Кариери

Обяви за работа

 1. Solution Architect – Sofia

  Информационни технологии

  • Define solutions using Service Oriented Architecture (SOA) patterns/li>
  • Design technical/integration Architectures
  • Support business analysis in gathering requirements

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.08.2018 г.
  Краен срок: 23.08.2018 г.
  Референтен номер: 6760
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Java Developer - Sofia

  Информационни технологии

  • ESB, Business Process Server and Data Services
  • Web services (both SOAP and REST) and business processes with BPMN and BPEL

  Виж повече

  Дата на публикуване: 09.08.2018 г.
  Краен срок: 23.08.2018 г.
  Референтен номер: 6758
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. .NET Developer - Burgas

  Информационни технологии

  • Организира качествено и ефективно поддържане и ремонт на сградния фонд, сградните инсталации и системи в съответствие със законодателството
  • Обслужва всички помещения, сгради и сградни инсталации в поверените му региони

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.07.2018 г.
  Краен срок: 17.08.2018 г.
  Референтен номер: 6704
  Град: Бургас

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. .NET Developer - Varna

  Информационни технологии

  • Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
  • Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.07.2018 г.
  Краен срок: 17.08.2018 г.
  Референтен номер: 6703
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. .NET Developer - Plovdiv

  Информационни технологии

  • Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
  • Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.07.2018 г.
  Краен срок: 17.08.2018 г.
  Референтен номер: 6702
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. .NET Developer - Sofia

  Информационни технологии

  • Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
  • Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.07.2018 г.
  Краен срок: 17.08.2018 г.
  Референтен номер: 6701
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Системен администратор ИТ Инфраструктура

  Информационни технологии

  • Администрира системи за сървърна виртуализация
  • Инсталира системен и сървърен софтуер

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.08.2018 г.
  Краен срок: 17.08.2018 г.
  Референтен номер: 6744
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Администратор приложения – гр. София

  Информационни технологии

  • Внедрява нови модули на приложения
  • Действа като второ ниво поддръжка при разрешаването на проблеми, свързани с приложенията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.08.2018 г.
  Краен срок: 17.08.2018 г.
  Референтен номер: 6741
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. ИТ Бизнес аналитик

  Информационни технологии

  • Дефинира и документира бизнес изискванията на вътрешните клиенти по отношение на доставката на специфични ИТ решения и идентифицира зависимости и ограничения за изпълнението ѝ
  • Извършва ре-инженеринг на бизнес процесите в съответствие с изискванията на бизнес клиентите за постигане на по-високо качество и ефективност

  Виж повече

  Дата на публикуване: 23.07.2018 г.
  Краен срок: 20.08.2018 г.
  Референтен номер: 6710
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти