Инженер Телепорт Плана – с. Плана

Поддръжка и изграждане на мрежата


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

  

ОТГОВОРНОСТИ

  

 • Извършва всички необходими дейности за осигуряване работоспособността на мрежите и качеството на услугите на Телепорт Плана: Сателитни антенни системи, IP мрежи, РРЛ мрежи, Системи за наблюдение и управление, проверка и поддръжка на антенното поле;
 • Наблюдава антенните системи и услугите чрез системи за управление и контрол, измерителни уреди и контролните монитори;
 • Отстранява повреди на място;
 • Конфигурира и настройва антенните системи при въвеждане в експлоатация на нови услуги, закриване на услуги или промяна на параметри;
 • Конфигурира устройства и модули с необходимите параметри преди инсталирането им;
 • Участва в планирани профилактики за проверка на отоплението и задвижването на сателитните антени, на токо-захранващите устройства, Дизел агрегатите, UPS, предавателно  оборудване (усилватели, модулатори и др.)  
 • Контролира дейностите при инсталация и приемане на антенни,  токо-захранващи и климатични системи от външни фирми
 • Изготвя технологична информация за устройствата и услугите

  


ИЗИСКВАНИЯ


  

 • Висше образование, степен бакалавър или магистър, специалност в сферата на Радио и Телевизия, Електроника, Автоматика
 • Минимум 1 години професионален опит в сферата на телекомуникациите или радиоразпръскването
 • Много добри компютърни умения MSOffice
 • Добро владеене на английски език
 • Свидетелство за управление на МПС – кат. Б
 • Организаторски умения
 • Аналитични и комуникативни умения
 • Инициативност и проактивност

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 07 декември 2020 г.

  

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти