Старши специалист Планиране на мрежи за съвременни телеком услуги – гр. София

Архитектура и планиране на мрежата


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

 

ОТГОВОРНОСТИ

 

 • Анализ на инфраструктурата за достъп до услуги (Ethernet, GPON, ADSL и VDSL) по отношение на капацитет, производителност и надеждност. Автоматизиране процеса на събиране на данни, моделиране на мрежата и презентиране на резултатите от анализите на мрежата
 • Създаване на архитектурана мрежата
  • Създаване на цялостна архитектура за предоставяне на телеком услуги на частни и бизнес клиенти
  • Планиране на развитието на мрежите на база на архитектурата им
 • Отговаря за валидация на мрежови дизайн чрез тестове
  • Определяне на критични елементи на дизайна
  • Дефиниране на тестове за проверка на работата на критичните елементи
 • Изпълнение на тестовете, анализ и документиране на резултатите
 • Дизайн на решения за разширение или оптимизация на мрежата на база тенденции в натоварването и промени в изискванията на съществуващи и очаквани нови услуги и реализация на решенията в мрежата

ИЗИСКВАНИЯ


 • Висше образование, степен бакалавър или магистър по Телекомуникационни технологии, Информационни технологии или сходна област
 • Препоръчително 2 години опит на позиция в доставчик на услуги в сферата на телекомуникациите
 • Познания и практически опит в областта на Ethernet базирани комуникационни мрежи, GPON и ADSL/VDSL мрежи за достъп
 • Задълбочени познания при работа с комутатори и маршрутизатори
 • CCNP или аналогичен сертификат ще се счита за предимство
 • Практическо ползване на скриптови езици за програмиран – Python, Perl, Tcl/Tk, expect ще се счита за предимство
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office, Excel, Visio
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Аналитично мислене, ориентация към практически решения на проблеми
 • Работа в екип, споделяне на знания

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 5 ноември 2020 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти