Често задавани въпроси

Бонус Лоялни Клиенти

  

Плащайте повече с Вашата ко-брандирана карта от VIVACOM и Първа инвестиционна банка и вече получавате ПОВЕЧЕ бонус минути за разговори!

  

Специално за Вас:

  

 • До 120 безплатни минути в мобилната мрежа на VIVACOM и към фиксирани оператори на месец, в зависимост от оборота с ко-брандираната карта през ПОС терминали
 • Безплатно автоматично погасяване на мобилната месечната сметка за мобилни услуги на VIVACOM
 • По-ниски лихви по кредита
 • По-дълъг гратисен период - до 60 дни за всички операции с картата
 • По-ниска такса за годишна поддръжка
 • Безплатни SMS известия за всички транзакции с Вашата карта в „реално" време
 • Безплатна международна застраховка при пътуване, която се активира автоматично при ползване на роуминг или заплащане с картата на туристическа услуга, rent-a-car, билети, хотел и т.н. или ползване на картата в чужбина
 • Бърза процедура за одобряване без обезпечение и без документи за доказване на доход

  
БОНУС за абонатите на мобилни услуги на VIVACOM!

  

Колкото повече използвате Вашата кредитна карта, толкова повече ще говорите! 
В зависимост от стойността на извършения месечен оборот с ко-брандираната карта през ПОС терминали ще получавате всеки месец безплатни минути в мобилната мрежа на VIVACOM и фиксирани оператори, както следва:

  

 • от 100.00 до 200.99 лв - получавате 40 безплатни минути
 • от 201.00 до 300.99 лв - получавате 60 безплатни минути
 • над 301.00 лв - получавате 120 безплатни минути

  


Неизползваните безплатни минути не се прехвърлят в следващ отчетен период.

 

Бонус Лоялни клиенти не се получава на мобилни номера, които са част от пакетна услуга на VIVACOM.

 

Параметри на картата:

Издаване на картата

безплатно

Срок на валидност на картата

2 години (с възможност за автоматично подновяване)

Кредитен лимит 

до 10 000 лв

Погасяване

можете да погасявате своите задължения изцяло или частично

Срок на погасяване

всяко първо (1-во) число на втория месец, след края на отчетния период

Гратисен лихвен период

до 60 календарни дни не дължите лихви на Банката при пълно погасяване на общата дължима сума в рамките на гратисния период (до първо (1-во) число на втория месец, след края на отчетния период)

Такси при заплащане на стоки и услуги по цял свят 

безплатно 

Годишна такса за поддържане на карта 

35 лв 

 Такси при теглене в брой

от банкомат на ПИБ 

1 лв+1% от сумата

от банкомат на др. банка в България 

3 лв+1% от сумата

от банкомат в чужбина 

10 лв+3% от сумата

Минимална погасителна вноска

3% от общата дължима сума, мин. 10 лв 

  
Начини на погасяване

  

 • Вноски в брой в клон на Първа инвестиционна банка
 • Превод по сметка в клон на ПИБ, от друга банка или дистанционно - чрез виртуалния банков клон на ПИБ
 • Чрез услугата „Автоматично погасяване на задължения по кредитна карта" на ПИБ

  
Услугата не се предлага за нови абонати.

 

Обратно към въпросите

нагоре