• Допълнителен пакет

+Roaming Data&SMS

Добавете мобилен интернет
в роуминг в ЕС към своя план!

 

+Roaming Data&SMS e комбиниран пакет с включени MB и SMS-и, валидни по време на роуминг в страните от Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария.

 

 

Свържете се с Вашия
Акаунт мениджър 

+Roaming Data&SMS S +Roaming Data&SMS M +Roaming Data&SMS L +Roaming Data&SMS XL
Стандартна месечна такса 4.83 лв. 8.17 лв. 13.17 лв. 41.50 лв.
Включени MB 5 10 20 60
Включени SMS 10 25 50 150
Валидни в Европейски съюз, Турция, Македония, Сърбия и Швейцария
Тарифиране 100 Kb 100 Kb 100 Kb 100 Kb
 • Всички посочени цени са в лева, без включен ДДС.
 1. Включените MB и SMS са валидни в роуминг в ЕС и към препоръчителни оператори в: Турция (Vodafone); Македония (T-Mobile); Сърбия (Telenor); Швейцария (Swiss Com).
 2. Пакетите са валидни за нови и съществуващи клиенти.
 3. Може да се активират повече от един пакет.
 4. Пакетите се предлагат с и без абонамент.
 5. Валидност на допълнителните пакети:

  Без абонамент - 30 календарни дни, считано от датата на активация. След изтичането им, допълнителният пакет става неактивен и неизразходваните включени MB и SMS не се запазват. Ако клиента желае да ползва допълнителния пакет отново, трябва да го активира с обаждане на 123 или в магазин от търговската мрежа на VIVACOM.

  Пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца - всеки месец клиента получава нов пакет, без да е необходимо да го заявява предварително.

 6. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
 7. В случай на предсрочно прекратяване на договора, клиентът дължи неустойки в размер на оставащите месечни такси за допълнителния/те пакет/и за оставащите до края на срока на договора месеци.
 8. Тарифирането е на 100 Kb - първоначално и последващо.
 9. След изчерпване на включените SMS и MB, услугите се тарифират спрямо ценовата листа на абонаментния план за роуминг.
 10. Неизползваните включени MB и SMS не се прехвърлят за следващ месец.
 11. При деактивиране на допълнителен пакет без абонамент, предплатена месечна такса за него не се възстановява. При деактивиране на допълнителен пакет с абонамент след изтичане на договора, предплатена месечна такса за него се възстановява.
 12. Всички цени са в лева без ДДС.

Каталог
 • 123Безплатен номер за обслужване на клиенти
 • 121Безплатен номер за обслужване на бизнес клиенти
 • Изпратете е-mail
 • Магазини
към контакти