• Абонаментен план

Фаворити

Говори с любимите си хора

 

 

 

 • получавате 1000 минути на месец към 5 номера от мрежата на VIVACOM
 • получавате безплатна гласова поща
 
 • 1000 включени минути към 5 избрани номера от мрежата на VIVACOM
 • Безплатна гласова поща
 • Пренасочване на разговори
 • Задържане на повикването
 • Изчакващо повикване
 • Идентификация на повикване
 • Безплатно SMS уведомяване, когато търсеният номер е достъпен
 • Безплатно Уведомяване за пропуснато повикване
 • Безплатен достъп до Обслужване на клиенти, по всяко време
 • Автоматичен достъп до 3G мрежата
Разговори към всички мрежи в страната роуминг в ЕС 0.39 лв. на минута
SMS към всички мрежи в страната роуминг в ЕС 0.13 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.21 лв. на съобщение
MMS към всички нац. мобилни оператори 0.60 лв. на съобщение
WAP през CSD 0.39 лв. на МВ
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 0.39 лв. на минута
Видео разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.49 лв. на минута
Видео разговори към други мобилни оператори 0.59 лв. на минута
Разговори към страни от Първа международна група 0.36 лв. на минута
Разговори към страни от Втора международна група 0.76 лв. на минута
Разговори към страни от Трета международна група 1.26 лв. на минута
Видео разговори към всички международни дестинации
1.62 лв. на минута
Цени за обаждане/SMS към номера с добавена стойност
   
Информация за цени на международни разговори виж тук
 1. Необходимо е да се заплати цената на стартов пакет от 15.00 лв. с ДДС. Предплащането се възстановява във втората фактура, след заплащане в срок на първата фактура.
 2. Тарифирането е на секунда. Минималната продължителност на разговор е 30 секунди, след това разговорът се тарифира на секунда.
 3. Трафик на данни се тарифира на 1 KB.
 4. Включените минути не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни дестинации или в роуминг. Неизползваните минути не се прехвърлят за следващ месец
 5. Включените минути важат само към 5-те избрани номера от мрежата на VIVACOM, Ако клиент не е избрал всички номера в момента на активация, може да добави такива до достигане на 5 с обаждане на 123. Добавянето на първите 5 номера в групата е безплатно. Промяна на вече избрани номера се таксува по 5 лв. с ДДС на номер. Промяната може да се заяви с обаждане на 123.
 6. В случай на промяна на тарифния план, неизразходваните услуги от стария не се прехвърлят. Ако промяната на тарифния план е по време на започнал отчетен период, включените услуги в стария и новия тарифен план се предоставят пропорционално, спрямо дните, в които е използван всеки един от тях. Ако клиент е надвишил пропорционално изчислените включени услуги по стария тарифен план, те ще бъдат таксувани и няма да бъдат преизчислени според новия тарифен план. Потреблението осъществено в деня на заявяване на промяната, ще се таксува според стария тарифен план, а ако не са изразходени предоставените включени услуги по него, потреблението ще черпи от оставащите включени услуги.
 7. Минималната продължителност на договора е 1 година.
 8. Първоначално определената финансова граница на потребление за Фаворити е 30 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
Каталог
към контакти