Такси и платежни услуги

Еднократна такса

Месечен абонамент

Цена на трансакция

Такса Интеграция

без такса

Откриване и поддръжка на бизнес сметка

без такса

Такса Трансакция

(приспада се от стойността на съответната трансакция)

0,80%*

*мин. 0,10 лв./ мин .0,05 лв. за търговци с ATV [1] под 2 лв.

Такса Извлечение

без такса

Такса Възстановяване на сума

0,80%*

*мин. 0,10 лв./ мин .0,05 лв. за търговци с ATV [1] под 2 лв.

Такса Изплащане (мигновено) на печалби, ваучери и др. към клиентска сметка

0,80 лв.

Такса Кешаут пo собствена сметка в лева

0,95 лв.

Качване на оферта месечно във phyre, A1 Wallet, Pay by Vivacom, BACB Pay

без такса

Изпращане на имейл или пуш известие

0,20 лв. при изпращане до 10 000 потребителя; 0,10 лв. при изпращане до над 10 000 потребителя

[1] Където ATV (average transaction value) е средната стойността на трансакциите, изпълнени при съответния Търговец през календарен месец.