Съгласуване на проектна документация

"Предоставяне на изходни данни и съгласуване на работни проекти" е услуга, с която ще получите информация за наличие и начин на преминаване на електронно съобщителната мрежа на БТК ЕАД.
 

Услугата е насочена към държавни администрации, юридически и физически лица. Целта на съгласуването е да бъдат отразени (нанесени) съоръженията на БТК, върху предоставената от общини, дружества, строителни фирми, частни лица и други, документация, попадащи в обхвата на техните инвестиционните намерения.

 


Проверка на входящ номер


 

Ценова листа:

 
Вид услуга
Цени
Бърза услуга (до 10 работни дни) по 72.00 лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
Обикновена услуга (до 30 календарни дни) За съгласуване на РП/ТП – по 30.00 лв. с ДДС за брой съгласувателен печат
За съгласуване на виза (скица)/изх. данни – по 20.00 лв. с ДДС за брой съгласувателен печат

Важно:

 • Срокът на валидност на съгласувателен печат е една година;
 • БТК ЕАД не носи отговорност за съхраняване на входираната документация, след изтичане на нейната валидност.

 

Необходими документи и технически изисквания:

 

За съгласуване на виза (скица)
За съгласуване на проект
За проекти, касаещи ПУП, ИПРЗ и др.
 • Виза (скица) – 1 екз.(копие)
 • Документ за собственост - 1 екз.(копие)
 • Пълномощно - 1 екз.(копие)

За проекти в идейна, работна и техническа фаза:

 • Обяснителна записка – 1 екз.
 • Ситуации (мащаб до 1:2000) – 1 екз.
 • Напречни профили – 1 екз.
 • Пълномощно - 1 екз.(копие)
 • Обяснителна записка – 1 екз.
 • Ситуации (мащаб до 1:2000) – 1 екз.
 • Документ за собственост - 1 екз.(копие)
 • Пълномощно - 1 екз.(копие)

 


Адреси на магазини, приемащи документация за съгласуване:

 

Град
Адрес на магазин

София

София, ул. "Г. С. Раковски" 113

София

София, бул. "Витоша" 67

София

София, ул.Гр.Игнатиев 47

София

София, бул.М.Луиза № 78

Перник

Перник, 2300, ул. "Търговска" 22

Благоевград

Благоевград, ул. Димитър Талев № 10

Дупница

Дупница, 2600, ул. "Николаевска" 2А

Кюстендил

Кюстендил, ул. Демокрация 47

Враца

Враца, ул. "Никола Войводов" 6

Враца

Враца, 3000, ул. "Оборище 12”, Кауфланд

Мездра

Мездра, ул. "Хр.Ботев" 28

Козлодуй

Козлoдуй, ул. "Христо Ботев" 15

Монтана

Монтана, 3400, ул. Славянска №2 и ул. Трети март №51

Видин

Видин, ул. "Железничарска" 2

Плевен

Плевен, 5800, пл. "Възраждане" 3

Ловеч

Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 44

Пловдив

Пловдив, ул. "Княз Александър I" 45

Пловдив

Пловдив ул. Георги Странски № 5, МОЛ Плаза

Смолян

Смолян, бул. "България" № 37-39

Пазарджик

Пазарджик, ул. "Асен Златаров"  23

Стара Загора

Стара Загора, 6000, ул. "Св. Княз Борис" 81

Нова Загора

Нова Загора, ул.Васил Левски 51

Хасково

Хасково, 6300, ул. "Отец Паисий" 31

Димитровград

Димитровград, бул. Димитър Благоев № 9

Велико Търново

Велико Търново ул Васил Левски 12 и 12 А

Велико Търново

Велико Търново, ул.Христо Донев пав. 2

Габрово

Габрово, 5300,  ул. "Николаевска" 8

Попово

Попово, бул.България № 68А

Търговище

Търговище, 7700, ул. "Васил Левски" 28

Русе

Русе, 7000, пл. "Средец" 1

Разград

Разград, 7200, ул. "България" 21 бл. "Мир"

Бургас

Бургас, бул.Транспортна, Бургас Плаза МОЛ

Бургас

Бургас, ул. "Александровска" 114

Велинград

Велинград, бул. "Съединение" 99

Варна

Варна, 9000, бул.Владислав Варненчик 18

Варна Варна, ул Ян Палах №10, Варна Палас Център

Добрич

Добрич, ул. "Независимост" 2

Исперих

Исперих, ул. "Васил Левски" 36

Карлово

Карлово, ул. "Петко Събев" 2A

Кърджали

Кърджали, бул. "България" 56

Мадан

Мадан, ул. "Обединение" №18

Панагюрище

Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" 16

Свищов

Свищов, ул. "Цар Освободител" 86

Силистра

Силистра, пл. "Свобода" 6

Шумен

Шумен, ул. Хан Омуртаг №2

Ямбол

Ямбол, ул. "Търговска" 16

Сливен

Сливен, пл. "Ал.Стамболийски" 1

Open cookie bot settings
към контакти