Технически ръководител проекти - гр. София

Архитектура и планиране на мрежата


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Управлява и контролира в техническо отношение  проектните структури свързани с развитие на мрежовата инфраструктура
 • Организира навременното издаване на поръчките по отделните функционални проекти и тяхното изпълнение включително доставки, инсталиране и пускане в експлоатация
 • Управлява и контролира проекти свързани с модернизация и актуализация на мрежовата инфраструктура
 • Управлява комуникацията в рамките на дефинираните проектни структури, координира изпълнението на проектни дейности и задачи, свързани с реализацията на проекти
 • Разрешава и/или ескалира проблеми при управлението на проекти;
 • Създава и прилага системи за измерване и установяване на процеси, анализира ефективността на резултатите и въвежда подобрения
 • Създава и контролира актуалността на договорената проектна документация по всеки от проектите
 • Създава и контролира договорените  съответни рапорти по всеки от проектите;
 • Координира, организира и технически администрира дейностите с подизпълнителите и други външни организации
 • Организира и участва в дейности относно управлението на проекти касаещи строителствотона DATA обекти, комуникационни зали и телекомуникационно оборудване

ИЗИСКВАНИЯ


 • Висше образование, степен Магистър в областта на Информационни технологииТелекомуникации или Електротехника
 • Минимум 3 година професионален опит в управление на проекти
 • Отлични познания по Windows, MSOffice, AutoCad
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Организационни умения
 • Умения за работа в екип
 • Технически умения
 • Умения за решаване на проблеми и взимане на решения
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В”

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Mоля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 19 януари 2021г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти