○ Мобилното приложение MyKi Junior се предоставя от “Алтерко Роботикс” ЕООД.

○ При регистрацията в мобилното приложение MyKi Junior клиентът трябва да приеме Общите условия на “Алтерко Роботикс” ЕООД.

○ За да се използва устройството, на което е инсталирано приложението MyKi Junior, и детския часовник MyKi, е необходим достъп до интернет.

○ VIVACOM  не носи отговорност за наличие на мобилното приложение MyKi Junior, съдържание, достъпни функционалности, извършени промени, съхранявана информация и други обстоятелства извън контрола на VIVACOM.

 
 
Промоция Smart S+ 2018:

Частни абонати, които сключат нов или преподпишат съществуващ договор, до чието изтичане остават не повече от 3 месеца, за нов срок от 24 месеца за тарифен план Smart S+ ще получат промоционална месечна такса 11.99 лв. с ДДС и неограничени минути към мобилната мрежа на VIVACOM, валидни след изчерпване на включените минути към национални мрежи. Промоцията е валидна до 31.07.2020 г.

Правила на "Промоция Smart S+ 2018"