Специалист диспечиране – гр. Варна

Поддръжка и изграждане на мрежата

Задължения


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

               

ОТГОВОРНОСТИ

                                 

 • Приема постъпилите заявки 
 • Извършва проверка и анализ на детайлите в Информационните системи 
 • Извършва предварителни тестове на услугата (в зависимост от заявката и при необходимост) чрез определени WEB и други приложения 
 • Ескалира/ насочва заявки към съответните екипи и координира цялостния процес на разрешаване на заявките 
 • Проследява статуса на заявката до нейното приключване 
 • Извършва промени в логическото описание на мрежата – промяна в материалните запаси по заявка от екипите и уведомява заявителя 
 • Изготвя регулярни и при поискване отчети и справки за текущите проблеми и техния статус 
 • Спазва и прилага процесите и процедурите по отношение на разрешаването на проблемите 
 • Комуникира с вътрешни и крайни клиенти 

 


ИЗИСКВАНИЯ


 • Средно техническо или висше образование, степен Бакалавър, специалност Телекомуникации, Информационни технологии или Радиоелектроника 
 • Опит при работа с клиенти, опит в кол център е предимство 
 • Много добра компютърна грамотност (MS Office) 
 • Отлични комуникационни умения 
 • Клиентски ориентирано поведение 
 • Работа на смени на пълен работен ден (смените са в рамките от 07 - 22.00 часа) 

Ние Ви предлагаме


              

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки


Начин на кандидатстване


       
Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 12 май 2021г. 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти