Специалист, Управление на стойността от клиенти – гр. София

Клиентско изживяване

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

  

За дирекция “Клиентско изживяване“, отдел „Управление на стойността от клиенти“ търсим мотивиран и отговорен кандидат, който да заеме позиция Специалист, Управление на стойността от клиенти.

  

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ БЪДАТ

  

 • Управлява цялостния процес по анализ на клиентски сегменти
 • Предлага и провежда различни инициативи с цел максимизиране стойността от клиентите, удовлетвореността и продължителността на техния жизнен цикъл чрез разработване и реализация на кампании
 • Участва активно в проекти за разработването и имплементацията на нови системи и приложения с цел по–добрата сегментация и последваща реализация и проследяване на клиентски кампании
 • Разработва и защитава бизнес проекти за специфични предложения за таргетирани  кампании
 • Извършва анализ на резултатите от проведените кампании
 • Участва в оптимизирането и подобряването на процеси и процедури, насочени към Управление на взаимоотношенията с клиента, с цел повишаване удовлетвореността
 • Активно съдейства в преговорите с настоящи и бъдещи партньори в Програмата за лоялни клиенти на компанията. Участва в месечните инициативи свързани с програмата и фокус кампании

   

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА

   

 • Висше образование по специалност икономика, статистика или математика.
 • Отлични аналитични умения
 • Отлични познания и опит при работа с MS Office (Excel, Access, Power Point, Word, Outlook)
 • Отлично владеене на английски език
 • Умения за ползване на SQL или други програмни езици ще се счита за предимство.

   

Ние Ви предлагаме

  

 • Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

   

Начин на кандидатстване

 

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”,за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 7 май 2021 г.

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

 


Каталог
към контакти