Инженер, Мобилна мрежа - гр. София

Поддръжка и изграждане на мрежата

ЗадълженияVIVACOM
 е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

 

ОТГОВОРНОСТИ

 • Поддържа изправността на мобилните мрежи съгласно изискванията за високо качество на предлаганите услуги
 • Отстранява повреди и извършва  аварийна дейност по технологичните съоръжения на мобилната мрежа
 • Участва при приемане и изграждане на нови обекти
 • Работи на височина
 • Изготвя регулярно и проверява документи по движение на дълготрайни материални активи
 • Изготвя регулярни справки и отчети
 • Управлява високо проходим автомобил

ИЗИСКВАНИЯ


 • Висше образование, степен бакалавър, специалност в сферата на Телекомуникациите, ИТ или Електрониката
 • Минимум 1 година опит в поддръжка на телекомуникационно и спомагателно оборудване
 • Добри познания по инсталираната техника – базови станции, радиорелейни линии, дизел генератор, токозахранващи системи и др. ще се счита за предимство
 • Добро владеене на английски език
 • Много добри компютърни умения – MS Office и работа със специализиран софтуер
 • Умение за работа със специализирана измерителна техника
 • Свидетелство за управление на МПС, кат. В
 • Ефективност при работа в екип, отлични комуникативни способности

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 19 април 2021г.


Каталог
към контакти