Специалист, Комисионни и кредит дилъри – гр. София

Финанси

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

За дирекция Счетоводство търсим мотивиран и с внимание към детайла Специалист!

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 

 • Организира и контролира процеса на калкулиране на комисионни и подготвяне на документи за изплащане/прихващане на дължими комисионни
 • Анализира и обработва базите с данни за продажби, с цел коректна калкулация на комисионните
 • Отговаря за правилното и точно информиране на дилърите относно процедурите за събиране на клиентски сметки
 • Осъществява проверка и контрол на кредитното състояние на дилърите, дистрибуторите и крайните клиенти на компанията
 • Следи и организира процеса по оспорване на дължими комисионни
 • Изготвя, проверява и анализира отчети, свързани с дейността на звеното
 • Участва в комуникацията между отдел комисионни и останалите отдели и партньори на компанията

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

 • Висше образование, икономическа специалност
 • Минимум 1 години професионален опит на подобна позиция
 • Опит в работата с база данни – анализ и обработка
 • Отлични познания в Excel
 • Опит със SAP е предимство
 • Много добро ниво на владеене на английски език
 • Аналитични способности и коректност при работа с данни
 • Умения за робота под напрежение и в срокове
 • Комуникативност

 

Ние Ви предлагаме

 

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

 

Начин на кандидатстване

 

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 25 октомври 2021 г. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

БТК EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег.№ 0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас  лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. БТК EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.


към контакти