1. Условия за предоставяне на мобилни услуги

  1. PDFПолитика за справедливо ползване на регулирани роуминг услуги в рамките на Европейския съюз
  2. PDFПРОЦЕДУРА жалби регулирани роуминг услуги на дребно
  3. PDF„VIVACOM Smart S+“ за хора със зрителни увреждания
  4. PDFОфициални правила и условия на допълнителен пакет „+Pool Data“
  5. PDFИндексация на цени 2023 г.
  6. PDFПроцедура за разрешаване на случаите на жалби на крайни потребители относно правото на достъп до интернет
  7. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Виваком България” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Виваком България“ ЕАД (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор до 15.11.2019 г.)
  8. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Виваком България” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Виваком България“ ЕАД (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор след 15.11.2019 г.)
  9. PDFПроект на изменение на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Виваком България” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Виваком България“ ЕАД (и приложими за абонати, сключили договор след 15.11.2019 г.)
  10. PDFПроект на изменение на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Виваком България” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Виваком България“ ЕАД (и приложими за абонати, сключили договор до 15.11.2019 г.)
 2. Условия за предоставяне на фиксирани гласови услуги

  1. PDFУсловия за ползване на планове „Инвалиди” за хора с увреждания
  2. PDFУсловия за ползване на абонаментни планове "Офис"
  3. PDFУсловия за ползване на абонаментен план "Планета"
  4. PDFУсловия за абонаментен план "Стандартен"
  5. PDFУсловия за предоставяне на услугата VIP Business
  6. PDFУсловия за ползване на абонаментен план Business Fix 200 за бизнес клиенти на фиксирана услуга
  7. PDFУсловия за предоставяне на пакет "Office Standard"
  8. PDFПромени във фиксираните планове на БТК
  9. PDFУсловия за ползване на Допълнителни пакети с минути за бизнес клиенти на фиксирана гласова услуга
  10. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет “+BG 300”
  11. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет “+VIVA Unlimited”
  12. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет “+FIX International”
  13. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет +FIX BG30
  14. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет +FIX EUROPE
  15. PDFУсловия за ползване на абонаментни планове „VIVAFIX S/M/L”
  16. PDFУсловия за ползване на абонаментен план „VIVACOM FIX 60”
  17. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер – в сила от 25.05.2018 г.
  18. PDFУсловия за ползване на абонаментнен план "VIVACOM UltraFix" в сила от 01.02.2017
  19. PDFПравила за ползване на план VIVA Fix 120
  20. PDFУсловия за ценова скала за отстъпки за обем трафик
  21. PDFПравила за ползване на план Business Fix 450
  22. PDFУсловия за ползване на плановете "Офис +"
  23. PDFУсловия за ползване на пакет „VIVACOM OFFICE UNLIMITED”
  24. PDFУсловия за ползване на споделени допълнителни пакети с минути за бизнес клиенти на фиксирана гласова услуга
  25. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет “+BG 300”
  26. PDFИндексация на цени 2023 г.
  27. PDFОбщи условия на договора между „Виваком България“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 01.09.2023 г.)
  28. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер (в сила от 01.09.2023 г.)
  29. PDFПроект на изменение на Общи условия на договора между „Виваком България“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството
  30. PDFПроект на изменение на Общи условия за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер
 3. Условия за предоставяне на оптичен интернет VIVACOM FiberNet

 4. Условия за предоставяне на VIVACOM Net

 5. Условия за предоставяне на интернет за отдалечени места Mobix и 5G Home Internet

  1. PDFИндексация на цени 2023 г.
  2. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom Mobix (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 29.04.2021 г.)
  3. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom Mobix (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор на и след 29.04.2021 г.)
  4. PDFОбщи условия за предоставяне на услугите Vivacom Mobix и 5G Home NET (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор на и след 03.03.2023 г.)
  5. PDFОбщи условия за предоставяне на услугите Vivacom Mobix LTE (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 29.04.2021 г.)
  6. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM MOBIX (и приложими за абонати, сключили договор преди 29.04.2021 г.)
  7. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM MOBIX (прилага се за абонати, сключили договор на и след 29.04.2021 г.)
  8. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM MOBIX LTE (и приложими за абонати, сключили договор преди 29.04.2021 г.)
  9. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата MOBIX И 5G HOME NET (и приложими към договори, сключени на и след 03.03.2023 г.)
 6. Условия за предоставяне на пакетни и комбинирани услуги

 7. Условия за предоставяне на VIVACOM TV

  1. PDFУсловия за предоставяне на HD оборудване на клиентите на VIVACOM TV
  2. PDFСтандартни условия на предплатена услуга EON
  3. PDFПравила за подмяна на оборудване
  4. PDFПравила за ползване на функционалност IPTV мобилност
  5. PDFИндексация на цени 2023 г.
  6. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор между 01.02.2018 г. и 15.11.2019 г.)
  7. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
  8. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV и EON (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор след 11.04.2021 г.)
  9. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVA IPTV GO (IPTV в чужда мрежа) (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор на и след 10.05.2021 г.)
  10. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.)
  11. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор между 01.02.2018 г. и 15.11.2019 г.)
  12. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор на и след 12.04.2021 г.)
  13. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
  14. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (в сила от 01.09.2023 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.)
  15. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.)
  16. PDFПроект за изменение на Общи Условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилага се за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.)
  17. PDFПроект за изменение на Общи Условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилага се за абонати, сключили договор между 01.02.2018 г. и 15.11.2019 г.)
  18. PDFПроект за изменение на Общи Условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилага се за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
  19. PDFПроект на изменение на Общи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV и EON и приложими за абонати, сключили договор след 11.04.2021 г.)
  20. PDFПроект на изменение на Общи условия за предоставяне на услугата VIVA IPTV GO (IPTV в чужда мрежа) (и приложими за абонати, сключили договор на и след 10.05.2021 г.)
  21. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор между 01.02.2018 г. и 15.11.2019 г.)
  22. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
  23. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор на и след 12.04.2021 г.)
 8. Общи условия за лизинг на устройства

 9. Условия за предоставяне на VIVACOM Tooway

 10. Условия за предоставяне на VIVACOM Net Slim

 11. Условия за предоставяне на далекосъобщения чрез RLAN

 12. Условия за преносимост на негеографски номера

 13. Условия за предоставяне на Pay by Vivacom

 14. Общи условия за достъп до и/или съвместно ползване на пасивна инфраструктура (подземна канална мрежа) на „Виваком България“ ЕАД

 15. Общи условия за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура на „Виваком България“ ЕАД

 16. Условия за предоставяне на услуги от Виваком България като правоприемник на N3

 17. Условия за предоставяне на услуги от Виваком България като правоприемник на NET1

  1. PDFNET1 Общи условия за услугата Интернет, валидни от 25.05.2018 г.
  2. PDFNET1 Общи условия за услугата Кабелна телевизия, валидни от 25.05.2018 г.
  3. PDFNET1 Общи условия за услугата Интерактивна телевизия валидни от 01.03.2019 г.
  4. PDFNET1 Общи условия за мобилна телевизия "NET 1 PocketTV", валидни от 25.05.2018 г.
  5. PDFNET1 Общи условия за Гласова телефонна услуга, валидни от 25.05.2018 г.
  6. PDFУслуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интернет, коаксиална телевизия и пакети с коаксиална телевизия) валидни от 01.07.2021 г.
  7. PDFУслуги, ценови условия, параметри на предоставяните услуги за крайни клиенти от НЕТ1 ЕООД (Интерактивна телевизия и пакети с интерактивна телевизия) валидни от 01.07.2021 г.
  8. PDFNET1 Допълнителни услуги ценови условия
  9. PDFNET1 Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Standard” валидна от 1 май 2019 г.
  10. PDFNET1 Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Advanced” валидна от 1 май 2019 г.
  11. PDFNET1 Ценова листа за предоставяне на гласова телефонна услуга - план “Premium” валидна от 1 май 2019 г.
  12. PDFNET1 Ценова листа за предоставяне на "Гласова телефонна услуга" за бизнес клиенти - план "Voice Premium Mobile", валидна от 01.04.2020
 18. Условия за предоставяне на услуги от Виваком България като правоприемник на Телнет ООД

 19. Архив

  1. Условия за предоставяне на мобилни услуги

   1. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (“Общи условия“) (в сила от 10.05.2021 и приложими за абонати, сключили договори до 15.11.2019 г.)
   2. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (“Общи условия“) (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор след 15.11.2019 г.)
   3. PDFОбщи условия на БТК ЕАД за предоставяне на услуги по стандартите GSM и UMTS (в сила до 29.03.2012 г.)
   4. PDFПроект за изменение на Общи условия на БТК ЕАД за предоставяне на услуги по стандартите GSM и UMTS - 14.10.2009 (в сила от 13.11.2009), (в сила до 29.03.2012 г.).
   5. PDFУсловия за ползване на план Optima 250 за хора с увреждания
   6. PDFПроект за изменение на Общи условия на БТК ЕАД за предоставяне на услуги по стандартите GSM и UMTS - 01.03.2010 (в сила до 29.03.2012 г.)
   7. PDFПроект за изменение на Условията за ползване на допълнителен пакет за ползване на мобилни услуги в роуминг в роуминг +EU Roaming Daily Pass.
   8. PDFИзменение в Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (в сила от 27.11.2012)
   9. PDFИзменение в Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (“Общи условия“) в сила от 10.01.2013 г..
   10. PDFИзменение в Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна – в сила от 06.04.2013 г.
   11. PDFОбщи условия на БТК ЕАД за предоставяне на услуги по стандартите GSM и UMTS (в сила от 07.05.2013 г.)
   12. PDFОбщи Условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS - (в сила от 24.05.2013 г.)
   13. PDFОбщи Условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS - (в сила от 29.03.2012 г.)
   14. PDFУсловия за предоставяне на мобилна услуга от VIVACOM чрез сделка от разстояние (в сила до 25.07.2014 г.)
   15. PDFПроект за изменение на Общи условия на БТК ЕАД за предоставяне на услуги по стандартите GSM и UMTS - 07.03.2011 г. (в сила до 29.03.2012 г.)
   16. PDFОфициални правила и условия на допълнителен пакет „+Pool Data“
   17. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (“Общи условия“) (в сила от 01.08.2016 г.)
   18. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (“Общи условия“) (в сила от 01.08.2016 г. до 15.01.2018 г.)
   19. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и по стандарт UMTS (“Общи условия“) (в сила от 16.01.2018 г. до 24.05.2018 г.)
   20. PDFПроект на изменение на Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE – в сила от 25.05.2018 г.
   21. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE (в сила от 25.05.2018 г.)
   22. PDFПроект на изменение на Общите условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE – в сила от 01.11.2018 г.
   23. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE (“Общи условия“) (в сила от 01.11.2018 г.) - валидни до 14.11.2019
   24. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE (“Общи условия“) (прилагат се за абонати, сключили договор след 15.11.2019г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   25. PDFИзменение и допълнение на ОУ за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, по стандарт UMTS и по стандарт LTE (в сила от 10.05.2021 г.)
   26. PDFИзменение и допълнение на общите условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (в сила от 01.07.2022 г.)
   27. PDFИзменение и допълнение на общите условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на БТК (в сила от 04.09.2022 г.)
   28. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (в сила от 01.07.2022 г. до 03.09.2022 г. и приложими за абонати, сключили договори до 15.11.2019 г.)
   29. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (в сила от 01.07.2022 г. до 03.09.2022 г. и приложими за абонати, сключили договор след 15.11.2019 г.)
   30. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (в сила от 04.09.2022 г. и приложими за абонати, сключили договори до 15.11.2019 г.)
   31. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (в сила от 04.09.2022 г. и приложими за абонати, сключили договор след 15.11.2019 г.)
   32. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Виваком България” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на “Виваком България” ЕAД (в сила от 04.09.2022 г. и приложими за абонати, сключили договори до 15.11.2019 г.)
   33. PDFОбщи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Виваком България” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на “Виваком България” ЕAД (в сила от 04.09.2022 г. и приложими за абонати, сключили договор след 15.11.2019 г.)
   34. PDFRoaming regulation 2017 fair use policy
   35. PDFИндексация на цени 2022 г.
   36. PDFПроект на изменение на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Виваком България” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Виваком България“ ЕАД (прилага се за абонати, сключили договор след 15.11.2019 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
   37. PDFПроект на изменение на Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между “Виваком България” ЕAД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез обществените мобилни наземни мрежи на „Виваком България“ ЕАД (прилага се за абонати, сключили договор до 15.11.2019 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
  2. Условия за предоставяне на фиксирани гласови услуги

   1. PDFОбщи условия на договора между “Българска телекомуникационна компания” ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 10.05.2021 г. до 03.09.2022 г.)
   2. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ВИРТУАЛЕН МОБИЛЕН НОМЕР (в сила от 10.05.2021 г.)
   3. PDFОбщи условия на договора между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената далекосъобщителна фиксирана мрежа на дружеството (в сила от 24.05.2013 г. до 14.05.2015 г. )
   4. PDFОбщи условия на договора между БТК ЕАД и абонатите на услуги, предоставени чрез фиксираната мрежа на дружеството
   5. PDFИзменение на Общите условия във връзка с въвеждане на преносимост на географски номера - 15.05.2009
   6. PDFИзменение на Общите условия, влизащо в сила от 01.09.2009 - дата на публикуване 27.07.2009
   7. PDFПроект на изменение в Общите условия на договора между БТК ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез фиксираната мрежа на дружеството
   8. PDFУсловия за ползване на плановете "У Дома"
   9. PDFУсловия за ползване на плановете "Офис +"
   10. PDFПроект на изменение на Общите условия влизащо в сила от 26.10.2009 - дата на публикуване: 26.09.2009
   11. PDFУсловия за ценова скала за отстъпки за обем трафик
   12. PDFПроект на изменение в Общите условия на договора между БТК ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез фиксираната мрежа на дружеството - дата на публикуване: 01.02.2010
   13. PDFУсловия за ползване на абонаментен план VIVACOM Fix 60
   14. PDFПравила за ползване на план VIVA Fix 120
   15. PDFПравила за ползване на план Business Fix 450
   16. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер (в сила от 13.01.2015 г. до 24.05.2018 г.)
   17. PDFИзменение във фиксираните планове на БТК ЕАД
   18. PDFИзменение на Общите условия на договора с абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на БТК ( в сила от 30.08.2013 г.)
   19. PDFИзменение в предлаганите фиксирани планове
   20. PDFИзменение в Общите условия на договора между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 27.11.2012)
   21. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет +FIX BG30
   22. PDFИзменение в Общите условия на договора между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (ОУ)- в сила от 11.02.2013 г.
   23. PDFУсловия за ползване на +FIX EUROPE
   24. PDFУсловия за ползване на абонаментен план “VIVACOM Super Fix”
   25. PDFУсловия за ползване на абонаментен план "VIVACOM MegaFix"
   26. PDFПроект за изменение на Общи условия за фиксирана гласова услуга в сила от 15.05.2015 г.
   27. PDFУсловия за ползване на абонаментен план "VIVACOM Uni Fix"
   28. PDFУсловия за предоставяне на услугата виртуален мобилен номер (в сила от 29.03.2012 г. до 13.01.2015 г.)
   29. PDFПроект на изменения в Общите условия на договора между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената съобщителна фиксирана мрежа на дружеството (в сила от 29.03.2012 г.)
   30. PDFУсловия за ползване на пакет „VIVACOM OFFICE UNLIMITED”
   31. PDFУсловия за предоставяне на телефонен пост чрез сделка от разстояние (в сила до 25.07.2014 г.)
   32. PDFУсловия за предоставяне на услугата виртуален мобилен номер в чрез сделка от разстояние (в сила до 25.07.2014 г.)
   33. PDFУсловия за предоставяне на услугата виртуален мобилен номер (в сила до 29.03.2012 г.)
   34. PDFУсловия за предоставяне на услугата +MOBI
   35. PDFОбщи условия на договора между Българска телекомуникационна компания ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 15.05.2015 г. до 30.11.2016г.)
   36. PDFУсловия за ползване на споделени допълнителни пакети с минути за бизнес клиенти на фиксирана гласова услуга
   37. PDFУсловия за ползване на абонаментнен план "VIVACOM UltraFix" в сила до 31.01.2017
   38. PDFУсловия за ползване на абонаментнен план "VIVACOM EasyFix" в сила от 31.01.2017
   39. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет “+BG 300”
   40. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет “+VIVA Unlimited”
   41. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ВИРТУАЛЕН МОБИЛЕН НОМЕР (в сила от 01.08.2016 г.)
   42. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер ( в сила от 01.08.2016 г. до 24.05.2018 г.)
   43. PDFОбщи условия на договора между Българска телекомуникационна компания ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 01.12.2016 г. до 24.05.2018 г.)
   44. PDFУсловия за ползване на абонаментнен план "VIVACOM EasyFix" в сила от 01.02.2017
   45. PDFУсловия за ползване на абонаментнен план "VIVACOM UltraFix" в сила от 01.02.2017
   46. PDFПроект на изменение на Общите условия на договора между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството – в сила от 25.05.2018 г.
   47. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер – в сила от 25.05.2018 г.
   48. PDFУсловия за ползване на абонаментни планове „VIVAFIX S/M/L”
   49. PDFУсловия за ползване на допълнителен пакет “+FIX International”
   50. PDFОбщи условия на договора между “Българска телекомуникационна компания” ЕAД и Абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 25.05.2018 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   51. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер (в сила от 25.05.2018 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   52. PDFУсловия за ползване на абонаментен план „VIVACOM FIX 60”
   53. PDFИзменение и допълнение на ОУ за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” ЕAД и Абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 10.05.2021 г.)
   54. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата Виртуален мобилен номер (в сила от 10.05.2021 г.)
   55. PDFИзменение и допълнение на общите условия за уреждане на взаимоотношенията между „БТК“ ЕAД и Абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 04.09.2022 г.)”
   56. PDFОбщи условия на договора между “Българска телекомуникационна компания” ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 04.09.2022 г.)
   57. PDFОбщи условия на договора между “Виваком България” ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството (в сила от 04.09.2022 г.)
   58. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата виртуален мобилен номер (в сила от 10.05.2021 г.)
   59. PDFОбщи условия на договора между „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството
   60. PDFУсловия за предоставяне на услугата VIP Business
   61. PDFУсловия за ползване на абонаментнен план "Планета"
   62. PDFУсловия за абонаментен план "Стандартен"
   63. PDFПроект на изменение на Общи условия на договора между „Виваком България“ ЕАД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството – в сила от 01.09.2023 г.
   64. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата Виртуален мобилен номер – в сила от 01.09.2023 г.
  3. Условия за предоставяне на оптичен интернет VIVACOM FiberNet

   1. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom FiberNet (в сила от 10.05.2021 г.)
   2. PDFСпецификация на VIVACOM FiberNet услугите и ценова листа ( в сила от 01.07.2013 г. до 24.07.2105 г.)
   3. PDFСпецификация на VIVACOM FiberNet услугите и ценова листа (в сила от 01.02.2013г.)
   4. PDFСпецификация на VIVACOM FiberNet услугата и ценова листа (в сила до 30.06.2013 г.)
   5. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM FiberNet (в сила от 13.01.2015 г.)
   6. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM FiberNet (в сила от 29.03.2012 г. до 13.01.2015 г.)
   7. PDFОбщи Условия за предоставяне на услугата VIVACOM FiberNet (в сила до 29.03.2012 г.)
   8. PDFСпецификация на VIVACOM FiberNet услугите и ценова листа ( в сила от 24.07.2013 до 30.11.2016 г.)
   9. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM FIBERNET (в сила от 01.08.2016 г.)
   10. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM FiberNet (в сила от 01.08.2016г.)
   11. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM FIBER NET– в сила от 25.05.2018 г.
   12. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM FIBERNET (в сила от 25.05.2018 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   13. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM FIBER NET (в сила от 10.05.2021 г.)
   14. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom FiberNet (в сила от 10.05.2021 г.)
   15. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM FIBER NET – в сила от 01.09.2023 г.
  4. Условия за предоставяне на VIVACOM Net

   1. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom NET (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г.)
   2. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom WiFast (в сила от 10.05.2021 г.)
   3. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom NET и Vivacom NET Slim (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г.)
   4. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net (в сила от 13.01.2015 г. до 01.08.2016 г.)
   5. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net (в сила до 29.03.2012 г.)
   6. PDFУсловия за предоставяне на VIVACOM Net чрез сделка от разстояние (в сила до 25.07.2014 г.)
   7. PDFУсловия за предоставяне на услугата VIVACOM Net Eye (приложимо до 31.12.2014 г,)
   8. PDFСпецификация на VIVACOM Net услугите и ценова листа (в сила от 01.07.2013 г. до 24.07.2015г. )
   9. PDFСпецификация на VIVACOM Net услугите и ценова листа (в сила до 30.06.2013 г.)
   10. PDFСпецификация на услугата VIVACOM WIFAST и ценова листа
   11. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM WiFast (в сила от 13.01.2015 г.)
   12. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Mobix (в сила до 30.06.2015г.)
   13. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM WiFast (в сила от 29.03.2012 г. до 13.01.2015 г.)
   14. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net (в сила от 29.03.2012 г. до 13.01.2015 г.)
   15. PDFСпецификация на VIVACOM Net услугите и ценова листа (в сила от 24.07.2015 г.)
   16. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM NET (в сила от 01.08.2016 г.)
   17. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM WiFast (в сила от 01.08.2016 г.)
   18. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM WiFast (в сила от 01.08.2016 до 24.05.2108 г.)
   19. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net (прилагат се за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г., в сила от 01.08.2016 г. до 24.05.2018 г,)
   20. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net (прилагат се за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г., в сила от 12.07.2017 г. до 24.05.2017)
   21. PDFПроект на изменение на Общите условия на услугата VIVACOM NET ( прилагат се за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г., в сила от 25.05.2018 г.)
   22. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM WiFast – в сила от 25.05.2018 г.
   23. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM NET (прилага се за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г., в сила от 25.05.2018 )
   24. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM NET (прилагат се за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г.,в сила от 25.05.2018 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   25. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM NET (прилагат се за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г.,в сила от 25.05.2018 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   26. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM WIFAST (в сила от 25.05.2018 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   27. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM NET (в сила от 10.05.2021 г.)
   28. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM NET и VIVACOM NET Slim (в сила от 10.05.2021 г.)
   29. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM WiFast (в сила от 10.05.2021 г.)
   30. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom NET и Vivacom NET Slim (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г.)
   31. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom NET (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г.)
   32. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom WiFast (в сила от 10.05.2021 г.)
   33. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM NET (прилага се за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
   34. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM NET и VIVACOM NET SLIM (прилага се за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
   35. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM WiFast – в сила от 01.09.2023 г.
  5. Условия за предоставяне на интернет за отдалечени места Mobix и 5G Home Internet

   1. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата vivacom Mobix - в сила от 29.04.2021
   2. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА MOBIX (в сила от 10.05.2021 г. и приложими към договори, сключени преди 29.04.2021 г.)
   3. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom MOBIX LTE (в сила от 10.05.2021 г. и приложими към договори, сключени преди 29.04.2021 г.)
   4. PDFСписък на населените места, в които се предоставя услугата Mobix
   5. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Mobix (в сила от 01.07.2015 г.)
   6. PDFСпецификация и ценова листа на услугата Mobix
   7. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Mobix (в сила от 01.08.2016 г.)
   8. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Mobix ( в сила от 01.08.2016 до 24.05.2018г.)
   9. PDFСпецификация на услуга Mobix LTE и ценова листа (в сила от 01.07.2017г.)
   10. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Mobix LTE (в сила от 01.07.2017г. до 24.05.2018г.)
   11. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата MOBIX – в сила от 25.05.2018 г.
   12. PDFПроект на изменение на Общи условия за предоставяне на услугата MOBIX LTE - в сила от 25.05.2018 г.
   13. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM MOBIX - в сила от 25.05.2018 г. (за договори, сключени преди 29.04.2021 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   14. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата MOBIX LTE - в сила от 25.05.2018 г. (за договори, сключени преди 29.04.2021 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   15. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата MOBIX (в сила от 10.05.2021 г.)
   16. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата MOBIX LTE (в сила от 10.05.2021 г.)
   17. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom Mobix - в сила от 29.04.2021
   18. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата на Mobix (в сила от 10.05.2021 г. и приложими към договори, сключени преди 29.04.2021 г.)
   19. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата на Vivacom MOBIX LTE (в сила от 10.05.2021 г. и приложими към договори, сключени преди 29.04.2021 г.)
   20. PDFОбщи условия за предоставяне на услугите Mobix и 5G Home Net (в сила от 03.03.2023 г. и приложими към договори, сключени на и след датата на влизане в сила)
   21. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM MOBIX и VIVACOM MOBIX LTE (прилага се за абонати, сключили договор след 29.04.2021 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
   22. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM MOBIX (прилага се за абонати, сключили договор на и след 29.04.2021 г.) и Общи условия на услугата MOBIX и 5G HOME NET (прилага се за абонати, сключили договор след 03.03.2023 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
  6. Условия за предоставяне на пакетни и комбинирани услуги

   1. PDFОфициални правила на оферта за комбиниране на услуги
   2. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM Duo: Fix + Mobi
   3. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM Duo: Fix + Net (Home)
   4. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM Trio
   5. PDFСпециални правила, условия и срокове за услугата Хармония
   6. PDFМобилни планове за комбиниране на услуги
   7. PDFУсловия за ползване на пакетна услуга VIVACOM Duo: Fix + Mobi
   8. PDFУсловия за ползване на пакетна услуга VIVACOM Duo: Fix + Net
   9. PDFУсловия за ползване на пакетна услуга VIVACOM Duo: Fix + TV
   10. PDFУсловия за предоставяне на пакетна услуга VIVACOM Trio: Net + Mobi + TV
   11. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM Duo: Mobi+TV с включена мобилна услуга и телевизия
   12. PDFОфициални правила за използване на VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV
   13. PDFУСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТНА УСЛУГА 4PLAY
   14. PDFУсловия за ползване на пакетна услуга VIVACOM Trio: Fix + Net + Mobi
   15. PDFУсловия за ползване на пакетна услуга VIVACOM Trio: Fix + Net + TV
   16. PDFУсловия за ползване на пакетна услуга VIVACOM Trio: Fix + Mobi + TV
   17. PDFУсловия за ползване на пакет „VIVACOM Duo NET + MOBI”
   18. PDFУсловия за ползване на пакет „VIVACOM Duo NET + TV” с включена телевизионна услуга и достъп до интернет
   19. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM Trio: FiberNet + Mobi + TV
   20. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM DUO: FiberNet + Mobi
   21. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM DUO: FiberNet + TV
   22. PDFОфициални правила на оферта за комбиниране на услуги в сила до 31.01.2015г.
   23. PDFУсловия за ползване на пакет „VIVACOM Duo NET Slim + IPTV”
   24. PDFУсловия за предоставяне на пакет VIVACOM Trio: Net Slim + Mobi + IPTV
   25. PDFУсловия за предоставяне на пакет VIVACOM Trio: Net Slim + Mobi + TV
   26. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM DUO: FiberNet + IPTV с включена интернет услуга и телевизия
   27. PDFУсловия за ползване на пакет VIVACOM Trio: FiberNet + Mobi + IPTV с включена интернет услуга и телевизия
   28. PDFУсловия за ползване на пакет „VIVACOM Duo NET SLIM + MOBI”
   29. PDFУсловия за ползване на пакет „VIVACOM Duo NET Slim + TV” с включена телевизионна услуга и достъп до интернет
   30. PDFОфициални правила на оферта за комбиниране на VIVACOM TV GO с пакетни услуги, валидни до 14.11.2019
   31. PDFОфициални правила на специална оферта за комбиниране на услуги Комбинирай и Спести в сила от 01.02.2018 - валидни до 14.11.2019
   32. PDFСпециални правила на оферта за комбиниране на услуги „Комбинирай и спести“ в сила от 15.11.2019 г.
   33. PDFСпециални правила на оферта за комбиниране на услуги Комбинирай и Спести - в сила от 11.05.2020
  7. Условия за предоставяне на VIVACOM TV

   1. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom IPTV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
   2. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom IPTV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.)
   3. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVA IPTV GO (IPTV в чужда мрежа) (в сила от 10.05.2021 г.)
   4. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom TV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор между 01.02.2018 г. и 15.11.2019 г.)
   5. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom IPTV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор между 01.02.2018 г. и 15.11.2019 г.)
   6. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom TV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.)
   7. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom TV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
   8. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom TV GO (в сила от 10.05.2021 г.)
   9. PDFСпецификация на VIVACOM IPTV услугите и ценова листа в сила до 30.09.2016
   10. PDFСпецификация на VIVACOM TV услугата и ценова листа в сила до 30.09.2016
   11. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (в сила от 13.01.2015 г.)
   12. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила от 13.01.2015 г.)
   13. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила от 19.01.2013 г. до 13.01.2015 г.)
   14. PDFУсловия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (в сила от 1.02.2013 г. до 13.01.2015 г.)
   15. PDFУсловия за предоставяне на VIVACOM TV чрез сделка от разстояние (в сила до 25.07.2014 г.)
   16. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила от 29.03.2012 г. до 19.01.2013 г.)
   17. PDFУсловия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (в сила до 01.02.2013 г.)
   18. PDFОбщи Условия (ОУ) за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила до 29.03.2012 г.)
   19. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV Go (в сила до 14.11.2019г.)
   20. PDFСпецификация на VIVACOM TV Gо услугите и ценова листа
   21. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM TV GO (в сила от 01.08.2016 г.)
   22. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM IPTV (в сила от 01.08.2016 г.)
   23. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM TV (в сила от 01.08.2016 г.)
   24. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (прилагат се за абонати, сключили договор преди 1.02.2018 г., в сила от 01.08.2016 г. до 24.05.2018г. )
   25. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV GO - в сила от 01.08.2016 г. до 24.05.2018 г.
   26. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилагат се за абонати, сключили договор преди 1.02.2018 г., в сила от 01.08.2016 г. до 24.05.2018 г.)
   27. PDFСпецификация на VIVACOM TV услугата и ценова листа в сила от 01 11 2016г.
   28. PDFСпецификация на VIVACOM IPTV услугите и ценова листа в сила от 01 11 2016г.
   29. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (прилагат се за абонати, сключили договор след 01.02.2018 г., в сила от 01.02.2018 г. до 24.05.2018)
   30. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилагат се за абонати, сключили договор след 01.02.2018 г., в сила от 01.02.2018 г. до 24.05.2018 г.)
   31. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилага се за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.) - в сила от 25.05.2018 г.
   32. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилага се за абонати, сключили договор след 01.02.2018 г.) - в сила от 25.05.2018 г.
   33. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.) - в сила от 25.05.2018 г.
   34. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор след 01.02.2018 г.) - в сила от 25.05.2018 г.
   35. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV GO (в сила от 25.05.2018 г.)
   36. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV GO (прилагат се за абонати, сключили договор след 1.07.2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) валидни до 14.11.2019
   37. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (прилагат се за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.,в сила от 25.05.2018 г.) валидни до 14.11.2019
   38. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV (прилагат се за абонати, сключили договор след 01.02.2018 г., в сила от 25.05.2018 г. ) валидни до 14.11.2019
   39. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилагат се за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г., в сила от 25.05.2018 г. ) валидни до 14.11.2019
   40. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (прилагат се за абонати, сключили договор след 01.02.2018 г., в сила от 25.05.2018 г. ) валидни до 14.11.2019
   41. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM TV GO (прилагат се за абонати, сключили договор преди 01.07.2018 г., в сила от 25.05.2018 г.) валидни до 14.11.2019
   42. PDFПравила за подмяна на оборудване
   43. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV - 15.11.2019 (за договори, сключени преди 12.04.2021 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   44. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TV - 15.11.2019 (за договори, сключени преди 12.04.2021 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   45. PDFПравила за ползване на функционалност IPTV мобилност - май, 2020
   46. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVA IPTV GO (IPTV в чужда мрежа) - валидни до 09.05.2021 г.
   47. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM TV (в сила от 10.05.2021 г.)
   48. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV (в сила от 10.05.2021 г.)
   49. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM IPTV GO (IPTV в чужда мрежа) (в сила от 10.05.2021 г.)
   50. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM TV GO (в сила от 10.05.2021 г.)
   51. PDFОбщи условия за предоставяне на услугите VIVACOM IPTV и EON TV (в сила от 12.04.2021 и приложими към договори, сключени на и след датата на влизане в сила)
   52. PDFОбщи условия за предоставяне на услугите VIVACOM TV (в сила от 12.04.2021 и приложими към договори, сключени на и след датата на влизане в сила)
   53. PDFОбщи условия за предоставяне на услугите VIVACOM IPTV и EON TV (в сила от 12.04.2021 и приложими към договори, сключени на и след датата на влизане в сила)
   54. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVA IPTV GO (IPTV в чужда мрежа) (в сила от 10.05.2021 г.)
   55. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom IPTV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.)
   56. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom IPTV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
   57. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom IPTV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
   58. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom TV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.)
   59. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom TV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор между 01.02.2018 г. и 15.11.2019 г.)
   60. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom TV (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.)
   61. PDFОбщи условия за предоставяне на услугите VIVACOM TV (в сила от 12.04.2021 и приложими към договори, сключени на и след датата на влизане в сила)
   62. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор преди 01.02.2018 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
   63. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM IPTV и EON – в сила от 01.09.2023 г.
   64. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM IPTV GO – в сила от 01.09.2023 г.
   65. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор между 01.02.2018 г. и 15.11.2019 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
   66. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор между 15.11.2019 г. и 12.04.2021 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
   67. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TV (прилага се за абонати, сключили договор на и след между 12.04.2021 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
  8. Общи условия за лизинг на устройства
  9. Условия за предоставяне на VIVACOM Tooway

   1. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom TOOWAY (в сила от 10.05.2021 г.)
   2. PDFСпецификация на VIVACOM Tooway услугите и ценова листа (в сила от 01.08.2014 г.)
   3. PDFСпецификация на професионалните Tooway услуги и ценова листа (в сила от 01.01.2013 г.)
   4. PDFПолитика за управление на мрежата
   5. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM TooWay (в сила от 13.01.2015 г.)
   6. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Tooway (в сила от 30.11.2012 г. до 13.01.2015 г.)
   7. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Tooway (в сила до 29.03.2012 г.)
   8. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Tooway (в сила от 29.03.2012 г. до 30.11.2012 г.)
   9. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM TOOWAY (в сила от 01.08.2016 г.)
   10. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Tooway (в сила от 01.08.2016 до 24.05.2018)
   11. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM TOOWAY – в сила от 25.05.2018 г.
   12. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Tooway ( в сила от 25.05.2018 г. ) - валидни до 09.05.2021 г.
   13. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM Tooway (в сила от 10.05.2021 г.)
   14. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom Tooway (в сила от 10.05.2021 г.)
   15. PDFОбщи условия за предоставяне на услугите VIVACOM Tooway (в сила от 10.05.2021 г.)
   16. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM TOOWAY – в сила от 01.09.2023 г.
  10. Условия за предоставяне на VIVACOM Net Slim

   1. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom NET и Vivacom NET Slim (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г.)
   2. PDFОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА Vivacom NET SLIM (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г.)
   3. PDFСпецификация на VIVACOM Net Slim услугите и ценова листа
   4. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net Slim (в сила до 29.03.2012 г.)
   5. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net Slim(в сила от 13.01.2015 г. до 01.08.2016 г.)
   6. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net Slim (в сила от 29.03.2012 г. до 13.01.2015 г.)
   7. PDFИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ) ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА VIVACOM NET SLIM (в сила от 01.08.2016 г.)
   8. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net SLIM (прилагат се за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г., в сила от 01.08.2016 г. до 24.05.2018 г. )
   9. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net Slim (прилагат се за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г., в сила от 12.07.2017г. до 24.05.2018г.)
   10. PDFПроект за изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net Slim (прилагат се за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г., в сила от 25.05.2018 г.)
   11. PDFПроект на изменение на Общите условия за предоставяне на услугата VIVACOM Net Slim (прилагат се за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г., в сила от 25.05.2018 г.)
   12. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM NET SLIM (прилагат се за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г.,в сила от 25.05.2018 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   13. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACOM NET SLIM (прилагат се за абонати, сключили договор след 12.07.2017 г.,в сила от 25.05.2018 г.) - валидни до 09.05.2021 г.
   14. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM NET Slim (в сила от 10.05.2021 г.)
   15. PDFИзменение и допълнение на ОУ за предоставяне на услугата VIVACOM NET и VIVACOM NET Slim (в сила от 10.05.2021 г.)
   16. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата Vivacom Net Slim (в сила от 10.05.2021 г. и приложими за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г.)
   17. PDFПроект на изменение на Общи условия на услугата VIVACOM NET SLIM (прилага се за абонати, сключили договор преди 12.07.2017 г.) – в сила от 01.09.2023 г.
  11. Условия за предоставяне на далекосъобщения чрез RLAN
  12. Условия за предоставяне на услуги чрез мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
  13. Условия за преносимост на негеографски номера
  14. Архив тарифни планове
  15. Условия за предоставяне на Pay by Vivacom
  16. Общи условия за достъп до и/или съвместно ползване на пасивна инфраструктура (подземна канална мрежа) на „Виваком България“ ЕАД
  17. Общи условия за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура на „Виваком България“ ЕАД
 1. Взаимно свързване на обществени електронни съобщителни мрежи

  1. PDFЦени за “Българска телекомуникационна компания” ЕАД за терминиране на повиквания във фиксираната мрежа – в сила от 01.01.2019 г.
  2. PDFЦени за “Българска телекомуникационна компания” ЕАД за терминиране на повиквания в мобилна мрежа - в сила от 1.01.2022
  3. PDFУсловия на „Българска телекомуникационна компания" EАД, за взаимно свързване с обществената мобилна клетъчна мрежа.
  4. PDFТипово предложение за взаимно свързване на обществени далекосъобщителни мрежи
  5. PDFЦени на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за терминиране на повиквания във фиксираната мрежа – в сила от 01.07.2021 г.
  6. PDFЦени на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за терминиране на повиквания в мобилната мрежа – в сила от 01.07.2021 г.
  7. PDFЦени на „Виваком България“ ЕАД за терминиране на повиквания в мобилната мрежа – в сила от 01.01.2023 г.
  8. PDFЦени на „Виваком България“ ЕАД за терминиране на повиквания в мобилната мрежа – в сила от 01.01.2024 г.
  9. PDFЦени на „Виваком България“ ЕАД за терминиране на повиквания във фиксираната мрежа – в сила от 01.01.2024 г.
 2. Типови условия за достъп до роуминг на едро

 3. Типово предложение за достъп до пасивна инфраструктура

 1. Правила на промоции - Мобилни услуги

  1. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи”
  2. PDFОфициални правила на “Промоция мобилна телевизия i-Traffic Зима 2022”
  3. PDFОфициални правила на “Промоция SMART 2022”
  4. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited 2022”
  5. PDFОфициални правила на “Промоция i-Traffic 2022”
  6. PDFОфициални правила на „Специални предложения “Мобилен офис“ 2022 за абонаментен план Business Traffic с включени устройства“
  7. PDFОфициални правила на “Промоция i-Traffic 2022”
  8. PDFОфициални правила на “Промоция iTraffic L+ 2022”
  9. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited+”
  10. PDFПравила за провеждане на кампанията „Пакетни предложения с Play Station 5 в магазините на Vivacom”
  11. PDFОфициални правила на “Промоция мобилни планове 2022”
  12. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Honor на супер цени”
  13. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юни е Unlimited”
  14. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на Xiaomi и Poco с отстъпки”
  15. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юнски отстъпки на избрани устройства на Huawei”
  16. PDFПравила за провеждане на кампанията „Детско дистанционно EON”
  17. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Nokia на специални цени”
  18. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ FREE2GO”
  19. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ FREE2GO”
  20. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юнски оферти на смарт устройства във Vivacom”
  21. PDFПравила за провеждане на кампанията „Мултибранд кампания Юни”
  22. PDFПравила за провеждане на кампанията „Лятна селекция смартфони Realme с отстъпка”
  23. PDFПравила за провеждане на кампанията „Лятна селекция слушалки Apple Airpods с отстъпка”
  24. PDFПравила за провеждане на кампанията „Летни оферти на аксесоари и смарт устройства във Vivacom”
  25. PDFПравила за провеждане на кампанията „Nokia Beacon на специални цени”
  26. PDFПравила за провеждане на кампанията „Джойстик PS5 на супер цена”
  27. PDFПравила за провеждане на кампанията „Honor Nothing Buds на специални цени”
  28. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Nokia на специални цени”
  29. PDFПравила за провеждане на кампанията „Летни отстъпки на избрани таблети във VIVACOM”
  30. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юли е Unlimited”
  31. PDFПравила за провеждане на кампанията „Honor Nothing Buds на супер цена”
  32. PDFXiaomi 12+Mi band 6 & Xiaomi 12 Pro + Mi band 6 с отстъпки
  33. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Huawei с отстъпка”
  34. PDFПравила за провеждане на кампанията „Samsung устройства с отстъпки на изплащане”
  35. PDFПравила за провеждане на кампанията „Apple устройства с отстъпки”
  36. PDFПравила за провеждане на кампанията „Август е Unlimited”
  37. PDFПравила за провеждане на кампанията „Samsung устройства с отстъпки на изплащане”
  38. PDFПравила за провеждане на кампанията „Xiaomi устройства с отстъпки”
  39. PDFПравила за провеждане на кампанията „Лятна селекция смартфони Motorola с отстъпка”
  40. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани модели OnePlus с отстъпка”
  41. PDFПравила за провеждане на кампанията „HONOR устройства с отстъпки”
  42. PDFПравила за провеждане на кампанията „Xiaomi устройства с отстъпки” - магазинна мрежа
  43. PDFПравила за провеждане на кампанията „Apple устройства на супер цени” - магазинна мрежа
  44. PDFПравила за провеждане на кампанията „Таблет с отстъпка през Септември” - магазинна мрежа
  45. PDFПравила за провеждане на кампанията „Септември е Unlimited”
  46. PDFПравила за провеждане на кампанията „Back to School”
  47. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на Huawei с отстъпки във Vivacom”
  48. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на Xiaomi с отстъпки”
  49. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
  50. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за AirPods Pro 2nd Gen.
  51. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на Nokia с отстъпки”
  52. PDFПравила за провеждане на кампанията „Септемврийски оферти на смарт аксесоари и аксесоари във Vivacom”
  53. PDFПравила за провеждане на кампания „Покани приятели в Pay by VIVACOM“
  54. PDFОфициални правила на промоция “Мобилен портфейл Pay by VIVACOM без месечна такса“
  55. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфоните на месец Октомври” - магазинна мрежа
  56. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани Honor устройства на супер цени”
  57. PDFОфициални правила на "Промоция Unlimited 2023"
  58. PDFОфициални правила на "Промоция Unlimited планове"
  59. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited Traffic 2022”
  60. PDFОфициални правила на "Промоция Unlimited Traffic планове"
  61. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited Traffic 2023”
  62. PDFОфициални правила на "Промоция 5G Unlimited"
  63. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфони Realme на супер цени”
  64. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани модели Nokia на супер цени във Vivacom”
  65. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани модели Samsung на преференциални цени във Виваком”
  66. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смарт устройства във Vivacom на супер цени”
  67. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смарт устройства на супер цени във Vivacom” - магазинна мрежа
  68. PDFПравила за провеждане на промоционална кампания "Любовен уикенд с Happy Call"
  69. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S23 Ultra
  70. PDFПравила за провеждане на кампанията „Февруарски оферти за магазини”
  71. PDFПравила за провеждане на кампанията „За Него & За Нея - избрани устройства във Виваком”
  72. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфоните на месеца Февруари”
  73. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за iPhone 14, iPhone 14 Plus – Yellow
  74. PDFОфициални правила на промоция „Допълнителни пакети Free2Go 2023”
  75. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани модели Nokia на супер цени във Vivacom”
  76. PDFПравила за провеждане на кампанията „Априлски онлайн оферти”
  77. PDFПравила за провеждане на кампанията „Априлски оферти за магазини”
  78. PDFПравила за провеждане на кампанията „Huawei онлайн”
  79. PDFПравила за провеждане на кампанията „Месец на избрани устройства Xiaomi онлайн”
  80. PDFПравила за провеждане на кампанията „Майски онлайн оферти”
  81. PDFПравила за провеждане на кампанията „Samsung Galaxy S23+ 512GB”
  82. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани Outlet устройства с отстъпки за магазини”
  83. PDFПравила за провеждане на кампанията „Майски отстъпки на избрани устройства за магазини”
  84. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юнски летни оферти на избрани смартфони”
  85. PDFПравила за провеждане на кампанията „Устройства на месеца - Юни”
  86. PDFПравила за провеждане на кампанията „Летни оферти Юни”
  87. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Motorola на преференциални цени”
  88. PDFПравила за провеждане на кампанията „Детско дистанционно EON”
  89. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юлски оферти на избрани смартфони”
  90. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Xiaomi с отстъпка”
  91. PDFПравила за провеждане на кампанията „Селекция устройства с отстъпки през Септември”
  92. PDFПравила за провеждане на кампанията „Супер цени през Октомври на избрани устройства”
  93. PDFПравила за провеждане на кампанията „Селекция от таблети с отстъпки онлайн”
  94. PDFПравила за провеждане на кампанията „Селекция устройства с отстъпки през Октомври”
  95. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Motorola на супер цени”
  96. PDFПравила за провеждане на кампанията „Черен ноември с отстъпки до 80%“
  97. PDFПравила за провеждане на кампанията „Черен ноември с отстъпки до 80%”
  98. PDFПравила за провеждане на кампанията „Селекция смартфони Motorola на супер цени”
  99. PDFПравила за провеждане на кампанята „Горещи оферти на смарт аксесоари Huawei през Ноември”
  100. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани модели Apple на преференциални цени”
  101. PDFПравила за провеждане на кампанията „Детско дистанционно EON”
  102. PDFПравила за провеждане на кампанията „Празнични оферти във Vivacom“
  103. PDFПравила за провеждане на кампанията „Оферти с Play Station 5 в магазините на Vivacom”
  104. PDFПравила за провеждане на кампанията „Декемврийски оферти”
  105. PDFПравила за провеждане на кампанията „Селекция смарт аксесаори Huawei на празнични цени”
  106. PDFПравила за провеждане на кампанията „Декемврийски оферти” - магазинна мрежа
  107. PDFПравила за провеждане на кампанията „Коледни оферти на избрани Xiaomi устройства”
  108. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани модели Apple на преференциални цени”
  109. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Избрани устройства на супер цени” І.
  110. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Февруарски отстъпки на избрани Honor смартфони”
  111. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Избрани смартфони APPLE на супер цени”
  112. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Смартфон на месеца март”
  113. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Избрани смартфони с отстъпка през март”
  114. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Motorola RAZR на супер цени”
  115. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Селекция смартфони Nokia на преференциални цени”
  116. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Мартенски отстъпки на избрани APPLE устройства”
  117. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Мартенски оферти на избрани смарт часовници Huawei”
  118. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Мартенски оферти”
  119. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА "Пролетна селекция смартфони на супер цени"
  120. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Селекция смартфони APPLE на преференциални цени”
  121. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Априлски отстъпки на избрани SAMSUNG устройства”
  122. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Априлски оферти”
  123. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Селекция таблети на преференциални цени”
  124. PDFОнлайн кампания - AirTag_Smart tag
  125. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Селекция смартфони Realme на супер цени”
  126. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Избрани смартфони на лизинг без оскъпяване”
  127. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Майски оферти”
  128. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Специална изненада за най-малките”
  129. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Huawei устройства на преференциални цени във Виваком”
  130. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Юнски оферти”
  131. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Лятна оферта с Play Station 5 в магазините на Vivacom”
  132. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за Honor 200 и Honor 200 Pro
  133. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Смартфони Apple на супер цени във Виваком”
  134. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Супер оферти на избрани Huawei устройства”
  135. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Летни оферти”
  136. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Горещи оферти на избрани устройства”
  137. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Горещи оферти на избрани устройства”
  138. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА „MIDALIDARE ROCK IN THE VALLEY“
  139. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Смартфони на месец Юли”
  140. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Смартфони на месец Юли”
  141. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Горещи оферти на избрани устройства”
  142. Архив

   1. PDFОфициални правила на промоцията MaxiCall XS - март, 2015
   2. PDFОфициални правила на промоция "Промоция по оферта „Комбинирай и спести“ на на комбинация от услуги, включваща MaxiCall XS" - март, 2015
   3. PDFОфициални правила на промоция "Допълнителни пакети за роуминг" август, 2014г.
   4. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “SMART 2018 ПРОМО” - 2018
   5. PDFОфициални правила на промоция Net&Call XL - март, 2015 (в сила от 09.03.2015)
   6. PDFОфициални правила на промоция "Промоция по оферта „Комбинирай и спести“ на на комбинация от услуги, включваща Net&Call XL" (в сила от 09.03.2015)
   7. PDFОфициални правила на промоция "Net&Call XXL" - август 2015
   8. PDFОфициални правила на промоция "Промоция по оферта „Комбинирай и спести“ на на комбинация от услуги, включваща Net&Call XXL"
   9. PDFОфициални правила на промоция "Промоция по оферта „Комбинирай и спести“ на на комбинация от услуги, включваща Net&Call XXL" - август, 2015
   10. PDFОфициални правила на промоция Net&Call XXL - март, 2015
   11. PDFОфициални правила на SMART промоция - Август, 2016
   12. PDFОфициални правила на промоция "Промоция по оферта „Комбинирай и спести“ на на комбинация от услуги, включваща Net&Call XL" (в сила от 01.03.2015)
   13. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART 2016” - Август, 2016
   14. PDFОфициални правила на промоция Net&Call XL - март, 2015 (в сила от 01.03.2015)
   15. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА "ПРОМОЦИЯ +SMART МИНУТИ АВГУСТ"
   16. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA Free 2015” - Август, 2016
   17. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ЛЯТО 2016 - Август, 2016
   18. PDFСпециални цени за ползване на услугата VivaMail
   19. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART CALL АВГУСТ 2016”
   20. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART S+/SMART CALL” - Август, 2016
   21. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA Free +Net S 250“ - Август, 2016
   22. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART CALL АВГУСТ 2016” - септември, 2016
   23. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА "ПРОМОЦИЯ +SMART МИНУТИ АВГУСТ" - септември, 2016
   24. PDFОфициални правила на пролетна промоция BG&EUROPE с MAXICALL 2014
   25. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОЛЕТНА ПРОМОЦИЯ TRAFFIC UNLIMITЕD 2014
   26. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА "ПРОМОЦИЯ +SMART МИНУТИ АВГУСТ" - октомври, 2016
   27. PDFОфициални правила на промоция MaxiCall XS, 2014
   28. PDFОфициални правила на лятна промоция VIVA Free
   29. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART CALL АВГУСТ 2016" - ноември 2016
   30. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА "ПРОМОЦИЯ +SMART МИНУТИ АВГУСТ" - ноември, 2016
   31. PDFЛятна промоция Net&Call XXL 2014
   32. PDFОфициални правила на промоция "EASY TRAFFIC" август 2017
   33. PDFОфициални правила на лятна промоция Traffic Unlimited 2014
   34. PDFПравила за провеждане на кампанията "Вземи телефон с отстъпка до 80%" юли 2014
   35. PDFОфициални правила на промоционален пакет +4G Start - август 2017
   36. PDFОфициални правила на промоция "Hybrid" - август 2017
   37. PDFОфициални правила на лятна промоция допълнителни пакети без абонамент 2014
   38. PDFОфициални правила на промоция "i-Traffic XXL 2017" - август 2017
   39. PDFОфициални правила на промоция +Xtra Net 2014
   40. PDFОфициални правила на промоция "i-Traffic Април 2017" - август 2017
   41. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи" - август, 2018
   42. PDFОфициални правила на локална промоция Юли, 2014
   43. PDFОфициални правила на есенна промоция BGEurope с MaxiCall и NetCall
   44. PDFОфициални правила на есенна промоция +Data с MaxiCall S
   45. PDFОфициални правила на есенна промоция NetCall XXL
   46. PDFОфициални правила на промоция +BGEurope с NetCall XL
   47. PDFОфициални правила на промоция Traffic Unlimited октомври 2014
   48. PDFОфициални правила на промоция 5 години VIVACOM - Мобилни услуги
   49. PDFОфициални правила на промоция 5 години VIVACOM - Мобилен интернет
   50. PDFОфициални правила на Промоция 5 години VIVACOM - MaxiCall XS и S
   51. PDFОфициални правила на промоция MaxiCall S с +SMS&MMS L
   52. PDFПравила за провеждане на кампанията "Вземи таблет с отстъпка до 80%"
   53. PDFОфициални правила на коледна промоция VIVA Free 2014
   54. PDFОфициални правила на коледна промоция Net&Call XXL - 2014
   55. PDFОфициални правила на коледна промоция Traffic Unlimited 2014
   56. PDFОфициални правила на промоция "Вземи смартфон с отстъпка до 80%"
   57. PDFОфициални правила на Коледна промоция с 10 000 минути
   58. PDFОфициални правила на коледна промоция VIVA Free - 2014
   59. PDFОфициални правила на пролетна промоция VIVA Free - 2014
   60. PDFОфициални правила на пролетна промоция VIVA Free - 2014 +Talk Extra
   61. PDFОфициални правила на промоция +VIVA с MaxiCall 2014
   62. PDFОфициални правила на промоция "До 80% отстъпка на таблети" - Февруари, 2014г.
   63. PDFОфициални правила на коледна промоция допълнителни пакети 2013
   64. PDFОфициални правила на промоция +Get Data с 50% отстъпка 2013
   65. PDFОфициални правила на онлайн кампания "Интерактивно видео #hybrid"
   66. PDFОфициални правила на коледна промоция Traffic Unlimited 2013
   67. PDFОфициални правила на промоция +Data М с Nokia Lumia 2014
   68. PDFОфициални правила на есенна промоция – VIVA Free - 2013
   69. PDFОфициални правила на есенна промоция Traffic Unlimited 2013
   70. PDFОфициални правила на есенна промоция болтони 2013
   71. PDFОфициални правила на Промоция +VIVA Bipper Try&Buy
   72. PDFОфициални правила за провеждане на кампанията "Вземи таблет с отстъпка 20%"
   73. PDFПравила на играта "Празнувай с нас 3 години VIVACOM"
   74. PDFПравила на промоция Промоция UniCall L - 3 години VIVACOM
   75. PDFОфициални правила на локална промоция VIVA Bipper септември 2012 г.
   76. PDFОфициални правила на Промоция пакет с абонамент Зима 2012
   77. PDFОктомврийска промоция Traffic Unlimited 2012
   78. PDFОфициални правила на Зимна промоция Traffic Unlimited 2012
   79. PDFПравила за участие в томболата на VIVACOM за презареждане на предплатени услуги
   80. PDFОфициални правила на коледна промоция Traffic Unlimited
   81. PDFОфициални правила на пролетна промоция "VIVA Free"
   82. PDFОфициални правила на "Зимна промоция пакет с абонамент 2013"
   83. PDFОфициални правила на пролетна промоция "Traffic Unlimited 2013"
   84. PDFОфициални правила на "Пролетна промоция UniCall L"
   85. PDFПравила за участие в томбола – Обратна връзка за обслужването - ЕСЕН 2013
   86. PDFОфициални правила на промоция BG&Europe с MaxiCall 2013
   87. PDFОфициални правила на есенна промоция VIVA Free +Net S 250 - 2013
   88. PDFОфициални правила на лятна промоция MaxiCall 2013
   89. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ONLINE Зимна Промоция MaxiCall L
   90. PDFСпециални правила и условия на "Зимна промоция UniCall XS +Group 1"
   91. PDF+Mobi - Промоционална оферта за частни и бизнес клиенти
   92. PDFОфициални правила на новогодишна промоция VIVACOM UniCall и Optima
   93. PDFОфициални правила на коледна промоция Таблет + Traffic Unlimidet XS
   94. PDFОфициални правила на Промоция за преносимост 2013
   95. PDFСпециални правила и условия на стартова промоция +Data на абонамент
   96. PDFОфициални правила на промоцията Седмица на най-добрите цени в магазините на VIVACOM 05.2013 г.
   97. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА СТАРТОВА ПРОМОЦИЯ +Get DATA
   98. PDFОфициални правила на юнска промоция +Data S 2013
   99. PDFОфициални правила на лятна промоция Traffic Unlimited 2013
   100. PDFУсловия за закупуване на Wi Fi таблет PRESTIGIO
   101. PDFОфициални правила на лятна промоция MaxiCall 2013
   102. PDFОфициални правила на промоция Промоция +VIVA Bipper Лято 2012:
   103. PDFОфициални правила на промоцията Седмица на най-добрите цени в магазините на VIVACOM
   104. PDFСпециални правила и условия на "ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ – VIVA Bipper - 2011 г."
   105. PDFОфициални правила на „ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ TRAFFIC UNLIMITED - 2011”
   106. PDFПромоция Traffic Unlimited Eсен 2012
   107. PDFСпециални условия на промоция с Nokia Lumia
   108. PDFОфициални правила на пролетна промоция с +Group 1
   109. PDFОфициални правила на есенна промоция VIVA Free
   110. PDFОфициални правила на промоция Екстра без договор пролет 2012
   111. PDFОфициални правила на „Промоция Super UniCall 2012"
   112. PDFПромоция "Допълнителен пакет с абонамент лято 2012"
   113. PDFОфициални правила на промоция Есен 2011 +GROUP1
   114. PDFОфициални правила на промоция "Тествай и закупи Nokia C5 5MP"
   115. PDFОфициални правила на зимна промоция "Traffic Unlimited 2011"
   116. PDFОфициали правила на промоция "Зима 2011 +Group 2"
   117. PDFОфициални правила на новогодишна промоция Optima 100
   118. PDFОфициални правила на новогодишна промоция Net&Call
   119. PDFОфициални правила на промоция 2x2 - 2011
   120. PDFОфициални правила на „Промоция-томбола за допълнителни пакети +Group и +SMS Лято 2011"
   121. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - Януари 2015
   122. PDFОфициални правила на промоция Net&Call XL - януари 2015
   123. PDFПравила за провеждане на кампания "Вземи смартфон или таблет с отстъпка до 80%"
   124. PDFОфициални правила на промоция Traffic Unlimited пролет 2015
   125. PDFОфициални правила на пролетна промоция +Data 2015
   126. PDFОфициални правила на пролетна промоция - MaxiCall и Net&Call
   127. PDFПравила за провеждане на промоционална кампания "Samsung Galaxy S6 за всеки шампион!"
   128. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - Януари 2015
   129. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - Юни 2015
   130. PDFОфициални правила на Лятна промоция Net&Call с допълнителни пакети +BG&Europe и +Xtra Net 2015
   131. PDFОфициални правила на промоция на MaxiCall XS - 2015
   132. PDFОфициални правила на лятна промоция на Traffic Unlimited+ 2015
   133. PDFОфициални правила на лятна промоция Net&Call с допълнителен пакет +BG&Europe L
   134. PDFОфициални правила на промоция MaxiCall XS – Юли, 2015
   135. PDFПравила за участие в рекламна томбола Жилище на стойност до 100 000 лв.
   136. PDFОфициални правила на промоционална оферта "+POOL Data стартова промоция"
   137. PDFОфициални правила на промоция "Net&Call М" - септември, 2015
   138. PDFОфициални правила на промоция по оферта „Комбинирай и спести с включена услуга Net&Call XXL" - септември, 2015
   139. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free +Net S 250 - септември, 2015
   140. PDFОфициални правила на промоция "Traffic Unlimited+" - септември, 2015
   141. PDFОфициални правила на промоция "+Data" - септември, 2015
   142. PDFОфициални правила на промоция "Net&Call S" - септември, 2015
   143. PDFОфициални правила на “ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ NET&CALL с допълнителни пакети +BG&Europe и +Xtra Net 2015“ - септември, 2015
   144. PDFОфициални правила на промоция "Net&Call XXL" - септември, 2015
   145. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - септември, 2015
   146. PDFПравила за провеждане на кампанията "Вземи таблет или лаптоп с отстъпка до 80%"
   147. PDFОфициални правила на промоция "Промоция по оферта "КОМБИНИРАЙ И СПЕСТИ" на комбинация от услуги, включващи i-Traffic M"
   148. PDFОфициални правила на промоция "+Data" - ноември, 2015
   149. PDFОфициални правила на промоционална оферта "+POOL Data стартова промоция" - ноември, 2015
   150. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free +Net S 250 - ноември, 2015
   151. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - ноември, 2015
   152. PDFПравила за провеждане на кампания "Вземи смартфон с отстъпка до 80%"
   153. PDFОфициални правила на коледна промоция "Smart" 2015
   154. PDFОфициални правила на коледна промоция "i-Traffic" 2015
   155. PDFОфициални правила на промоция "+Data" - декември, 2015
   156. PDFОфициални правила на промоция – VIVA Free +Net S 250 - декември, 2015
   157. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - декември, 2015
   158. PDFПравила за провеждане на кампанията "Вземи устройство Lenovo с отстъпка до 50%"
   159. PDFОфициални правила на “Промоция допълнителни пакети SMART - февруари 2016”
   160. PDFОфициални правила на "Зимна промоция i-Traffic" февруари, 2016
   161. PDFОфициални правила на VIVA Free - февруари, 2016
   162. PDFОфициални правила на промоция "VIVA Free +Net S 250" - февруари, 2016
   163. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - март 2016
   164. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free +Net S 250 - март 2016
   165. PDFОфициални правила на мартенска промоция i-Traffic
   166. PDFОфициални правила на “Промоция допълнителни пакети SMART 2016”
   167. PDFОфициални правила на промоция "Допълнителни пакети SMART S+/SMART CALL”
   168. PDFСпециални правила и условия на промоция „Вземи устройство SAMSUNG с отстъпка до 60%“
   169. PDFОфициални правила на “Промоция допълнителни пакети SMART - Април, 2016”
   170. PDFОфициални правила на промоция "VIVA Free +Net S 250" - април, 2016
   171. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - април 2016
   172. PDFОфициални правила на "Зимна промоция i-Traffic" април, 2016
   173. PDFОфициални правила на “Промоция допълнителни пакети SMART S+/SMART CALL” - Април, 2016
   174. PDFПравила за провеждане на кампанията “Вземи смартфон с отстъпка до 80%”
   175. PDFПравила за участие в рекламна томбола с LG G5
   176. PDFСпециални правила на SMART промоция - Май, 2016
   177. PDFОфициални правила на промоция по оферта "Комбинирай и Спести с включенa услуга SMART S/M/L" - Май, 2016
   178. PDFОфициални правила на “Промоция допълнителни пакети SMART 2016” - Май, 2016
   179. PDFОфициални правила на промоция "VIVA Free +Net S 250" - май, 2016
   180. PDFОфициални правила на промоция i-Traffic - май, 2016г.
   181. PDFОфициални правила на “Промоция допълнителни пакети SMART S+/SMART CALL” - Май, 2016
   182. PDFСпециални правила на i-Traffic промоция - юни, 2016
   183. PDFОфициални правила на SMART промоция - юни, 2016
   184. PDFОфициални правила на стартова промоция Pool Data Plus
   185. PDFОфициални правила на “Промоция допълнителни пакети SMART S+/SMART Call” - Юни, 201
   186. PDFОфициални правила на „Промоция по оферта „КОМБИНИРАЙ И СПЕСТИ“ с включена услуга SMART S+/M/L - юни, 2016
   187. PDFОфициални правила на “Промоция, допълнителни пакети SMART - юни, 2016"
   188. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - юни, 2016
   189. PDFОфициални правила на промоция "VIVA Free +Net S 250" - юни, 2016
   190. PDFОфициални правила на промоция допълнителен бонус
   191. PDFОфициални правила на “Промоция Smart/i-Traffic 2016“
   192. PDFОфициални правила на промоция "VIVA Free +Net S 250" - юли, 2016
   193. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - юли, 2016
   194. PDFОфициални правила на “Промоция, допълнителни пакети SMART - юли, 2016"
   195. PDFОфициални правила на “Промоция допълнителни пакети SMART S+/SMART CALL” - Юли, 2016
   196. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART XS/S+ 2016“
   197. PDFОфициални правила на промоция i-Traffic S 2016
   198. PDFОфициални правила на промоция "Купи HTC 10 и вземи подарък външна батерия"
   199. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART СЕПТЕМВРИ 2016”
   200. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA Free 2015” - септември, 2016
   201. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC СЕПТЕМВРИ 2016
   202. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART S+/SMART CALL” - септември, 2016
   203. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART 2016” - септември, 2016
   204. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA Free +Net S 250“ - септември, 2016
   205. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART Net 2016” - септември, 2016
   206. PDFОфициални правила на промоция SMART 100 - септември, 2016
   207. PDFОфициални правила на промоция Браво Бонус
   208. PDFОфициални правила на локална промоция "Шумен,. 2016"
   209. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC S 2016 - октомври, 2016
   210. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ОКТОМВРИ 2016
   211. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART XS/S+ 2016“ - октомври, 2016
   212. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA FREE +NET S 250“ - октомври, 2016
   213. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA FREE 2015” - октомври, 2016
   214. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART/SMART CALL 2016” - октомври, 2016
   215. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART S+/SMART CALL” - октомври, 2016
   216. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART NET 2016” - октомври, 2016
   217. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART 2016” - октомври, 2016
   218. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ MaxiCall S с +SMS&MMS L - октомври, 2016
   219. PDFОфициални правила на “ПРОМОЦИЯ HYBRID 2016” - октомври, 2016
   220. PDFОфициални правила на “ПРОМОЦИЯ +INTERNATIONAL 2016” - октомври, 2016
   221. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА "ПРОМОЦИЯ SMART L НОЕМВРИ" 2016
   222. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ HYBRID 2016” - ноември, 2016
   223. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA FREE 2015” - ноември, 2016
   224. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA FREE +NET S 250“ - ноември, 2016
   225. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC S 2016 - ноември, 2016
   226. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА "ПРОМОЦИЯ SMART L НОЕМВРИ" 2016
   227. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART 2016” - ноември, 2016
   228. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART NET 2016” - ноември, 2016
   229. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART S+/SMART CALL” - ноември, 2016
   230. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART/SMART CALL 2016” - декември, 2016
   231. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ОКТОМВРИ 2016 - ноември, 2016
   232. PDFОфициални правила на промоция SMART L - ноември, 2016
   233. PDFПравила за провеждане на промоционална кампания Happy Call – Зимна промоция
   234. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “Промоция +International 2016”
   235. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - Февруари, 2017
   236. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free +Net S - Февруари, 2017
   237. PDFОфициални правила на промоция Hybrid Kids - Февруари, 2017
   238. PDFОфициални правила на промоционален пакет +4G Start
   239. PDFОфициални правила на промоция Bravo Bonus - Февруари, 2017
   240. PDFОфициални правила на промоция Easy Traffic - Февруари, 2017
   241. PDFОфициални правила на промоция "SMART S+/M 2017"
   242. PDFОфициални правила на "Зимна промоция SMART 2017"
   243. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ HYBRID 2016”
   244. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА "ПРОМОЦИЯ ПО ОФЕРТА "КОМБИНИРАЙ И СПЕСТИ" НА КОМБИНАЦИИ ОТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧВАЩИ ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ SMART"
   245. PDFОфициални правила на "Зимна промоция Smart Call 2017"
   246. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART 2017” - март 2017
   247. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ +INTERNATIONAL 2017” - март 2017
   248. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA FREE 2015” - март 2017
   249. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ HYBRID 2016” - март 2017
   250. PDFОфициални правила на "Зимна промоция Smart Pro 2017" - март 2017
   251. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА "ПРОМОЦИЯ SMART МИНУТИ 2017" - март 2017
   252. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ VIVA FREE +NET S 250“ - март 2017
   253. PDFПРОМОЦИЯ Зимна промоция Smart Pro 2017
   254. PDFОфициални правила на промоция Bravo Bonus - Април, 2017
   255. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ SMART 2017” - април 2017
   256. PDFОфициални правила на промоция Easy Traffic - април, 2017
   257. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free - Април, 2017
   258. PDFОфициални правила на промоция "+International" - април, 2017
   259. PDFОфициални правила на промоция "i-Traffic" - април, 2017
   260. PDFОфициални правила на промоционален пакет +4G Start - април, 2017
   261. PDFОфициални правила на промоция VIVA Free +Net S - април, 2017
   262. PDFОфициални правила на промоционална игра "Остави музикално послание на всеки"
   263. PDFОфициални правила за провеждане на предварително записване с покупка за Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+
   264. PDFОфициални правила на промоция "Вземи смартфон с отстътпка"
   265. PDFОфициални правила на промоция "i-Traffic за бизнес клиенти" юни 2017
   266. PDFОфициални правила на промоция i-Traffic - юни, 2017
   267. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “Посрещни приятел с мелодията на Game of Thrones”
   268. PDFОфициални правилана томболата с 252 фенски комплекта - тениска + шал на Българския национален отбор по футбол
   269. PDFОфициални правила на томболата с 10 покани за среща с Българския национален отбор по футбол
   270. PDFОфициални правила на промоция i-Traffic за бизнес клиенти - юли, 2017
   271. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ВАРНА 2017“
   272. PDFОфициални правила за участие в рекламна томбола чрез мобилни магазини на VIVACOM
   273. PDFОфициални правила на играта „Купи телефон HTC U11 Life, НТС U11, HTC U Ultra или HTC U Play и можеш да спечелиш фотопринтер“
   274. PDFОфициални правила на промоция "SMART ноември 2017"
   275. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети BRAVO И BRAVO+“
   276. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на Bravo и Bravo+"
   277. PDFОфициални правила на промоция Easy Traffic - декември 2017
   278. PDFОфициални правила на промоция "Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus" - декември 2017
   279. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus" - декември 2017
   280. PDFОфициални правила на промоция Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи - декември 2017
   281. PDFОфициални правила на Промоция Hybrid Kids 2017 - декември 2017
   282. PDFОфициални правила на Промоция Hybrid 2016 - декември 2017
   283. PDFОфициални правила на промоция i-Traffic XXL 2017 - декември 2017
   284. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка - декември 2017
   285. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV GO Start в Комбинирай и спести - декември 2017
   286. PDFОфициални правила на промоция "ЛЕВСКИ СОФИЯ“ - декември, 2017
   287. PDFОфициални правила на промоция i-Traffic L+ по оферта Комбинирай и спести 2017
   288. PDFПечеливши в рекламна томбола чрез мобилни магазини на VIVACOM
   289. PDFОфициални правила на "Промоция SMART Декември 2017"
   290. PDFОфициални правила на "Зимна промоция SMART 2018"
   291. PDFОфициални правила на промоция "ЛЕВСКИ СОФИЯ“ - февруари 2018
   292. PDFОфициални правила на Промоция Hybrid Kids - февруари 2018
   293. PDFОфициални правила на Промоция Hybrid 2016 - февруари 2018
   294. PDFОфициални правила на Промоция i-Traffic M 2018
   295. PDFОфициални правила на промоция i-Traffic XXL 2017 - февруари 2018
   296. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети BRAVO И BRAVO+“ - февруари 2018
   297. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на Bravo и Bravo+" - февруари 2018
   298. PDFОфициални правила на промоция Easy Traffic - февруари 2018
   299. PDFОфициални правила на Промоция i-Traffic M за бизнес клиенти 2018
   300. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА “Февруари – месец на Happy Call любовта”
   301. PDFОфициални правила на промоция "I-Traffic XXL 2017" - март, 2018
   302. PDFОфициални правила на промоция "i-Traffic М 2018 за бизнес клиенти" - март, 2018
   303. PDFОфициални правила на промоция "ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - март, 2018
   304. PDFОфициални правила на "Промоция EASY TRAFFIC" - март, 2018
   305. PDFОфициални правила на Промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - март, 2018
   306. PDFОфициални правила на "Промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - март, 2018
   307. PDFОфициални правила на промоция "i-Traffic М 2018 за бизнес клиенти" - март, 2018
   308. PDFОфициални правила на промоция „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - март, 2018
   309. PDFОфициални правила на Промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи“ - март, 2018
   310. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ HYBRID 2016” - март, 2018
   311. PDFОфициални правила на промоция Hybrid Kids 2017 - март, 2018
   312. PDFОФИЦИЛАНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „ЛЕВСКИ СОФИЯ“ - март 2018
   313. PDFОфициални правила за провеждане на предварително записване с покупка за Samsung Galaxy S9 и S9+
   314. PDFПравила за участие в рекламна томбола във Враца
   315. PDFСписък на печелившите от кампания „Happy Call - Февруари, 2018“
   316. PDFОфициални правила за провеждане на кампания Спечели билет за финала в Киев със Sony Xperia XA2
   317. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ВЕЛИКДЕНСКА ПРОМОЦИЯ SMART 2018”
   318. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ KIDS“
   319. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART XL 2018“ - април, 2018
   320. PDFОфициални правила на промоция "ЛЕВСКИ СОФИЯ“ - април 2018
   321. PDFПравила на промоция "Удвоени MB i-Traffic L+ 2018" - април, 2018
   322. PDFОфициални правила на промоция "Промоция i-Traffic XXL 2018" - април, 2018
   323. PDFОфициални правила на Великденска промоция i-Traffic за бизнес клиенти - април, 2018
   324. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - април, 2018
   325. PDFОфициални правила на промоция "БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+" - април, 2018
   326. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - април, 2018
   327. PDFОфициални правила на промоция "Великденска промоция i-Traffic 2018" - април 2018
   328. PDFОфициални правила на промоция "Easy Traffic" - април, 2018
   329. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus" - април, 2018
   330. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ЗА ПРЕДПЛАТЕНИ ТАРИФИ” - април, 2018
   331. PDFСписък на печелившите от томболата във VIVACOM магазин гр. Враца
   332. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „4G смартфони с отстъпка до 100 лв.”
   333. URLСпециални правила на промоция "Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи“
   334. PDFОфициални правила на "Лятна промоция SMART 2018" - юни, 2018
   335. PDFОфициални правила на "Лятна промоция i-Traffic 2018" - юни, 2018
   336. PDFОфициални правила на промоция "Smart S+ Kids" - юни, 2018
   337. PDFОфициални правила на промоция "Промоция Smart XL 2018" - юни, 2018
   338. PDFОфициални правила на промоция "Промоция „Левски София" - юни, 2018
   339. PDFОфициални правила на "промоция i-Traffic L+ 2018" - юни, 2018
   340. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на Bravo и Bravo+" - юни, 2018
   341. PDFОфициални правила на "Допълнителни MB в стартов пакет VIVA Bonus" - юни, 2018
   342. PDFСписък на печелившите от рекламна томбола с покупка на Xperia XZ2
   343. PDFОфициални правила на "промоция i-Traffic XXL 2017" - юни, 2018
   344. PDFОфициални правила на промоция "Допълнителни MB в стартов пакет Bravo и Bravo+" - юни, 2018
   345. PDFОфициални правила на промоция "ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ VIVA Bonus" - юни, 2018
   346. PDFОфициални правила на " Лятна промоция i-Traffic 2018 за бизнес клиенти" - юни, 2018
   347. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC XXL 2017 - юни, 2018
   348. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “УДВОЕНИ MB I-TRAFFIC L+ 2018“ - юни, 2018
   349. PDFОфициални правила на „Лятна промоция Smart 2018” - юли, 2018
   350. PDFОфициални правила на Лятна промоция i-Traffic 2018 - юли, 2018
   351. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “УДВОЕНИ MB I-TRAFFIC L+ 2018“ - юли, 2018
   352. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC XXL 2017 - юли, 2018
   353. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ KIDS" - юли 2018
   354. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ KIDS" - юли 2018
   355. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART XL 2018“ - юли, 2018
   356. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи" - юли, 2018
   357. PDFОфициални правила на Промоция „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - юли, 2018
   358. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus" - юли, 2018
   359. PDFОфициални правила на Промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - юли, 2018
   360. PDFОфициални правила на промоция “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - юли, 2018
   361. PDFПравила за провеждане на кампанията „Уикенд оферта” - юли, 2018 г.
   362. PDFОфициални правила за участие в рекламна кампания чрез мобилни магазини на VIVACOM - юли, 2018 г.
   363. PDFОфициални правила на промоция "SMART XL 2018" - август 2018
   364. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - август, 2018
   365. PDFОфициални правила на промоция Бонуси при презареждане на VIVA Bonus - август, 2018
   366. PDFОфициални правила на промоция "Smart S+ Kids" - август, 2018
   367. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “УДВОЕНИ MB I-TRAFFIC L+ 2018“ - август, 2018
   368. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “I-TRAFFIC L+ АВГУСТ 2018“ - август, 2018
   369. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - август, 2018
   370. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - август,. 2018
   371. PDFОфициални правила за провеждане на предварително записване с покупка за Samsung Galaxy Note9
   372. PDFОфициални правила на промоция "I-Traffic Eсен 2018" - септември 2018
   373. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ KIDS 2018“ - септември, 2018
   374. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“
   375. PDFОфициални правила на “Промоция Smart Есен 2018“ - септември 2018
   376. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи" - септември 2018
   377. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „ПРОМОЦИЯ ЛЕВСКИ 2018“ - септември 2018
   378. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - септември 2018
   379. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - септември 2018
   380. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - септември 2018
   381. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC XXL 2017 - септември 2018
   382. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC L+ 2018“ - септември 2018
   383. PDFОфициални правила на промоцията „ТАБЛЕТ HUAWEI С ПОДАРЪК 1 МЕСЕЦ ДОСТЪП ДО УЧА.СЕ“ - септември 2018
   384. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Уикенд оферта” - 06 - 10.09
   385. PDFОфициални правила за провеждане на предварително записване с покупка за SONY Xperia XZ3
   386. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Уикенд оферта” - 21 - 24.09
   387. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ KIDS 2018“ - октомври, 2018
   388. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART ЕСЕН 2018” - октомври, 2018
   389. PDFОфициални правила на промоцията „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - октомври, 2018
   390. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - октомври, 2018
   391. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - октомври, 2018
   392. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - октомври, 2018
   393. PDF"ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+" - октомври,2018
   394. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC XXL 2017 - октомври, 2018
   395. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ЕСЕН 2018” - октомври, 2018
   396. PDFОфициални правила на промоцията “ПРОМОЦИЯ SMART S+ 2018“ - ноември, 2018
   397. PDFОфициални правила на промоцията “ПРОМОЦИЯ SMART НОЕМВРИ 2018” - ноември, 2018
   398. PDFОфициални правила на промоцията „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - ноември, 2018
   399. PDFОфициални правила на промоцията “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - ноември, 2018
   400. PDFОфициални правила на промоцията „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - ноември, 2018
   401. PDFОфициални правила на промоцията „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - ноември, 2018
   402. PDFОфициални правила на промоцията “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - ноември, 2018
   403. PDFОфициални правила на “ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC L+ 2018“ - ноември, 2018
   404. PDFОфициални правила на промоция ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ЕСЕН 2018” - ноември, 2018
   405. PDFОфициални правила на промоция I-TRAFFIC XXL 2017 - ноември, 2018
   406. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „До 200 лв. отстъпка”
   407. PDFОфициални правила на “Промоция I-traffic есен 2018“- декември, 2018
   408. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC XXL 2017 - декември, 2018
   409. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC L+ 2018“ - декември, 2018
   410. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - януари, 2019
   411. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+" - януари, 2019
   412. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - януари, 2019
   413. PDFОфициални правила на промоция "ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ VIVA Bonus"
   414. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “SMART 2018 ПРОМО” - февруари, 2019
   415. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - януари, 2019
   416. PDFОфициални правила на “Промоция Smart Ноември 2018“ - декември, 2018
   417. PDFОфициални правила на "Промоция Smart S+ 2018" - декември, 2018
   418. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - февруари, 2019
   419. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - февруари, 2019
   420. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - февруари, 2019
   421. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - февруари, 2019
   422. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - февруари, 2019
   423. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „ПРОМОЦИЯ ЛЕВСКИ 2018“ - февруари, 2019
   424. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART 2019” - февруари, 2019
   425. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМО SMART 2018” - февруари, 2019
   426. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ЕСЕН 2018” - февруари, 2019
   427. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC L+ 2018“ - февруари, 2019
   428. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC XXL 2017 - февруари, 2019
   429. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ 2018“ - февруари, 2019
   430. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - март, 2019
   431. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - март, 2019
   432. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - март, 2019
   433. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - март, 2019
   434. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - март, 2019
   435. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “SMART 2018 ПРОМО” - март, 2019
   436. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „ПРОМОЦИЯ ЛЕВСКИ 2018“ - март, 2019
   437. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART 2019” - март, 2019
   438. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМО SMART 2018” - март, 2019
   439. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ЕСЕН 2018” - март, 2019
   440. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC XXL 2017 - март, 2019
   441. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ 2018“ - март, 2019
   442. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ 2018“ - април, 2019
   443. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC XXL 2017 - април, 2019
   444. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ЕСЕН 2018” - април, 2019
   445. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМО SMART 2018” - април, 2019
   446. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART 2019” - април, 2019
   447. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „ПРОМОЦИЯ ЛЕВСКИ 2018“ - април, 2019
   448. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “SMART 2018 ПРОМО” - април, 2019
   449. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ ПРИ ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА BRAVO И BRAVO+“ - април, 2019
   450. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - април, 2019
   451. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ДОПЪЛНИТЕЛНИ MB В СТАРТОВИ ПАКЕТИ BRAVO И BRAVO+“ - април, 2019
   452. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - април, 2019
   453. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - април, 2019
   454. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ПАКЕТ 3000 MB НА АБОНАМЕНТ” - април, 2019
   455. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018" - май, 2019
   456. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic Есен 2018" - май, 2019
   457. PDFОфициални правила на "Пролетна промоция SMART 2019" - май, 2019
   458. PDFОфициални правила на "Промоция Левски 2018" - май, 2019
   459. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на BRAVO и BRAVO +"- май, 2019
   460. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - май, 2019
   461. PDFОфициални правила на промоция "Допълнителни MB в стартови пакети BRAVO и BRAVO+" - май, 2019
   462. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - май, 2019
   463. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - май, 2019
   464. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Уикенд оферта” - май, 2019
   465. PDFОфициали правила на " Промоция i-Traffic XXL 2017" - юни, 2019
   466. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018" - юни, 2019
   467. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic Есен 2018" - юни, 2019
   468. PDFОфициални правила на "Пролетна промоция SMART 2019" - юни, 2019
   469. PDFОфициални правила на "Промоция Smart M+/L 2019" - юни, 2019
   470. PDFОфициални правила на "Промоция Левски 2018" - юни, 2019
   471. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - юни, 2019
   472. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus"- юни, 2019
   473. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - юни, 2019
   474. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “SMART 2018 ПРОМО” - май, 2019
   475. PDFПравила за провеждане на кампанията „Happy week”
   476. PDFОфициали правила на “Промоция VIVACOM I-TRAFFIC XXL” - юли, 2019
   477. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018" - юли, 2019
   478. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic Есен 2018" - юли, 2019
   479. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - юли, 2019
   480. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus"- юли, 2019
   481. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - юли, 2019
   482. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети BRAVO И BRAVO+“ - август, 2019
   483. PDFОфициални правила на Промоция „Бонуси при презареждане на BRAVO И BRAVO+“ - август, 2019
   484. PDFОфициални правила на Промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - август, 2019
   485. PDFОфициали правила на “Промоция VIVACOM I-TRAFFIC XXL” - август, 2019
   486. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018" - август, 2019
   487. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic Есен 2018" - август, 2019
   488. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - август, 2019
   489. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus"- август, 2019
   490. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - септември, 2019
   491. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - септември, 2019
   492. PDFОфициали правила на “Промоция VIVACOM I-TRAFFIC XXL” - септември, 2019
   493. PDFОфициални правила на “Промоция SMART S+ 2018“ - септември, 2019
   494. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - септември, 2019
   495. PDFОфициални правила на “Промоция I-TRAFFIC 10Y VIVACOM” - септември, 2019
   496. PDFОфициални правила на “Есенна промоция SMART 2019” - септември, 2019
   497. PDFОфициални правила на "Промоция MB за TIDAL" - септември, 2019
   498. PDFОфициални правила на “ПромоцияI-TRAFFIC с Уча.се”
   499. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - октомври, 2019
   500. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - октомври, 2019
   501. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM i-Traffic XXL” - октомври, 2019
   502. PDFОфициални правила на "Есенна промоция SMART 2019" - октомври, 2019
   503. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - октомври, 2019
   504. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic 10Y VIVACOM” - октомври, 2019
   505. PDFОфициални правила на "Есенна промоция SMART 2019" - октомври, 2019
   506. PDFОфициални правила на "Промоция i-Trafficс Уча.се” - октомври, 2019
   507. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - ноември, 2019
   508. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - ноември, 2019
   509. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM i-Traffic XXL” - ноември, 2019
   510. PDFОфициални правила на "Промоция Мултимедийни услуги" - ноември, 2019
   511. PDFОфициални правила на "Зимна промоция SMART 2019" - ноември, 2019
   512. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - ноември, 2019
   513. PDFОфициални правила на "Промоция i-Trafficс Уча.се” - ноември, 2019
   514. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Оранжеви дни”
   515. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ ОРАНЖЕВ ПЕТЪК SMART 2019”
   516. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ МЕДИЕН ПОРТАЛ TV GO“
   517. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ЗИМНА ПРОМОЦИЯ SMART 2019”
   518. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ 2018“-декември, 2019
   519. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - декември, 2019
   520. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - декември, 2019
   521. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic L+” - декември, 2019
   522. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - декември, 2019
   523. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - януари, 2020
   524. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - януари, 2020
   525. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - януари, 2020
   526. PDFОфиициални правила на "Промоция TV GO портал" - февруари, 2020
   527. PDFОфициални правила на "Зимна промоция SMART 2019" - февруари, 2020
   528. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018" - февруари, 2020
   529. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic L+” - февруари, 2020
   530. PDFОфициални правила на "Промоция MB за TIDAL" - февруари, 2020
   531. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - февруари, 2020
   532. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - февруари, 2020
   533. PDFОфициални правила напромоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - февруари, 2020
   534. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Nokia с до 50% отстъпка” - март, 2020
   535. PDFОфиициални правила на "Промоция TV GO портал" - март, 2020
   536. PDFОфициални правила на "Зимна промоция SMART 2019" - март, 2020
   537. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018" - март, 2020
   538. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic L+” - март, 2020
   539. PDFОфициални правила на “Промоция мобилна телевизия I-TRAFFIC XL+” - март, 2020
   540. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - март, 2020
   541. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - март, 2020
   542. PDFОфициални правила напромоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - март, 2020
   543. PDFОфициални правила на кампания „Смарт аксесоари с до 150 лева отстъпка”
   544. PDFОфициални правила на промоция “Мобилен портфейл Pay by VIVACOM без месечна такса“
   545. PDFОфициални правила на "Пролетна промоция I-TRAFFIC+" - март, 2020
   546. PDFОфициални правила на “Промоция мобилна телевизия I-TRAFFIC XL+” - март, 2020
   547. PDFОфициални правила на кампания „LG с до 60% отстъпка” - март, 2020
   548. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ “VIVACOM дарява 1% от сумата на плащанията с Pay by VIVACОМ на Министерството на здравеопазването“
   549. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ TV GO ПОРТАЛ“ - април, 2020
   550. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - април, 2020
   551. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „Бонуси при презареждане на VIVA Bonus” - април, 2020
   552. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus - април, 2020
   553. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC L+” - април, 2020
   554. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ 2018“ - април, 2020
   555. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ЗИМНА ПРОМОЦИЯ SMART 2019” - април, 2020
   556. PDFПравила за провеждане на кампанията „Таблети с до 50% отстъпка” - април, 2020
   557. PDFПравила за првеждане на кампнанията „Motorola с до 50% отстъпка”
   558. PDFПравила за првеждане на кампнанията „Избрани смартфони и аксесоари с до 50% отстъпка”
   559. PDFОфициални правила на “Промоция мобилна телевизия I-TRAFFIC XL+” - април, 2020
   560. PDFОфициални правила на "Пролетна промоция I-TRAFFIC+" - април, 2020
   561. PDFПравила за провеждане на кампаният „GoPro Hero 8 Black с до 200 лева отстъпка”
   562. PDFОфициални правила на "Промоция MB за TIDAL" - май, 2020
   563. PDFОфициални правила на "Промоция TV GO Портал" - май, 2020
   564. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - май, 2020
   565. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus"- май, 2020
   566. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - май, 2020
   567. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic L+” - май, 2020
   568. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018" - май, 2020
   569. PDFОфициални правила на "Зимна промоция SMART 2019" - май, 2020
   570. PDFОфициални правила на "Промоция мобилна телевизия I-Traffic XL+ 2020" - май, 2020
   571. PDFОфициални правила на "Пролетна промоция I-TRAFFIC+" - май, 2020
   572. PDFПравила за провеждане на кампанията „Отстъпки за празнуващите“
   573. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфони с до 100 лева отстъпка” - май, 2020
   574. PDFПравила за провеждане на кампанията „PlayStation” - май, 2020
   575. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „Допълнителен пакет 5000 MB при зареждане на сметка в Pay by VIVACOM”- май, 2020
   576. PDFОфициални правила на промоция „Бонуси към допълнителни пакети за предплатени тарифи” - юни, 2020
   577. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus"- юни, 2020
   578. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus” - юни, 2020
   579. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic L+ лято" - юни, 2020
   580. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018" - юни, 2020
   581. PDFОфициални правила на "Лятна промоция SMART 2020"
   582. PDFОфициални правила на "Промоция мобилна телевизия i-Traffic XL+ лято 2020" - юни, 2020
   583. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Онлайн кампания - Samsung Galaxy S20 серия“
   584. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Кампания в магазините - Samsung Galaxy S20 серия“
   585. PDFОфициални правила на "Промоция 20 000 MB"
   586. PDFОфциални правила на "Лятна промоция Business Traffic"
   587. PDFОфициални правила на промоция "Бонуси при презареждане на VIVA Bonus"
   588. PDFОфициални правила на промоция “Допълнителни MB в стартови пакети VIVA Bonus”
   589. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic L+ лято"
   590. PDFОфициални правила на "Промоция SMART S+ 2018"
   591. PDFОфициални правила на "Лятна промоция SMART 2020"
   592. PDFОфициални правила на "Промоция мобилна телевизия i-Traffic XL+ лято 2020"
   593. PDFПравила на кампанията „Избрани XIAOMI смартфони и аксесоари на специални онлайн цени”
   594. PDFПравила на кампанията „Избрани устройства на Huawei с отстъпка до 100 лева”
   595. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Избрани устройства на Samsung с до 100 лева отстъпка”
   596. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „ Sony с до 150 лв. отстъпка”
   597. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „5000 MB за потребители на Pay by VIVACOM, участвали в Анкета”
   598. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „HUAWEI с до 100 лева отстъпка”- 17-31 юни
   599. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „Дигитални пари за фестивални дни“
   600. PDFПравила за провеждане на кампанията „XIAOMI оферта”
   601. PDFОфициални правила на кампания за мобилни портфейли „Плащай мобилно с Mastercard и спечели електрически велосипед или смарт устройство“
   602. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНА ТОМБОЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ДЕБИТНИ КАРТИ PAY BY VIVACOM MASTERCARD
   603. PDFПравила за провеждане на кампанията „Устройства с до 150 лв. отстъпка”
   604. PDFПравила на кампанията „Избрани устройства на Apple с отстъпка”
   605. PDFПравила на кампанията „Избрани устройства на Apple с отстъпка ” - Магазинна мрежа
   606. PDFОфициални правила на "Промоция Back to School 2020"
   607. PDFОфициални правила на промоция „Избрани устройства на Huawei с отстъпка до 100 лева”
   608. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ ПРЕПОРЪЧАЙ И ВЗЕМИ БОНУС ОТ PAY BY VIVACOM
   609. PDFПравила за провеждане на кампанията „Устройства с до 150 лв. отстъпка”
   610. PDFПравила за провеждане на кампаията „Смарт аксесоари с до 50 лв. отстъпка”
   611. PDFПравила за провеждане на кампания „Смартфони Huawei на изгодни цени” - Магазинна мрежа
   612. PDFОфициални правила на кампанията „Избрани устройства на Motorola с отстъпка до 200 лева”
   613. PDFОфициални правила на кампанията „Избрани устройства на LG с отстъпка до 200 лева”
   614. PDFПравила на кампания „Huawei на изгодни цени”
   615. PDFПравила за провеждане на промоционална кампания “Есен с Happy Call песен”
   616. PDFПравила за провеждане на кампания „Открий света на iPhone във VIVACOM”
   617. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Избрани устройства с отстъпка дo 200 лева”
   618. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за iPhone 12, iPhone 12 Pro
   619. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Таблети с до 100 лв. отстъпка”
   620. PDFОфициални правила на играта „Stream to win - TIDAL“
   621. PDFПравила за провеждане на кампанията „Motorola EDGE и EDGE+ на супер цена във VIVACOM”
   622. PDFПравила на помоцията „Избрани XIAOMI смартфони и аксесоари на специални онлайн цени”
   623. PDFПравила на кампанията „Смарт аксесоари с до 100 лв. отстъпка”
   624. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смарт аксесоари /аксесоари с до 100 лв. отстъпка”
   625. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Смартфони Samsung с отстъпка”
   626. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Таблети с до 100 лв. отстъпка”
   627. PDFОфициални правила на кампанията „Смартфони Samsung с отстъпка”
   628. PDFОфициални правила на “Промоция SAMSUNG MB 2020”
   629. PDFПравила за провеждане на кампания „Открий света на iPhone във VIVACOM”
   630. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC ЛЯТО 2020”
   631. PDFОфициални правила на “Зимна промоция i-Traffic 2020”
   632. PDFПромоция мобилна телевизия i-Traffic XL+ зима 2020
   633. PDFОфициални правила на "Промоция i-Traffic L+ Зима"
   634. PDFОфициални правила на "Зимна промоция Business Traffic"
   635. PDFОфициални правила на специални предложения за абонаментен план Business Traffic с включени устройства.
   636. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Смарт аксесоари с до 100 лв. отстъпка” 07.11-12.11
   637. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max
   638. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Смарт аксесоари /аксесоари с до 100 лв. отстъпка”
   639. PDFПравила за провеждане на кампанията „Оранжеви седмици”
   640. PDFОфициални правила на “Коледна промоция SMART 2020”
   641. PDFОфициални правила на “Коледна промоция i-Traffic 2020”
   642. PDFОфициални правила на “Промоция мобилна телевизия i-Ttaffic XL+ Коледа 2020”
   643. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „ПОКАНИ ПРИЯТЕЛИ в PAY BY VIVACOM“
   644. PDFПравила за провеждане на кампанията „Конзоли Sony Play Station 5 & Sony Play Station 5 Digital Edition онлайн във VIVACOM”
   645. PDFПравила за провеждане на кампанията „Оранжеви седмици”- магазинна мрежа
   646. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ ПРЕПОРЪЧАЙ PAY BY VIVACOM
   647. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на XIAOMI на специални онлайн цени”
   648. PDFОфициални правила на кампанията „Избрани продукти на XIAOMI на специални онлайн цени”
   649. PDFОфициални правила на кампанията „КАМЕРА GOPRO HERO 9 на специална цена”
   650. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на HUAWEI на специални онлайн цени”
   651. PDFСЪОБЩЕНИЕ КАМПАНИЯ ПРЕПОРЪЧАЙ PAY BY VIVACOM
   652. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ ПРЕПОРЪЧАЙ И ВЗЕМИ БОНУС ОТ PAY BY VIVACOM
   653. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на SAMSUNG на специални онлайн цени”
   654. PDFПравила за провеждане на кампанията „Motorola EDGE+ на супер цена във VIVACOM”
   655. PDFПравила за провеждане на кампанията „Коледна промоция”
   656. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Коледна онлайн промоция”
   657. PDFПравила за провеждане на кампанията „Нова година с нови брандове във VIVACOM”
   658. PDFОфициални правила на “Промоция SMART 2021”
   659. PDFОфициални правила на “Промоция i-Traffic L+ 2021”
   660. PDFОфициални правила на “Промоция i-Traffic 2021”
   661. PDFОфициални правила на “Промоция мобилна телевизия i-Ttaffic XL+ 2021”
   662. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ ПРЕПОРЪЧАЙ И ВЗЕМИ БОНУС ОТ PAY BY VIVACOM
   663. PDFПравила за провеждане на кампания „Покани приятели в Pay by VIVACOM“
   664. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка с покупка за Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra
   665. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на Nokia с отстъпка до 100 лева”
   666. PDFПравила за провеждане на кампанията „Motorola с още повече отстъпки онлайн”
   667. PDFПравила за провеждане на кампанията „Месец на смарт аксесоарите във Виваком”
   668. PDFПравила за провеждане на кампанията „Онлайн оферти на Samsung Galaxy смартфони и смарт аксесоари”
   669. PDFПравила за провеждане на кампанията “SELFIE LOVE C HAPPY CALL”
   670. PDFПравила за провеждане на кампанията „Февруарски оферти за магазини”
   671. PDFПравила за провеждане на кампанията „Apple в онлайн магазина на VIVACOM”
   672. PDFПравила за провеждане на кампанията „Февруарски оферти за онлайн магазина”
   673. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited”
   674. PDFПравила за провеждане на кампанията „Устройства в онлайн магазина на VIVACOM”
   675. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ “MOBILE OFFICE” ЗА АБОНАМЕНТЕН ПЛАН BUISNESS TRAFFIC С ВКЛЮЧЕНИ УСТРОЙСТВА”
   676. PDFОфициални правила на „Специални предложения “Мобилен офис“ за абонаментен план Business Traffic M, L, XL с включени устройства“
   677. PDFОфициални правила на “Промоция SMART”
   678. PDFПравила за провеждане на кампанията „Март е Unlimited”
   679. PDFПравила за провеждане на кампанията „Устройства в онлайн магазина на VIVACOM до 300лв. с план Unlimited”
   680. PDFПравила за провеждане на кампанията „Unlimited”
   681. PDFПравила за провеждане на кампанията „Месец на смарт аксесоарите във Виваком”
   682. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ “ФИЗИЧЕСКА КАРТА PAY BY VIVACOM БЕЗ ТАКСА ЗА ИЗДАВАНЕ И ДОСТАВКА“
   683. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка с покупка за Samsung Galaxy Z Flip 5G
   684. PDFОфициални правила на играта „Stream to win - TIDAL“
   685. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ +TRAFFIC ПАКЕТИ” - март, 2021
   686. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART”- март, 2021
   687. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ SMART S+ 2018“ - март 2021
   688. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ UNLIMITED” - март, 2021
   689. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC 2021” - март, 2021
   690. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ I-TRAFFIC L+ 2021” - март, 2021
   691. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ МОБИЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ I-TRAFFIC XL+ 2021” - март, 2021
   692. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „БОНУСИ КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ ЗА ПРЕДПЛАТЕНИ ТАРИФИ 2020” - март, 2021
   693. PDFПравила за провеждане на кампанията „Unlimited Април в магазините на VIVACOM”
   694. PDFПравила за провеждане на кампанията „Месец на смарт аксесоарите във Виваком”
   695. PDFПравила за провеждане на кампанията „Unlimited Април”
   696. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ BUSINESS TRAFFIC”
   697. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на HUAWEI на специални онлайн цени”
   698. PDFОфициални правила на “Промоция мобилни планове Unlimited+”
   699. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на Motorola на специални онлайн цени”
   700. PDFПравила за провеждане на кампанията „Май е Unlimited”
   701. PDFПравила за провеждане на кампанията „Май – месецът на смарт аксесоари и аксесоари”
   702. PDFПравила за провеждане на кампанията „Телефоните на месеца – A32 & A52 5G”
   703. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на SAMSUNG на специални онлайн цени”
   704. PDFПравила за провеждане на кампанията „Apple 12 & Apple 12 mini в магазините на Vivacom”
   705. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфон за всеки онлайн”
   706. PDFПравила за провеждане на кампанията „Таблет за всеки онлайн”
   707. PDFПравила за провеждане на кампанията „Майска промоция в магазините на VIVACOM”
   708. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „Дигитални пари за студенти и младежи“
   709. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „Дигитални пари за студенти и младежи“
   710. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на NOKIA на специални онлайн цени”
   711. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на XIAOMI на специални онлайн цени”
   712. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на MOTOROLA на специални онлайн цени”
   713. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юни – месецът на смарт аксесоари и аксесоари”
   714. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юни е Unlimited”
   715. PDFОфициални правила на “Промоция Business Traffic L Лято 2021”
   716. PDFОфициални правила на “Лятна промоция Unlimited+ 5G”
   717. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфон за всеки онлайн”
   718. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на HUAWEI на специални онлайн цени”
   719. PDFПравила за провеждане на кампанията „Таблети с отстъпка”
   720. PDFПравила за провеждане на кампанията „Юли е Unlimited”
   721. PDFПравила за провеждане на кампанията „Летни предложения на NOKIA на специални онлайн цени”
   722. PDFПравила за провеждане на кампанията „Таблети с отстъпка”
   723. PDFПравила за провеждане на промоцията „Избрана селекция на смарт аксесоари и аксесоари”
   724. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Motorola с отстъпка в онлайн магазина на Vivacom”
   725. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфоните на месец Август във Vivacom”
   726. PDFПравила за провеждане на кампанията „Таблети с отстъпка през Август”
   727. PDFПравила за провеждане на кампания „Apple 12 & Apple 12 mini в магазините на Vivacom през Август”
   728. PDFПравила за провеждане на кампанията „Август е Unlimited”
   729. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смарт аксесоари с отстъпка през Август ”
   730. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на HUAWEI на специални онлайн цени”
   731. PDFПравила за провеждане на кампанията „Летни оферти през Август с отстъпка на таблети”
   732. PDFПравила за провеждане на кампанията „Дигитални пари за фестивални дни от Pay by Vivacom“
   733. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “Есенна Happy Call симфония”
   734. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Смартфоните на месец Септември във VIVACOM”
   735. PDFОфициални правила на “Лятна промоция Unlimited 2021”
   736. PDFОфициална промоция на “Есенна промоция Unlimited 2021”
   737. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ МОБИЛНИ ПЛАНОВЕ SMART”
   738. PDFОфициални правила на "Есенна промоция Smart 2021"
   739. PDFОфициални правила на "Есенна промоция i-Traffic 2021"
   740. PDFОфициални правила на “Есенна промоция i-Traffic L+ 2021”
   741. PDFОфициални правила на промоция “Есенна промоция мобилна телевизия i-Traffic XL+ 2021”
   742. PDFПравила за провеждане на кампанията „Септември е Unlimited”
   743. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на SAMSUNG на специални онлайн цени”
   744. PDFПравила за провеждане на кампанията „Отстъпки на таблети през септември”
   745. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфоните на месец Септември във Vivacom”
   746. PDFПравила за провеждане на кампанията „Back 2 School”
   747. PDFОфициални правила на “Промоция неограничена скорост”
   748. PDFОфициални правила на “Промоция неограничена скорост”
   749. PDFПравила за провеждане на кампанията „Устройства Motorola с отстъпка в онлайн магазина на Vivacom”
   750. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смарт аксесоари с отстъпка през Септември”
   751. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на XIAOMI на специални онлайн цени”
   752. PDFПравила за провеждане на кампанията „Отстъпки на таблети през октомври”
   753. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти с отстъпка през Октомври”
   754. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфоните на месец Октомври във VIVACOM”
   755. PDFПравила за провеждане на кампанията „Октомври е Unlimited”
   756. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на SAMSUNG на специални онлайн цени”
   757. PDFПравила за провеждане на кампанията „NOKIA на специални онлайн цени”
   758. PDFПравила за провеждане „Избрани продукти на XIAOMI с отстъпка през Ноември”
   759. PDFПравила за провеждане на кампанията „Ноемврийски отстъпки на избрани таблети”
   760. PDFОфициални правила на “Есенна промоция Unlimited+”
   761. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Специални онлайн цени през Ноември – избрани устройства Samsung”
   762. PDFПравила за провеждане на кампанията „Всеки ден е петък до края на ноември”
   763. PDFПравила за провеждане на кампанията „Всеки ден е петък до края на ноември в магазините на Vivacom”
   764. PDFПравила за провеждане на промоционална кампания “Happy Black Month”
   765. PDFОфициални правила на “Зимна промоция Unlimited 2021”
   766. PDFОфициални правила на “Зимна промоция SMART 2021”
   767. PDFОфициални правила на “Зимна промоция i-Traffic 2021”
   768. PDFОфициални правила на “Промоция i-Traffic L+ Зима 2021”
   769. PDFОфициални правила на “Промоция мобилна телевизия i-Traffic Зима 2021”
   770. PDF Правила за провеждане на кампанията „Декември е Unlimited”
   771. PDFОфициални правила на “Зимна промоция Unlimited+”
   772. PDFПравила за провеждане на кампанията „Nokia Beacon на специални цени”
   773. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Xiaomi и Poco с празнични отстъпки”
   774. PDFПравила за провеждане на кампанията „Празнични отстъпки на избрани таблети”
   775. PDFПравила за провеждане на кампанията „Beacon Nokia на специални онлайн цени”
   776. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на HUAWEI на празнични цени”
   777. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смарт телефони на празнични цени”
   778. PDFПравила за провеждане на кампанията „Huawei Nova 9 на празнични цени”
   779. PDFОфициални правила на кампанията „Вземи годишна винетка от Vivacom и участвай в томбола за Apple iPhone 13“
   780. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на Samsung с празнични отстъпки”
   781. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Пакетни предложения с Play Station 5 в магазините на Vivacom”
   782. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Януари е Unlimited”
   783. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Празнични оферти на избрани продукти през Януари”
   784. PDFПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА „Избрани устройства на HUAWEI с отстъпки”
   785. PDFОфициални правила на “Промоция i-Traffic L+ 2022”
   786. PDFОфициални правила на “Промоция SMART S+“
   787. PDFПравила за провеждане на кампанията „Motorola EDGE 20 с отстъпки”
   788. PDFПравила за провеждане на кампанията „Huawei Nova 9 на празнични цени”
   789. PDFПравила за провеждане на кампанията „Интелигенти устройства на Xiaomi и Poco с отстъпки”
   790. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смарт устройства с отстъпки”
   791. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket
   792. PDFПравила за провеждане на промоционална кампания “Сподели св. Валентин с Happy Call и свой любим”
   793. PDFПравила за провеждане на кампанията „APPLE на специални цени”
   794. PDFПравила за провеждане на кампанията „Tаблети с отстъпка”
   795. PDFПравила за провеждане на кампанията „Февруари е Unlimited”
   796. PDFПравила за провеждане на кампанията „Nokia с отстъпка”
   797. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смарт устройства с отстъпки”
   798. PDFПравила за провеждане на кампанията „Motorola на супер цени”
   799. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани модели на Motorola на супер цени”
   800. PDFПравила за провеждане на кампанията „Motorola на супер цени”
   801. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна поръчка на Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+, и официална покупка на Samsung Galaxy S22 Ultra
   802. PDFПравила за провеждане на кампанията „Март е Unlimited”
   803. PDFПравила на провеждане на кампанията „Избрани устройства на Xiаomi на супер цени”
   804. PDFПравила за провеждане на кампанията „Мартенски отстъпки на избрани смарт устройства”
   805. PDFПравила за провеждане на кампанията „APPLE на супер цени”
   806. PDFПравила за провеждане на кампанията „Huawei на супер цени”
   807. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на Huawei на супер цени”
   808. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смарт устройства Huawei на супер цени”
   809. PDFПравила за провеждане на кампанията „Април е Unlimited”
   810. PDFПравила за провеждане на кампанията „Априлски оферти на смарт устройства във Vivacom”
   811. PDFПравила за провеждане на кампанията „Пролетни отстъпки на избрани устройства NOKIA”
   812. PDFПравила за провеждане на кампанията „Пролетни оферти на избрани устройства във Vivacom”
   813. PDFПравила за провеждане на кампанията „Пролетни оферти APPLE”
   814. PDFПравила за провеждане на кампанията „Пролетни отстъпки на избрани смартфони Huawei”
   815. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани продукти на Samsung с пролетни отстъпки”
   816. PDFПравила за провеждане на кампанията „Пролетни отстъпки на смарт аксесоари Huawei”
   817. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани смартфони на Huawei с отстъпки”
   818. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства с отстъпка във Vivacom”
   819. PDFПравила за провеждане на кампанията „Майски оферти на смарт устройства във Vivacom”
   820. PDFПравила за провеждане на кампанията „Май е Unlimited”
   821. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на Huawei на супер цени”
   822. PDFПравила за провеждане на промоционална кампания “Шампионска лига 2022 – познай и спечели”
   823. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфони Realme на супер цени”
   824. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic, Huawei Watch GT 3 Pro Ceramic | Leather Strap, Huawei Watch GT 3 Pro Titanium и Huawei Watch GT 3 Pro Titanium | Silicon Strap
   825. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства на специални цени”
   826. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ FREE2GO”
   827. PDFПромоция мобилни планове Unlimited
   828. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани Samsung устройства на супер цени”
   829. PDFПравила за провеждане на кампанията „Октомври е Unlimited”
   830. PDFПравила за провеждане на кампанията „Смартфоните на месеца Октомври” - онлайн магазин
   831. PDFПравила за провеждане на кампанията „Селекция от смарт аксесоари с отстъпки през Октомври”
   832. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за HUAWEI MATE 50 PRO
   833. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани Motorola устройства на супер цени”
   834. PDFОфициални правила на “Промоция 5G Unlimited”
   835. PDFОфициални правила на “Промоция 5G Unlimited планове”
   836. PDFОфициални правила на "Промоция Unlimited Traffic планове"
   837. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited Traffic 2022”
   838. PDFОфициални правила на "Промоция 5G Unlimited"
   839. PDFОфициални правила на “Промоция 5G Unlimited планове”
   840. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited Traffic планове”
   841. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited Traffic 2022”
   842. PDFОфициални правила на “Промоция Unlimited Traffic планове”
   843. PDFОфициални правила на “Промоция 5G Unlimited планове”
   844. PDFОфициални правила на промоция „Допълнителни пакети Free2Go”
   845. PDFПравила за провеждане на кампанията „Великденски онлайн оферти”
   846. PDFПравила за провеждане на кампанията „Мартенски оферти за магазини”
   847. PDFПравила за провеждане на кампанията „Xiaomi онлайн”
   848. PDFПравила на провеждане на кампанията „Мартенски онлайн оферти”
   849. PDFПравила за провеждане на кампанията „Motorola онлайн”
   850. PDFОфициални правила по промоция „4G Интернет за офиса в комбинация за 19.08 лв.“
   851. PDFПравила за провеждане на кампанията „Huawei P60 Pro на супер цени във Виваком”
   852. PDFПравила за провеждане на кампанията „Детско дистанционно EON”
   853. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Huawei на преференциални цени”
   854. PDFПравила за провеждане на кампанията „Huawei P60 Pro & Mate X3 на супер цени във Виваком”
   855. PDFПравила за провеждане на кампанията „Избрани устройства Samsung с отстъпка”
   856. PDFПравила за провеждане на кампанията „Летни оферти Юли”
   857. PDFПравила за провеждане на кампанията „Устройства на месеца - Юли”
   858. PDFПравила за провеждане на кампанията „Устройства на месеца - Август”
   859. PDFПравила за провеждане на кампанията „Горещи оферти Aвгуст”
   860. PDFПравила за провеждане на кампанията „Горещи оферти на избрани смарт устройства”
   861. PDFПравила за провеждане на кампанията „Отстъпки за смарт устройства през Септември”
   862. PDFОфициални правила за провеждане на предварителна покупка за iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
   863. PDFПравила за провеждане на кампанията „Realme на супер цени”
   864. PDFПравила за провеждане на кампанията „HONOR с празнични отстъпки“
   865. PDFСпециални правила - Промоция мобилни планове Unlimited
   866. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “ПРОМОЦИЯ МОБИЛНИ ПЛАНОВЕ UNLIMITED”
 2. Правила на промоции - Фиксирани услуги

  1. PDFСпециални условия на Промоция с устройство за абонати на фиксирана гласова услуга
  2. PDFОфициални правила на промоция „VIVAFIX Код Оранжево“
  3. Архив

   1. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX S ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - август 2018
   2. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX M ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - август 2018
   3. PDFОфициални правила на промоция +BG 300, август, 2015
   4. PDFОфициални правила на промоция +VIVA Unlimited, Август, 2015
   5. PDFПромоция за бизнес абонати с безплатен телефон/мултифункционално устройство
   6. PDFОфициални правила на промоцията "3 в 1"
   7. PDFПравила на промоцията за предоставяне на устройство на преференциална цена
   8. PDFОфициални правила на промоция 5 години VIVACOM - Фиксирани услуги
   9. PDFПромоция с 30 допълнителни минути за 3/6 месеца – 26.11.2013
   10. PDFПромоционална оферта за частни клиенти - брандиран маркетингов материал
   11. PDFПромоционална оферта "30 допълнителни минути"
   12. PDFПромоционална оферта за частни и бизнес клиенти +MOBI 2012
   13. PDFПромоционална оферта за частни клиенти - Super Fix 12.2012
   14. PDFПромоционална оферта за частни клиенти - Super Fix
   15. PDFПромоционална оферта за планове „У дома”
   16. PDFПромоционална оферта за частни и бизнес клиенти +Mobi
   17. PDFСпециални правила и условия на прмоция "Плановете У Дома с 50% отстъпка"
   18. PDFСпециални правила и условия на коледна промоция "Приятели"
   19. PDFПромоционална оферта за частни клиенти
   20. PDFОфициални правила на промоционална оферта за фиксирани абонати на есенното изложение на панаир Пловдив
   21. PDFОфициални правила на промоция +VIVA UNLIMITTED - февруари, 2016
   22. PDFОфициални правила на Промоция за + BG 300 - февруари 2016
   23. PDFПромоционална оферта за домашни клиенти +BG300 (01.08.2016 г. до 01.11.2016 г.)
   24. PDFПромоционална оферта за домашни клиенти +VIVA Unlimited (01.08.2016 г. до 01.11.2016 г.)
   25. PDFПромоционална оферта за домашни клиенти “VIVACOM Easy Fix” - септември, 2016
   26. PDFПромоционална оферта за домашни клиенти “VIVACOM Ultra Fix” - септември, 2016
   27. PDFПромоционална оферта за домашни клиенти - октомври, 2016
   28. PDFПромоционална оферта за домашни клиенти “VIVACOM Easy Fix” - декември, 2016
   29. PDFПромоционална оферта за домашни клиенти “VIVACOM Ultra Fix” - декември 2016
   30. PDFОфициални правила на промоция +BG300 - март 2017
   31. PDFОфициални правила на промоция +BG300 - юни 2017
   32. PDFОфициални правила на промоция +BG300 със 100% отстъпка - юли 2017
   33. PDFОфициални правила на промоционална оферта за бизнес клиенти на услугата “VIP Business”
   34. URLОфициални правила на промоция +BG300 със 100% отстъпка - януари 2018
   35. PDFОфициални правила на промоция +BG300 - 2018
   36. PDFОфициални правила на промоционалната оферта за бизнес клиенти на услугата “VIP Business” - март, 2018
   37. PDFПромоционална оферта за частни клиенти за периода от 30.04.2018 г. до 31.05.2018 г.
   38. PDFОфициални правила на промоция "VIVAFIX M за частни клиенти" - юни, 2018
   39. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX S ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - юли, 2018
   40. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX M ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - юли, 2018
   41. PDFОфициални правила на промоционалната оферта за бизнес клиенти на услугата “VIP Business” - юли, 2018
   42. PDFОфициални правила на промоциия “FiberNet 300 на 200 в „Комбинирай и спести”
   43. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX S ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - септември 2018
   44. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX M ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - септември 2018
   45. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX S ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - октомври, 2018
   46. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX M ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - октомври, 2018
   47. PDFОфициални правила на промоцията “FiberNet 300 на 200 в „Комбинирай и спести”” - октомври, 2018
   48. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - октомври, 2018
   49. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX S ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - ноември, 2018
   50. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ VIVAFIX M ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ - ноември, 2018
   51. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - ноември, 2018
   52. PDFОфициални правила на промоция „VIVAFIX Код Оранжево“
   53. PDFОфициални правила на промоция „VIVAFIX Код Оранжево“ - декември, 2019
   54. PDFОфициални правила на промоция „VIVAFIX Код Оранжево“ - февруари, 2020
   55. PDFОфициални правила на промоция „VIVAFIX Код Оранжево“ - март, 2020
   56. PDFОфициали правила на промоция „VIVAFIX Код Оранжево“ - април, 2020
   57. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ „VIVAFIX Код Оранжево“ - май, 2020
   58. PDFОфициални правила на промоция „VIVAFIX Код Оранжево“
   59. PDFОфициални правила на промоционалната оферта за бизнес клиенти на услугата “B-Fix SIP”
   60. PDFОфициални правила на промоционалната оферта за бизнес клиенти на услугата “B-Fix SIP”
   61. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ „SoHo оферта – Net Slim 50 + IPTV"
   62. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ „SoHo оферта – VIVACOM Net 20 + VIVACOM TV"
   63. PDFПравила за провеждане на кампанията „Ноември е Unlimited”
   64. PDFОфициални правила на промоция „VIVAFIX Код Оранжево“
   65. PDFОфициални правила на промоционалната оферта за бизнес клиенти на услугата “B-Fix SIP”
   66. PDFОфициални правила на промоционалната оферта за бизнес клиенти на услугата “B-Fix SIP с централа”
 3. Правила на промоции - VIVACOM Net

  1. PDFОфициални правила на промоция "Тествай безплатно интернет VIVACOM Net за 14 дни"
  2. Архив

   1. PDFОфициални правила а промоция WiFast есен 2012
   2. PDFПромоция VIVACOM Net+Трафик 750
   3. PDFПромоция VIVACOM Net Wi-Fi зона
   4. PDFОфициални правила на промоция Интернет услуги с 50% отстъпка октомври 2014
   5. PDFОфициални правила на промоция 5 години VIVACOM - Интернет услуги
   6. PDFVIVACOM Net/ FiberNet Промоция за самостоятелни услуги 01 Май 2014г. – 31 Юли 2014г.
   7. PDFОфициални правила на VIVACOM Net промоция с 50% отстъпка за 1/3 месеца 08.01-31.03.2015г.
   8. PDFОфициални правила на VIVACOM Интернет промоция 3 години VIVACOM
   9. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА „VIVACOM NET SPRINT ЗИМНА ПРОМОЦИЯ 2011”
   10. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Net Slim 2013
   11. PDFВеликденска промоция VIVACOM Net Turbo и VIVACOM Net Sprint
   12. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Net Sprint и Turbo
   13. PDFНАЦИОНАЛНА ПРОМОЦИЯ VIVACOM Net City
   14. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА „VIVACOM NET SPRINT ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ 2011”
   15. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА „VIVACOM NET SPRINT ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ 2011”
   16. PDFОфициални правила за локална промоция VIVACOM Net SLIM
   17. PDFОфициални правила за "VIVACOM Duo SLIM локална промоция 2011
   18. PDFОфициални правила на Национална промоция VIVACOM Net City 2011
   19. PDFСпециални правила и условия на лятна промоция VIVACOM Net 50% отстъпка
   20. PDFОфициални правила на промоция - VIVACOM Net/ FiberNet с 50% отстъпка за 1/3 месеца 15 Април 2015г. – 15 Юли 2015г.
   21. PDFОфициални правила на "VIVACOM Net/ FiberNet Промоция с 50% отстъпка за 12 месеца" - 01 Май 2015 г. – 31 Май 2015 г.
   22. PDFОфициални правила на "VIVACOM Net/ FiberNet Промоция с 50% отстъпка за 12 месеца" - 01 Юни 2015 г. – 30 Юни 2015 г.
   23. PDFОфициални правила на "VIVACOM Net/ FiberNet Промоция с 50% отстъпка за 2/6 месеца" 1 Юли 2015 г. – 30 Септември 2015 г.
   24. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM Net/FiberNet със 75% отстъпка за първите 2/6 месеца" - Октомври, 2015
   25. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net/FiberNet 20 със 3 лв. отстъпка за 24 месеца" - март, 2016
   26. PDFОфициални правила на промоция "3 лв. отстъпка за самостоятелна услуга при 24 м. VIVACOM Net и VIVACOM FiberNet 20" - 01.2017
   27. PDFОфициални правила на промоция "2 лв. допълнителна отстъпка в КиС при 24м. за VIVACOM NetSlim" - 01.2017
   28. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Net/FiberNet с 25% отстъпка - Февруари, 2017
   29. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка - юни, 2018
   30. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на „Локална Промоция VIVACOM Net/NetSlim 30/50 в КИС - юни, 2018
   31. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОКАЛНА ПРОМОЦИЯ “VIVACOM NET/ NET SLIM 30/50" - юни, 2018
   32. PDFОфициални правила на “Лятна оферта за Mobix” - юни, 2018
   33. PDFОфициални правила на Лятна оферта за Mobix по оферта „Комбинирай и Спести” - юни, 2018
   34. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - юли, 2018
   35. PDFОфициални правила на „Локална Промоция VIVACOM Net/NetSlim 30/50 в КИС" - юли, 2018
   36. PDFОфициални правила на локалната промоция “VIVACOM NET/ NET SLIM 30/50" - юли, 2018
   37. PDFОфициални правила на Лятна оферта за Mobix по оферта „Комбинирай и Спести” - юли, 2018
   38. PDFОфициални правила на Лятна оферта за Mobix по оферта „Комбинирай и Спести” - юли, 2018
   39. PDFОфициални правила на “Лятна оферта за Mobix” - юли, 2018
   40. PDFОфициални правила на “Лятна оферта за Mobix” - юли, 2018
   41. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на „Локална Промоция VIVACOM Net/NetSlim 30/50 в КИС" - август 2018
   42. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА “Лятна оферта за Mobix” - август 2018
   43. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА Лятна оферта за Mobix по оферта „Комбинирай и Спести” - август 2018
   44. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ЛОКАЛНА ПРОМОЦИЯ “VIVACOM NET/ NET SLIM 30/50" - август 2018
   45. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - август 2018
   46. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - септември, 2018
   47. PDF„VIVACOM Net 20 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - сптември, 2018
   48. PDFПравила на промоцията „VIVACOM Net 50 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - септември, 2018
   49. PDFОфициални правила на промоцията „Net Slim 20 с 50% отстъпка“- декември, 2018
   50. PDFОфициални правила на промоцията „Net Slim 20 с 50% отстъпка“- февруари, 2018
   51. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - март, 2018
   52. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - април, 2018
   53. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - май, 2018
   54. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - юни, 2019
   55. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - юли, 2019
   56. PDFОфициални правила на промоция „ VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести" - юли, 2019
   57. PDFОфициални правила на промоция „ VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - юли, 2019
   58. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - август 2019
   59. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - август 2019
   60. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - август 2019
   61. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - септември 2019
   62. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - септември, 2019
   63. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - септември, 2019
   64. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net 50/Net Slim 50 с допълнителна отстъпка в "Комбинирай и спести" - септември, 2019
   65. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net 30/Net Slim 30 с допълнителна отстъпка в "Комбинирай и спести" - септември, 2019
   66. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - октомври, 2019
   67. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - октомври, 2019
   68. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - октомври, 2019
   69. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - ноември, 2019
   70. PDFОфициални правила на промоция „ VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - ноември, 2019
   71. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - ноември, 2019
   72. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - декември, 2019
   73. PDFОфициални правила на промоция „ VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - декември, 2019
   74. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - декември, 2019
   75. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net Slim 20 с 50% отстъпка" - февруари, 2020
   76. PDFОфициални правила на промоция „ VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - февруари, 2020
   77. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - февруари, 2020
   78. PDFОфициални правила на промоция „ VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - март, 2020
   79. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - април, 2020
   80. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“ - април, 2020
   81. PDFОфициални правила по промоция VIVACOM Mobix 30 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“
   82. PDFОфициални правила по промоция VIVACOM Mobix 60 с допълнителна отстъпка в „Комбинирай и Спести“
   83. PDFОфициални правила по промоция „ОставамВкъщи с Mobix Plus“
   84. PDFОфициални правила по промоция „Mobix в комбинация с TV”
   85. PDFОфициални правила по промоция „Mobix в комбинация с TV” - Бизнес клиенти
   86. PDFОфициални правила по промоция „Net 50 в комбинация с EON за 1лв. за 3 или 6 месеца”
 4. Правила на промоции - Пакетни Услуги

  1. PDFОфициални правила по промоция "Комбинирана оферта с EON и FiberNet през онлайн канала за продажба"
  2. PDFОфициални правила по промоция "Комбинирана оферта с EON и FiberNet през магазинна мрежа"
  3. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON, FiberNet и Unl
  4. PDFОфициални правила на “Промоция Бизнес Великани”
  5. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON BIZ, FiberNet XL и Unlimited 100”
  6. PDFОфициални правила по промоция Mobix в „Комбинирай и Спести“
  7. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON, FiberNet и Unlimited”
  8. PDFОфициални правила по промоция „4G Интернет за дома в комбинация“
  9. PDFОфициални правила по промоция „4G мобилен интернет в комбинация с TV”
  10. PDFОфициални правила по промоция „4G Интернет за офиса в комбинация с нова услуга“
  11. PDFОфициални правила на промоция "5G Home Net 100 за 29.80 лв. и 1 лв. за 2 мес."
  12. Архив

   1. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Duo: Net + TV на половин цена април - август 2014
   2. PDFПравила на промоция "Специални цени за крайни устройства с пакетните услуги на VIVACOM"
   3. PDFОфициални правила на промоция Интернет + ТВ - 1 месец безплатен тест
   4. PDFОфициални правила на есенна промоция VIVACOM Duo Internet + TV есен 2014
   5. PDFОфициални правила на промоция 5 години VIVACOM - допълнителни пакети за VIVACOM Duo
   6. PDFОфициални правила на промоция 5 години VIVACOM - Пакетна услуга VIVACOM Duo
   7. PDFОфициални правила на промоция Duo: Internet + TV с 2 лв. отстъпка 08.01-31.03.2015г.
   8. PDFОфициални правила на промоция: Интернет и Телевизия от VIVACOM 02.2014 - 04.2014
   9. PDFОфициални правила на промоция: Допълнителни FiberNet пакети 02.2014 - 04.2014
   10. PDFПромоция FiberNet и Duo: FiberNet + IPTV, предварителна заявка в Сливен
   11. PDFПромоция FiberNet и Duo: FiberNet + IPTV, предварителна заявка в Шумен
   12. PDFОфициални правила на промоция с пакетни услуги VIVACOM Duo - 50% отстъпка от абонамента 2012
   13. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Trio за 19.35лв. на месец
   14. PDFОфициални правила на коледна промоция VIVACOM Duo: Net + TV
   15. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV за 21.60лв.
   16. PDFОфициални правил на промоция: Интернет и Телевизия от VIVACOM 10.2013 - 01.2014
   17. PDFОфициални правила на промоция: Допълнителни FiberNet пакети 10.2013 - 01.2014
   18. PDFСпециални правила и условия на промоция VIVACOM Trio: Net + Mobi + TV
   19. PDFОфициални правила на промоция с пакетни услуги VIVACOM Duo 2011
   20. PDFСпециални правила на промоция "TV + Net и безплатен пакет пакет +TV 30 за 21.80.
   21. PDFПромоция: VIVACOM Duo: FiberNet + IPTV за 21.90 лв.
   22. PDFVIVA Комбинатор
   23. PDFПравила на промоция интернет и телевизия от VIVACOM - лято 2013
   24. PDFОфициални правила на локална промоция с VIVACOM Trio: Net + Mobi + TV - 2011
   25. PDFОфициални правила на стартова промоция за пакетни услуги с включена VIVACOM IPTV
   26. PDFОфициални правила на промоция Try&Buy за пакетни услуги с включена VIVACOM IPTV
   27. PDFОфициални правила на промоция с пакетни услуги VIVACOM Duo, с включени Интернет и Телевизия
   28. PDFОфициални правила на промоция с пакетни услуги VIVACOM DUO с FIX 2012
   29. PDFПромоция с Пакетна Услуга VIVACOM 4Play 2012
   30. PDFЕсенна промоция 2011 VIVACOM Пакетни услуги с VIVACOM FiberNet
   31. PDFОфициални правила на "Промоция с пакет VIVACOM DUO Internet + TV с 50% отстъпка за 12 месеца"
   32. PDFОфициални правила на промоция Duo: Internet + TV с 2 лв. отстъпка 15.04-15.07.2015г.
   33. PDFОфициални правила на "Промоция с пакет VIVACOM DUO Internet/FiberNet + TV/IPTV с 50% отстъпка за първите 12 месеца"
   34. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM Duo: Net/FiberNet + TV/ IPTV с 50% отстъпка за първите 2/6 месеца" - Юли, 2015
   35. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Duo: Интернет + ТВ с 1 месец безплатен тест" - Юли, 2015
   36. PDFОфициални правила на промоция "Пакет Телевизия и Интернет със 75% отстъпка" - Октомври 2015г.
   37. PDFОфициални правила на Ноемврийска Промоция VIVACOM DUO Internet + TV
   38. PDFОфициални правила на "Стандартна оферта за преподписване на VIVACOM Duo: Net/FiberNet + TV/ IPTV с 50% отстъпка за първите 1/3 месеца"
   39. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM DUO: FiberNet + ТV за 8.90 лв." - януари, 2016
   40. PDFОфициални правила на Промоция „Един допълнителен приемник със 100% отстъпка“ - февруари, 2016.
   41. PDFОфициални правила на "Промоция: Интернет + ТВ – 1 месец безплатен тест" - февруари, 2016
   42. PDFОфициални правила на "Промоция по оферта "КОМБИНИРАЙ И СПЕСТИ" НА КОМБИНАЦИИ ОТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧВАЩИ I-TRAFFIC M" - февруари. 2016
   43. PDFОфициални правила на "пролетна промоция DUO: Internet + TV с 5 лв. отстъпка" - март, 2016
   44. PDFОфициални правила на промоция “Интернет в „Комбинирай и спести“ - март, 2016
   45. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM DUO: FiberNet + ТV за 8.90 лв." - април, 2016
   46. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM DUO: FiberNet + ТV за 8.90 лв - юни, 2016
   47. PDFОфициални правила на играта "Създай свое видео меме и спечели атрактивна награда"
   48. PDFОфициални правила на промоция - “VIVACOM FiberNet Лято 2017“ в „Комбинирай и спести“
   49. PDFОфициални правила по промоция „SoHo оферта – VIVACOM Net 20 + VIVACOM TV"
   50. PDFОфициални правила по промоция „SoHo оферта –Net Slim 50 + IPTV"
   51. PDFОфициални правила на промоция „SoHo оферта – VIVACOM FiberNet с VIVACOM IPTV"“
   52. PDFОфициални правила по промоция „Mobix в комбинация с TV”
   53. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 0.83лв. без ДДС за 3 или 6 месеца“
   54. PDFОфициални правила по промоция Mobix в „Комбинирай и Спести“
   55. PDFОфициални правила по промоция Mobix в „Комбинирай и Спести“
   56. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON, FiberNet и Unlimited 50"
   57. PDFОфициални правила на “Комбинирана оферта с всички услуги за бизнеса”
   58. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ „Комбинирана оферта с Mobix и TV”
   59. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 0.83лв. без ДДС за 3 или 6 месеца“
   60. PDFОфициални правила по промоция "Специална комбинирана оферта с EON и FiberNet през магазинна мрежа"
   61. PDFОфициални правила по промоция "Комбинирана оферта с EON и FiberNet през онлайн канала за продажба"
   62. PDFОфициални правила по промоция "Специална Комбинирана оферта с EON и FiberNet през онлайн канала за продажба"
   63. PDFОфициални правила по промоция "Комбинирана оферта с EON и FiberNet през магазинна мрежа"
   64. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON, FiberNet и Unlimited”
   65. PDFОфициални правила по промоция Mobix в „Комбинирай и Спести“
   66. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с Mobix и TV”
   67. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 0.83лв. без ДДС за 3 или 6 месеца“
   68. PDFОфициални правила по промоция „FiberNet Biz и Microsoft 365“
   69. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON, FiberNet и Unlimited”
   70. PDFОфициални правила на “Промоция Бизнес Великани”
   71. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON BIZ, FiberNet XL и Unlimited 100”
   72. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON, FiberNet и Unlimited”
   73. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON, FiberNet и Unlimited”
   74. PDFОфициални правила по промоция „TV в комбинация с Mobix”
   75. PDFОфициални правила по промоция „Mobix в комбинация с TV” - Бизнес клиенти
   76. PDFОфициални правила по промоция „Mobix в комбинация с TV” - бизнес клиенти
   77. PDFОфициални правила по промоция „Mobix в комбинация с TV”
   78. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с 4G Интернет за дома и TV”
   79. PDFОфициални правила по промоция „4G мобилен интернет в комбинация с TV”
   80. PDFОфициални правила по промоция „4G Интернет за дома в „Комбинирай и Спести“ за 22.90 лв.“
   81. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с 4G Интернет за дома и TV”
   82. PDFПравила за провеждане на кампанията ''Oферти с Play Station 5 в магазините на Vivacom”
 5. Правила на Промоции - VIVACOM FiberNet

  1. PDFСпециални условия за FiberNet услуги с възможност за тестов период
  2. PDFОфициални правила по промоция „Код Скорост – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести"“
  3. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet“
  4. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet 5G/10G“
  5. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна услуга FiberNet за 1лв.”
  6. PDFОфициални правила по промоция "Код Скорост - VIVACOM FiberNet в “Комбинирай и спести”"
  7. PDFОфициални правила по промоция “Високи скорости – FiberNet"
  8. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна услуга FiberNet за 1лв.”
  9. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости с FiberNet и Wi-Fi Mesh“
  10. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ „Гига Скорост - FiberNet 1000“
  11. Архив

   1. PDFОфициални правила на промоция Интернет услуги с 50% отстъпка октомври 2014
   2. PDFОфициални правила на промоция 5 години VIVACOM - Интернет услуги
   3. PDFVIVACOM Net/ FiberNet Промоция за самостоятелни услуги 01 Май 2014г. – 31 Юли 2014г.
   4. PDFОфициални правила на VIVACOM FiberNet промоция с 50% отстъпка за 1/3 месеца 08.01-31.03.2015г.
   5. PDFПромоция FiberNet и Duo: FiberNet + IPTV, предварителна заявка в Сливен
   6. PDFПромоция FiberNet и Duo: FiberNet + IPTV, предварителна заявка в Шумен
   7. PDFОфициални правила на VIVACOM Интернет промоция 3 години VIVACOM
   8. PDFОфициални правила на Есенна промоция VIVACOM Интернет и безплатен Traffic XS
   9. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM Интернет и безплатен Traffic XS"
   10. PDFПролетна промоция 2012 VIVACOM Пакетни услуги с VIVACOM FiberNet
   11. PDFОфициални правила на лятна промоция VIVACOM FiberNet BIZ
   12. PDFОфициални правила на пролетна промоция VIVACOM FiberNet
   13. PDFОфициални правила на FiberNet Промоция – 3 месеца безплатен Интернет
   14. PDFПравила на промоция допълнителни FiberNet пакети - лято 2013
   15. PDFОфициални правила на промоция - VIVACOM Net/ FiberNet с 50% отстъпка за 1/3 месеца 15 Април 2015г. – 15 Юли 2015г.
   16. PDFОфициални правила на "VIVACOM Net/ FiberNet Промоция с 50% отстъпка за 12 месеца" - 01 Май 2015 г. – 31 Май 2015 г.
   17. PDFОфициални правила на "VIVACOM Net/ FiberNet Промоция с 50% отстъпка за 12 месеца" - 01 Юни 2015 г. – 30 Юни 2015 г.
   18. PDFОфициални правила на "VIVACOM Net/ FiberNet Промоция с 50% отстъпка за 2/6 месеца" 1 Юли 2015 г. – 30 Септември 2015 г.
   19. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM Net/FiberNet със 75% отстъпка за първите 2/6 месеца" - Октомври, 2015
   20. PDFОфициални правила на Промоция VIVACOM FiberNet 30/50/100 6 Ноември 2015 г. – 31 Януари 2016 г.
   21. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM Net/FiberNet 20 със 3 лв. отстъпка за 24 месеца" - март, 2016
   22. PDFОфициални правила на Промоция VIVACOM FiberNet 50/100
   23. PDFПравила на промоция “Интернет с допълнителна отстъпка от 2/3 лева в „Комбинирай и спести“” - октомври, 2016
   24. PDFОфициални правила на промоция “Интернет с допълнителна отстъпка от 2/3 лева в „Комбинирай и спести“ - ноември, 2016
   25. PDFОфициални правила на промоция “Интернет с допълнителна отстъпка от 2 лева в „Комбинирай и спести“ - ноември, 2016
   26. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet BIZ/Net BIZ с 25% отстъпка" - ноември, 2016
   27. PDFОфициални правила на промоция "3 лв. отстъпка за самостоятелна услуга при 24 м. VIVACOM Net и VIVACOM FiberNet 20" - 01.2017
   28. PDFОфициални правила на промоция "2/3 лв. допълнителна отстъпка в КиС при 24м. за VIVACOM Net, FiberNet 20/30/50 и 100" - 01.2017
   29. PDF“Промоция безплатен месец за VIVACOM NET/FiberNet” ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА - 01.17
   30. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM Net/FiberNet с 25% отстъпка - Февруари, 2017
   31. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 30/50/100 с 2/3 лева отстъпка - Февруари, 2017
   32. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet Пролет 2017“ в „Комбинирай и спести" - март 2017
   33. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM FiberNet Пролет 2017“ в „Комбинирай и спести“ - април, 2017
   34. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 30/50/100 с 2/3 лева отстъпка - Април, 2017
   35. PDFОфициални правила на промоция - VIVACOM FiberNet 30/50/100 с 2/3 лева отстъпка - юни, 2017
   36. PDFОфициални правила на промоция - “VIVACOM FiberNet Лято 2017“ в „Комбинирай и спести“
   37. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM FIberNet 30/50/100 с 2/3 лв. допълнителна отстъпка в „Комбинирай и спести““ - 2017
   38. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести"" - декември 2017
   39. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “VIVACOM FiberNet 30/50/100 с 2/3 лева отстъпка“ - декември 2017
   40. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в КиС" - февруари, 2018
   41. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 100 с 2 лв. отстъпка в КиС" - февруари, 2018
   42. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести"" - март, 2018
   43. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - юли, 2018
   44. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести"" - юли, 2018
   45. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести" - август 2018
   46. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - август 2018
   47. PDFОфициални правила на промоциия “FiberNet 300 на 200 в „Комбинирай и спести” - септември, 2018
   48. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести"" - септември, 2018
   49. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - септември, 2018
   50. PDFОфициални правила на промоцията “FiberNet 300 на 200 в „Комбинирай и спести”” - октомври, 2018
   51. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести"" - октомври, 2018
   52. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - октомври, 2018
   53. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести"" - ноември, 2018
   54. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - ноември, 2018
   55. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести"" - декември, 2018
   56. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - декември, 2018
   57. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - февруари, 2019
   58. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM FiberNet 300 Зима 2017 в "Комбинирай и спести"" - февруари, 2019
   59. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - март, 2019
   60. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - април, 2019
   61. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 300 с допълнителна 10лв. отстъпка в "Комбинирай и спести"" - април, 2019
   62. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - май, 2019
   63. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 300 с допълнителна 10лв. отстъпка в "Комбинирай и спести"" - май, 2019
   64. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - юни, 2019
   65. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 300 с допълнителна 10лв. отстъпка в "Комбинирай и спести"" - юни, 2019
   66. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - юли, 2019
   67. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 300 с допълнителна 10лв. отстъпка в "Комбинирай и спести"" - юли, 2019
   68. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - август 2019
   69. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 300 с допълнителна 10лв. отстъпка в "Комбинирай и спести"" - август 2019
   70. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - септември 2019
   71. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM FiberNet 300 с допълнителна 10лв. отстъпка в "Комбинирай и спести"" - септември, 2019
   72. PDFОфициални правила на промоция "10 години VIVACOM" - септември, 2019
   73. PDF"VIVACOM FiberNet 50 с допълнителна отстъпка в "Комбинирай и спести" - септември, 2019
   74. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - октомври, 2019
   75. PDFОфициални правила на промоция "10 години VIVACOM" - октомври, 2019
   76. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - ноември, 2019
   77. PDFОфициални правила на промоция "10 години VIVACOM" - ноември, 2019
   78. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - декември, 2019
   79. PDFОфициални правила на промоция "10 години VIVACOM" - декември, 2019
   80. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - февруари, 2020
   81. PDFОфициални правилана на промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet “ - февруари, 2020
   82. PDFОфициални правила на промоция„Високи скорости – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести"“ - февруари, 2020
   83. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - март, 2020
   84. PDFОфициални правила на промоция„Високи скорости – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести"“ - март, 2020
   85. PDFОфициални правила на промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести"“ - април, 2020
   86. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести" - април, 2020
   87. PDFОфициални правила на промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet“ - април, 2020
   88. PDFОфициални правила по промоция VIVACOM FiberNet 100 с допълнителни 2 лева отстъпка в "Комбинирай и спести"
   89. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet“
   90. PDFОфициални правила по промоция „Код Скорост – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести"“
   91. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – FiberNet 50 за 12.80“
   92. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet BIZ“
   93. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet BIZ“
   94. PDFОфициални правила по промоция „SoHo оферта – VIVACOM FiberNet с VIVACOM IPTV"
   95. PDFОфициални правила по промоция „FiberNet в комбинация с EON за 1лв."“
   96. PDFОфициални правила на по промоция „FiberNet в комбинация с EON"“
   97. PDFОфициални правила по промоция „Код Скорост – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести"“
   98. PDFОфициални правила по промоция “FiberNet в комбинация с EON за 1лв. за 3 или 6 месеца”
   99. PDFОфициални правила на промоция „Код Скорост – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести "“ - 2021
   100. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – FiberNet 50 за 12.80“ - 2021
   101. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet“ - 2021
   102. PDFОфициални правила по промоция “FiberNet в комбинация с EON за 1лв. за 3 или 6 месеца” - 2021
   103. PDFОфициални правила по промоция „FiberNet в комбинация с EON за 1лв." - 2021
   104. PDFОфициални правила по промоция „FiberNet в комбинация с EON" - 2021
   105. PDFОфициални правила по промоция „Код Скорост – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести"“
   106. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet“
   107. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – FiberNet 50 за 12.80“
   108. PDFОфициални правила по промоция „Код Скорост – VIVACOM FiberNet 5G/10G в „Комбинирай и Спести““
   109. PDFОфициални правила по промоция „Код Скорост – VIVACOM FiberNet 5G/10G в „Комбинирай и Спести““
   110. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet 5G/10G“
   111. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – VIVACOM FiberNet 5G/10G“
   112. PDFОфициални правила на по промоция „FiberNet в комбинация с EON"“
   113. PDFОфициални правила по промоция „FiberNet в комбинация с EON за 1лв."“
   114. PDFОфициални правила по промоция “FiberNet в комбинация с EON за 1лв. за 3 или 6 месеца”
   115. PDFОфициални правила на промоция „Код Скорост – VIVACOM FiberNet в „Комбинирай и Спести"“- юли, 2020
   116. PDFОфициални правила по промоция „Високи скорости – FiberNet 50 за 12.80“
   117. PDFОфициални правила по промоция "Самостоятелна услуга на пакет FiberNet 100“
   118. PDFСпециални условия за Vivacom FiberNet услуги с възможност за тестов период
 6. Правила на промоции - VIVACOM TV

  1. PDFОфициални правила по промоция "Комбинирана оферта с EON и FiberNet през онлайн канала за продажба"
  2. PDFОфициални правила по промоция "Комбинирана оферта с EON и FiberNet през магазинна мрежа"
  3. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга с допълнителна отстъпка“
  4. PDFОфициални правила по промоция „TV пакети“
  5. PDFОфициални правила по промоция „TV Промо код в „Комбинирай и спести““
  6. PDFОфициални правила по промоция „TV промоция с допълнителна отстъпка“
  7. PDFОфициални правила за провеждане на кампания „EON Kids дистанционно на специална цена през м. юни 2023 г.“
  8. Архив

   1. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV - август, 2014г.
   2. PDFОфициални правила на промоция VOD Maxi и TV Recorder 4ч. - август, 2014г.
   3. PDFОфициални правила на "Промоция допълнителни TV пакети с 50% отстъпка" - август, 2015
   4. PDFОфициални правила на промоция - Maxi и TV Recorder 1 месец безплатно, април 2014
   5. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV на половин цена и безплатен пакет HD Light
   6. PDFОфициални правила на промоция HBO 2 за 4, май 2014г.
   7. PDFОфициални правила на промоция: Пакет Смарт SD с 50% отстъпка
   8. PDFОфициални правила на VIVACOM TV есен 2014
   9. PDFОфициални правила на промоция 5 години VIVACOM - ТВ услуги
   10. PDFОфициални правила на промоция VOD Maxi и TV Recorder 4ч. - ноември, 2014г.
   11. PDFОфициални правила на коледна промоция HBO 2014
   12. PDFОфициални правила на VIVACOM TV промоция с 50% отстъпка за 1/3 месеца - 08.01–31.03.2015г.
   13. PDFОфициални правила на промоция допълнителни TV пакети с 50% отстъпка 08.01-31.03.2015г
   14. PDFСпечели билет за филма Помпей и още награди с VIVACOM TV
   15. PDFОфициални правила на промоция VOD Maxi и TV Recorder 4ч януари 2014
   16. PDFПравила на промоция VIVACOM TV с 50% отстъпка - януари 2014
   17. PDFПравила за участие в съвместна томбола с HBO
   18. PDFПромоция ваучери VOYO Декември 2013
   19. PDFОфициални правила на промоция HBO+Cinemax 2 за 4 - Септември, 2013
   20. PDFОфициални правила на промоция филмов пакет MAXI и ТВ Recorder 2013
   21. PDFОфициални правила на есенна промоция VIVACOM TV
   22. PDFОфициални правила на ТВ промоция 3 години VIVACOM
   23. PDFПравила на Facebook игра IPTV – Телевизия от бъдещето
   24. PDFОфициални правила на коледна промоция HBO 2+2
   25. PDFПравила за участие в промоция с допълнителен пакет HD Light
   26. PDFОфициални правила на промоция VOD Maxi и TV Recorder 4ч септември 2013
   27. PDFОфициални правила томбола с VIVACOM TV Standart и Extra 2013
   28. PDFОфициални правила за провеждане на VIVACOM игра "Спечели пътуване с Vivacom и Bear Grylls"
   29. PDFVIVACOM TV ПРОМОЦИЯ 50% ОТСТЪПКА И БЕЗПЛАТЕН HD LIGHT ПАКЕТ - 10.2013 - 01.2014
   30. PDFОфициални правила на промоция Smart пакети за 5.80
   31. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV с 2-годишни договори.
   32. PDFОфициални правила на лятна промоция VIVACOM TV с 50% отстъпка и HD Light
   33. PDFОфициални правила на лятна промоция HBO + Cinemax 2012
   34. PDFОфициални правила на промоция допълнителен приемник за VIVACOM TV - 01.04.2013
   35. PDFVIVACOM TV лятна промоция 2012
   36. PDFОфициални правила на "Промоция с VIVACOM TV с 50% отстъпка за 12 месеца"
   37. PDFОфициални правила за провеждане на онлайн игра на VIVACOM и HBO - GOT Tour
   38. PDFОфициални правила на промоция - Един месец безплатно HBO , април 2015
   39. PDFОфициални правила за провеждане на игрите на VIVACOM и HBO - GOT Tour
   40. PDFОфициални правила на VIVACOM TV промоция с 50% отстъпка за 1/3 месеца - 15.04–15.07.2015г.
   41. PDFОфициални правила на промоция допълнителни TV пакети с 50% отстъпка 15.04-15.07.2015г
   42. PDFОфициални правила на "Промоция VIVACOM TV с 50% отстъпка за 12 месеца"
   43. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV/IPTV 50% отстъпка за първите 2/6 месеца" - Юли, 2015
   44. PDFОфициални правила на "Промоция допълнителeн TV пакет Smart HD с 50% отстъпка" Юли, 2015
   45. PDFОфициални правила на промоция “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 2 или 6 месеца” Юли, 2015
   46. PDFОфициални правила на промоция "Допълнителни ТВ пакети със 75% отстъпка" - Октомври 2015
   47. PDFОфициални правила на промоция "Телевизия със 75% отстъпка" - Октомври, 2015
   48. PDFОфициални правила на промоция "3 месеца безплатно HBO" - Октомври, 2015г.
   49. PDFОфициални правила на промоция "Един допълнителен приемник със 100% отстъпка" - декември, 2015
   50. PDFОфициални правила на промоция "HBO пакети със 75% отстъпка" - Януари, 2016
   51. PDFОфициални правила на промоция “Пакет VOYO с 50% отстъпка” - март, 2016
   52. PDFОфициални правила на промоция "допълнителни TV пакети със 25% отстъпка за 24 месеца" - март, 2016
   53. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV със 2 лева отстъпка за 24 месеца" - март, 2016
   54. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM IPTV с 2 лева отстъпка за 24 месеца
   55. PDFОфициални правила на промоция "HBО със 75% отстъпка" - Април, 2016
   56. PDFОфициални правила на “Промоция HBO и HBO&Cinemax 1/3месеца безплатно” - май, 2016
   57. PDFОфициални правила на промоция допълнителен TV пакет Smart HD на абонамент на промоционална цена - юни, 2016
   58. PDFОфициални правила на промоция "допълнителни TV пакети със 25% отстъпка" - юни, 2016
   59. PDFОфициални правила на "Промоция допълнителен TV пакет HD Light със 75% отстъпка за 24 месеца" - юни, 2016
   60. PDFОфициални правила на промоция "Diema Xtra 1/3 месеца безплатно" - юни, 2016
   61. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV с 25% отстъпка" - юли, 2016
   62. PDFОфициални правила на промоция "VOYO с 50% отстъпка" - юли, 2016
   63. PDFОфициални правила на промоция "Един допълнителен ТВ приемник със 100% отстъпка" февруари, 2016
   64. PDFСписък на печелившите по томболата по промоция „Diema Xtra – 1/3 месеца безплатно“, проведена през юни-юли 2016 г.
   65. PDFПРОМОЦИЯ “TV GO Start с 5,90 лв. отстъпка“ - септември, 2016
   66. PDFОфициални правила на промоция HBO с 50 отстъпка-10.2016
   67. PDFОфициални правила на промоция "Един допълнителен приемник" Октомври, 2016
   68. PDFОфициални правила на промоция "Нови TV пакети в Комбинирай и Спести" - октомври, 2016
   69. PDFОфициални правила на промоция "TV GO Start в „Комбинирай и спести“ - 10.2016
   70. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI на половин цена за 24 месеца"-10.2016
   71. PDFОфициални правила на промоция “Нови TV пакети" - октомври, 2016
   72. PDFОфициални правила на промоция "TV пакети зима 2016/2017" - ноември, 2016
   73. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV Levski"
   74. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV LEVSKI Promo ID”
   75. PDFОфициални правила на промоция "Нови TV пакети за самостоятелна услуга" - 01.2017
   76. PDFОфициални правила на промоция "Допълнителен приемник SD със 100% отстъпка" - 01.2017
   77. PDFОфициални правила на промоция "TV GO Start със 100% отстъпка при 24 м." - 01.2017
   78. PDFОфициални правила на промоция "TV GO Start със 5.90 лв. отстъпка в КиС при 24 м." - 01.2017
   79. PDFОфициални правила на промоция "Пакети HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка при 24 м." - 01.2017
   80. PDFОфициални правила на промоция "Пакет MAXI с 50% отстъпка при 24 м" - 01.2017
   81. PDFОфициални правила на промоция "Нови TV пакети в Комбинирай и спести" - 01.2017
   82. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV - Февруари, 2017
   83. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM IPTV - Февруари, 2017
   84. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM IPTV в Комбинирай и Спести - Февруари, 2017
   85. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV GO Start в Комбинирай и Спести - Февруари, 2017
   86. PDFОфициални правила на промоция Един допълнителен приемник - Февруари, 2017
   87. PDFОфициални правила на промоция HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6/12 месеца - Февруари, 2017
   88. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV в Комбинирай и Спести - Февруари, 2017
   89. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV GO със 100% отстъпка - Февруари, 2017
   90. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV Пролет 2017“ в „Комбинирай и спести" - март 2017
   91. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM IPTV Пролет 2017“ в „Комбинирай и спести" - март 2017
   92. PDFОфициални правила на VIVACOM TV томбола - март 2017
   93. PDFОфициални правила на промоция „Един допълнителен приемник със 100% отстъпка“ - април, 2017
   94. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV Пролет 2017“ в „Комбинирай и спести" - април 2017
   95. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV"- април, 2017
   96. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV в Комбинирай и спести" - април, 2017
   97. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM IPTV" - април, 2017
   98. PDFОфициални правила на промоция "Пакет MAXI с 50% отстъпка при 24 м" - април.2017
   99. PDFОфициални правила на промоция TV GO Start със 100% отстъпка - Април, 2017
   100. PDFОфициални правила на промоция HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6/12 месеца - април, 2017
   101. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM IPTV Пролет 2017“ в „Комбинирай и спести" - април 2017
   102. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM IPTV 2017 в „Комбинирай и спести” - април, 2017
   103. PDFОфициални правила на промоция "TV GO Start със 5.90 лв. отстъпка в КиС при 24 м." - април, 2017
   104. PDFОфициални правила на VIVACOM IPTV Лято 2017 + юни, 2017
   105. PDFVIVACOM IPTV Лято 2017 в „Комбинирай и спести - юни, 2017
   106. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV Лято 2017“ в „Комбинирай и спести" - юни, 2017
   107. PDFОфициални правила на промоция - VIVACOM TV Лято 2017“- юни 2017
   108. PDFОфициални правила на промоция "“Промоция HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6/12 месеца” - юни, 2017
   109. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM IPTV за бизнес клиенти" - юли, 2017
   110. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV за бизнес клиенти" - юли, 2017
   111. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM IPTV Лято 2017 в Комбинирай и спести" - юли, 2017
   112. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV Лято 2017 в Комбинирай и спести" - юли, 2017
   113. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV Лято 2017" - юли, 2017
   114. PDFОфициални правила на промоция "Един допълнителен приемник със 100% отстъпка" - юли, 2017
   115. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM IPTV Лято 2017" - юли, 2017
   116. PDFОфициални правила на промоция ПРОМОЦИЯ “VIVACOM IPTV Лято 2017 в „Комбинирай и спести””
   117. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца - декември 2017
   118. PDFОфициални правила на промоция “Сателитна телевизия” - декември, 2017
   119. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ „Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка” - декември 2017
   120. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “VIVACOM IPTV Зима 2017 в „Комбинирай и спести” - декември, 2017
   121. PDFОфициални правила на "ПРОМОЦИЯ VIVACOM TV Зима 2017 в „Комбинирай и спести“ - декември 2017
   122. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “VIVACOM IPTV Зима 2017” - декември 2017
   123. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ „ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК СЪС 100% ОТСТЪПКА“ - декември, 2017
   124. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка - декември 2017
   125. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV GO Start в Комбинирай и спести - декември 2017
   126. PDFОфициални правила на промоция TV GO Start със 100% отстъпка - бизнес, декември 2017
   127. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM IPTV LEVSKI 2017”
   128. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM IPTV LEVSKI 2017” в „Комбинирай и спести“
   129. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV LEVSKI 2017”
   130. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV LEVSKI 2017” в „Комбинирай и спести“
   131. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка - февруари 2018
   132. PDFОфициални правила на промоция "IPTV Левски 2018 в КиС" - февруари, 2018
   133. PDFОфициални правила на промоция "TV пакети 2018" - февруари, 2018
   134. PDFОфициални правила на промоция "TV Левски 2018 в КиС" - февруари, 2018
   135. PDFОфициални правила на промоция "TV пакети 2018 в КиС" - февруари, 2018
   136. PDFОфициални правила на промоция "TV Левски 2018" - февруари, 2018
   137. PDFОфициални правила на промоция "1 безплатен допълнителен приемник за DTH" - февруари, 2018
   138. PDFОфициални правила на промоция "HBO промоция с 50% за 6 от 24 месеца" - февруари, 2018
   139. PDFОфициални правила на Промоция "IPTV пакети 2018 в КиС" - февруари, 2018
   140. PDFОфициални правила на промоция "Пакет MAXI със 50% отстъпка за 24 месеца" - февруари, 2018
   141. PDFОфициални правила на промоция "ТВ пакети 2018" за бизнес клиенти - февруари, 2018
   142. PDFОфициални правила на промоция "1 безплатен допълнителен приемник за DTH" - март, 2018
   143. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - март, 2018
   144. PDFОфициални правила на промоция "HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца" - март, 2018
   145. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести" - март, 2018
   146. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" - март, 2018
   147. PDFОфициални правила на VIVACOM TV GO START промоция със 100% отстъпка за бизнес клиенти - март, 2018
   148. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ „ФИЛМОВ ПАКЕТ MAXI С 50% ОТСТЪПКА” - април, 2018
   149. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ „ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК СЪС 100% ОТСТЪПКА“ - април, 2018
   150. PDFОфициални правила на промоция "HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца" - април, 2018
   151. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “ VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести" - април, 2018
   152. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" - април, 2018
   153. PDFОфициални правила на "Diema Xtra пролетна промоция" - април, 2018
   154. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - юни, 2018
   155. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“ - юни, 2018
   156. PDFОфициални правила на промоция "IPTV Код Оранжево и Макси в КиС" - юни, 2018
   157. PDFОфициални правила на промоция “TV пакети 2018” - юни, 2018
   158. PDFОфициални правила на промоция "TV ЛЕВСКИ 2018 в КиС" - юни, 2018
   159. PDFОфициални правила на промоция "TV пакети 2018 в КиС" - юни, 2018
   160. PDFОфициални правила на промоция "IPTV ЛЕВСКИ 2018 в КиС" - юни, 2018
   161. PDFОфициални правила на промоция „ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК СЪС 100% ОТСТЪПКА“ - юни, 2018
   162. PDFОфициални правила на промоция “IPTV пакет 18+” на абонамент" - юни, 2018
   163. PDFОфициални правила на промоция "“HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца” - юни, 2018
   164. PDFОфициални правила на промоция "“TV ЛЕВСКИ 2018” - юни, 2018
   165. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" за бизнес клиенти - юни, 2018
   166. PDFОфициални правила на промоцията „ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК СЪС 100% ОТСТЪПКА“ - юли, 2018
   167. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV пакет 18+” на абонамент - юли, 2018
   168. PDFОфициални правила на промоцията “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца” - юли, 2018
   169. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV Код Оранжево и Maxi“ в "Комбинирай и спести” - юли, 2018
   170. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV ЛЕВСКИ 2018 в „Комбинирай и спести“ - юли, 2018
   171. PDFОфициални правила на промоцията “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - юли, 2018
   172. PDFОфициални правила на промоцията „VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“ - юли, 2018
   173. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” - юли, 2018
   174. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - юли, 2018
   175. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - юли, 2018
   176. PDFОфициални правила на промоцията VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - юли, 2018
   177. PDFОфициални правила на промоцията „VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“ - за бизнес клиенти, юли 2018
   178. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “IPTV в „Комбинирай и спести”” - август, 2018
   179. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “TV GO Екстра в "Комбинирай и спести““ - август, 2018
   180. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца” - август 2018
   181. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - август, 2018
   182. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - август, 2018
   183. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - август, 2018
   184. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “IPTV ЛЕВСКИ 2018 в „Комбинирай и спести“ - август, 2018
   185. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ „ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК СЪС 100% ОТСТЪПКА“ - август, 2018
   186. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “IPTV пакет 18+” на абонамент - август, 2018
   187. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “TV ЛЕВСКИ 2018” - август, 2018
   188. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ „VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“ - август, 2018
   189. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “ VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка за бизнес клиенти" - август, 2018
   190. PDFОфициални правила на промоцията „VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“ - септември, 2018
   191. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „ПРОМОЦИЯ ЛЕВСКИ 2018“
   192. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - септември, 2018
   193. PDFОфициални правила на промоция „IPTV 300 на 200 в „Комбинирай и Спести“- септември, 2018
   194. PDFОфициални правила на Промоция „Един допълнителен приемник със 100 % отстъпка“- септември,2018
   195. PDFОфициални правила на Промоция „TV пакети 2018“ - септември, 2018
   196. PDFОфициални правила на промоцията „TV ЛЕВСКИ 2018 в „Комбинирай и Спести“ - септември, 2018
   197. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” - септември, 2018
   198. PDFОфициални правила на промоцията „IPTV Код Оранжево и Maxi “ в „Комбинирай и Спести“ - септември, 2018
   199. PDFОфициални правила на промоцията „ VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и Спести“ - септември,2018
   200. PDFОфициални правила на промоцията „HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца“- септември, 2018
   201. PDFОфициални правила на промоция „IPTV пакет 18+“ на абонамент - септември, 2018
   202. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - октомври,2018
   203. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “IPTV 300 на 200 в „Комбинирай и спести”” - октомври, 2018
   204. PDFОфициални правила на Промоция „Един допълнителен приемник със 100 % отстъпка“- октомври, 2018
   205. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - октомври, 2018
   206. PDFОфициални правила на промоция “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - октомври, 2018
   207. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “TV ЛЕВСКИ 2018” - октомври, 2018
   208. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “IPTV Код Оранжево и Maxi“ в "Комбинирай и спести” - октомври, 2018
   209. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - октомври, 2018
   210. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца” - октомври, 2018
   211. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV пакет 18+” на абонамент - октомври, 2018
   212. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV в „Комбинирай и спести”” - ноември, 2018
   213. PDFОфициални правила на промоция „ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК СЪС 100% ОТСТЪПКА“ - ноември, 2018
   214. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - ноември, 2018
   215. PDFОфициални правила на промоцията “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца” - ноември, 2018
   216. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV пакет 18+” на абонамент - ноември, 2018
   217. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ “IPTV пакет 18+” на абонамент - декември, 2018
   218. PDFОфициални правила на промоцията “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца” - декември, 2018
   219. PDFОфициални правила на ПРОМОЦИЯ VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - декември, 2018
   220. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” - декември, 2018
   221. PDFОфициални правила на промоцията "Един допълнителен приемник със 100% отстъпка" - декември, 2018
   222. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - декември, 2018
   223. PDFОфициални правила на “Промоция Левски 2018“ - декември, 2018
   224. PDFОфициални правила на промоцията „VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“ - декември, 2018
   225. PDFОфициални правила на промоция „VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“ - февруари, 2019
   226. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - февруари, 2019
   227. PDFОфициални правила на промоция “IPTV пакет 18+” на абонамент - февруари, 2019
   228. PDFОфициални правила на промоция “TV пакети 2018” - февруари, 2019
   229. PDFОфициални правила на промоция “TV Код Оранжево в „Комбинирай и спести”” - февруари, 2019
   230. PDFОфициални правила на промоция “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца” - февруари, 2019
   231. PDFОфициални правила на промоция „ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК СЪС 100% ОТСТЪПКА“ - февруари, 2019
   232. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - февруари, 2019
   233. PDFОфициални правила на промоция “IPTV в „Комбинирай и спести”” - февруари, 2019
   234. PDFОфициални правила на промоция “IPTV 300 на 200 в „Комбинирай и спести”” - февруари, 2019
   235. PDFОфициални правила на промоцията "VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - февруари, 2019
   236. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV ЛЕВСКИ 2018“ в „Комбинирай и спести“ - февруари, 2019
   237. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - февруари, 2019
   238. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - февруари, 2019
   239. PDFПРОМОЦИЯ “HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца” - март, 2019
   240. PDFПРОМОЦИЯ “IPTV ЛЕВСКИ 2018“ в „Комбинирай и спести“ - март, 2019
   241. PDFПРОМОЦИЯ VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - март, 2019
   242. PDFПРОМОЦИЯ “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - март, 2019
   243. PDFПРОМОЦИЯ “TV Код Оранжево в „Комбинирай и спести” - март, 2019
   244. PDFПромоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - март, 2019
   245. PDFПРОМОЦИЯ „VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка“ - март, 2019
   246. PDFПРОМОЦИЯ “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ Официални правила - март, 2019
   247. PDFПРОМОЦИЯ “IPTV пакет 18+” на абонамент - март, 2019
   248. PDFПРОМОЦИЯ „ЕДИН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМНИК СЪС 100% ОТСТЪПКА“ - март, 2019
   249. PDFПРОМОЦИЯ VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - март, 2019
   250. PDFПРОМОЦИЯ “TV пакети 2018” - март, 2019
   251. PDFПРОМОЦИЯ “IPTV в „Комбинирай и спести” - март, 2019
   252. PDFОфициални правила на промоция "HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца" - април, 2018
   253. PDFОфициални правила на “IPTV ЛЕВСКИ 2018“ в „Комбинирай и спести“ - април, 2019
   254. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - април, 2019
   255. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - април, 2019
   256. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - април, 2019
   257. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка"
   258. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - април, 2019
   259. PDFОфициални правила на промоция "SD допълнителен приемник с отстъпка" - април, 2019
   260. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - април, 2019
   261. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV в „Комбинирай и спести”” - април, 2019
   262. PDFОфициални правила на промоция "HBO и HBO&Cinemax с 50% отстъпка за 6 месеца" - май, 2019
   263. PDFОфициални правила на “IPTV ЛЕВСКИ 2018“ в „Комбинирай и спести“ - май, 2019
   264. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - май, 2019
   265. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - май, 2019
   266. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - май, 2019
   267. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" - май, 2019
   268. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - май, 2019
   269. PDFОфициални правила на промоция "SD допълнителен приемник с отстъпка" - май, 2019
   270. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - май, 2019
   271. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV в „Комбинирай и спести”” - май, 2019
   272. PDFОфициални правила на промоция “ HBO пакети с 25% отстъпка” - юни, 2019
   273. PDFОфициални правила на “IPTV ЛЕВСКИ 2018“ в „Комбинирай и спести“ - юни, 2019
   274. PDFОфициални правила на “IPTV ЛЕВСКИ 2018“ в „Комбинирай и спести“ - юни, 2019
   275. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - юни, 2019
   276. PDFОфициални правила на промоцията “TV ЛЕВСКИ 2018” в „Комбинирай и спести“ - юни, 2019
   277. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - юни, 2019
   278. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" - юни, 2019
   279. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - юни, 2019
   280. PDFОфициални правила на промоция "SD допълнителен приемник с отстъпка" - юни, 2019
   281. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - юни, 2019
   282. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV в „Комбинирай и спести”” - юни, 2019
   283. PDFОфициални правила на промоция “IPTV пакет 18+” на абонамент - юни, 2019
   284. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - юли, 2019
   285. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" - юли, 2019
   286. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - юли, 2019
   287. PDFОфициални правила на промоция "SD допълнителен приемник с отстъпка" - юли, 2019
   288. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - юли, 2019
   289. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV в „Комбинирай и спести”” - юли, 2019
   290. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - юли, 2019
   291. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - август, 2019
   292. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" - август, 2019
   293. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - август, 2019
   294. PDFОфициални правила на промоция „SD допълнителен приемник с отстъпка“ - август, 2019
   295. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - август, 2019
   296. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV в „Комбинирай и спести”” - август, 2019
   297. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - август, 2019
   298. PDFОфициални правила на промоция “ HBO пакети с 25% отстъпка” - септември, 2019
   299. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - септември, 2019
   300. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV в „Комбинирай и спести”” - септември, 2019
   301. PDFОфициални правила на промоция „SD допълнителен приемник с отстъпка“ - септември, 2019
   302. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - септември, 2019
   303. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" - септември, 2019
   304. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - септември, 2019
   305. PDFОфициални правила на промоция „IPTV Код Оранжево в "Комбинирай и спести" - септември, 2019
   306. PDFОфициални правила на промоция "DiemaXtra със 100% отстъпка за 1 месец” - септември, 2019
   307. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - септември, 2019
   308. PDFОфициални правила на промоция „IPTV 300 на 200 в „Комбинирай и Спести“- септември, 2019
   309. PDFОфициални правила на промоция “ HBO пакети с 25% отстъпка” - октомври, 2019
   310. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - октомври, 2019
   311. PDFОфициални правила на промоцията “IPTV в „Комбинирай и спести”” - октомври, 2019
   312. PDFОфициални правила на промоция „SD допълнителен приемник с отстъпка“ - октомври, 2019
   313. PDFОфициални правила на промоция “VIVACOM TV GO Start в "Комбинирай и спести“ - октомври, 2019
   314. PDFОфициални правила на промоция "VIVACOM TV GO Start със 100% отстъпка" - октомври, 2019
   315. PDFОфициални правила на промоция "Филмов пакет MAXI с 50% отстъпка" - октомври, 2019
   316. PDFОфициални правила на промоция "DiemaXtra със 100% отстъпка за 1 месец” - октомври, 2019
   317. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - октомври, 2019
   318. PDFОфициални правила на промоция Филмов пакет MAXI със 75% отстъпка - ноември, 2019
   319. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - ноември, 2019
   320. PDFОфициални правила на промоция “ HBO пакети с 25% отстъпка” - ноември, 2019
   321. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - ноември, 2019
   322. PDFОфициални правила на промоция “IPTV в „Комбинирай и спести”” - ноември, 2019
   323. PDFОфициални правила на промоция Филмов пакет MAXI със 75% отстъпка - декември, 2019
   324. PDFОфициални правила на промоцията “TV пакети 2018” - декември, 2019
   325. PDFОфициални правила на промоция “ HBO пакети с 25% отстъпка” - декември, 2019
   326. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - декември, 2019
   327. PDFОфициални правила на промоция “IPTV в „Комбинирай и спести”” - декември, 2019
   328. PDFОфициални правила на промоция Филмов пакет MAXI със 75% отстъпка - февруари, 2020
   329. PDFОфициални правила на промоция “TV пакети 2018” - февруари, 2020
   330. PDFОфициали правила на промоция “HBO пакети с 25% отстъпка” - февруари, 2020
   331. PDFОфициални правила на промоция “IPTV в „Комбинирай и спести”” - февруари, 2020
   332. PDFОфициални правила на промоция Филмов пакет MAXI със 75% отстъпка - март, 2020
   333. PDFОфициални правила на промоция “TV пакети 2018” - март, 2020
   334. PDFОфициали правила на промоция “HBO пакети с 25% отстъпка” - март, 2020
   335. PDFОфициалби правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - март, 2020
   336. PDFОфициални правила на промоция “IPTV в „Комбинирай и спести”” - март, 2020
   337. PDFОфициални правила на промоция “IPTV Код Оранжево в "Комбинирай и спести” - март, 2020
   338. PDFОфициални правила “IPTV в „Комбинирай и спести”” - април, 2020
   339. PDFОфициални правила на промоция “IPTV Код Оранжево в "Комбинирай и спести” - април, 2020
   340. PDFОфициални правила на "Промоция Филмов пакет MAXI със 75% отстъпка" - април, 2020
   341. PDFОфициални правила на промоция “TV пакети 2018” - април, 2020
   342. PDFОфициални правила на промоция “HBO пакети с 25% отстъпка” - април, 2020
   343. PDFОфициални правила на промоция VIVACOM TV пакети 2018 в „Комбинирай и спести“ - април, 2020
   344. PDFОфициални правила на промоция IPTV Код Оранжево в „Комбинирай и спести“ - май, 2020
   345. PDFОфициални правила по промоция IPTV Код Оранжево и Cinemax в „Комбинирай и спести“- май, 2020
   346. PDFОфициални правила на промоция „TV пакети 2020“ - май, 2020
   347. PDFОфициални правила на промоция „TV Код Оранжево в „Комбинирай и спести““ - май, 2020
   348. PDFОфициални правила на промоция "HBO пакети с 2 лева отстъпка" - май, 2020
   349. PDFОфициални правила по промоция „VOD пакет MAXI от VIVACOM “
   350. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ IPTV Код Оранжево в „Комбинирай и спести“-юли, 2020
   351. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ „TV Код Оранжево в „Комбинирай и спести““
   352. PDFОфициални правила по промоция „TV пакети 2020“
   353. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ IPTV и VOD MAXI в „Комбинирай и спести“
   354. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ IPTV и VOD MAXI
   355. PDFОфициални правила на промоция “IPTV GO Пакет”
   356. PDFОфициални правила на промоция "IPTV и 4K Ultra HD в „Комбинирай и спести“"
   357. PDFОфициални правила по промоция "IPTV и 4K Ultra HD"
   358. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra със 100% отстъпка за 3 месеца“
   359. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra без абонамент със 100% отстъпка за първите 3 месеца“
   360. PDFОфициални правила по промоция „MaxSport Plus на абонамент със 100% отстъпка за 3 месеца“
   361. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net“
   362. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга “
   363. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга с допълнителна отстъпка
   364. PDFОфициални правила по промоция „TV пакети 2021“
   365. PDFОфициални правила по промоция „TV Промо код в „Комбинирай и спести““
   366. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 1лв.“
   367. PDFПравила за провеждане на кампанията „Пакетни предложения с Play Station 5 в магазините на Vivacom”
   368. PDFОфициални правила по промоция „TV промоция с допълнителна отстъпка“
   369. PDFОфициални правила по промоция „TV в комбинация с Mobix “
   370. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 1лв. за 3 или 6 месеца“
   371. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net“ - 2021
   372. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга“ - 2021
   373. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга с допълнителна отстъпка“ - 2021
   374. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 1лв. за 2 или 4 месеца“ - 2021
   375. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 1лв. за 3 или 6 месеца“ - 2021
   376. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra със 100% отстъпка за 3 месеца“ - 2021
   377. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra със 100% отстъпка за 3 месеца“ - 2021
   378. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 1лв.“
   379. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 1лв. за 3 или 6 месеца“
   380. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net за 1лв.“
   381. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга с допълнителна отстъпка“
   382. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга с допълнителна отстъпка“
   383. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга“
   384. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra без абонамент със 100% отстъпка за първите 3 месеца“
   385. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra със 100% отстъпка за 3 месеца“
   386. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга“
   387. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга с допълнителна отстъпка“
   388. PDFОфициални правила по промоция „EON в комбинация с Net“
   389. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra със 100% отстъпка за 3 месеца“
   390. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra без абонамент със 100% отстъпка за първите 3 месеца“
   391. PDFОфициални правила по промоция „Комбинирана оферта с EON и FiberNet"
   392. PDFОфициални правила по промоция „Промоционално предложение за бизнес клиенти на услугата EON“
   393. PDFОфициални правила по промоция „DiemaXtra със 100% отстъпка за 3 месеца“
   394. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга“
   395. PDFОфициални правила по промоция „Самостоятелна EON услуга с допълнителна отстъпка“
   396. PDFОфициални правила по промоция „ Комбинирана оферта с EON и FiberNet”
   397. PDFОфициални правила по промоция „TV Промо код в „Комбинирай и спести““
   398. PDFОфициални правила по промоция „TV промоция с допълнителна отстъпка“
   399. PDFОфициални правила Специална оферта за EON услуга с допълнителна отстъпка
   400. PDFОфициални правила Специална комбинирана оферта EON и FiberNet
   401. PDFОфициални правила по промоция "Специална комбинирана оферта с EON и FiberNet през магазинна мрежа"
   402. PDFОфициални правила по промоция "Специална Комбинирана оферта с EON и FiberNet през онлайн канала за продажба"
   403. PDFОфициални правила по промоция „Специална оферта EON с допълнителна отстъпка“
   404. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ПО ПРОМОЦИЯ „DiemaXtra с 50% отстъпка за 3 месеца“
   405. PDFОфициални правила по промоция „Промоционално предложение за бизнес клиенти на услугата EON“
   406. PDFОфициални правила по промоция „TV пакети 2021“
   407. PDFОфициални правила по промоция „TV Промо код в „Комбинирай и спести““
   408. PDFОфициални правила по промоция „TV промоция с допълнителна отстъпка“
   409. PDFОфициални правила по промоция „TV промоция с допълнителна отстъпка“
   410. PDFОфициални правила на промоция IPTV Код Оранжево в "Комбинирай и спести” - 2022
   411. PDFОфициални правила по промоция „HBO&Cinemax със 100% отстъпка за 24 месеца“ 2023
 7. Правила на промоции за услуги, предоставяни от Виваком България като правоприемник на NET1

 1. Технически изисквания

  1. PDFТехническа спецификация на 2G мрежата
  2. PDFТехническа спецификация на 3G мрежата
  3. PDFТехническа спецификация на 4G
  4. PDFСпецификация на интерфейсите за достъп до фиксираната мрежа на БТК ЕАД по безжична GSM технология
  5. PDFТехнически изисквания за включване на крайни устройства в мрежата на БТК
  6. PDFСпецификация на интерфейс за достъп до услуга VIP BUSINESS мобилна на Виваком
  7. PDFПараметри за качеството на обслужване при предоставяне на универсална услуга
  8. PDFТехнически спецификации на услугата VIP BUSINESS
  9. PDFПолитика по качеството на БТК Нет
  10. PDFТехническа спецификация на 5G мрежата
  11. PDFПараметри за качество 2023
  12. Архив
 1. Политики за поверителност на Виваком България ЕАД

  1. PDFЗаявление за достъп до лични данни /образец/
  2. PDFПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА НА "ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД (Vivacom) („Политика за поверителност“)
  3. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни при видеонаблюдение в магазините на Виваком
  4. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на контрагенти и техни представители, служители и/или подизпълнители / Privacy and data protection policy for contractors and their representatives, employees and/or subcontractors
  5. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на собствениците на моторни превозни средства, за които трети лица сключват застраховки „Гражданска отговорност“ с посредничеството на „Виваком България” ЕАД
  6. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани от „Виваком България” ЕАД във връзка с осъществяван контрол на достъпа в свои обекти
  7. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при и по повод електронно идентифициране
  8. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при организиране на игри и томболи в социалните мрежи и на интернет страници за услуги на „Виваком България“ ЕАД
  9. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги
  10. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на уебсайт www.vivacom.bg
  11. Архив

   1. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД във връзка с осъществяван контрол на достъпа в свои обекти
   2. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни при видеонаблюдение в магазините на БТК
   3. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на контрагенти и техни представители, служители и/или подизпълнители / Privacy and data protection policy for contractors and their representatives, employees and/or subcontractors
   4. PDFЗаявление за достъп до лични данни /образец/
   5. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД при организиране на игри и томболи в социалните мрежи
   6. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на собствениците на моторни превозни средства, за които трети лица сключват застраховки „Гражданска отговорност“ с посредничеството на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД („Политика за поверителност“)
   7. PDFПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ УЧАСТИЕ ВЪВ VIVACOM ADVOCATES COMMUNITY
   8. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания”“ ЕАД при участие в рекламна томбола „10 години VIVACOM (2019)“
   9. PDFПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД ПРИ И ПО ПОВОД ЕЛЕКТРОННО ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
   10. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани в „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД при участие в игра „Създай своя детски профил в EON TV“
   11. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на уебсайта www.vivacom.bg
   12. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на портала MY VIVACOM - октомври, 2018
   13. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на уебсайта www.vivacom.bg
   14. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на портала Моят Vivacom
   15. PDFПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ за ЕON Kids game
   16. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги
   17. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани от „Виваком България” ЕАД във връзка с осъществяван контрол на достъпа в свои обекти
   18. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни при видеонаблюдение в магазините на Виваком
   19. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на контрагенти и техни представители, служители и/или подизпълнители / Privacy and data protection policy for contractors and their representatives, employees and/or subcontractors
   20. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при организиране на игри и томболи в социалните мрежи и на vivacom.bg
   21. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на собствениците на моторни превозни средства, за които трети лица сключват застраховки „Гражданска отговорност“ с посредничеството на „Виваком България” ЕАД
   22. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при и по повод електронно идентифициране
   23. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на уебсайта www.vivacom.bg
   24. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на портала Моят Vivacom
   25. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на портала Моят Vivacom – 30.08.2022
   26. PDFПолитиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при организиране на игри и томболи в социалните мрежи и на интернет страници за услуги на „Виваком България“ ЕАД
   27. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на уебсайта www.vivacom.bg.
   28. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни на контрагенти и техни представители, служители и/или подизпълнители / Privacy and data protection policy for contractors and their representatives, employees and/or subcontractors
   29. PDFПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА НА "ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
   30. PDFПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА НА "ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
   31. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги
   32. PDFПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ УЧАСТИЕ ВЪВ VIVACOM ADVOCATES COMMUNITY
   33. PDFПолитика за поверителност и защита на личните данни, обработвани във „Виваком България“ ЕАД при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги
 2. Други политики за поверителност

 3. Политика за бисквитките

 1. Сделки от разстояние и сделки извън търговския обект

 2. Общи условия за участие в лоялната програма на VIVACOM - VIVAClub

 3. Правила на игри и томболи

  1. PDFУсловия за ползване на VIVACUP
  2. PDFОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ „Получи оферта за ЕON и участвай в томбола за три награди през май 2022 г.““
  3. Архив

   1. PDFПравила за участие в томбола за откриване на нов търговски обект Плиска
   2. PDFПравила за участие в рекламна томбола 10 години VIVACOM (2019)
   3. PDFПравила за участие в томбола 5 години VIVACOM
   4. PDFОфициални правила за провеждане на игра на Kidamom и VIVACOM
   5. PDFОфициални правила за провеждане на VIVACOM онлайн игра "BG MENU за теб!"
   6. PDFОфициални правила на промоция и томбола на Kidamom с VIVACOM
   7. PDFПравила за участие в рекламна томбола Месец на HTC
   8. PDFПравила за участие в рекламна томбола на Sony Xperia Z5 Premium
   9. PDFОфициални правила за провеждане на VIVACOM игра „Регистрирай се в мобилното приложението Zen Label и спечели подарък“
   10. PDFПравила за провеждане на промоционална игра "Твоят UEFA месец"
   11. PDFОфициални правила за провеждане на предварително записване с покупка за LG G5
   12. PDFПравила за провеждане на промоционална кампания "В издирване на VIVA"
   13. PDFОфициални правила на играта "Създай свое видео меме и спечели атрактивна награда"
   14. PDFПравила за участие в томбола за спечелване на 1бр. Huawei P9 Lite
   15. PDFСпечели страхотни награди от VIVACOM Официални правила за участие в томбола в страницата на VIVACOM във Facebook
   16. PDFОфициални правила на игра инстаграм
   17. PDFОфициални правила на онлайн играта „School is cool“
   18. PDFПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА във фирмен магазин на VIVACOM в гр. Троян
 4. Vivacom Fleet

 5. Програма VIVACare

  1. PDFОбщи условия VIVA Care Home
  2. PDFОбщи условия VIVACare – финансови рискове
  3. PDFОбщи условия VIVACare - злополука
  4. PDFОбщи условия VIVACare Phone
  5. PDFПроцедура при настъпило застрахователно събитие при защита на месечна сметка VIVACare
  6. PDFПроцедура при настъпило застрахователно събитие при защита на мобилно устройство VIVACare Phone
  7. PDFПроцедура при настъпило застрахователно събитие за абонати на VIVACare Home
  8. PDFVIVACare Претенция за щета безработица
  9. PDFVIVACare Претенция за щета злополука
  10. PDFОбщи условия по застраховка VivaCare - Интерамерикан
  11. PDFОбщи условия по застраховка VivaCare - Метлайф
  12. PDFОбщи условия по застраховка VivaCare Phone
  13. PDFПроцедура за настъпило застрахователно събитие - Метлайф
  14. PDFУведомление за настъпило застрахователно събитие - Интерамерикан
  15. PDFУказания при настъпване на застрахователно събитие по VivaCare Phone
  16. PDFУказания при настъпване на застрахователно събитие по VivaCare
  17. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACare Home
  18. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACare (до 24.08.2020г.)
  19. PDFОбщи условия за предоставяне на услугата VIVACare (в сила от 25.08.2020г.)
  20. PDFОбщи условия по застраховка „Комфорт за дома"
 6. Анализ за степента на прилагане на принципите за разходоориентираност и разделно счетоводтсво

 7. Цени за публикуване на допълнителна информация в Електронен Телефонен указател

 8. Електронно идентифициране

 9. Други

  1. PDFНастройване на мобилен апарат като модем за Windows 7
  2. PDFОсъществяване на връзка между компютър и мобилен апарат
  3. PDFСпецифични тарифи за пренос на данни
  4. PDFСтъпки за решаване на проблема с Tivizen Pico Android на Samsung Galaxy S4 с Android 4.2.2 и KNOX защитна система
  5. PDFКарта на синята зона в София
  6. PDFРъководство за HD приемник за цифрова телевизия
  7. PDFСписък на банкови клонове на банките партньори, в които може да активирате услугата VIVA Pay
  8. PDFСписък с VIVACOM магазини, в които може да смените SIM картата си, за да ползвате услугата VIVA Pay
  9. PDFСписък с търговски обекти, в които може да се извършват плащания с „Електронното портмоне"
  10. PDFСписък на градовете с достижима скорост от 42Mbps за пренос на данни през мобилната мрежа
  11. PDFСписък на агенциите за събиране на вземания на "Виваком България" ЕАД
  12. PDFСписък на кредитни агенции, използвани за извършването на кредитни оценки на предприятия
  13. PDFСписък на градовете с покритие на оператор ManxTelecom Nort American Extention
  14. PDFЦени за обаждане към номера с добавена стойност 1700 хх ххх
  15. PDFЦени за обаждане към номера с добавена стойност 090
  16. PDFЦени на международни УДС за абонати в роуминг
  17. PDFДекларация за съответствие Beats Solo
  18. PDFДекларация за съответствие Beats Studio
  19. PDFДекларация за съответствие Beats Executive
  20. PDFДекларация за съответствие Beats UrBeats
  21. PDFДекларация за съответствие Beats Pill
  22. PDFПолитика по околната среда
  23. PDFПояснителен документ
  24. PDFManxTelecom Maritime - Корабни мрежи
  25. PDFПравила за ползване на услугата VIVA 123 Start
  26. PDFИнформация по чл. 74, ал.2 ЗЕС
  27. PDFЧесто задавани въпроси за VIVA 123 Start
  28. PDFVIVA 123 Start победители
  29. PDFПечеливши от рекламна томбола „Месец на HTC”
  30. PDFВъзможни затруднения на достъпа до интернет
  31. PDFПРОЦЕДУРА жалби достъп до интернет
  32. PDFПРОЦЕДУРА жалби регулирани роуминг услуги на дребно
  33. PDFПравила за online пазаруване
  34. PDFЦени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност
  35. PDFПолитика за кредитна оценка на Потребителите на телекомуникационни услуги, предоставяни от Виваком България ЕАД
  36. PDFОфициални правила на томбола „Без ограничения“
  37. PDFОфициални правила на томбола "ТикТок последователи"
  38. Архив
 10. Ценова листа

 11. Договор за достъп до функционалност за обмен на информация

 12. UG Solar project

Open cookie bot settings
към контакти