4G интернет за дома
 • Домашен интернет

4G интернет за дома

Интернет навсякъде

 

 • 4G достъп до интернет
 • лесно и удобно управление на услугата
 • възможност за смяна на местоположението
 • възможност за добавяне на допълнителни MB
 • неограничен интернет

 

Поръчай услуга

 

4G интернет за дома е услуга, която ви позволява да имате Интернет връзка до вилата, дома и офиса независимо от местоположението им.

 

Пакет 4G интернет за дома XL 4G интернет за дома S
Включени данни на максимална скорост Неограничени 50 000 MB + 150 000 MB
Стандартна цена с 12/24-месечен договор в лв. с ДДС 30.99 лв./мес. 15.99 лв./мес.

Промоционална цена в комбинация с 24-месечен договор в лв. с ДДС

22.90 лв./мес. 15.99 лв./мес.

Максимална скорост на Download / Upload

10 Mbps / 5 Mbps

112 Mbps / 37.5 Mbps

Скорост на Download / Upload след изчерпване на данните

без ограничение

1 Mbps

Включен трафик

Неограничен

Неограничен

 

 

Официални правила по промоция „4G Интернет за дома в комбинация“

Официални правила по промоция „Комбинирана оферта с 4G Интернет за дома и TV”

Общи условия за предоставяне на услугата Mobix

 

 

 1.  Абонаментният план е валиден за нови и настоящи частни и бизнес клиенти при сключване на 12/24-месечен договор.
 2. Лесно и удобно управление на услугата през интернет портал – http://mobix.vivacom.bg 
 3. Услугата предлага смяна на местоположението до 2 пъти в отчетен период срещу еднократна такса от 4.90 лв. с ДДС за всяко преместване през портала за управление на услугата (mobix.vivacom.bg).
 4. При предоставяне на услугата 4G Интернет за дома се заплаща еднократна активационна такса от 20 лева с ДДС.
 5. Услугата се предоставя чрез СИМ карта, ограничена само за достъп до интернет и само за работа на адреса, предоставен от клиента. Услугата се инсталира самостоятелно от клиента чрез предоставения от Vivacom рутер за ползване в срока на договора. 
 6. За абонаментен план 4G Интернет за дома XL максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в LTE мрежата на Vivacom: download - 10 Mbps, upload – 5 Mbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. . Затруднения на достъпа до интернет е възможно в ситуация на force majeure в мрежовата инфраструктура. Не следва да се наблюдават различни затруднения за определени типове информация и съдържание. Повече информация за възможните затруднения на достъпа до интернет е налична в секция Общи условия, раздел Други.
 7. За абонаментен план 4G Интернет за дома S максималните (рекламирани) достижими скорости през LTE технология са на download до 112 Mbps и upload до 37.5 Mbps. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. След изчерпването на включените данни за максимална скорост скоростите се ограничават до максимално достижима скорост на download 1 Mbps и upload 1 Mbps. Това, както и всяко друго отклонение от рекламираните скорости или ограничение на параметър за качество, може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп. При установен риск от злоупотреби или неправомерно ползване на услугите Vivacom може да ограничи скоростта до 512 Кbps до началото на следващия отчетен период. Скоростта се възобновява между 01:00 и 01:59 часа на началната дата на следващия отчетен период. Vivacom ще извършва преценка за наличие на риск при реализирано потребление над 2 ТB в рамките на един отчетен период.
 8. За абонаментен план  4G Интернет за дома Sвключените МВ на максимална скорост по тарифен план се ползват с предимство пред включените МВ в допълнителния пакет
 9. Тарифен план 4G Интернет за дома S позволява преференциално ползване на пакет „Еднократен пакет МВ“ от 2 000 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена от 1.99 лв. с ДДС при следните условия: след изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост пакетът ще се активира автоматично в рамките на един месечен период на фактуриране, като клиентът има право предварително да откаже активирането му. За тази цел преди изразходване на включения в тарифния план обем МВ на максимална скорост ще бъде получено уведомително съобщение на подадения имейл адрес за кореспонденция за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез избиране на бутон „Прекрати“ в Mobix портала mobix.vivacom.bg или обаждане на номер (087) 123 в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителното съобщение на подадения имейл адрес за кореспонденция преди активирането на допълнителния пакет. Пакетът е валиден в рамките на отчетния период, в който е активиран.
 10. При спор относно качеството на услугата същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисия за регулиране на съобщенията. Vivacom не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от Vivacom обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).

Допълнителен пакет

Mobix PlusДопълнителни MBАнтивирусна програмаСтатичен IP адрес
Включени услуги
30 000 MB
10 000 MB
1 бр. лиценз
1 бр. статичен IP адрес
Стандартна цена в лв. с ДДС
2.50 лв.
1.99 лв.
1.99 лв.
1.99 лв.
Тип
Еднократен
Ежемесечно подновяване
Ежемесечно подновяване
Ежемесечно подновяване

 

 • Всички допълнителни пакети са без абонамент.
 • За периода от активацията на допълнителния пакет до датата на първото отчетно число клиентът заплаща пълна месечна такса. При деактивиране на допълнителен пакет предплатената месечна такса не се възстановява.
 • Пакети „Mobix Plus“ и „Допълнителни MB“ са валидни за активация само за абонаментен план 4G Интернет за дома S.
 • Пакет „Антивирусна програма“ включва 1 бр. лиценз за антивирусна програма ESET NOD32, може да се активира и деактивира  на http://mobix.vivacom.bg и е валиден до момента, в който не се заяви деактивиране. Пакетът може да се активира 1 път на отчетен период.
 • Пакет „Статичен IP адрес“ включва 1 брой статичен IP адрес, може да се активира и деактивира на http://mobix.vivacom.bg или чрез обаждане на (087) 123 и е валиден до момента, в който не се заяви деактивиране. Пакетът може да се активира до 1 път на отчетен период.

Активиране на услугата

 

За да активирате услугата, моля следвайте стъпките:
 1. Влезте на http://mobix.vivacom.bg
 2. Да да разрешите услугата за използване на текущото местоположение, натиснете „ДА“.

 3. В потвърдителния екран, който ще се появи, натиснете „ДА“.

 4. Вашата услуга вече е активирана.

 

Добавяне на допълнителни пакети

 

В таб „Текущо потребление“ можете да следите Вашето потребление с налични и изразходвани MB и да добавяте допълнителни пакети.

 

За закупуване на избран допълнителен пакет, изберете бутон „Активирай“ и потвърдете закупуването чрез бутон „ДА“.

След успешно потвърждение с „ДА“, ще се покаже информативно съобщение за обработване на заявката. Допълнителният пакет ще бъде активиран до 15 минути.

При достигане на максималния лимит за едновременно активни пакети, бутонът „Активирай“ ще стане неактивен (засивен):

Освен допълнителни пакети за МВ, можете да заявите и допълнителен пакет „Антивирусна програма“.

При натискане на бутон „Активирай“ се генерира код за инсталация на Антивирусна програма. Свалете Антивирусната програма в нужната версия и въведете генерирания код за активация.

 

Прекратяване на пакети

 

За прекратяване на даден допълнителен пакет, изберете бутона „Прекрати“ срещу съответния пакет и потвърдете с „ДА“:

След успешно потвърждение с „ДА“, ще се покаже информативно съобщение за обработване на заявката. Допълнителният пакет ще бъде прекратен до 15 минути.

 

Промяна на местоположението

 

За промяна на мястото, на което използвате Mobix услугата, включете устройството на новото местоположение, посетете http://mobix.vivacom.bg и натиснете бутон „ДА“ за потвърждение:

 

Ръководство за 4G HUAWEI ROUTER B535-232

Ръководство за 4G HUAWEI ROUTER B310S-22

Ръководство за 4G HUAWEI ROUTER B311-221

Ръководство за 4G HUAWEI ROUTER B535-333

 

Open cookie bot settings
към контакти