Вътрешен одитор - гр. Пловдив

Вътрешен одит


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

                

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Извършва вътрешен одит на всички функции (технически/търговски) в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
 • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете
 • Оптимизира процеси във всички области на компанията
 • Анализира причините при налични отрицателни резултати от проведени вътрешни одити
 • Изготвя документация от направените вътрешни проверки и представя резултатите пред мениджмънта
 • Планира, проектира и изпълнява цялостен процес за управление на риска за организацията

ИЗИСКВАНИЯ


        

 • Висше образование, с предимство в областта на Финанси, ИТ или други сходни инженерни позиции
 • Минимум 1 година опит в сферата на одита или оценка на риска
 • Много добри компютърни умения – MS Office
 • Отлично владеене на английски език
 • Аналитични способности и коректност при работа с данни
 • Умения за работа под напрежение и в срокове

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 29 юли 2021 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти