Mobix
 • Домашен интернет

Mobix

Интернет навсякъде

 

 • 4G достъп до интернет
 • лесно и удобно управление на услугата
 • възможност за смяна на местоположението
 • възможност за добавяне на допълнителни MB

 

Поръчай услуга

 

VIVACOM Mobix е услуга, която ви позволява да имате Интернет връзка до вилата, дома и офиса независимо от местоположението им.

 

Пакет Mobix S Mobix M
Стандартна цена с 12/24-месечен договор в лв. с ДДС 15.99 лв./мес. 20.99 лв./мес.

Промоционална цена в комбинация с 24-месечен договор в лв. с ДДС

13.49 лв./мес. 18.49 лв./мес.

Включени данни на максимална скорост

50 000 MB + 50 000 MB 

100 000 MB + 200 000 MB 

Максимална скорост на Download / Upload

112 Mbps / 37.5 Mbps

112 Mbps / 37.5 Mbps

Скорост на Download / Upload след изчерпване на данните

512 Kbps

512 Kbps

Включен трафик

Неограничен

Неограничен

 

 

Официални правила по промоция Mobix в „Комбинирай и Спести“

Официални правила по промоция „TV в комбинация с Mobix”

Общи условия за предоставяне на услугата Mobix

 

 

 1.  Абонаментни планове Mobix са валидни за нови и настоящи частни и бизнес клиенти при сключване на 12/24-месечен договор.
 2. Лесно и удобно управление на услугата през интернет портал – http://mobix.vivacom.bg 
 3. Услугата предлага смяна на местоположението до 2 пъти в отчетен период срещу еднократна такса от 4.90 лв. с ДДС за всяко преместване през портала за управление на услугата (mobix.vivacom.bg).
 4. Включените МВ на максимална скорост по тарифен план се ползват с предимство пред включените МВ в допълнителния пакет.

 5. При предоставяне на услугата Mobix се заплаща еднократна активационна такса от 10 лева с ДДС. 
 6. Услугата се предоставя чрез СИМ карта, ограничена само за достъп до интернет и само за работа на адреса, предоставен от клиента. Услугата се инсталира самостоятелно от клиента чрез предоставения от Vivacom рутер за ползване в срока на договора. 
 7. Максималните (рекламирани) достижими скорости през LTE технология са на download до 112 Mbps и upload до 37.5 Mbps. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. След изчерпването на включените данни за максимална скорост скоростите се ограничават до максимално достижима скорост на download 512 Kbps и upload 512 Kbps. Това, както и всяко друго отклонение от рекламираните скорости или ограничение на параметър за качество, може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп. При установен риск от злоупотреби или неправомерно ползване на услугите Vivacom може да ограничи скоростта до 512 Кbps до началото на следващия отчетен период. Скоростта се възобновява между 01:00 и 01:59 часа на началната дата на следващия отчетен период. Vivacom ще извършва преценка за наличие на риск при реализирано потребление над 2 ТB в рамките на един отчетен период.   
 8. Тарифният план позволява преференциално ползване на пакет „Еднократен пакет МВ“ от 2 000 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена от 1.99 лв. с ДДС при следните условия: след изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост пакетът ще се активира автоматично в рамките на един месечен период на фактуриране, като клиентът има право предварително да откаже активирането му. За тази цел преди изразходване на включения в тарифния план обем МВ на максимална скорост ще бъде получено уведомително съобщение на подадения имейл адрес за кореспонденция за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез избиране на бутон „Прекрати“ в Mobix портала mobix.vivacom.bg или обаждане на номер (087) 123 в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителното съобщение на подадения имейл адрес за кореспонденция преди активирането на допълнителния пакет. Пакетът е валиден в рамките на отчетния период, в който е активиран.
 9. При спор относно качеството на услугата същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисия за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).

    
   
Допълнителен пакет Допълнителни МВ Антивирусна програма Mobix Plus

Включени услуги

10 000 МВ

1 бр. лиценз

30 000 МВ

Стандартна цена в лв. с ДДС

1.99 лв.

1.99 лв.

3.00 лв.

Тип

Ежемесечно подновяване

Ежемесечно подновяване

Еднократен

 • Всички допълнителни пакети са без абонамент.
 • За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число клиентът заплаща пълна месечна такса. При деактивиране на допълнителен пакет предплатената месечна такса не се възстановява.
 • Включените МВ на максимална скорост по тарифен план се ползват с предимство пред включените МВ в допълнителния пакет.
 • Пакет„Допълнителни МВ“ включва 10 000 МВ, може да се активира и деактивира на http://mobix.vivacom.bg или чрез обаждане на (087) 123 и е валиден до момента, в който не се заяви деактивиране. Пакетът може да се активира до 5 пъти на отчетен период.
 • Пакет „Антивирусна програма“ включва 1 бр. лиценз за антивирусна програма ESET NOD32, може да се активира и деактивира  на http://mobix.vivacom.bg и е валиден до момента, в който не се заяви деактивиране. Пакетът може да се активира 1 път на отчетен период.
 • Пакет „Mobix Plus“ включва 30 000 МВ, може да се активира и деактивира на http://mobix.vivacom.bg или чрез обаждане на (087) 123 и е валиден за отчетния период, в който се активира. Пакетът може да се активира до 5 пъти на отчетен период.
   
   

Активиране на услугата

 

За да активирате услугата, моля следвайте стъпките:
 1. Влезте на http://mobix.vivacom.bg
 2. Да да разрешите услугата за използване на текущото местоположение, натиснете „ДА“.

 3. В потвърдителния екран, който ще се появи, натиснете „ДА“.

 4. Вашата услуга вече е активирана.

 

Добавяне на допълнителни пакети

 

В таб „Текущо потребление“ можете да следите Вашето потребление с налични и изразходвани MB и да добавяте допълнителни пакети.

 

За закупуване на избран допълнителен пакет, изберете бутон „Активирай“ и потвърдете закупуването чрез бутон „ДА“.

След успешно потвърждение с „ДА“, ще се покаже информативно съобщение за обработване на заявката. Допълнителният пакет ще бъде активиран до 15 минути.

При достигане на максималния лимит за едновременно активни пакети, бутонът „Активирай“ ще стане неактивен (засивен):

Освен допълнителни пакети за МВ, можете да заявите и допълнителен пакет „Антивирусна програма“.

При натискане на бутон „Активирай“ се генерира код за инсталация на Антивирусна програма. Свалете Антивирусната програма в нужната версия и въведете генерирания код за активация.

 

Прекратяване на пакети

 

За прекратяване на даден допълнителен пакет, изберете бутона „Прекрати“ срещу съответния пакет и потвърдете с „ДА“:

След успешно потвърждение с „ДА“, ще се покаже информативно съобщение за обработване на заявката. Допълнителният пакет ще бъде прекратен до 15 минути.

 

Промяна на местоположението

 

За промяна на мястото, на което използвате Mobix услугата, включете устройството на новото местоположение, посетете http://mobix.vivacom.bg и натиснете бутон „ДА“ за потвърждение:

 

Ръководство за 4G HUAWEI ROUTER B535-232

Ръководство за 4G HUAWEI ROUTER B310S-22

 

Open cookie bot settings
към контакти