Специалист, Маркетингови проучвания и анализи - гр. София

Маркетинг

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Провежда количествени и качествени маркетингови изследвания
 • Подготвя въпросници и извадки за провеждане на маркетингови проучвания;
 • Анализира резултатите от изследвания на пазара, идентифицира тенденции, изготвя доклади, резюмета, презентации;
 • Подпомага процесите по управление, координация и мониторинг на работата на външните изследователски агенции при осъществяването на маркетинговите изследвания.
 • Събира и обработва данни от различните източници на информация в компанията и извън нея, с цел навременно изготвяне на периодични отчети, анализи и презентации
 • Осигурява, потвърждава и управлява навременна и надеждна информация относно   пазара на телекомуникационни услуги
 • Идентифицира пазарни тенденции
 • Установява, развива и наблюдава различни информационни канали
 • Управлява и обогатява информационни бази данни

 

ИЗИСКВАНИЯ

 

 • Висше образование - специалност маркетинг или социология е предимство
 • Минимум 2 години опит в организиране, координиране и провеждане на маркетингови изследвания
 • Познания на телекомуникационния пазар в България и продуктовото портфолио на компанията са предимство
 • Предишен маркетингов опит се счита за предимство
 • Отлични компютърни умения (отлични умения за работа с Microsoft Office и SPSS)
 • Отлично владеене на английски език
 • Аналитични умения и поемане на отговорност
 • Комуникативни умения, инициативност и способност за работа в екип

 

 

Ние Ви предлагаме

 

 • Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

 

  Начин на кандидатстване

 

 Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография, мотивационно писмо за позициятане по-късно от 02 февруари 2021г.

 Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти