Vivacom Fleet
  • Бизнес решения

Vivacom Fleet

Платформа за проследяване и ТОЛ услуга за предаване на данни

 

Vivacom Fleet е услуга, с която проследяването и управлението на Вашия автопарк е по-лесно от всякога. Тя дава възможност, чрез наличното GPS оборудване да се предават ТОЛ данни за отчитане и плащане на ТОЛ такси в България. С нея получавате:

 

⬤ Контрол на всички автомобили чрез специализирана платформа.

⬤ Комплексно решение за управление на автопарка.

⬤ Контрол на изминатите маршрути, както и средната и максимална скорост

⬤ Възможност за ползване на услуги за автоматично отчитане на ТОЛ такси в България

 Оптимизиране на разходите

⬤ Намаляване на административния ресурс за отчетност.

⬤ По-безопасно и по-ефективно шофиране чрез непрекъснат мониторинг

 

Свържете се с вашия
Акаунт мениджър 

   

 

Какво Ви дава Vivacom Fleet?

   

Услугата предоставя цялостно решение за контрол и управление на автопарка, независимо от размера на бизнеса. Специализираната платформа позволява на клиентите да намалят разходите си чрез непрекъснат мониторинг и контрол над служебните автомобили.

   

○ Включва всички основни функционалности, които спомагат за оптимизиране на разходите за автопарка и повишаване на ефективността на транспортната дейност;

○ Пълна информация за максимална, средна и моментна скорост, посока на движение, контрол на работното време, както и аларми в реално време при нарушаване на предварително зададени правила;

○ Локализация в реално време с точност до 2.5 метра и визуализация на изминати маршрути, пробег за период от време, въвеждане на обекти и зони на клиента на картата, места на спиране и продължителност на престоите, както и различни видове справки свързани с тези критерии;

○ Събиране на информация при движение на автомобил на 5 секунди;

○ Административен контрол на горивото – при въвеждане на информация за зарежданията на гориво, платформата изчислява средния разход на база реалния пробег;

○ Възможност за автоматично отчитане на ТОЛ такси в България без допълнителна инвестиция за GPS устройство. Използва се наличния GPS за услугата Vivacom Fleet, отговарящ на критериите на АПИ за деклариране на ТОЛ данни. Отчитането на ТОЛ такси се осигурява въз основа на отделен договор с регистрирания доставчик на данни ВЕМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД, и национален доставчик на ТОЛ услуги Диджитол Смарт Инфраструктура АД;

○ Възможност за добавяне на услугата Сервизна книжка;

○ 24/7 Технически център за обслужване на клиенти.

 

   

Вход в системата

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  
 

 

Нова усъвършенствана система Smart Tracker за управление на автопарк

  

○ Нова премиум услуга Vivacom Fleet със Smart Tracker;

○ Мониторинг в реално време на множество параметри /местоположение, акумулатор, последна активност на автомобила и др.;

○ Персонализиране на географска карта с Вашите региони и обекти;

○ Автоматично генериране на над 80 вида справки с възможност за тяхното комбиниране;

○ Комбиниране на зададени правила и аларми;

○ Сигнализиране в реално време при нарушение на зададени правила;

○ Известия при достигането на определен пробег на автомобила, сервизно обслужване, технически прегледи и застраховки;

○ Обработване на данни от различни периферни датчици и различни нива на анализ на автопарка;

○ Управление на акаунти и потребители по различни критерии;

○ Импорт на външни файлове с данни;

○ Включена Сервизна книжка;

  

 

Vivacom Fleet със Smart Tracker има възможност за добавяне на пет допълнителни функционалности за управление на автопарка.

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  

Допълнителни услуги за контрол и управление на автопарка

 

 


image  Starter

⬤ Многофункционалният софтуер Smart Tracker;

⬤ Проследяване в реално време;

⬤ Скорост и посока на движение;

⬤ Места на спиране и продължителност на престоите;

⬤ Маршрут и пробег за период от време;

⬤ Административен разход на гориво на база въведени данни;

⬤ Въвеждане на обекти и зони върху картата;

⬤ Алармени съобщения в реално време, предварително дефинирани;

⬤ Контрол на работното време;

⬤ Различни нива на анализ и достъп до информацията;

⬤ Визуализация в графичен вид на различни параметри и справки;

⬤ Модул Автопарк за планиране на техническата поддръжка, администриране на гуми и др.;

⬤ Пълно досие на автопарка;

⬤ Над 80 вида автоматични справки с възможност за тяхното комбиниране и индивидуализиране според спецификата на съответния бизнес;

⬤ 24/7 Технически център за обслужване на клиенти.

 

 

+450лв./мес.


image  Fuel Control | Контрол на горивото

⬤ Реален контрол на горивото чрез връзка с вградения горивен датчик на автомобила;

⬤ Импорт и валидиране на зарежданията, направени на бензиностанция с тези, отчетени от GPS системата;

⬤ Регистриране на потенциални източвания;

⬤ Възможност за добавяне на обекти – бензиностанции с възможност за групиране и поддържане на структурирана информация за тях;

⬤ Редица автоматизирани горивни отчети;

⬤ Възможност за верифициране на местопложението  на автомобила при зареждания на бензиностанции Petrol;

⬤ Други, в зависимост от типа превозно средство и конкретния бизнес модел;

 

 

+850лв./мес.
   +3350*лв./мес.

*Цена при допълнителни специализирани високоточни горивни нивомериimage  Driver Identification | Идентификация на водача

 

⬤ Контрол върху използването на автомобила само от оторизиран шофьор чрез принудителен сигналза чекиране на шофьора с цел автомобилът да не се използва от нечекирал се шофьор; 

⬤ RFID идентификация на водача. Контрол върху използването на автомобила само от оторизиран шофьор чрез принудителен сигнал за чекиране на шофьора с цел автомобилът да не се използва от нечекирал се шофьор;

⬤ Контрол върху местодомуването. Разграничаване на лично и служебно ползване на автомобила;

⬤ Пълен набор от автоматизирани отчети: справки за контрол върху използването на автомобила от различни служители и контрол върху работното време;

⬤ Оторизирано запалване на автомобила;

⬤ Идентифициране на отговорност при необходимост (напр. при получаване на глоба от камера);

⬤ Лесно проследяване на ефективността на всеки водач/служител.

+850лв./мес.


image  Board computer Connection | Връзка с борд компютъра на автомобила

 

⬤ Показание на километража;

⬤ Скорост на движение;

⬤ Позиция на педала на газта;

⬤ Температура на двигателя;

⬤ Температура на входящия въздух;

⬤ Обороти на двигателя;

⬤ Ниво на горивото и общо количество гориво, преминало през двигателя;

+1250лв./мес.


image  Driver Behavior | Поведение на водача

 

⬤ Мониторинг на стила на шофиране;

⬤ Скорост на движение;

⬤ Изчисляване на индекс на стила на шофиране;

⬤ Автоматично разпознаване на сблъсък с автоматично известяване към контролния център;

⬤ Контрол върху поведението на водача с комплект справочна информация;

 

+950лв./мес.

 

 

 

Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  

 

 

 

 

Корпоративно решение за GPS контрол и управление на автопарк Vivacom Fleet с възможност за интегрирано предаване на данни за отчитане и плащане на ТОЛ такси в България.

   

Корпоративното решение дава възможност на клиенти на услугата Vivacom Fleet и притежаващи  превозни средства над 3,5 тона, да декларират данни и отчитане на тол такси в България чрез наличното GPS оборудване от Vivacom FleetУслугата дава възможност за:

 

⬤ Управление на автопарк с Vivacom Fleet.

⬤ Възможност за деклариране на ТОЛ данни през наличното GPS устройството за Vivacom Fleet за отчитане на пътната такса на база изминато разстояние на територията на Република България. За предоставянето на тази възможност Абонатът подписва отделно споразумение с доставчика на декларирани данни (ДДД) ИКОМ АД и Националният доставчик на услугата (НДУ) Диджитол Смарт Инфраструктура АД.

 

 

Какво получавате?

 

  1. GPS проследяващо устройство със скрит монтаж
  2. WEB базирана платформа за управление на автопарка
  3. Мобилно приложение за управление на автопарка
  4. Автоматично отчитане на ТОЛ такси в България
  5. ТОЛ Портал за следене състоянието на МПС-то
  6. Мобилна свързаност за предаване на данни

 

 

Предимства

 

GPS устройството, монтирано за услугата за управление на автопарк Vivacom Fleet, отговаря на критериите на АПИ за деклариране на тол данни:

 

⬤ Не се налага допълнителна инвестиция за устройство, тъй като се използват вече съществуващите GPS-и на клиентите за отчитане на пропътуваното разстояние по републиканската пътна мрежа.

⬤ Устройството не се използва само за толинг системата, а едновременно с това предоставя и много допълнителна информация за проследяване и управление на автопаркове /местоположение, ниво и разход на гориво, следа на движението, различни справки и т.н/.

 

 

 

Какво е необходимо, за да използвате услугата Vivacom Fleet?

   

○ Мобилна свързаност за предаване на данни;

○ GPS проследяващо устройство;

○ Монтаж на допълнителни датчици, при заявена допълнителна функционалност;

○ Платформа за управление на автопарка;

○ Минималният срок на договoр 12 месеца; 

○ За предоставянето на ТОЛ услуга, клиентът подписва допълнително споразумение с ВЕМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД и Диджитол Смарт Инфраструктура АД, което се предоставя от обслужващия го търговски представител. Услугите Vivacom Fleet и отчитане и заплащане на ТОЛ такси в България се предоставят от Vivacom в сътрудничество с ВЕМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД.

○ Всеки нов или съществуващ клиент на Vivacom Fleet може да заяви чрез Vivacom, без допълнително заплащане, сключване на споразумение за предоставяне на ТОЛ услуга чрез наличното си GPS оборудване, след подписване на договор за услугата Vivacom Fleet.

○ GPS устройството е разработено от ВЕМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД. Инсталацията и поддръжката му се извършва от ВЕМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД в сервизните центрове в София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Перник, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Червен Бряг, Шумен, Ямбол.

○ Цената на инсталацията на GPS устройството се заплащат с първата фактура от Vivacom, след сключването на договора за услугата Vivacom Fleet.

○ Включените МВ са само в мрежата на Vivacom и могат да се използват само за целите на услугата.

 

Какво е необходимо, за да се възползвате от допълнителните функционалности?

   

○ Vivacom Fleet + Smart Tracker;

○ Всяка допълнителна функционалност се активира поотделно или в комбинация с останалите;

○ Монтаж на допълнителни датчици според избраната функционалност;

 

 

Специални правила за използване на Vivacom Fleet 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  

 

 

Open cookie bot settings
към контакти