Устройство

NOKIA 5.3

Цена на устройството

6.98 лв./мес.

Услуги

Unlimited 150

Цена на план Unlimited 150

43.99 лв./мес.

NOKIA 5.3

CHARCOAL