Специалист Мрежи за достъп – гр. Плевен

Корпоративни продажби

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

   

За дирекция Корпоративни продажби ние търсим мотивиран кандидат, който да заеме позиция Специалист Мрежи за достъп.

   

ОТГОВОРНОСТИ:

  

 • Отговаря за предлагане на телекомуникационна свързаност на всички новостроящи се сгради на територията на страната и подписване на договори за присъединяване със собствениците на имоти и/или инвеститори
 • Предлага комплексни решения за ползване на различни телекомуникационни услуги, съобразени със спецификата на обекта и изискванията  на клиентите
 • Следи спазването на всички вътрешно-технологични срокове при изграждане телекомуникационната свързаност и на другите ангажименти, договорени с клиента, като при необходимост контролира и координира работата с подизпълнители на Vivacom
 • Предприема мерки по присъединяване и захранване на новостроящи се обекти, за които е постъпила информация от други звена на компанията, както и актуализиране на информацията за тях в информационните системи и бази данни
 • Координира дейностите с други звена, отдели и дирекции в компанията, участващи в процеса на присъединяване на сгради към мрежата на Vivacom
 • Извършва консултации на клиентите при избор на оптимални решения за телекомуникационната им свързаност

  

ИЗИСКВАНИЯ:

 

 • Висше  образование – техническа специалност
 • Опит в сферата на телекомуникациите и обслужването на клиенти
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Шофьорска книжка категория B
 • Готовност за чести командировки

  

Ние Ви предлагаме

  

 • Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

   

Начин на кандидатстване

  

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография, мотивационно писмо и препоръка за позициятане по-късно 12 ноември 2021 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


към контакти