Какви лихви дължиш при незаплащане на дължимите суми в определените за това срокове

Какво съдържа твоята VIVACOM сметка?


Какви неустойки се начисляват при прекратяване на договор?


Какво се случва при смяна на тарифен план?


Как се отчитат допълнителните пакети?


Неустойки за невърнато оборудване


Какво представлява кредитното известие на VIVACOM?


към контакти