Кариери

 

 

 

Обяви за работа

 1. Администратор приложения

  Информационни технологии

  • Внедрява нови модули на приложения
  • Действа като второ ниво поддръжка при разрешаването на проблеми, свързани с приложенията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
  Краен срок: 06.05.2019 г.
  Референтен номер: 7904
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Специалист Системно Администриране и Наблюдение

  Информационни технологии

  • Осъществява непрекъснато наблюдение и контрол на системите на VIVACOM
  • Инсталира и поддържа продукти от фамилията HP Open View – Operations Manager for UNIX, Business Service Manager, SiteScope, Performance Manager, Reporter, uCMDB, Load Runner, HP NNMi

  Виж повече

  Дата на публикуване: 25.03.2019 г.
  Краен срок: 22.04.2019 г.
  Референтен номер: 7855
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. Стажант SAP консултант – гр. София

  Информационни технологии

  • Изучава и се запознава с бизнес процесите в отдел ERP развитие в дирекция Информационни технологии на VIVACOM
  • Съдейства за разработването на специфични за бизнеса промени и подобрения в SAP модулите

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7799
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. Стажант ИТ Автоматизация и управление на услугите – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се с бизнес процесите във VIVACOM и в дирекция Информационни Технологии
  • Участва в иновативни проекти за автоматизиране на бизнес процеси в различни направления
  • Участва в дизайн, разработка и тестове на нови приложения за нуждите на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7804
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. Стажант Управление на проблеми – гр. София

  Информационни технологии

   Анализираш и разпределяш софтуерни проблеми и инциденти

   Администрираш сървиси и системи за тестови среди

   Участваш в организирането и изпълнението на релийзи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7806
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. Стажант Управление на промени и внедряване – гр. София

  Информационни технологии

  • Участва при внедряването на нова система за управление на промените във Виваком
  • Участва при внедряването на нова система за управление на промените във Виваком Съдейства за конфигуриране на процесите в системата – Change and Configuration Management

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7805
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Стажант Поддръжка на сървъри – гр. София

  Информационни технологии

  • Подпомага дейността по обработка на рутинни задачи и процеси в отдела
  • Подпомага за отстраняване на хардуерни и софтуерни проблеми в ИТ инфраструктурата

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7803
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Стажант ИТ услуги, управление и иновации - гр. София

  Информационни технологии

  • Участва във внедряването на нова система за управление на IT услуги
  • Участва в разработването и внедряването на автоматизации на IT услуги
  • Участва в разработването и внедряването на модели на IT услуги

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7801
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. Стажант ИТ Поддръжка /Service Desk/ – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се с дейностите по поддръжка на софтуер и ИТ техниката /компютри и принтери/
  • Регистрира, анализира и обработва заявки за възникнали инциденти и при необходимост ескалира към следващо ниво на поддръжка

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7800
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 10. Стажант ИТ Операции и билинг / билинг на роуминга – гр. София

  Информационни технологии

  • Участва в проследяването на процесите с цел осигуряване коректния билинг на роуминга
  • Сравнява верността на трансферираните данни

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7796
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 11. Стажант Архитектура и дизайн на ИТ решения – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се с бизнес процесите в ИТ Дирекция
  • Изготвя дизайн на системите на компаниятa

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7791
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 12. Стажант Програмиране – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознава се с бизнес процесите във VIVACOM и в дирекция Информационни Технологии
  • Участва в дизайн, разработка и тестове на нови приложения за нуждите на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7789
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 13. Стажант Експлоатация на приложения – гр. София

  Информационни технологии

  • Запознаване с функционалните бизнес процеси и реализацията им в дирекция ИТ на VIVACOM
  • Поддръжка и администриране на част от приложенията включени в CC&B решението на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
  Краен срок: 30.04.2019 г.
  Референтен номер: 7788
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти