Специалист Снабдяване – гр. София

Снабдяване и Логистика

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

За дирекция Снабдяване ние търсим отговорен и мотивиран кандидат, който да заеме позиция Специалист, Търговски и общ административен.

ОТГОВОРНОСТИ

 • Осигурява и обслужва процеса на снабдяване по специфични проекти на вътрешните и външните клиенти на компанията
 • Проучва и идентифицира доставчици, като разработва документация на ниво запитвания за оферти, договаряне, възлагане, управление на договорите
 • Участва и координира преговори с доставчици, вътрешните и външните клиенти на компанията
 • Разработва, координира и осигурява електронната база данни – SAP и е-Procurement tool за конкретни договори за доставки
 • Участва в проекти и сключване на договори за доставка на стоки и услуги.
 • Подготвя регулярни доклади, справки и отчети

ИЗИСКВАНИЯ

 • Висше образование, степен бакалавър
 • Познания в сферата на снабдяване ще се счита за предимство
 • Опит в работа с ERP - система SAP ще се счита за предимство
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Умения за приоритизиране, планиране и контрол
 • Отлични комуникативни умения
 • Умения за работа в екип

 

Ние Ви предлагаме

 

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

 

Начин на кандидатстване

 

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 21 април 2021 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 


Каталог
към контакти