Кариери

 

 

 

Обяви за работа

 1. Търговец VIVACOM магазин – гр. Дупница

  Продажби магазинна мрежа

  Ние от VIVACOM вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип,фирмената култураи възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 23.05.2019 г.
  Краен срок: 20.06.2019 г.
  Референтен номер: 7968
  Град: Дупница

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 2. Търговец VIVACOM магазин – гр. Балчик

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 23.05.2019 г.
  Краен срок: 20.06.2019 г.
  Референтен номер: 7967
  Град: Балчик

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 3. Търговец VIVACOM магазин – гр. Казанлък

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 22.05.2019 г.
  Краен срок: 20.06.2019 г.
  Референтен номер: 7969
  Град: Казанлък

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 4. Администратор – гр. Варна

  Корпоративни продажби

  • Участва в процеса по предоставяне на пред и след-продажбено администриране на търговския процес на дирекция Корпоративни продажби
  • Въвежда постъпилите заявки в съответните информационни системи на VIVACOM
  • Проследява статуса на заявките за различните видове услуги и следи за своевременното им реализиране

  Виж повече

  Дата на публикуване: 22.05.2019 г.
  Краен срок: 19.06.2019 г.
  Референтен номер: 7966
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 5. Вътрешен одитор – гр. Пловдив

  Вътрешен одит

  • Извършва вътрешен одит на всички функции (технически/търговски) в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
  • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете
  • Оптимизира процеси във всички технически области

  Виж повече

  Дата на публикуване: 22.05.2019 г.
  Краен срок: 05.06.2019 г.
  Референтен номер: 7965
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 6. Вътрешен одитор – гр. Бургас

  Вътрешен одит

  • Извършва вътрешен одит на всички функции (технически/търговски) в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
  • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете
  • Оптимизира процеси във всички технически области

  Виж повече

  Дата на публикуване: 22.05.2019 г.
  Краен срок: 05.06.2019 г.
  Референтен номер: 7963
  Град: Бургас

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 7. Вътрешен одитор – гр. Русе

  Вътрешен одит

  • Извършва вътрешен одит на всички функции (технически/търговски) в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
  • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете
  • Оптимизира процеси във всички технически области

  Виж повече

  Дата на публикуване: 22.05.2019 г.
  Краен срок: 05.06.2019 г.
  Референтен номер: 7964
  Град: Русе

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 8. Вътрешен одитор – гр. Варна

  Вътрешен одит

  • Извършва вътрешен одит на всички функции (технически/търговски) в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
  • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете
  • Оптимизира процеси във всички технически области

  Виж повече

  Дата на публикуване: 22.05.2019 г.
  Краен срок: 05.06.2019 г.
  Референтен номер: 7962
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 9. Специалист Комисионни и кредит дилъри

  Финанси

  • Организира и контролира процеса на калкулиране на комисионни и подготвяне на документи за изплащане/прихващане на дължими комисионни
  • Отговаря за правилното и точно информиране на дилърите относно процедурите за събиране на клиентски сметки

  Виж повече

  Дата на публикуване: 07.05.2019 г.
  Краен срок: 04.06.2019 г.
  Референтен номер: 7928
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 10. Търговец VIVACOM магазин – гр. Плевен

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 21.05.2019 г.
  Краен срок: 18.06.2019 г.
  Референтен номер: 7961
  Град: Плевен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 11. Търговец VIVACOM магазин – гр. София

  Продажби магазинна мрежа

  Ние от VIVACOM вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип,фирмената култура и възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.05.2019 г.
  Краен срок: 17.06.2019 г.
  Референтен номер: 7958
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 12. Търговец VIVACOM магазин – гр. Кърджали

  Продажби магазинна мрежа

  Ние от VIVACOM вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип,фирмената култура и възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител

  Виж повече

  Дата на публикуване: 20.05.2019 г.
  Краен срок: 17.06.2019 г.
  Референтен номер: 7957
  Град: Кърджали

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 13. Специалист Бизнес анализатор - гр. София

  Финанси

  • Извличате и обработвате големи масиви от данни с Oracle SQL и/или MS SQL
  • Разработвате периодични репорти, графични презентации, използвайки инструменти на ТSQL заявки, SSIS, BI и др.
  • Извършвате анализ на данните и предлагате препоръки за предотвратяване на загуби

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.05.2019 г.
  Краен срок: 31.05.2019 г.
  Референтен номер: 7925
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 14. Старши специалист Връзки с инвеститори и стратегически проекти

  Финанси

  • Подпомага и координира инвестиционни и интеграционни процеси
  • Работи по стратегически проекти, свързани с развитието на компанията
  • Извършва мониторинг и последващ контрол върху изпълнението на целите по проекти за оптимизация

  Виж повече

  Дата на публикуване: 02.05.2019 г.
  Краен срок: 30.05.2019 г.
  Референтен номер: 7922
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 15. Търговец VIVACOM магазин – гр. Каварна

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.05.2019 г.
  Краен срок: 14.06.2019 г.
  Референтен номер: 7955
  Град: Каварна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 16. Стажант ИТ Сигурност – гр. София

  Информационни технологии

  • Подпомага дейността по обработка на рутинни задачи и процеси в отдела
  • Подпомага за отстраняване на проблеми свързани с ИТ сигурността

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.05.2019 г.
  Краен срок: 31.05.2019 г.
  Референтен номер: 7956
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 17. Вътрешен одитор – Технически профил

  Вътрешен одит

  • Извършва вътрешен одит на всички технически функции в компанията съгласно одиторски стандарти и стандарти за качество
  • Извършва одити на системи/процеси и предоставя комплексни оценки на рисковете

  Виж повече

  Дата на публикуване: 17.05.2019 г.
  Краен срок: 31.05.2019 г.
  Референтен номер: 7926
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 18. Специалист Логистика – склад – гр. София

  Снабдяване и Логистика

  • Подпомага процеса по предоставяне на логистични услуги на вътрешните и външните клиенти на фирмата
  • Работа със SAP и други вътрешни системи, много добри познания по Excel

  Виж повече

  Дата на публикуване: 16.05.2019 г.
  Краен срок: 30.05.2019 г.
  Референтен номер: 7951
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 19. .NET Developer - Sofia

  Информационни технологии

  • Software development of applications and programs, relevant for customer service systems that meet the company's needs
  • Software development of applications or its components as well as documenting each stage of the software engineering process

  Виж повече

  Дата на публикуване: 16.05.2019 г.
  Краен срок: 30.05.2019 г.
  Референтен номер: 7952
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 20. Търговец VIVACOM магазин – гр. Видин

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 16.05.2019 г.
  Краен срок: 13.06.2019 г.
  Референтен номер: 7953
  Град: Видин

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 21. Търговец VIVACOM магазин – гр. Ихтиман

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 16.05.2019 г.
  Краен срок: 13.06.2019 г.
  Референтен номер: 7950
  Град: Ихтиман

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 22. Ръководител служба Изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги – гр. Враца

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Организира, ръководи и контролира работата на ръководител групи, инженери и техници при предоставянето и поддръжката на всички видове услуги /PSTNI, ISDNI BRA, ISDN PRA, ADSL, SDSL, MAN, LL, DTH TV, IPTV, FTTB/ до крайния клиент
  • Отговаря за създаването на организация по спазването на контролните срокове за предоставяне на услуги и отстраняване на повреди, във връзка с изпълнение на заложените KPI

  Виж повече

  Дата на публикуване: 16.05.2019 г.
  Краен срок: 30.05.2019 г.
  Референтен номер: 7948
  Град: Враца

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 23. Техник Кабелна мрежа – гр. Ихтиман

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддръжката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява  повредените съоръжения в рамките на контролните срокове

  Виж повече

  Дата на публикуване: 30.04.2019 г.
  Краен срок: 28.05.2019 г.
  Референтен номер: 7919
  Град: Ихтиман

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 24. Техник Кабелна мрежа – гр. Самоков

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Контролира състоянието, поддръжката и ремонта на елементите от медната и оптичната кабелна мрежа на компанията
  • Локализира и отстранява повреди по медните кабелни линии и възстановява повредените съоръжения в рамките на контролните срокове
  • Изготвя технически решения за разширение, реконструкция и ремонт на елементи от кабелната мрежата на компанията

  Виж повече

  Дата на публикуване: 30.04.2019 г.
  Краен срок: 28.05.2019 г.
  Референтен номер: 7918
  Град: Самоков

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 25. Инженер Радиорелейна и телевизионна станция София

  Поддръжка и изграждане на мрежата

  • Отговаря за работоспособността на мрежите и устройствата в Централна станция София
  • Работи със специализирани системи за наблюдение и контрол на мрежата, измервателни уреди и контролни монитори

  Виж повече

  Дата на публикуване: 14.05.2019 г.
  Краен срок: 28.05.2019 г.
  Референтен номер: 7947
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 26. Търговец VIVACOM магазин – гр. Бяла Слатина

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.05.2019 г.
  Краен срок: 10.06.2019 г.
  Референтен номер: 7946
  Град: Бяла Слатина

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 27. Търговец VIVACOM магазин – гр. Пазарджик

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.05.2019 г.
  Краен срок: 10.06.2019 г.
  Референтен номер: 7937
  Град: Пазарджик

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 28. Търговец VIVACOM магазин – гр. Пловдив

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.05.2019 г.
  Краен срок: 10.06.2019 г.
  Референтен номер: 7945
  Град: Пловдив

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 29. Търговец VIVACOM магазин – гр. Разлог

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.05.2019 г.
  Краен срок: 10.06.2019 г.
  Референтен номер: 7943
  Град: Разлог

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 30. Търговец VIVACOM магазин – гр. Бургас

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до  най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.05.2019 г.
  Краен срок: 10.06.2019 г.
  Референтен номер: 7941
  Град: Бургас

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 31. Търговец VIVACOM магазин – гр. Тервел

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната  визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.05.2019 г.
  Краен срок: 10.06.2019 г.
  Референтен номер: 7942
  Град: Тервел

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 32. Търговец VIVACOM магазин – гр. Елхово

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 230 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.05.2019 г.
  Краен срок: 10.06.2019 г.
  Референтен номер: 7940
  Град: Елхово

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 33. Специалист Продажби на недвижими имоти – гр. София

  Правни въпроси, регулация и конкуренция

  • Подпомага процеса по продажбата на имоти, собственост на БТК и контролираните от нея дружества
  • Изготвя всички документи и приложения (вътрешни и външни за организацията) към договорите за продажба
  • Изготвя всички чертежи на заети площи с техника за сгради в процес на продажба

  Виж повече

  Дата на публикуване: 13.05.2019 г.
  Краен срок: 27.05.2019 г.
  Референтен номер: 7944
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 34. Търговец VIVACOM магазин – гр. Сливен

  Продажби магазинна мрежа

  Ние извървяхме вълнуващия и динамичен път от първия телеком в България до най-предпочитания, с най-голямото продуктово портфолио, с най-голямата магазинна мрежа – над 240 магазина в цялата страна и най-модерната визия. Искаш ли заедно да продължим нашия вълнуващ път?

  Виж повече

  Дата на публикуване: 08.05.2019 г.
  Краен срок: 05.06.2019 г.
  Референтен номер: 7931
  Град: Сливен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 35. Търговец VIVACOM магазин – гр. Варна

  Продажби магазинна мрежа

  Ние от VIVACOM вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип,фирмената култура и възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител.

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.05.2019 г.
  Краен срок: 31.05.2019 г.
  Референтен номер: 7924
  Град: Варна

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 36. Старши специалист, Планиране и отчитане(по заместване) – гр. София

  Планиране, отчитане и анализи

  • Създава, администрира достъпи до информационни системи и бази с данни
  • Поддържа и актуализира на базата данни с клиенти – юридически лица, разпределя по търговски канали и екипи

  Виж повече

  Дата на публикуване: 03.05.2019 г.
  Краен срок: 31.05.2019 г.
  Референтен номер: 7923
  Град: София

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

 37. Търговски представител Бизнес клиенти – гр. Шумен

  Корпоративни продажби

  • Продажба на услуги и продукти на VIVACOM спрямо нуждите на нашите клиентите
  • Презентация на място пред клиента на дейността на компанията, както и условията за предоставяне на телеком решения

  Виж повече

  Дата на публикуване: 30.04.2019 г.
  Краен срок: 28.05.2019 г.
  Референтен номер: 7920
  Град: Шумен

  кандидатствай

  Виж VIVACOM отвътре Linked In Facebook

Каталог
към контакти