Съгласуване на инвестиционна документация

Услуга за съгласуване на предпроектна и проектна документация, за отразяване на електрона съобщителна мрежа и физическа инфраструктура на VIVACOM.

Услугата се насочена към държавни и общински администрации, юридически и физически лица. Целта на съгласуването е да бъдат нанесени съоръженията на VIVACOM, върху предоставената от общини, дружества, строителни фирми, частни лица и други, документация, попадащи в обхвата на техните инвестиционни намерения.

 


Проверка на входящ номер


 

Ценова листа:

В сила от 01.04.2024 г.

 
Вид услуга
Цени
Бърза услуга (до 10 работни дни) 100.00 лв. с ДДС за брой съгласувани ситуации (печат)
Обикновена услуга (до 30 календарни дни) 45.00 лв. с ДДС за брой съгласувани ситуации (печат)

Важно:

  • Срокът на валидност на съгласуването е една година от датата на печата;
  • Заявлението за съгласуване и приложените към него документи, се съхраняват за срока на валидност на съгласуването.

 

Необходими документи и технически изисквания:

 

Съгласуване на скици от АГКК, визи, схеми/чертежи за изходни данни с цел проектиране:
Съгласуване на идейни, технически, работни проекти, ПУП-ове, схеми за преместваеми обекти и рекламни елементи:
  • Графика на хартиен носител (ситуация, чертеж, схема) в мащаб не по-мальк от 1:1000, т.e. M 1:1000, M 1:500, M 1:250 и т.н.
  • Документ за собственост - копие
  • Скица от АГКК - копие
  • Пълномощно - копие
  • Проект на хартиен носител в мащаб на ситуациите не по-мальк от 1:1000, I.e. M 1:1000, M 1:500, M 1:250 и т.н
  • Документ за собственост - копие
  • Скица от АГКК - копие
  • Пълномощно - копие

 


Адреси на магазини, приемащи документация за съгласуване:

 

Град
Адрес на магазин

София

София, бул. "Витоша" 67

София

София, ул.Гр.Игнатиев 47

София

София, бул.М.Луиза 78

София

София, ул. "Георги С. Раковски" 113

Перник

Перник, 2300, ул. "Търговска" 22

Благоевград

Благоевград, бул. "Св.Св. Кирил и Методий" 3

Дупница

Дупница, 2600, ул. "Николаевска" 2А

Кюстендил

Кюстендил, ул. Демокрация 47

Враца

Враца, ул. "Никола Войводов" 10

Враца

Враца, ул. "Оборище" 12, Кауфланд

Мездра

Мездра, ул. "Христо Ботев" 28

Козлодуй

Козлoдуй, ул. "Христо Ботев" 15

Монтана

Монтана, 3400, ул. Славянска 2 и ул. Трети март 51

Видин

Видин, ул. "Железничарска" 2

Плевен

Плевен, 5800, пл. "Възраждане" 3

Ловеч

Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 52

Пловдив

Пловдив, ул. "Княз Александър I" 45

Пловдив

Пловдив ул. Георги Странски 3, МОЛ Плаза

Смолян

Смолян, бул. "България" 97

Пазарджик

Пазарджик, ул. "Асен Златаров"  23

Стара Загора

Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" 81

Хасково

Хасково, 6300, ул. "Отец Паисий" 31

Велико Търново

Велико Търново ул. Васил Левски 12 и 12А

Велико Търново

Велико Търново, ул. Христо Донев пав. 2

Велико Търново

Велико Търново, ул. Никола Габровски № 39Б

Габрово

Габрово, 5300, бул. "Могильов" 47, МОЛ Терра

Габрово

Габрово, 5300, ул. "Радецка" 9

Попово

Попово, бул.България 68А

Търговище

Търговище, 7700, ул. "Васил Левски" 28

Русе

Русе, 7000, пл. "Средец" 1

Разград

Разград, бул. "България" 11

Бургас

Бургас, бул.Транспортна, Бургас Плаза МОЛ

Бургас

Бургас, ул. "Александровска" 114

Велинград

Велинград, бул. "Съединение" 99

Варна

Варна, 9000, бул.Владислав Варненчик 18

Варна Варна, ул Ян Палах 10, Варна Палас Център

Добрич

Добрич, ул. "Независимост" 2

Исперих

Исперих, ул. "Васил Левски" 36

Карлово

Карлово, ул. "Петко Събев" 2A

Кърджали

Кърджали, бул. "България" 56

Мадан

Мадан, ул. "Обединение" 18

Панагюрище

Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" 6

Свищов

Свищов, ул. "Цар Освободител" 86

Силистра

Силистра, пл. "Свобода" 6

Шумен

Шумен, ул. Хан Омуртаг 2

Ямбол

Ямбол, ул. "Търговска" 16

Сливен

Сливен, пл. "Ал.Стамболийски" 1

Димитровград

Димитровград, бул. "Димитър Благоев" 9

Open cookie bot settings
към контакти