Ръководител екип Изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги – гр. Плевен

Поддръжка и изграждане на мрежата


 VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

 ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Ръководи,контролира и подпомага работата на инженери и техници при предоставянето и поддръжката на всички видове услуги
 • Организира и участва в дейности по предоставяне и поддръжка на всички видове услуги на клиентите /PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA, ADSL, SDSL, MAN, LL, DTH TV, FTTB, IPTV, GPON/; навременно отстранява възникнали технически повреди
 • Следи изпълнението на качествените показатели
 • Контролира и участва в профилактични дейности на мрежата в поверения му район
 • Организира и  участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности
 • Стриктно спазва всички правилници и следи за тяхното изпълнение
 • Подготвя графици за работа и отпуск и следи за тяхното спазване

ИЗИСКВАНИЯ


 • Средно специално/техническо образование (висше  ще се счита за предимство)
 • Професионален опит в изброените области: Познания в работата с LAN мрежи; Познания в работата с Интернет; Познания в областта на националната далекосъобщителна система; Познания на METR и NGN архитектура, елементи и протоколи
 • Добри компютърни умения - работа с различни операционни системи
 • Работно ниво на ползване на английски език, се счита за предимство
 • Организаторски умения и дисциплинираност
 • Работа в екип
 • Комуникативни умения
 • Отговорност към постигане на високи резултати
 • Шофьорска книжка – кат. Б, без нарушения

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 1 декември 2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти