Бизнес SMS
 • Бизнес решения

Бизнес SMS

Бизнес SMS е услуга, даваща възможност през мобилната мрежата на Vivacom да се изпращат голямо количество едновременни кратки съобщения (SMS) към мрежата на Vivacom от персонален компютър чрез web интерфейс, предоставен от мобилния оператор или собствено клиентско приложение. Услугата е насочена към бизнес клиенти, позволявайки бърз и ефективен начин за комуникация с техни служители или партньори на изключително ниска цена. 

  

Вход в системата

  

 • Бърз и лесен начин за комуникация до голям брой получатели;
 • Достъп до крайния получател е необходимо той да има единствено мобилен телефон;
 • Минимално време между момента на получаване и момента на прочитане на съобщението;
 • Възможност за достигане до големи аудитории на минимална цена;
 • Лесен и ефективен начин за вътрешно фирмена комуникация;
 • Осъществяване на промоции и кампании, директно към крайния потребител;
 • Предоставяне на различни видове допълнителна информация - спорт, прогноза за времето, хороскопи, валутни курсове и др.;
 • Приложение в сферата на специални бизнес решения, използващо SMS комуникацията като допълнителен канал за пренос на данни. 

  

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  

Бизнес SMS пакет Брой съобщения  Цена на пакета (без ДДС) Цена на съобщение
в рамките на пакета
Пакет 500 500 50.00 лв. 0.100 лв.
Пакет 1000 1 000 90.00 лв. 0.090 лв.
Пакет 5000 5 000 400.00 лв. 0.080 лв.
Пакет 10 000 10 000 700.00 лв. 0.070 лв.
Пакет 20 000 20 000 1 300.00 лв. 0.065 лв.

 Всички цени са без включен ДДС.

  

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  

Достъп до услугата:

 • През web базирано приложение, за което потребителят се идентифицира с потребителско име и парола;
 • През частен протокол, базиран на HTTPS. 

 

Характеристики на едно съобщение:

 • Брой символи - дължината на едно съобщение може да бъде до 160 символа (букви, цифри и интервали), записани на латинска фонетика. Ако съобщението е над 160 символа, системата дели целия текст на по 160 символа и изпраща определения брой кратки съобщения;
 • Валидност на съобщението - до 72 часа максимален период;
 • Бъдеща дата за изпращане - до 5 дни след датата на създаване на съобщението;
 • Приоритет на изпращане.

 

Клиентски контрол:

 • Всеки клиент има право да спре получаването на кратки съобщения от даден Бизнес SMS номер, като изпрати SMS с текст "stop" към съответния номер;
 • Ако клиент пожелае да възобнови получаването на кратки съобщения, трябва да изпрати SMS с текст "start" към съответния номер;
 • Съобщенията за забрана и отмяна на забраната за получаване на Бизнес SMS-и се таксува спрямо тарифния план на Vivacom клиентa.

  

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  

 • Създаване на групи от потребители, имащи възможност да ползват услугата с определени права;
 • Предварително създадени групи от получатели, даващи възможност за по-лесен и бърз начин за адресиране на конкретни съобщения към конкретна аудитория. Всяка една група може да бъде променяна или редактирана;
 • Възможност за създаване на типови съобщения, които да се изпращат при определени случаи или събития;
 • Възможност за задаване на бъдеща дата за изпращане на дадено съобщение. Създаване на съобщение и задаване на дата за изпращане различна от тази на създаването му;
 • Генериране на различни типове отчети и статистики за изпратените съобщения. Детайлизиран мониторинг на проведени кампании.

  

 

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  

Клиентът трябва да сключи договор с Vivacom за ползване на услугата със следните елементи:

 1. Избор на номер за идентификация пред получателите на кратките съобщения;
 2. Избор на пакет от кратки съобщения - 500/1 000/5 000/10 000/20 000.
 • Един клиент би могъл да използва повече от един номер за идентификация.
 • Валидността на пакет от кратки съобщения е шест месеца от датата на активация.
 • Неизразходваните кратки съобщения след шестия месец се запазват само при активация на нов пакет, независимо от неговия размер.
 • Ако след шестия месец, клиент не активира нов пакет и има останали неизразходвани кратки съощения, те не могат да бъдат използвани.

  

 

 

 

За допълнителна информация относно параметрите на услугата, свържете се с вашия Акаунт мениджър или с Обслужване на клиенти на кратък номер 123. 

Поръчайте своя Мобилeн консултант на телефони: 087 123 или чрез онлайн формата ни.  

Open cookie bot settings
към контакти