• Абонаментен план

SMART

Говори и сърфирай на воля в България и Европейски съюз с новите SMART планове

  

∗ неограничени минути към всички в България и роуминг в ЕС

∗ неограничени минути към мобилни и фиксирани номера в ЕС

∗ неограничени MB на макс. скорост в БГ и до 7 500 MB в ЕС 

∗ до 45 TV канала с TV GO и 128GB облачно пространство с pCloud

 

Цена на месец в комбинацияМинути в БГ и роуминг в ЕСМинути в моб. мрежа на VIVACOMМинути към моб. и фиксирани мрежи в ЕСМобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скоростМобилен интернет в БГ/ЕСЕкстри към плана
M
13.99

500

неограничени

-

500 MB

неограничен/
2 500 MB

128 GB
15 канала

M+
16.99

800

неограничени

100

800 MB

неограничен/
3 000 MB

128 GB
15 канала

L
19.99

неограничени

неограничени

-

2 000 MB

неограничен/
3 500 MB

128 GB
45 канала

L+
24.99

неограничени

неограничени

500

3 000 MB

неограничен/
4 500 MB

128 GB
45 канала

XL
29.99

неограничени

неограничени

-

4 000 MB

неограничен/
5 000 MB

128 GB
45 канала

XL+
34.99

неограничени

неограничени

1 000

8 000 MB

неограничен/
6 000 MB

128 GB
45 канала

U
44.99

неограничени

неограничени

неограничени

неограничен

неограничен/
7 500 MB

128 GB
45 канала

 SMART

S

S+

M

M+

L

L+

XL

XL+

U

Цена на месец в комбинация
9.99
10.99
13.99
16.99
19.99
24.99
29.99
34.99
44.99
Месечна такса
9.99
11.99
15.99
19.99
23.99
29.99
34.99
39.99
49.99
Минути в БГ и роуминг в ЕС
100
200
500
800
неограничени
неограничени
неограничени
неограничени
неограничени
Минути в мобилната мрежа на VIVACOM
неограничени
Минути към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС
-
50 - 100 - 500 - 1000 неограничени
Мобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скорост
- - 500 MB 800 MB 2 000 MB 3 000 MB 4 000 MB 8 000 MB неограничени
Мобилен интернет в БГ/ЕС
- - неограничен/
2 500 MB
неограничен/
3 000 MB
неограничен/
3 500 MB
неограничен/
4 500 MB
неограничен/
5 000 MB
неограничен/
6 000 MB
неограничен/
7 500 MB
 Облачно пространство  
128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128GB
 Mобилна телевизия
15 канала 15 канала 15 канала 15 канала 45 канала 45 канала 45 канала 45 канала 45 канала

 

 

 

Основни цени на този план с включен ДДС:

Разговори към национални мрежи и в роуминг в ЕС, след изчерпване на включените минути 0.29 лв. на минута
SMS към всички мрежи в страната и в роуминг в ЕС 0.18 лв на съобщение
SMS към международни оператори 0.21 лв на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори и в роуминг в ЕС 0.60 лв на съобщение
WAP през CSD 0.06 лв на минута
Цена на MB в роуминг в ЕС, след изчерпване на включените MB за роуминг 0.014 лв на MB
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.49 лв на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.99 лв на минута
Разговори към страни от Втора международна група 1.29 лв на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.59 лв на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.62 лв на минута
Цена на минута за гласово повикване към номера с формат 0700 за всички тарифи от линия SMART 0.29 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

   

 1. При нова активация е необходимо да се заплати съответната цена на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура, а ако тя е на по-ниска стойност, остатъка от него ще се приспада от следващите фактури, до пълното му възстановяване.
 2. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB. След изчерпване на включените MB на максимална скорост в планове Smart M/M+/L/L+/XL/XL+, скоростта на интернет връзката се ограничава до 64 Kbps.
 4. Тарифни планове SMART S/S+ нямат включени MB на максимална скорост и при тях трафикът на данни се таксува на MB в мобилната мрежа на VIVACOM и в роуминг в ЕС на цена 0,06 лв. с ДДС.
 5. Включените национални минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 или международни дестинации.
 6. Всички планове имат включени неограничени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM, които се използват след изчерпване на включените минути към всички национални мрежи.
 7. Тарифни планове SMART S+/M+/L+/XL+/U имат безплатно включени съответно 50/100/500/1000/Неограничени минути за изходящи международни разговори, от мрежата на VIVACOM, към всички мобилни и фиксирани мрежи в ЕС. Международните минути не могат да се ползват за разговори към България, страни извън ЕС, номера с добавена стойност и универсални номера 0700.
 8. Неизползваните минути и MB не се прехвърлят за следващ месец.
 9. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 10. Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпването им се прилага ограничение до изрично посочената в договора скорост. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 11. Тарифни планове Smart M/M+/L/L+/XL/XL+ позволяват преференциално и последователно ползване на до 3 пакета по 100 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 1,00 лв. с ДДС. След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на включеният в тарифния план обем МВ на максимална скорост, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) вторият допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третият допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. Включените MB на максимална скорост в тарифния план са валидни в България и в роуминг в ЕС. Всеки един от допълнителните пакети се предоставя на максимална скорост в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.
 12. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. БТК ЕАД не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от БТК ЕАД обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 13. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Smart S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+/U е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 123, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит.
 14. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 15. Минималната продължителност на договора е 1 година.

  

 

Официални правила на оферта за комбиниране на услуги

Добавете към своя SMART план още MB на максимална скорост:
 

+Traffic 500

 

Добавете +Traffic 750 и вземете допълнителни 750 MB на пълна скорост за ден, седмица или месец, в случаите, в които вече сте използвали включения обем данни в основния план и се нуждаете от още.
 

Цена: 2.99 лв.     ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

 1. Допълнителният пакет е валиден за нови и съществуващи абонати на тарифни планове с включени MB на висока скорост към плана или като допълнителен пакет за такива, с изключениe на Net&Call тарифите.  
 2. Клиентът заплаща съответната такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет. 
 3. Неизразходваните MB от +Traffic 750 пакетa не се прехвърлят за следващия отчетен период.  
 4. При изтичане на валидността на пакети +Daily Traffic 750 и +Weekly Traffic 750, неизразходваните MB се губят.
 5. Активацията на допълнителен пакет +Traffic става чрез обаждане на Обслужване на клиенти на кратък номер 123 или през data.vivacom.bg.  
 6. Достъпването на data.vivacom.bg е възможно само през мобилната мрежа на VIVACOM.  
 7. Допълнителен пакет може да се заяви през сайта data.vivacom.bg само от съответния номер, към който да се активира пакета.
 8. При зареждане на 2 или повече еднотипни пакета, валидността на включените MB се увеличава до валидността на последния зареден такъв.
 9. При зареждане на 2 или повече различни пакети, с приоритет се използват MB по пакета с по-малка валидност
 1. Услугата VIVA pCloud 128 GB се предлагакато част от включените услуги във всички тарифни планове от линия Smart - S/S+/M/M+/L/L+/XL/XL+/U
 2. Услугата е налична за абонатите на посочените тарифни планове до прекратяване на техния договор за мобилната услуга;
 3. При прекратяване на договор или смяна на тарифния план с друг, различен от посочените, услугата автоматично става платена с месечен абонамент от 2.99 лв. с ДДС.
 4. Всички абонати на други мобилни тарифни плановена VIVACOM, които искат да използват облачното пространство VIVA pCloud 128 GB, трябва да плащат месечен абонамент от 2.99 лв. с ДДС.
 5. За да се възползват от облачното пространство, абонатите трябва да свалят мобилното приложение от VIVA Apps (за Android) или някой от познатите онлайн магазини за приложения (за други операционни системи).
 6. Регистрацията може да се направи през мобилното Android приложение VIVA pCloud или на линк www.pcloud.com/vivapcloud за другите операционни системи, като е задължително въвеждането на мобилен номер, за да бъде разпознат абонатът.
 7. Прекратяването на абонамента за VIVA pCloud 128 GB става през приложението или чрез изпращане на SMS на номер 1023 с текст „STOP 156”.
 8. Генерираният трафик през приложението не е безплатен, т.е. използването на мобилното приложение черпи от включените MB на максимална скорост в тарифния план или допълнителния пакет на абоната.

Други услуги

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти