FREE2GO
 • Предплатена услуга

FREE2GO

Първата 5G предплатена тарифа в България
с неограничен интернет

 

 • Говориш повече и по-евтино, отколкото преди.

 • Използваш минутите и мегабайтите в роуминг.

 • Избираш свободно пакети за презареждане,
  с минути и мегабайти на максимална скорост.

 • Без допълнителни такси при презареждане.

 

Цена на стартов пакет 12 лв.
Включен баланс 2 лв. 
Включени минути за разговори към всички национални мрежи

800

Включени МВ на максимална скорост 12 000 МВ
MB без допълнителна такса в роуминг в ЕС 6 700 МВ
Разговори към всички мрежи в страната 0.10 лв. на минута
Тарифиране на изходящи разговори 180 сек./60 сек.

 

 1. Считано от 02.06.2023 г., нови и съществуващи потребители на предплатена мобилна услуга на тарифен план Free2Go за първи път могат да използват 5G мрежата на Vivacom. Преди тази дата мрежата не е била достъпна за потребители на тарифния план.
 2. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 180 секунди.
 3. Включеният левов баланс в стартовия пакет може да бъде използван към всички дестинации.
 4. Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
 5. Не се удържа такса при презареждане.
 6. Срокът на валидност на картата, е 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входящ). Срокът започва да тече от датата и часа на активацията на картата, като всяко зареждане на картата в периода на нейната валидност със сума над 4 лева удължава валидността на картата за нови 12 месеца (1-11 месец входяща и изходяща, 12-ти месец само входящ). Картата се активира в момента на закупуване. Срокът на валидност по картата изтича в последния ден на съответния период (11 и 12 месеца) в часа, съответстващ на часа на активиране на картата.
 7. Предплатения тарифен план FREE2GO може да се използва в роуминг. Услугата роуминг се активира безплатно по подразбиране. При смяна на SIM карта не е необходима нова безплатна активация на роуминг.
 8. След изтичане на валидността на картата или валидността на баланса, неизползваният баланс не може да се ползва и не се възстановява.
 9. След изтичане на валидност на минутите или МВ, предоставянето на съответната услуга се преустановява.
 10. Срокът на валидност на левовия баланс, включен в стартовия пакет, е 60 дни. Минути и MB, включени в стартовия пакет, са валидни до изчерпването им, но за не повече от 28 дни. Сроковете започват да текат от датата и часа на активация. Валидността на левовия баланс по всяка една карта изтича в последния ден на съответния период в часа, съответстващ на часа на активиране на картата. Сроковете започват да текат от датата и часа на активация.
 11. При презареждане до 19.99 лв. започва да тече нов 60 дневен срок на валидност на баланса, считано от датата и часа на презареждане.Валидността на левовия баланс по картата изтича в последния ден на съответния период в часа, съответстващ на часа на активиране на картата.
 12. При презареждане на минимум 20.00 лв. започва да тече нов 120 дневен срок на валидност на баланса, считано от датата и часа на презареждане.Валидността на левовия баланс по картата изтича в последния ден на съответния период в часа, съответстващ на часа на активиране на картата.
 13. След изчерпване на MB на максимална скорост, скоростта се ограничава до 64 Kbps, при наличието на повече от 0.01 лв с ДДС баланс.
 14. При баланс под 0.01 лв достъпът до мобилен интернет се прекратява.
 15. Включените безплатни MB за роуминг в ЕС са определени спрямо политиката за справедливо ползване.
 16. Максималният брой символи на един SMS, написан на латиница, е 160 символа. Максималният брой символи на един SMS, написан на кирилица, е 70 символа. SMS който е по-дълъг от упоменатите символи ще бъде таксуван като 2 или повече SMS-a, в зависимост от броя символи.

 

  

Активирай своя допълнителен пакет на *123#, с безплатен SMS към
номер 1236 или през MyVIVACOM

ЦенаВалидност в дниMB на максимална скоростMB без допълнителна такса в роуминг в ЕСТип на пакетКод за SMS покупка през номер 1236
4.99 лв.
Data XS

1

1 500MB

1 500 MB

Без подновяване

T1

6.99 лв.
Data S

7

1 500MB

1 500 MB

Без подновяване

T2

8.99 лв.
Data M

14

2 000 MB

2 000 MB

Без подновяване

T3

8.99 лв.
Data M+

21

3 000 MB

5 000 MB

С подновяване

P1

11.99 лв.
Data L

14

5 000 MB

5 000 MB

Без подновяване

T4

11.99 лв.
Data L+

21

20 000 MB

6 700 MB

С подновяване

P2

От 27.05.2024 се променят параметрите на пакетите с подновяване. Може да се запознаете с промените тук

 

 

 1. Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
 2. Активационната такса на допълнителния пакет се приспада от баланса по картата на клиента.
 3. След изтичане на периода на валидност на пакета, неизползваните услуги се губят.
 4. При активиране на няколко пакета наведнъж или един след друг, услугите важат до датата на изтичане на най-дългия срок на валидност като услугите се натрупват от различните пакети.
 5. Пакети "с подновяване" се подновяват автоматично, на всеки 21 дни, ако няма отказ и има достатъчен наличен баланс.
 6. Датата за подновяване се брои спрямо деня и часа на първоначалната активация на пакета „с подновяване“. При недостатъчна наличност на баланса по картата в деня и часа за подновяване, Vivacom ще направи повторни опити за подновяване в рамките на 32 часа. Дори при по-късно подновяване, следващото подновяване се извършва съобразно датата и часа на първоначалната активация.
 7. При подновяване, включените в пакета елементи са валидни 21 дни. Срокът на валидност се брои от датата и часа, в които се е осъществило подновяването. Aко пакетът бъде подновен преди изтичане на валидността на елементите, тя се удължава с новия 21-дневен срок на валидност.
 8. Отказ от допълнителен пакет с подновяване се прави чрез SMS на номер 1236 с текст STOP и код на пакет, изписани с главни букви. След отказ пакетът може да се ползва до изтичане на валидността му.
 9. Ако клиент няма достатъчен баланс, пакетът няма да може да бъде активиран.
 10. Всички цени са в лв. с включен ДДС.
 11. Включените безплатни MB за роуминг в ЕС са определени спрямо политиката за справедливо ползване.

My VIVACOM

Изтегли от:

Активирай своя допълнителен пакет на *123#, с безплатен SMS към
номер 1236 или през My VIVACOM

ЦенаВалидност в дниВключени национални минутиТип на пакетКод за SMS покупка през номер 1236
2.99 лв.
National XS

1

30

Без подновяване

N1

4.99 лв.
National
S

7

100

Без подновяване

N2

6.99 лв.
National
M

14

200

Без подновяване

N3

6.99 лв.
National
M+

21

300

С подновяване

R1

8.99 лв.
National
L

14

500

Без подновяване

N4

8.99 лв.
National
L+

21

700

С подновяване

R2

 

 

 1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 180 секунди.
 2. Активационната такса на допълнителния пакет се приспада от баланса по картата на клиента.
 3. След изтичане на периода на валидност на пакета, неизползваните услуги се губят.
 4. При активиране на няколко пакета наведнъж или един след друг, услугите важат до датата на изтичане на най-дългия срок на валидност като услугите се натрупват от различните пакети.
 5. Пакети "с подновяване" се подновяват автоматично, на всеки 21 дни, ако няма отказ и има достатъчен наливен баланс.
 6. Датата за подновяване се брои спрямо деня и часа на първоначалната активация на пакета „с подновяване“. При недостатъчна наличност на баланса по картата в деня и часа за подновяване, Vivacom ще направи повторни опити за подновяване в рамките на 32 часа. Дори при по-късно подновяване, следващото подновяване се извършва съобразно датата и часа на първоначалната активация.
 7. При подновяване, включените в пакета елементи са валидни 21 дни. Срокът на валидност се брои от датата и часа, в които се е осъществило подновяването. Aко пакетът бъде подновен преди изтичане на валидността на елементите, тя се удължава с новия 21-дневен срок на валидност.
 8. Отказ от допълнителен пакет с подновяване се прави чрез SMS на номер 1236 с текст STOP и код на пакет, изписани с главни букви. След отказ пакетът може да се ползва до изтичане на валидността му.
 9. Ако клиент няма достатъчен баланс, пакетът няма да може да бъде активиран.
 10. Всички цени са в лв. с включен ДДС.

My VIVACOM

Изтегли от:

Активирай своя допълнителен пакет на *123#, с безплатен SMS към
номер 1236 или през MyVIVACOM

ЦенаВалидност в дниТип на пакетКод за SMS покупка през номер 1236
2.99 лв.
VIVA XS

1

Без подновяване

V1

4.99 лв.
VIVA S

7

Без подновяване

V2

 

 

 1. Активационната такса на допълнителния пакет се приспада от баланса по картата на клиента.
 2. След изтичане на периода на валидност на пакета, неизползваните услуги се губят.
 3. При активиране на няколко пакета наведнъж или един след друг, услугите важат до датата на изтичане на най-дългия срок на валидност като услугите се натрупват от различните пакети.
 4. Ако клиент няма достатъчен баланс, пакетът няма да може да бъде активиран.
 5. Всички цени са в лв. с включен ДДС.

My VIVACOM

Изтегли от:

Активирай своя допълнителен пакет на *123#, с безплатен SMS към
номер 1236 или през MyVIVACOM

ЦенаВалидност в дниВключенинационалниминути, валидни и в роуминг в ЕСВключенинационални SMS, валидни и в роуминг в ЕСВключени MB на максимална скоростВключени безплатни MB за роуминг в ЕСТип на пакетКод за SMS покупка през номер 1236
8.99 лв.
Mix M

14

300

25

1 000 MB

1 000 MB

Без подновяване

X1

8.99 лв.
Mix M+

21

600

50

1 000 MB

5 000 MB

С подновяване

X2

11.99 лв.
Mix L

14

600

25

4 000 MB

4 000 MB

Без подновяване

X3

11.99 лв.
Mix L+

21

800

50

15 000 MB

6 700 MB

С подновяване

X4

От 27.05.2024 се променят параметрите на пакетите с подновяване. Може да се запознаете с промените тук

 

 1. Минималното първоначално таксуване на мобилни данни е 100 KB, след това на сесии от 1 KB.
 2. Тарифирането на разговори е на минута. Минималната продължителност на разговор е 180 секунди.
 3. Активационната такса на допълнителния пакет се приспада от баланса по картата на клиента.
 4. След изтичане на периода на валидност на пакета, неизползваните услуги се губят.
 5. Активацията на допълнителен пакет може да бъде извършена през USSD, SMS на номер 1236, My VIVACOM.
 6. При активиране на няколко пакета наведнъж или един след друг, услугите важат до датата на изтичане на най-дългия срок на валидност като услугите се натрупват от различните пакети.
 7. Пакети "с подновяване" се подновяват автоматично, на всеки 21 дни, ако няма отказ и има достатъчен наличен баланс.
 8. Датата за подновяване се брои спрямо деня и часа на първоначалната активация на пакета „с подновяване“. При недостатъчна наличност на баланса по картата в деня и часа за подновяване, Vivacom ще направи повторни опити за подновяване в рамките на 32 часа. Дори при по-късно подновяване, следващото подновяване се извършва съобразно датата и часа на първоначалната активация.
 9. При подновяване, включените в пакета елементи са валидни 21 дни. Срокът на валидност се брои от датата и часа, в които се е осъществило подновяването. Aко пакетът бъде подновен преди изтичане на валидността на елементите, тя се удължава с новия 21-дневен срок на валидност.
 10. Отказ от допълнителен пакет с подновяване се прави чрез SMS на номер 1236 с текст STOP и код на пакет, изписани с главни букви. След отказ пакетът може да се ползва до изтичане на валидността му.
 11. Ако клиент няма достатъчен баланс, пакетът няма да може да бъде активиран.
 12. Включените безплатни MB за роуминг в ЕС са определени спрямо политиката за справедливо ползване.
 13. Всички цени са в лв. с включен ДДС.

My VIVACOM

Изтегли от:

 Пакет
International S

International M

Минути към Първа Международна група, Втора международна група, Мобилни ЕС/ЕИЗ и Великобритания

100

250

Валидност

7 дни

28 дни

Код за активация чрез SMS на номер 1236

I1

I2

Цена, в лв. с ДДС

10.99

20.99

 1. Тарифирането е на минута. Минималната продължителност на разговор е 180 секунди.
 2. Ако клиент няма достатъчен баланс, пакетът няма да може да бъде активиран.
 3. Активационната такса на допълнителния пакет се приспада от баланса по картата на клиента.
 4. След изтичане на периода на валидност на пакета, неизползваните услуги се губят.
 5. При активиране на няколко пакета наведнъж или един след друг, услугите важат до датата на изтичане на най-дългия срок на валидност като услугите се натрупват от различните пакети.
 6. Пакетите с международни минути са валидни за ползване от мрежата на Vivacom към описаните дестинации.
 7. Минутите не могат да се използват за национални разговори или разговори в роуминг.
 8. Всички цени са в лв. с включен ДДС.
Open cookie bot settings
към контакти