smart решения за бизнеса

Какво е VIVA Smart Monitor?

 

Услугата предоставя възможност за наблюдение в реално време на състоянието на околната среда при подвижни и неподвижни обекти, чрез измерване на  температура и влажност.

 

Едновременно наблюдение на различни типове активи:

⬤  Складове;

⬤  Логистични бази;

⬤  Сървъри;

⬤  Технологични помещения;

⬤  Лаборатории;

⬤  Изби;

⬤  Наблюдение на почва;

   

Персонализирани решения - Адаптиране на платформата и устройствата според спецификата и нуждата на бизнес средата.

Приложение за земеделци – едновременно наблюдение на температура и влажност на почва и атмосфера.

 

Вход в платформата

 


 


 

 

 

Възможности на платформата

 

 

⬤  Визуализиране състоянието на наблюдаваните  активи –  температура и влажност на околната среда;

⬤  Обособяване на активите в групи – разделяне на обектите по тип или други характеристики;

⬤  Изготвяне на справки и статистики за активите по предварително зададен период;

⬤  Експорт на справките в .xls формат;

⬤  Правила – индивидуално задаване на условия за изпращане на нотификации при отклонение от предварително зададени стойности;

⬤  Възможност за асоцииране на различни устройства към един актив;

⬤  Специално създадена апликация;
⬤  Двуезична платформа;

⬤  Мултиекранна визуализация- desktop and mobile устройства;

 

 

 

За повече информация се свържете с Вашия Акаунт Мениджър или позвънете на номер 123 и 121

   


 


 


 

 

 

 

Какво включва VIVA Smart Monitor?

  • Устройства

   Крайни устройства за измерване на температура и влажност на почва или помещения.

  • Свързаност

  • Централизирана облачна система

  • Платформа

Ползи

 • Наблюдение на Активи
  • Едновременно наблюдение на различни по тип активи – складове, офиси, технологични помещения.
  • Наблюдение в реално време на всякакъв вид инвентар.
 • Анализ на данните
  • Експорт на данните в .xls файлове позволява тяхното последващо анализиране и обработване. 

  • Определяне на тенденции и възможност за предприемане на коригиращи действия.
  • Анализ преоценка и оптимизация на вътрешните процеси.
 • Контрол над активите
  • Опазване и контрол на  имуществото и активите на компаниите.
  • Възможност за осъществяване на отдалечено управление и контрол.
 • Лесно за използване
  • Устройствата не изискват постоянно захранване.
  • Дълъг живот на батерията.
  • Самостоятелно и бързо инсталиране на устройствата и приложението.

Какво е VIVA Smart Locator?

 

Услугата предоставя възможност за наблюдение на мобилни активи, определяне на местоположението им и посока на движение, посредством сензорно устройство.

 

Платформата позволява да се проследява посоката им на движение, като се визуализират на географска карта. Обозначават се начална и крайна точка, посока и времето за изминаване на дестинацията. Видима е точна дата и час на придвижване на обектите.

  

Предлага се история на данните и справки за активите, като се показват изминатите маршрути на обектите, при предварително зададен потребителски период.

 

Едновременно наблюдение на различни по тип активи:

⬤  Движещи се превозни средства - коли, товарни автомобили, велосипеди, тротинетки, мотопеди;

⬤  Мобилни вещи  - пратки, писма, техника, материали и други;

⬤  Животински видове -  селскостопански животни, бездомни животни;

⬤  Наблюдение на хора - служители, пациенти и други;

 

Персонализирани решения - Адаптиране на платформата и устройствата според спецификата и нуждата на бизнес средата.

 

Вход в платформата

 


 


 

 

 

Възможности на платформата

 

 

⬤  Позициониране на обектите на географска карта;
⬤  Геозониране  – зони за локализация на обектите;

⬤  Следи – история на маршрутите;
⬤  Обособяване на активите в групи – разделяне на обектите по тип или други характеристики;

⬤  Мултиекранна визуализация - desktop and mobile устройства;
⬤  Изготвяне на справки и статистики за активите;

⬤  Графична визуализация;
⬤  Правила – индивидуално задаване на условия за изпращане на нотификации при отклонение от предварително зададени стойности;

⬤  Възможност за асоцииране на различни устройства към един актив;

⬤  Специално създадена апликация;

⬤  Двуезична платформа;

 

 

За повече информация се свържете с Вашия Акаунт Мениджър или позвънете на номер 123 и 121

   


 


 


 

 

 

 

Какво включва VIVA Smart Locator?

  • Устройства

   Услугата предоставя възможност за наблюдение на мобилни активи

  • Свързаност

  • Централизирана облачна система

  • Платформа

Ползи

 • Оптимизиране на разходите
  • Оптимизиране на оперативните разходи– намаляване разходите за човешки ресурси, консумативи, горива, автомобили и други.
  • С опазването на активите се намаляват и инвестиционните разходи за закупуване на машини, техника и други.
 • Анализ на данните
  • Анализиране на бизнес практики и тенденции, възможност за предприемане на коригиращи действия.
  • Анализ, преоценка и оптимизация на вътрешните процеси.
 • Контрол над активите
  • Опазване и контрол на имуществото на компаниите.
  • Контрол и сигурност на служителите.
  • Проследяване на ценни товари и пратки за компаниите.
 • Ефективност
  • Повишаване производителността на компаниите.
  • Оптимизиране на доставки и графици.
  • Едновременно наблюдение на различни по тип активи, използвайки единна платформа за наблюдение.
Каталог
към контакти