Специалист Планиране и отчитане – гр. София

Планиране, отчитане и анализи

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизияи индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

За дирекция Развитие на продажбите Vivacom търси мотивиран кандидат, който да заеме позиция Специалист, Планиране и отчитане.

 

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ БЪДАТ:

 

 • Създава, администрира достъпи до информационни системи и бази с данни
 • Поддържа и актуализира на базата данни с клиенти – юридически лица, разпределя по търговски канали и екипи
 • Активно участва във фазата на планиране, изготвяне на бюджет и разпределение на целите, участва в дефинирането на различни кампании
 • Подготвя отчети, анализи и презентации за резултатите от дейността на дирекцията
 • Актуализира и прилага правила за определяне размера на комисионни и бонуси
 • Подготвя предложения за изплащане на допълнителни възнаграждения – бонуси и комисиони
 • Развива инструментите/програмите за отчитане,  с цел управление и контрол върху търговската ефективност и продажби
 • Контролира спазването на сроковете, правилата и формата за изпълнение на поставените цели за продажби

  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 

 • Висше образование – бакалавър (икономическа или техническа специалност)
 • Познаване на техники за анализ и оценка на продажбите
 • Много добра компютърна грамотност /MS Office/, отлични познания по работа с MS Excel
 • Познания по SQL и релационни бази данни
 • Опит в обработването на електронни бази с данни
 • Познания по Oracle Business Intelligence или друг Business Intelligence Tool са предимство
 • Аналитични умения
 • Умения за приоритизиране на задачи и способност за работа в динамична среда, с предизвикателни цели и срокове
 • Умения за работа в екип
 • Позитивност, инициативност и проактивност

  

Ние Ви предлагаме

 

 • Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

 

Начин на кандидатстване Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография, мотивационно писмои препоръка за позицията не по-късно от 05 ноември 2021г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


към контакти