Кариери

Обяви за работа

 1. Агент в IT Service Desk

  Информационни технологии

  • Осигурява първо ниво на поддръжка при отстраняване на ИТ проблеми, свързани със софтуер и хардуер (лаптопи, компютри и принтери)
  • Регистрира, анализира и обработва заявки за възникнали инциденти и при необходимост ескалира към следващо ниво на поддръжка

  Виж повече

  Дата на публикуване: 23.11.2017 г.
  Краен срок: 07.12.2017 г.
  Референтен номер: 6084
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Разработчик на Бази данни и БИ решения

  Информационни технологии

  • Световно известни бизнес системи като Oracle Siebel CRM, SAP и др. в Enterprise среда
  • Море от данни в телеком бизнеса - създаване на Extract-Transform-Load процедури, PL/SQL скриптове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 16.11.2017 г.
  Краен срок: 14.12.2017 г.
  Референтен номер: 6066
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. Младши Разработчик на Бази данни и БИ решения

  Информационни технологии

  • Световно известни бизнес системи като Oracle Siebel CRM, SAP и др. в Enterprise среда
  • Море от данни в телеком бизнеса - създаване на Extract-Transform-Load процедури, PL/SQL скриптове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 16.11.2017 г.
  Краен срок: 14.12.2017 г.
  Референтен номер: 6067
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. JAVA Програмист

  Информационни технологии

  • Разработка на софтуерни програми и приложения, свързани със системите за обслужване на клиенти за нуждите на компанията
  • Разработка на приложения или части от тях, като създавате и поддържате документацията във всеки един етап от процеса

  Виж повече

  Дата на публикуване: 16.11.2017 г.
  Краен срок: 14.12.2017 г.
  Референтен номер: 6065
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. Siebel Developer

  Информационни технологии

  Based on Oracle Siebel platform, the CRM system plays crucial role in all major corporate activities related to sales and customer service, also financial and marketing reporting and analytics.

  The CRM itself is a powerful standalone system with rich front- and back-end features but is customized and integrated via web services with most of company software systems to achieve complete end-to-end automation of business processes.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.11.2017 г.
  Краен срок: 13.12.2017 г.
  Референтен номер: 6060
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. Junior Siebel Developer

  Информационни технологии

  Based on Oracle Siebel platform, the CRM system plays crucial role  in all major corporate activities related to sales and customer service, also financial and marketing reporting and analytics.

  The CRM itself is a powerful standalone system with rich front-and back-end features but is customized and integrated via web services with most of company software systems to achieve complete end-to-end automation of business processes.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 15.11.2017 г.
  Краен срок: 13.12.2017 г.
  Референтен номер: 6061
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Младши Архитект – гр. София

  Информационни технологии

  • Анализ, проектиране и създаване на правила и процеси, описващи бизнес логика в информационни системи
  • Изготвяне на детайлни технически спецификации за създаване на софтуерния продукт

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
  Краен срок: 06.12.2017 г.
  Референтен номер: 6049
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Solution Architect – Sofia

  Информационни технологии

  • Define solutions using Service Oriented Architecture (SOA) patterns
  • Design technical/integration Architectures

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
  Краен срок: 06.12.2017 г.
  Референтен номер: 6048
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. ИТ Бизнес аналитик

  Информационни технологии

  • Идентифицира бизнес нуждата на вътрешните клиенти по отношение на доставката на специфични ИТ решения
  • Извършва ре-инженеринг на бизнес процесите в съответствие с изискванията на бизнес клиентите за постигане на по-високо качество и ефективност

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
  Краен срок: 01.12.2017 г.
  Референтен номер: 6037
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 10. QA Specialist – Software Testing

  Информационни технологии

  • Analyse business and technical requirements, identify potential software issues
  • Design and executetest plans and test strategies

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.11.2017 г.
  Краен срок: 01.12.2017 г.
  Референтен номер: 6036
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти