Специалист ИТ Сигурност - гр. София

Информационни технологии

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

  

ОТГОВОРНОСТИ

  

 • Участва в разработването и внедряването на плановете, стандартите и политиките по информационна сигурност
 • Изпълнява задачи, свързани с управление на информационната сигурност, възникването на инциденти и наблюдението на събития, свързани със сигурността
 • Извършва наблюдение на елементи за сигурност и анализира риска от   потенциални заплахи
 • Установява и внедрява правила за управление сигурността на информацията
 • Интегрира идентифицираните рискове и дейностите, свързани с тяхното намаляване, както в ИТ така и в бизнес процесите
 • Осъществява мониторинг и участва в създаването и промяната на политики свързани с предотвратяване и изтичането на чувствителна и конфиденциална  за компанията информация
 • Оценява състоянието на инфраструктурата

  

ИЗИСКВАНИЯ

  

 • Висше образование, магистърска степен, специалност в областта на информационните технологии, телекомуникациите.
 • Минимум 1 година професионален опит в областта на ИТ
 • Добри познания по  операционни системи (Windows и Linux)
 • Познания в областта на DLP, MS Certification Authority, Microsoft Azure Information Protection, Trend Micro  е предимство
 • Познания в областта на корпоративни антивирусни и анти-спам решения
 • Познания и опит за работа със  следните протоколи HTTP, SMTP, FTP, TCP/IP
 • Познания и опит за работа със SPLUNK са предимство
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Умения за бързо учене

  

 

Ние Ви предлагаме

  

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

   

Начин на кандидатстване

  

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 30 октомври 2020 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти