• Нов план за вашия бизнес

Business SMART

План за вашия бизнес

  

∗ Тарифи с неограничени минути към всички в България и роуминг в ЕС

Тарифа с до 6 000 минути към международна Зона 1

Тарифа с до 2 000 минути към международна Зона Мобилни ЕС и Зона 2

∗ Тарифа с 100 000 MB на макс. скорост в БГ и до 29 400 MB в ЕС 

Цена на месецМинути в БГ и роуминг в ЕСМинути към международна зона 1Минути към международна зона мобилни ЕС и Зона 2Мобилен интернет в БГ и ЕС на макс. скоростМобилен интернет в ЕСВключени екстри в плана 
XS
10.00

250

-

-

-

-

S
15.00

600

100

-

1 500 MB

4 500 MB

M
20.00

1 000

100

-

4 000 MB

6 000 MB

L
30.00

неограничени

500

100

10 000 MB

8 900 MB

XL
50.00

неограничени

4 000

500

30 000 MB

14 900 MB

U
99.00

неограничени

6 000

2 000

100 000 MB

29 400 MB

 Business SMART

XS

S

М

L

XL

U

Месечна такса
10.00
15.00
20.00
30.00
50.00
99.99
Минути в БГ и роуминг в ЕС
250
600
1 000
неограничени
неограничени
неограничени
Минути към Международна зона 1
-
100
100
500
4 000
6 000
международна Зона Мобилни ЕС и Зона 2
-
-
-
100
500
2 000
Мобилен интернет в БГ
-
неограничен
неограничен
неограничен
неограничен
неограничен
MB на максимална скорост в БГ и ЕС
-
1 500 MB
4 000 MB
10 000 MB
30 000 MB
100 000 MB
Мобилен интернет в ЕС
-
4 500 MB
6 000 MB
8 900 MB
14 900 MB
29 400 MB
Цени за национални разговори и роуминг в ЕС и номера 0700
0.25 лв./мин.
0.21 лв./мин.
0.18 лв./мин.
0.15 лв./мин. 0.12 лв./мин. 0.08 лв./мин.

 

 

 

Основни цени на този план без ДДС:

SMS към всички мрежи в страната 0.15 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.18 лв. на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.50 лв. на съобщение
Цена на MB в ЕС след изчерпване на включените MB в ЕС 0.0675 лв./MB
WAP през CSD 0.05 лв. на минута
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.50 лв. на MB
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.41 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.49 лв. на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.30 лв. на минута
Разговори към страни от Мобилни ЕС и Втора международна група 0.63 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.05 лв. на минута
Видео разговори към всички международни дестинации 1.35 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност

   

 

Пакети с включени MB в БГ и ЕС

 

  +Business SMART 3 000 MB +Business SMART 5 000 MB
Месечна такса
3.00 лв.
5.00 лв.
Включени MB на максимална скорост в БГ и ЕС
3 000
5 000
MB в роуминг в ЕС

900

1 500

 

Пакети с включени минути за разговори

 

  +Business SMART 250 мин. +Business SMART 500 мин. +Business SMART 1 000 мин.
Месечна такса
2.00 лв.
3.00 лв.
5.00 лв.
Минути към национални мрежи
250
500
1 000

 

 

Пакети с включени MB в БГ и ЕС 

 

 1. Таксуването е на 1 KB. Сесии до 1 KB се таксуват като 1 KB.
 2. Включените MB в допълнителния пакет се ползват с предимство MB пред включените MB в тарифата, ако има такива.
 3. Включените данни в допълнителните пакети +Business Smart важат само в мобилната мрежа на VIVACOM и в роуминг в Европейски съюз.
 4. Цена на MB след изчерпаните MB в ЕС е 0.0675 лв./MB.
 5. Неизразходваните MB не се прехвърлят за следващия месец.
 6. Месечната такса за допълнителен пакет се начислява в началото на отчетния период при деактивиране на пакет, клиентът заплаща цялата месечна такса за текущия отчетен период.
 7. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатената месечна такса за него не се възстановява.
 8. Включените MB на максимална скорост са валидни в България и в роуминг в ЕС.
 9. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за настоящия допълнителен пакет на регулираната максимална цена за роуминг на едро. При нарушаване на Политиката за справедливо ползване, потребление на MB в роуминг в ЕС ще се таксува по 0.0675 лв./ MB без ДДС.
 10. След изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps.

 

Пакети с включени минути за разговори

 

 1. Включените минути за разговори към всички национални мрежи важат и за изходящи разговори  в роуминг в ЕС до България, в страна на пребиване и Зона ЕС без допълнителна такса при спазване на правилата и ограниченията, заложени в Политиката за справедливо ползване. След изчерпване на включените минути се прилага цена съгласно основния тарифен план за разговор към други национални мрежи (съответно фиксирани или мобилни). В случай че при ползване на настоящия допълнителен пакет бъдат нарушени правилата на Политиката за справедливо ползване се начислява допълнителна такса, посочена в условията на основния тарифен план.
 2. Включените минути в допълнителният пакет се ползват с предимство пред включените минути в тарифата, ако има такива.
 3. Таксуването е на 60 секунди. Всяка започната минута се тарифира като цяла.
 4. След изчерпване на включените минути разговорите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план.
 5. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
 6. Неизразходваните минути не се прехвърлят за следващия месец. 
   
   
 1. Тарифирането към всички мрежи в България и в роуминг в Европейски съюз  (до България, страна на пребиване и Зона ЕС) е на секунда.  Минималната продължителност на разговор е 60 секунди.
 2. Тарфирането на международни разговори от България към Международни дестинации Група I, Мобилен ЕС, II и III на минута. Трафикът на данни се тарифира на 1 KB. Цена на приложимият минимален първоначален обем на таксуване на мобилен интернет от 1 KB е 0.01 лв. без ДДС.
 3. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, универсални номера 0700 и международни дестинации Група III за тарифните планове Business Smart XS, Business Smart S и Business Smart M а за международна група III тарифни планове Business Smart L, Business Smart XL и Business Smart U.
 4. Неизползваните минути и/или MB на максимална скорост не се прехвърлят за следващ месец.
 5. Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 4G мрежата на VIVACOM: при download - 112 Mbps, при upload – 37.5 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 3G мрежата на VIVACOM: при download - 42 Mbps, при upload - 5.74 Mbps; Максимална (рекламирана) скорост на пренос на данните в 2G мрежата на VIVACOM: при download - 236.8 Kbps, при upload - 118.4 Kbps. Максималните скорости са достижими при използване на съвместимо устройство. Максималните скорости не са гарантирани и зависят от натовареността и покритието на мрежата. За услуги с ограничен обем данни на максимална скорост, след изчерпване на включения обем данни на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps. Това, както и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа и разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп.  
 6. Абонатът дължи еднократни такси за администриране на заявени от него изменения в договорните условия, като такса за възстановяване на клиентски номер за услуга, спряна поради неплащане, такса за смяна на клиентски номер на услугата, такса за смяна на абоната, такса за смяна на адрес на услуга и други съгласно ценовата листа на БТК ЕАД, публикувана на www.vivacom.bg. Таксите се заплащат при заявяването на изменението или се начисляват в първата фактура след това по преценка на БТК ЕАД. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако абонат е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Условията на новия тарифен план влизат в сила до 24 часа след заявяване на промяната. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.
 7. Индивидуално определената финансова граница на потребление за мобилния тарифен план Business Smart XS/S/M/L/XL/U е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление ще е съобразена с границата на новоизбрания план. Абонатът може да заяви увеличаване на индивидуално определената финансовата граница с обаждане към Центъра за обслужване на клиенти на БТК ЕАД на номер 121, като за това БТК ЕАД може да изисква предоставяне на депозит. 
 8. Включените MB за мобилен интернет в роуминг в ЕС са определени в съответствие с Политиката за справедливо ползване и са в обем не по-малък от двукратния обем, който се получава след разделяне на дължимата месечна такса (без ДДС) за ползвания тарифен план на регулираната максимална цена за роуминг на едро.
 9. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS, който е по-дълъг от упоменатите символи, ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.
 10. При спор относно качеството на услугата, същото се установява чрез механизмите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията. VIVACOM не носи отговорност за влошено качество на услугата, породено от независещи от VIVACOM обстоятелства (напр. вида на устройствата за ползване на интернет услугата, едновременно ползване на услугата от няколко устройства, покритие и натовареност на мрежата, архитектурни и географски особености). 
 11. Всяка от тарифите включва безплатни и неограничени разговорите в бизнес групата на територията на България.
 12. За Business Smart XS/S/M/L/XL/U в допълнение на тарифния план на абоната се позволява преференциално и последователно ползване на до 3 стандартни пакета по 200 МВ на максимална скорост в рамките на всеки месечен период на фактуриране на единична цена за всеки пакет от 0.83 лв. без ДДС при следните условия:

  След изчерпване на включените в тарифния план MB на максимална скорост и/или след изчерпване на MB на максимална скорост от други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС, ако има заявени такива, всеки от 3-те пакета ще се активира последователно и след изчерпване на предходния пакет в рамките на един месечен период на фактуриране, като абонатът има право предварително да откаже активирането им. За тази цел преди изразходване на обема данни на максимална скорост, включен в тарифния план и/или в други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС, ако има заявени такива, ще бъде получено уведомително кратко текстово съобщение (SMS) за предстоящо активиране на допълнителния пакет, какъв обем МВ на висока скорост остават за ползване и условията за предварителен отказ от активиране. Предварителният отказ се извършва чрез SMS-отговор на кратък номер 1875 с текст STOP в рамките на съответния месечен период на фактуриране или след получаване на уведомителен SMS преди активирането на (а) първия допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на 3-те допълнителни пакета, (б) втория допълнителен пакет, като в този случай отказът важи за възможността за ползване на втория и третия допълнителни пакета и (в) третия допълнителен пакет, като в този случай отказът е само по отношение на възможността за ползване на последния. 3-те пакета няма да се активират към тарифен план без включени МВ или без активирани други допълнителни пакети за мобилен интернет за България и в роуминг в ЕС. MB на максимална скорост в тарифния план, ако има такива, и всички допълнителни пакети са валидни в България и в роуминг в ЕС. След изчерпване на предоставените на максимална скорост MB по тарифен план и съответно ползвани допълнителни пакети скоростта се ограничава до 64 Kbps в България и в ЕС.

 13. Business Smart L/XL/U имат включен абонамент за музикална услуга TIDAL за първоначалния срок на договора. След изтичане на посочения срок, се начислява месечна цена в размер на 7.49 лв. без ДДС на месец. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато не бъде отказан изрично. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата.
 14. Business Smart L/XL/U имат включен абонамент за 128 GB облачно пространство pCloud за първоначалния срок на договора, след което безплатното облачно пространство се променя на 15 GB, освен ако не се сключи договор за нов период на план с включени 128 GB или не се закупи пакет 128 GB pCloud срещу месечен абонамент 2.49 без ДДС през приложението. За потребители с 15 GB активирано безплатно пространство няма да настъпи промяна след изтичане срока на договора.

  

 

Схема за тарифиране на данни

  

За всички клиенти, които използват мобилна услуга на абонаментен план, чийто тарифен план или включен допълнителен пакет не предоставя неограничен мобилен интернет, се въвежда лимит за данни (трафик от интернет) в размер на 50 лв. без ДДС.

 

До достигане на сметка за мобилен интернет от 50 лв. без ДДС се използва следната схема за тарфиране на данни:
 

Стъпка 1 Стъпка 2
Цена на MB До достигане на сметка за мобилен интернет от 33.33 лв. без ДДС цената на MB е в зависимост от тарифния план. След достигане на сметка за мобилен интернет от 33.33 лв. без ДДС цената е 0,07 лв. на MВ без ДДС.

 
 

Схемата за тарифиране на данни предпазва клиентите на VIVACOM от неочаквано големи сметки. На стъпка 1 клиентът се таксува на MB според цената в тарифния му план до достигане на сметка от 33.33 лв. за мобилен интернет. След това клиентът заплаща по 0.07 лв. без ДДС на MB, като продължава да използва MB на максимална скорост.

 
Клиентите, за които има заложен лимит за данни, ще получават уведомителни съобщения при достигне на:

 • 80% от лимита за данни;
 • 95% от лимита за данни;
 • 100% от лимита за данни.

 
Всеки клиент, за който има заложен лимит за данни има право да заяви:
 

 1. Активация/ деактивация на SMS известие за достигнати 80% от лимита за данни (клиент не може да се откаже от получаване на останалите известия: за 95% и 100 % от лимита), чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 121;
 2. Изпращането на уведомителни съобщения за достигнати 95 и 100% от лимита ще е активно, само в случай, че клиент не се е отказал от услугата следене на лимит за данни;
 3. Да продължи използване на услугата интернет за отчетния период чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 121;
 4. Активация/ деактивация на услугата лимит за данни за неопределен период чрез изпращане на SMS или обаждане на Обслужване на клиенти 121.

 

Каталог
към контакти