5 Лични данни
UG

Можете да намерите серийния номер на вашия EON приемник в меню „Настройки“, секция „Преглед“ в EON TV или изписан на гърба на устройството. Серийният номер e с дължина от 12 до 17 символа и започва с UG, напр. UG000000000000.