой безплатни минути. Остатъкът от изговорените минути над съответната пропорционална част безплатни минути се тарифира спрямо стандартните цени на основния тарифен план.  
 8. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.
Open cookie bot settings
към контакти