○ Мобилното приложение MyKi Watch се предоставя от “Алтерко Роботикс” ЕООД.

○ При регистрацията в мобилното приложение MyKi Watch клиентът трябва да приеме Общите условия на “Алтерко Роботикс” ЕООД.

○ За да се използва устройството, на което е инсталирано приложението MyKi Watch, и детския часовник MyKi, е необходим достъп до интернет.

○ VIVACOM  не носи отговорност за наличие на мобилното приложение MyKi Watch, съдържание, достъпни функционалности, извършени промени, съхранявана информация и други обстоятелства извън контрола на VIVACOM.

 
 
Промоция Smart S+ 2018:

Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart S+ ще получат промоционална месечна такса 11.99 лв. с ДДС и неограничени минути към мобилната мрежа на VIVACOM, валидни след изчерпване на включените минути към национални мрежи. Промоцията е валидна до 31.07.2020 г.

 

Виж въпроси и отговори за myki touch тук

Виж Ръководството за потребителя тук

 

Правила на "Промоция Smart S+ 2018"