Анализатор оценка и превенция на нови рискове – гр. София

Финанси

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Организира изготвянето на процеси, контроли и автоматични решения за ограничаване на риска от загуби и превенция на измамите
 • Създава автоматични процеси за идентифициране на загуби и превенция на измами
 • Следи за правилното функциониране на системите за интегриране на данни и автоматичните процеси
 • Координира действията по предоставяне на необходимите достъпи до необходимите данни и системи
 • Изготвя отчети и анализи за ефективността на прилаганите методики и системи и предприетите мерки за превенция
 • Подпомага прилагането на кредитната политика на БТК ЕАД
 • Дефинира, разработва/подпомага изграждането на алтернативни методи за оценка на риска и превенция на измами
 • Участва в изграждането на системи с алгоритми за самообучение и корекция на решенията
 • Дефинира методи за ефективно въздействие на лоши практики – метод за контрол на идентифицирани измами

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше образование в областта нателекомуникации, информационни технологии, математика е предимство
 • 1 година професионален опит, предимно в областта на ИТ
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Компютърни умения – MS Office (Excel, Access), PL SQL, VBA , MS SSIS, MS SSRS, MS Visual Studio(C#, Visual Basic, други), C++, R, Python други езици
 • Познания в областта на изкуствените невронни мрежи и алгоритми за обучението им
 • Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип
 • Аналитичност и внимание към детайла
 • Отговорност

 

Ние Ви предлагаме

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

 

Начин на кандидатстване:

 

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 23 юни 2021 г. 

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю

 

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас  лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.


Каталог
към контакти