• Мобилни планове

SmartPRO

План за вашия бизнес
сега с повече включени услуги!

 

Имаме добро решение за всеки бизнес, така че да не плащате за услуги, които не ползвате и да оптимизирате разходите си. С новите планове избирате това, от което наистина имате нужда – услугите, които реално използвате всеки месец. Вашият бизнес иска абонамент „по мярка“– според своята сфера на дейност и големина. Дайте му повече минути, време за разговори към повече дестинации или включени МВ на оптимална цена.
 
РАЗГОВОРИ Знаем, че разговорите са най-важни, затова имате много включени минути на национални разговори и разговори в роуминг и най-вече неограничени разговори в група, за да може екипът да общува безпроблемно и да работи в синхрон.
  

SmartPro Топ Оферта за месец Април

 
 
  SmartPRO S SmartPRO
M
SmartPRO M+ SmartPRO L SmartPRO
L+
SmartPRO L+ Unlimited SmartPRO XL SmartPRO XL+ Unlimited SmartPRO XXL SmartPRO XXL+ Unlimited
Месечна такса в лева
6.99
9.99
12.99
13.99
13.59
16.99
19.99
22.99
29.99
32.99
Минути към всички национални оператори и изходящи разговори в роуминг в ЕС
200*
250
250 
500
750**
Неограничени**
1 000
Неограничени**
4 000
Неограничени**
Минути към първа международна група
500
1000
4000
Минути към Мобилни оператори в ЕС и Роуминг в ЕС 
-
10
10
25
25
25
50
50
200
200
Мобилен интернет
-
-
Неограничен
-
Неограничен
Неограничен
-
Неограничен
-
Неограничен
MB на максимална скорост
300 MB**
-
750 MB
-
1 500 MB**
3 000 MB**
-
6 000 MB**
-

24 000 MB**

Цена на минута към всички мрежи в страната
0.21 лв.
0.18 лв.
0.18 лв.
0.16 лв.
0.16 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.09 лв.
0.00 лв.

*Включените минути в тарифа SmartPRO S са валидни за изходящи разговори към национални мрежи.

**Промоционалните условия са валидни до 30.04.2017 и не могат да бъдат активирани на тел. 121.

Официални правила на промоцията

 • Тарифирането на включените минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България и към Международни дестинации Група I е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 • Минималната продължителност на разговор след изчерпване на включените  минути за разговори към всички мобилни и фиксирани мрежи в България и към Международни дестинации Група I е 60 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
 • Включените минути са валидни за изходящи разговори към всички национални мрежи, Международни дестинации Група I, Мобилни оператори в ЕС и изходящи разговори за Роуминг в ЕС
 • Включените минути в тарифа SmartPRO S са валидни за изходящи разговори към национални мрежи
 • Трафикът на данни се тарифира на 1 KB.
 • Разговорите в Бизнес Групата са безплатни за всички номера в Групата с изключение на номера в роуминг.
 • Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец.
 • Включените MB на максимална скорост могат да се използват в роуминг. Неизползваните MB не се прехвърлят за следващ месец.
 • Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 • Максимална/рекламирана скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпванена включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.
 • При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености).
 • Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план VIVACOM SmartPRO S/M/M+/L/L+/XL/XL+/XXL/XXL+ е 60 лв.
Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти