Специалист Инженеринг на мрежата - гр. София

Архитектура и планиране на мрежата


Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

  

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Участва в процеса на планиране на трансмисионните свързаности на фиксираната мрежа
 • Участва в процеса на оптимизация на съществуващи свързаности и топологии на различните родове преносни услуги
 • Систематизира, анализира и изготвя предложения и отчети за изграждането и развиването на преносните мрежи
 • Съдейства при планиране инфраструктурата фиксираната и мобилната мрежа.
 • Работа с информационни системи и база данни за ресурсите на мрежата.

ИЗИСКВАНИЯ


 • Висше образованиев сферата на телекомуникациите
 • Минимум 1 година опит на подобна позиция
 • Сертификат за умение за работа с мрежови технологии  ще се счита за предимство
 • Много добри познания в областта на телекомуникационните стандарти, IP Packet Networks, SDH, DWDM и RAN принципите
 • Познания в областта на пасивната мрежова инфраструктура, както и стандартите за нейното изграждане  (FOC, PP, Racks, Cabling, etc.)
 • Познания в областта на мобилните и фиксирани мрежи и съоръжения
 • Познания в работата с Географски Информационни Системи /ГИС/
 • Много добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Много добри компютърни умения – MS Office, Visio
 • Свидетелство за управление на МПС - категория „В“
 • Умения за работа в екип и за бързо разрешаване на проблеми

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 20 октомври 2021 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


към контакти