• VIVACOM Duo BIZ

VIVACOM Duo BIZ

Неограничени комуникации за вашия бизнес

 

 • офис телефон с неограничени разговори
 • 5 мобилни телефона с неограничени разговори и възможност за допълнителни до 5 SIM карти
 • 3600 минути за селищни, междуселищни и международни номера от Първа група за фиксираната услуга на месец
 • 3600 включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
 • 3600 включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета за всяка от петте мобилни карти за мобилната услуга
 • Възможност да се добавият до 5 допълнителни SIM карти на преференциални условия
 • Денонощна помощ на телефон 121 
Мобилна услуга 
Включени минути за разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 3600
Включени минути за разговори към фиксирания номер в пакета 3600
Разговори в мрежата на VIVACOM след изчерпване на минутите (мобилна и фиксирана мрежа) 0.050 лв. на минута
Разговори към други фиксирани оператори 0.050 лв. на минута 
Разговори към други мобилни оператори 0.190 лв. на минута
SMS към мобилната мрежа на VIVACOM  0.117 лв. на съобщение  
SMS към други мобилни оператори 0.117 лв. на съобщение
SMS към международни оператори 0.175 лв. на съобщение
MMS към мобилната мрежа на VIVACOM 0.500 лв. на съобщение
MMS към други мобилни оператори 0.500 лв. на съобщение
Видео разговор към мобилната мрежа на VIVACOM 0.408 лв. на минута 
Видео разговор към други мобилни оператори 0.492 лв. на минута 
Разговори към Първа международна група 0.300 лв. на минута 
Разговори към Втора международна група  0.633 лв. на минута 
Разговори към Трета международна група 1.050 лв. на минута 
Wap през CSD 0.050 лв. на минута 
GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA 1.500 лв. на MB 
 Фиксирана услуга
Включени минути за селищни, междуселищни и международни разговори към страните от Първа международна група  3600
Първоначална цена на селищни и междуселищни разговори  0.110 лв. 
Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в силен трафик  0.042 лв. на минута 
Селищни и междуселищни разговори във фиксираната мрежа на VIVACOM в слаб трафик  0.000 лв. на минута  
Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в силен трафик  0.042 лв. на минута 
Селищни и междуселищни разговори към други фиксирани оператори и Wi Max мрежи в слаб трафик  0.042 лв. на минута 
Разговори към мобилната мрежа на VIVACOM 0.125 лв. на минута 
Разговори към други мобилни мрежи  0.242 лв. на минута 
Разговори към Първа международна група 0.150 лв. на минута 
Разговори към Втора международна група 0.500 лв. на минута 
Разговори към Трета международна група 1.000 лв. на минута 
Разговори към Четвърта международна група 10.000 лв. на минута 
Цени за други направления. Стандартно таксуване и принципи на тарифиране на VIVACOM 
Цени за други услуги (преместване, възстановяване, смяна на номер, временно изключване, специални номера и други)  
Допълнителна SIM карта извън пакета:
Месечен абонамент 10.00 лв.
Включени минути към мобилната мрежа на VIVACOM 3600
Включени минути към фиксирания номер в пакета 3600
 1. Минималният срок на договoра е 12 месеца.
 2. Цената от 65 лв. е валидна при сключване на 2-годишен договор, с 1-годишен договор цената е 79 лв.
 3. За включените минути в пакета всяка започната минута се тарифира като цяла. За невключените минути тарифирането е на секунда. Разговори до 60 секунди се тарифират като 60 секунди.
 4. Тарифирането на WAP през GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA e на 1 КВ. Минимално таксуване 1 КВ.
 5. Първоначалнатa цена за селищен и междуселищен разговор от 0.110 лв. за фиксиранта услуга не се прилага за включените минути. След изчерпване на вкючените минути за селищни, междуселищни и международни разговори, тарифирането е Стандартно съгласно Ценовата листа на VIVACOM.
 6. Включените във фиксираната услуга минути за селищни и междуселищни разговори важат във фиксираната мрежа на VIVACOM. Включените минути за международни разговори важат към първа международна група, която включва фиксирани мрежи в Европа и фиксирани и мобилни оператори в САЩ и Канада.
 7. Включените минути за мобилната услуга не могат да се използват за разговори към номера с добавена стойност, международни разговори или в роуминг.
 8. За периода от активацията/подписването на договора до датата на първото отчетно число абонатът заплаща пропорционална част от месечния абонамент, съответстваща на броя на дните, в които са му предоставяни услугите. За същия период абонатът ползва съответната пропорционална част от услугите, включени в месечния абонамент. Едномесечните отчетни числа на VIVACOM могат да бъдат на датите 1, 8, 15 и 22.
 9. Първоначално определената финансова граница на потребление е 60 лв. При промяна на абонаментния план към такъв с по-високи параметри, определената финансова граница на потребление се променя съгласно ценовата листа на VIVACOM, като същата ще е съобразена с границата на новоизбрания план.
 10. Всички цени са без включен ДДС.

Условия за предоставяне на пакетна услуга VIVACOM Duo BIZ

Каталог
към контакти