• VIVACOM Duo BIZ

VIVACOM Duo BIZ+

Неограничени комуникации за вашия бизнес

 

 • Фиксирана услуга с най-атрактивните цени за разговори към мобилни номера
 • 5 мобилни номера с включени минути за национални разговори и безплатна бизнес група
 • Фиксирана услуга с включен Виртуален мобилен номер с неограничени разговори в група.
 • 0.00 лв. на минута към мобилни абонати на VIVACOM от фиксирания телефон в пакета
 • 0.125 лв. на минута към мобилни абонати на други национални мрежи от фиксирания телефон в пакета
 • 3600 минути за селищни, междуселищни и международни номера от Първа група за фиксираната услуга на месец
 • Безплатни разговори от всички мобилни номера в пакета към затворена бизнес група
 • 20 включени минути на месец към други национални мобилни и фиксирани мрежи и международни номера от Първа група за всяка мобилна карта в пакета
 • 3600 включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
 • 3600 включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
 • Денонощна помощ на телефон 121
Мобилна услуга 
Включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 3600
Включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета 3600
Включени минути към други национални мобилни и фиксирани мрежи и международни номера от Първа международна група  20 
Разговори в мрежата на VIVACOM след изчерпване на минутите (мобилна и фиксирана мрежа) 0.050 лв. на минута
Разговори към други фиксирани оператори 0.050 лв. на минута 
Разговори към други мобилни оператори 0.190 лв. на минута
 Фиксирана услуга
 Включени минути за селищни, междуселищни и международни разговори към страните от Първа международна група  3600
Първоначална цена 0.110 лв. 
Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик 0.042 лв. на минута 
Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик 0.000 лв. на минута  
Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик 0.042 лв. на минута 
Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик 0.042 лв. на минута 
Разговори към мобилни абонати на VIVACOM 0.000 лв. на минута 
Разговори към мобилни абонати на други национални оператори 0.125 лв. на минута 
Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)  
 1. Минималният срок на договoра е 12 месеца.
 2. Цената от 65 лв. е валидна при сключване на 2-годишен договор, с 1-годишен договор цената е 79 лв.
 3. Услугата се предлага само за бизнес клиенти на стандартен телефонен пост, обслужван от централа с възможност за таксуване на разговорите по време.
 4. За включените минути в пакета всяка започната минута се тарифира като цяла. За невключените минути тарифирането е на секунда. Разговори до 60 секунди се тарифират като 60 секунди.
 5. Разговорите от фиксирания телефон към национални мобилни мрежи се осъществяват орез Виртуалния мобилен номер. Всички останали разговори се осъществяват от фиксирания номер.
 6. Първоначалнатa цена за селищен и междуселищен разговор от 0.110 лв. за фиксиранта услуга не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.
 7. Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада.
 8. Включените минути за мобилната услуга не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни разговори или в роуминг.
 9. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 10. Първоначално определената финансова граница на потребление е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
 11. Всички цени са без включен ДДС.

Условия за ползване на пакет VIVACOM Duo BIZ+

Каталог
към контакти