• Допълнителен пакет

+VIVA

Добавете евтина цена за разговори към своя план!

 

С +VIVA говорите с всички в мобилната мрежа на VIVACOM на специална цена от 0.01 лв. на минута!

 

Поръчай сега
на телефон 123

+VIVA
Стандартна месечна такса 6.90 лв.
Специална цена за разговори в мобилната мрежа на VIVACOM 0.01 лв.

 

  1. Цената от 0.01 лв. е валидна само за разговори с номера от мобилната мрежа на VIVACOM в рамките на разумното потребление от 3600 мин./месец.
  2. При деактивиране на допълнителен пакет, предплатена месечна такса за него не се възстановява.  
  3. Специалната цена в допълнителния пакет се прилага след изчерпване на включените в тарифата минути в мобилната мрежа на VIVACOM, ако има такива.
  1. Допълнителните пакети на абонамент се предлагат със срок на договор 12 или 24 месеца.
  2. Специалната цена в допълнителния пакет се прилага след изчерпване на включените в тарифата минути в мобилната мрежа на VIVACOM, ако има такива.
  3. Клиентът заплаща съответната месечна такса към месечната си сметка за основната мобилна тарифа, към която е добавил допълнителния пакет.
  4. Няма допълнителни ограничения в броя и вида на добавените допълнителни пакети на абонамент, освен тези, дефинирани за самите допълнителни пакети.
  5. С подписването на договора за допълнителен пакет на абонамент, срокът на договора на основната гласова тарифа се удължава до изравняването му с този на допълнителната услуга.
  6. В случай на предсрочно прекратяване на договора за допълнителния пакет, клиентът дължи съответните неустойки за него.
Каталог
към контакти