Специалист Електрозахранване на информационно и телекомуникационно оборудване – гр. София

Архитектура и планиране на мрежата


VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.  

 

 ОТГОВОРНОСТИ 

 

 • Участва в изготвянето на технически проекти по част Електротехническа  във връзка с проектиране инфраструктурата на мрежата на VIVACOM
 • Подпомага контрола по качественото изпълнение на работата по проектите, изготвени от външни фирми – подизпълнители
 • Подпомага изготвянето на технически задания за проектиране на обекти от мрежата на VIVACOM
 • Следи за изпълнението на качествените показатели при монтажни дейности на обектите от мрежата на компанията, съгласно изискванията на производителите и в съответствие с установените вътрешни стандарти
 • Обобщава и проверява информацията за състоянието на обектите от мрежата и я отразява своевременно в документацията на обекта
 • Изготвя справки, отчети и анализи, отразяващи дейността и резултатите от нея

ИЗИСКВАНИЯ


 • Висше техническо образование, специалност Електротехника или Телекомуникации
 • Минимум 1 година професионален опит в областта на електрозахранване на информационно и телекомуникационно оборудване
 • Основни познания в областта на слаботоковата електротехника – токоизправители, батерии, табла, както и дизел генератори, UPS системи
 • Притежание на проектантска правоспособност ще се счита за предимство
 • Добри компютърни умения – MS Office, AutoCAD
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Свидетелство за управление на МПС, кат. В
 • Умения за работа в екип
 • Добри комуникативни и организационни умения

Ние Ви предлагаме


 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване


Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 3 декември 2020 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Каталог
към контакти