Вход

С VivaSMS изпращате безплатни SMS-и до 20 абоната на VIVACOM всеки ден!

Моля, въведете мобилен номер и парола:
VIVACOM създаде нов интерактивен портал за онлайн преглед и управление на услуги, фактури, текущо потребление, задължения, включени услуги, плащания, изпращане на SMS-и и много други възможности – VIVAONLINE.
Препоръчваме Ви да се регистрирате в портала и да изпращате Вашите онлайн SMS чрез VIVAONLINE.

С VIVAONLINE ще можете да получавате актуална информация за:
• Вашите текущи задължения
Задължение по фактура за изминали отчетни периоди
• Текущо състояние на включените услуги (минути, SMS/MMS-и и мегабайти)
• Информация за стойността на максимална финансова граница
• Детайлна информация за потребление по услуги
Графично представяне на месечните сметки и потребление
Детайлна информация за тарифен план и допълнителни пакети за всички ползваните от Вас услуги
Детайлна информация за ползваните от Вас услуги (тарифен план, допълнителни пакети , допълнителни услуги и статус)


С VIVAONLINE ще можете да:
Заявите нова или блокирате текуща карта за лоялни клиенти (VIVACLUB)
Активирате/деактивирате електронна фактура и детайлизирана справка
Конфигурирате настройките на Вашата VIVACOM Net- услуга
Създадете „Допълнителен потребителски достъп“ до всички услуги или до част от услугите си и го предоставите на трети лица
Получавате и контролирате известията си за: кредитен лимит, просрочени задължения и нова сметка
Персонализирате своя мобилен телефон с (реални звуци, скрийнсейвъри, тапети, видео, информационни услуги и игри)