Телефоните на месеца са тук. 
Samsung Galaxy S21+ 5G или S21 Ultra 5G идват със супер цена
на изплащане за 36 месеца.Действителният живот на батерията варира в зависимост от мрежовата среда, използваните функции и приложения, честотата на повикванията и съобщенията, броя на зарежданията и много други фактори. Стандартната стойност се изпитва от трета страна в лабораторни условия. Стандартната стойност е изчислената усреднена стойност при отчитане на отклоненията в капацитета на батерията спрямо образци на батерии, изпитвани по стандарта IEC 61960. Номиналният (минимален) капацитет е 3880mAh за Galaxy S21 5G и 4660mAh за Galaxy S21+ 5G.